QenglishKlavuzu by ozhan

VIEWS: 13 PAGES: 21

									            Kullanım Kılavuzu
                Q English Online
Kullanım Kılavuzu ile ilgili sorularınız veya kaygılarınız varsa, web sitesini ziyaret ediniz:
http://www.qgroupplc.com/category/QSupport


Ya da Q Destek Ekibine e-posta yollayınız:
onlinesupport@qgroupplc.com
Önsöz


Q English Online eğitimine hoş geldiniz.


Bu kullanım kılavuzu sistemin ana özellikleri ile eğitimin içeriğini göstermektedir.
Giriş Ekranı


Giriş ekranı ile derse giriş yapmak:


  1. E-posta ile gönderilen Kullanıcı Adı ve Şifrenizi yazınız.
  2. Enter ’a tıklayınız.
  3. Bilgisayarınızın gerekli bileşenlere sahip olduğundan emin olmak için,
    sistem bilgisayarınızı kontrol edecektir.
  4. Eksik bileşen olduğunda, yüklemek için ilgili linke tıklayınız.
Şifrenizi unutursanız, Forgot Your Password?’a tıklayınız ve Q Support şifrenizi
e-posta ile yollayacaktır.


Bütün bileşenleri yüklemenize rağmen giriş yapamıyorsanız ya da derslere
erişemiyorsanız, destek sayfamızı kontrol ediniz.
Sayfamız:http://www.qgroupplc.com/category/QSupport.
Seviye Belirleme Sınavı
Eğitime başlamadan önce Seviyenizi Belirleme Sınavını yapmak için Placement
Test’e tıklayınız.


Araç Çubuğu
Ekranın üstünde Araç çubuğunu göreceksiniz. Araç çubuğunda:
  1. Languages (Dil Seçimi)
  2. FAQ / Configuration / System Check (SSS/Kurulum/Sistem Kontrolü)
  3. Learner’s Guide (Kullanım Kılavuzu)
  4. My Progress (Gelişmelerim)
  5. My Profile (Profilim)
  6. Help (Yardım)
  7. Log Off (Çıkış)
  1. Dil Seçimi
     Eğitimin geçerli dili Đngilizce’dir fakat araç çubuğundaki Instructions
    (Talimatlar), Tool Tips (Đpuçları) ve Help (Yardım)‘i anadilinizde görmek
    istiyorsanız seçmelisiniz.


    Anadilinizi seçmek için:
      a. Languages’a tıklayınız.
      b. Anadilinize tıklayınız.
      c. Seçtiğiniz dil ile değiştirilecektir.
2. SSS/Kurulum/Sistem Kontrolü
FAQ, Configuration, and System Check teknik sorunları çözmenize ve
derslerde gerekli olan bileşenleri yüklemenize yardımcı olur.


3. Kullanım Kılavuzu
  Dersler hakkında detaylı bilgi almak için Learner’s Guide’a tıkla.


4. Gelişmelerim
  Eğitimdeki gelişmelerinizi gösterir:
   a. My Progress’e tıkla.
   b. Çalışılan derslerin listesi gözükecektir.
        i. Lesson name (Ders adı)
       ii. Score (Puan)
       iii. Date completed (Bitiş tarihi)
       iv. Time on Task (Đşlem süresi)
   c. Đlk, en son ve toplam giriş sayısı ile aktiviteleri tamamlayıp
      tamamlamadığınızı aktiviteleri gösteren sonuçlarını görmek için
      Lesson Name’e tıkla.
   d.
5. Profilim
  Kişisel bilgilerinizi My Profile bölümünden değiştirebilirsiniz.
Bilgileri değiştirmek için:
1. My Profile’a tıklayınız.
2. Değiştirmek istediğiniz bilgileri düzenleyiniz ya da seçiniz.
3. Değişiklikleri kaydetmek için Update’e, iptal etmek için Cancel’a
  tıklayınız.
Şifrenizi değiştirmek için:
1. Change Password’a tıklayınız.
2. Ekrana yeni bir kutu açılacaktır.
3. Eski şifrenizi yazınız.
4. Kullanmak istediğiniz yeni şifrenizi yazınız.
5. Yeni şifrenizi yeniden yazınız.
    6. Değişiklikleri kaydetmek için Update’e, iptal etmek için Cancel’a
     tıklayınız.


  6. Yardım
    Araç çubuğundaki Help’e tıkladığınızda, hangi bölümdeyseniz o bölümle
    ilgili yardım alacaksınız. Anadilinizi seçmediğiniz sürece bu bilgiler
    Đngilizce olarak karşınıza gelecektir.


  7. Çıkış
    Sistemden çıkmak için Log Off’a tıklayınız.


Ünite Sayfası
Eğitime giriş yaptığınızda karşılaşacağınız ilk ekran Ünite Sayfasıdır.
Eğitimde üç seviye mevcuttur. Bunlar; Başlangıç, Orta ve Đleri seviyeleridir. Her
seviye 12 üniteden ve Achievement Test (Başarı Testi) ‘den oluşmaktadır.


Seviyeye/ Üniteye/Derse giriş için:
  1. Basic(Başlangıç), Intermediate(Orta) ya da Advanced(Đleri)
    seviyelerinden birine tıklayınız.
  2. Üniteye girmek için ünite adına tıklayınız.
  3. O dersin tanımını açmak için ders adına tıklayınız.
  4. Derse girmek için Enter Lesson’a tıklayınız.


Alıştırmalar
Birçok derste, PDF formatında olan More Activities açılır ve yazdırılabilir. Bu
sayfalar, dersteki aynı konuyla ilgili daha fazla soru ve aktivite içerir.
Dersler
Her dersin sol tarafında resim, video ya da metnin slayt gösterisini, sağ tarafta
ise alıştırmaları bulacaksınız.
Aktiviteleri tamamlamak için:
  1. Ekranın sol tarafındaki bilgilere izleyerek, okuyarak ya da dinleyerek
     ulaşabilirsiniz.
  2. Alıştırmalardaki soruları okuyunuz.

  3.    Bu ikona aktiviteyi nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için tıklayınız.
  4. Aktiviteyi tamamlayınız.

  5.    Bu ikona cevabınızın doğru olup olmadığını görmek için tıklayınız.

  6.   Bu ikona cevaplarınızı silmek için tıklayınız

  7.    Bu ikona doğru cevabı görmek için tıklayınız.
  8. Ekranın altındaki numaralara aktiviteler arasında geçiş yapmak için
     tıklayınız.
Öğrenme Araçları
Sağ taraftaki araç çubuğunda her dersin seviyesine uygun öğrenme araçları
içermektedir. Bu araçlar sizin seviyenize bağlı olarak değişmektedir fakat her
seviyede:
  •  Help (Yardım)
  •  The Lexicon (Sözlük)
  •  A Grammar Tool (Dilbilgisi Aracı)
  •  A Speaking Lab (Konuşma Aracı)
The Lexicon
Bilmediğin herhangi bir kelimeyi Lexicon’dan arayabilirsiniz.

  1.     Bu ikona tıklayınız.
  2. Aradığınız bir kelimenin bir kısmını ya da hepsini yazınız.
  3. Ekranın sol tarafındaki metin kutusunun altında benzer kelimelerin listesini
    göreceksiniz.
  4. Đstediğiniz kelimeye tıklayınız.
  5. Ekranın sağ tarafında, kelimenin tanımını seçtiğiniz dilde göreceksiniz,
    örnek cümleler ise Đngilizcedir.


Kelimeyi duymak ve telaffuz alıştırması yapmak için:

  •    Bu ikona kelimenin telaffuzunu duymak için tıklayınız.
  •    Bu ikona sözlük üzerinden Konuşma Aracını açmak için tıklayınız.
    Konuşma Aracında, istediğiniz kadar kelimeleri dinleme ve telaffuz
    çalışmalarını yapabilirisiniz.
Konuşma Aracı
Ekranın sağ tarafındaki araç çubuğundan Speaking Lab (Konuşma Aracı)’a
giriniz. Konuşma aracına ulaşmak için Tools (sözcük öbeklerini çalışmak için)
‘dan ya da Lexicon (kelimeleri çalışmak için )’dan ulaşabilirsiniz.


Konuşma aracında,    derste öğrendiğiniz kelime veya sözcük öbeklerini yerli
konuşmadan dinleyebilir ve telaffuzlarını çalışabilirsiniz


Lexicon’dan konuşma aracını kullanmak için:
  1. Duymak ve alıştırma yapmak istediğiniz kelimeye tıklayınız.

  2.    Bu ikon ekranın üstünde ortada yer almaktadır.
  3. Konuşmacının sesinin grafik resmini göreceksiniz. Konuşmacı kelimeyi ne
    kadar sürede söylediğini de göreceksiniz.

  4.    Bu ikona tıklayınız.
  5. Kelimeyi söyleyiniz.

  6.    Bu ikona tıklayınız.
  7. Kendi sesinizin grafik resmini göreceksiniz ve iki farklı geribildirim
    alacaksınız:
      a. Yazılı geribildirim (Excellent!(Mükemmel!), Try again( Yeniden
       deneyiniz), Speak slower (Yavaş söyleyiniz), etc.)
      b. Renkli geri bildirm (yeşil = mükemmel; kırmızı = çalışmaya
       ihtiyacınız var).
  8. Play ‘e basarak sesinizi duyunuz.
  9. Save’ tıklayarak sesinizi kaydediniz.
Đstediğiniz kadar kaydedebilirsiniz.
Sözcük Öbekleri için Konuşma Aracını kullanma:

  1. Araç çubuğundaki     bu ikona tıklayınız.
  2. Araçlardaki listeden Speaking Lab’ı seçiniz.
  3. Ekranın sol üst köşesindeki açılır menüden üniteyi seçiniz.
  4. Cümleyi seçiniz.

  5.    Dinlemek için bu ikona tıklayınız.
  6. Konuşmacının sesinin grafik resmini göreceksiniz. Konuşmacı kelimeyi ne
    kadar sürede söylediğini de göreceksiniz.

  7.    Bu ikona tıklayınız.
  8. Kelimeyi söyleyiniz.
  9.    Bu ikona tıklayınız.
  10. Kendi sesinizin grafik resmini göreceksiniz ve iki farklı geribildirim
    alacaksınız:
      a. Yazılı  geribildirim  (Excellent!(Mükemmel!),  Try again(Yeniden
       deneyiniz), Speak slower (Yavaş söyleyiniz), etc.)
      b. Renkli geri bildirm (yeşil = mükemmel; kırmızı = çalışmaya
       ihtiyacınız var).
  11. Play ‘e basarak sesinizi duyunuz.
  12. Save’ tıklayarak sesinizi kaydediniz.


Đstediğiniz kadar kaydedebilirsiniz.
Kılavuzlu Yazma Dersleri
Bazı üniteler beş dersten oluşmaktadır. Ünitenin beşinci dersi yani son ders
yazma dersidir. Yazma dersi diğer derslerden daha faklıdır. Eğitimdeki diğer
derslerin dışında, yazma dersi dört bölümden oluşmaktadır:


  •  The Model Text (Örnek Metin)
  •  Practice (Alıştırma)
  •  The Writing Planner (Yazı Planlayıcısı)
  •  The Writing Task (Yazma Bölümü)


Ek olarak, bu derste ekranın sağ tarafındaki araç çubuğunda farklı araçlar vardır.
Ayrıca, ekranın üstünde bulunan Tip (Đpucu)’e tıklayarak bu araçlardaki bazı
ipuçlarını görebilirsiniz. (Bu araçlar için daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda
okuyabilirsiniz)


Örnek Metin
Dersin sonunda yazacağınız yazı tiplerinin örneklerini The Model Text’da
bulabilirsiniz.


Okurken Notepad(      araç çubuğunda sağda)’i kullanarak not tutabilirsiniz ve

Lexicon (     )’u kullanarak bilmediğiniz kelimenin anlamına buradan
öğrenebilirsiniz.
Alıştırma
Bu bölümde on tane alıştırma aktivitesi bulunmaktadır. Alıştırma aktiviteleri
Model Text’le ilgilidir ve Model Text de gösterilen türde nasıl yazılacağını
gösterir. (Örnek, post kart, e-posta, paragraf yazımı gibi)


Model Text’e bakma ihtiyacı duyarsanız, Model Text’le ilgili yeni bir pencere
açmak için See Text (Yazıya Bakınız)’a tıklayınız.


Konuyla ilgili soruları cevaplamak için ihtiyaç duyarsanız Sayfanın altındaki Tip
(Đpucu)’ya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bu size Writing Tip yazım kurallarıyla ilgili
bilgi sunacaktır.
Alıştırmaları tamamla ve kontrol etmek için:
  1. Aktiviteyi nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için Instructions(Talimat)’ı
   tıklayınız.
  2. Alıştırmadaki soruyu okuyunuz.
  3. Aktiviteyi tamamlayınız.
  4. Check’e tıklayarak cevabınızın doğru olup olmadığını görünüz
  5. Cevaplarınızı temizlemek için Clear’e tıklayınız.
  6. Doğru cevabı görmek için Show Answers’a tıklayınız.


Alıştırmalar arasında geçiş yapmak için ekranın altındaki numaralara tıklayınız.
Yazı Planlayıcısı


Writting Planner ile düşüncelerinizi düzenleyebilir ve Writting Task ile
yazacağınız metinleri hazırlayabilirsiniz.


Writting Planner’ı kullanmak için:
  1. Ekranın üstündeki talimatları okuyunuz.
  2. Yazdığınız metinin amaçlarını görmek için Grading Chart’ı kontrol ediniz
  3. Metniniz hakkında yazmanız gerekenleri görmek için Text ‘e tıklayarak
    Text Tip(metin ipuçlarını)’i okuyunuz.
  4. Her metin kutusunun başlangıcındaki yazı örneklerini okuyunuz
  5. Yanıtlarınızı metin kutularına yazınız
  6. Yazma süresi boyunca, Check ‘e basarak butonuna basarak imla,
    dilbilgisi ve kelime seçimini kontrol edebilirsiniz.
  7. Hata yapmanız durumunda, yanlış kelime veya noktalama işareti farklı bir
    renkte görünür
  8. Hatayı düzeltmek için renkli kelimeyi tıklayarak çalışmanızı düzeltecek
    seçeneği listeden tıklayabilirsiniz.
  9. Yazma sürecinin her hangi bir anında, Save’e tıklayarak çalışmanızı
    bilgisayara kaydedebilir, Send’e tıklayarak çalışmanızı e-postaya

    gönderebilir veya    bu ikona tıklayarak çalışmanızı yazdırabilirsiniz.


Yazma Bölümü
Yazma bölümünde, Model Text’e benzer bir yazı yazacaksınız. Bunu yazabilmek
için:
  1. Ekranın üst kısmındaki talimatları okuyunuz.
  2. Yazdığınız metinin amaçlarını görmek için Grading Chart’ı kontrol ediniz
  3. Metniniz hakkında yazmanız gerekenleri görmek için Text ‘e tıklayarak
    Text Tip(metin ipuçlarını)’i okuyunuz.
4. Metninizi yazınız.
5. Yazma süresi boyunca, Check ‘e basarak butonuna basarak imla,
  dilbilgisi ve kelime seçimini kontrol edebilirsiniz.
6. Hata yapmanız durumunda, yanlış kelime veya noktalama işareti farklı bir
  renkte görünür.
7. Hatayı düzeltmek için renkli kelimeyi tıklayarak çalışmanızı düzeltecek
  seçeneği listeden tıklayabilirsiniz.
8. Yazma sürecinin her hangi bir anında, Save’e tıklayarak çalışmanızı
  bilgisayara kaydedebilir, Send’e tıklayarak çalışmanızı e-postaya

  gönderebilir veya    bu ikona tıklayarak çalışmanızı yazdırabilirsiniz.
Araçlar
Bütün araçları barındıran Guided Writing dersleri diğer derslerden farklıdır. Bu
eğitimdeki bütün araçlar şunları kapsar:


        • Word List (Kelime Listesi) (Metni yazmanıza yardım eder)
        • Text Tips (Metin Đpuçları) (Writing Planner and Writing Task ekranlarının
         en altında buluna Tip ikonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.)

        • Writing Tips (Yazma Đpuçları) (Practice screens içindeki en alttaki Tip
         butonuna geçiş yapılabilir)

        • Grammar (Dilbilgisi)
        • Speech (Konuma)
        • Language Use (Dil Kullanımı)
        • Speaking Lab (Konuşma Aracı)
Başarı Testi
Başlangıç, Orta ve Đleri seviyelerdeki her bölümde bir tane Achievement Test
bulunmaktadır. Bu testleri istediğiniz sayıda yapabilirsiz ve bu testler aldığınız
puanlarla birlikte gelişimizi gösteren rapor sunmaktadır.
Teste girmek için:
  1. Eğitimdeki seviyeye tıklayın ve en altta sınavı göreceksiniz. Enter Test’e
    tıklayınız.
  2. Testin tanımını okuyunuz.
  3. Başlamaya hazır olduğunuzda Next’e tıklayınız.
                       Alıştırmalar
                       arasında geçiş       Testi bitiriniz ve
                      için numaralara       puanınızı öğreniniz
                        tıklayınız
  4. Ekranın sol tarafında bulunan resim ile birlikte yazım ve ses
    bulunmaktadır, ekranın sağ tarafında ise aktiviteler bulunmaktadır.

  5.    Bu ikona aktiviteleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız.
  6. Aktiviteyi tamamlayınız.

  7.    Bu ikona cevabınızı temizlemek için tıklayınız.
  8. Aktiviteler arasında geçiş yapmak için ekranın altındaki numaralar ya da
    oka tıklayınız

  9.     Bu ikona sınavı bitirmek ve puanını öğrenmek için tıklayınız.

								
To top