OFFSHORE ARBEID

Document Sample
OFFSHORE ARBEID Powered By Docstoc
					          OFFSHORE ARBEIDArb. nr.  :

Navn    :

Avd.    :

Stilling  :Sett kryss:

    Ønsker å reise offshore i ”fast” rotasjon

    Ønsker å reise offshore på sporadiske turer
Dato    :

Sign.    :
Skjema returneres til Elina Lynghamar, intern-post 54-22.

				
DOCUMENT INFO