Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SOALAN NARATIF by amranaris

VIEWS: 77 PAGES: 7

									                    TAJUK


   PENGGUNAAN BLOG DALAM PENDIDIKAN MUZIK BERASASKAN
    KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN PEMBELAJARAN
              KOLABORATIF DI IPTA
       Universiti Pendidikan Sultan Idris,35900 Tanjong M alim,Perak .


                 Naratif Pelajar


                   Catatan:

  Kajian ini adalah dijalankan di bawah pembiayaan Kementerian Pelajaran
  Malaysia. Ia bertujuan mengkaji bagaimana penggunaan blog dalam sesi
  kuliah dapat menjana kemahiran berfikir aras tinggi dan pembelajaran
  secara kolaboratif.

  Saya memohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memberi pandangan
  peribadi tuan/puan kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam
  dokumen ini.

  Identiti tuan/puan akan dirahsiakan. Maklumat yang tuan/puan berikan
  akan digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Tuan/puan tidak akan
  menerima sebarang kesan negatif akibat maklumat yang diberi.

  Kerjasama tuan/puan untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan
  sangat dihargai.

  Terima kasih.

  Amran Bin Aris
  Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan
  Universiti Pendidikan Sultan Idris

      Nota : Jika ada sebarang perta nyaan sila hubungi : 0196668442


Kursus yang diambil di UPSI: ___________________________
                                        1
1. Ceritakan tentang latar belakang pendidikan dan
  pengalaman anda sebagai seorang pelajar mengenai
  pengetahuan ICT.
                           2
2.  Apakah pandangan anda tentang penggunaan weblog dan
   Facebook di dalam kursus SMP2252 Muzik Tradisional
   Malaysia?
                            3
3.  Apakah pandangan peribadi anda tentang cara pensyarah
   mengajar dalam subjek SMP2252 Muzik Tradisional
   Malaysia?
                               4
4.  Bagaimanakah anda melihat peranan weblog dapat
   menjana kemahiran berfikir aras tinggi dalam subjek
   SMP2252 Muzik Tradisional Malaysia?
                              5
5.  Bagaimanakah anda melihat pembelajaran secara
   kolaboratif dapat dijana melalui penggunaan weblog
   dalam subjek SMP2252 Muzik Tradisional Malaysia?
                             6
6.  Ceritakan pengalaman yang anda lalui sepanjang
   menjalani kursus SMP2252 Muzik Tradisional Malaysia
   selama 14 minggu berdasarkan kaedah yang digunakan
   oleh pensyarah.
              
                              7

								
To top