ptkt 11 by ngocthi

VIEWS: 597 PAGES: 38

									PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
*SUPPORT(HỔ TRỢ),RESISTANCE(KHÁNG CỰ)
*ĐƯỜNG XU HƯỚNG(TRENDLINE),KÊNH XU HƯỚNG(CHANEL) *MỘT SỐ INDICARTORS

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG XU HƯỚNG ÁC ĐỊNH ĐƯỜNG XU HƯỚNG
Đường xu hướng là một đường thẳng nối liền các điểm liên tục cao hay thấp (thông thường lúc đầu là 2 điểm) cho phép chúng ta xác định:
Chiều hướng của thị trường 2. Dấu hiệu đảo chiều 3. Dấu hiệu tiếp tục xu hướng 4. Các điểm hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)
1.

2

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG XU HƯỚNG U HƯỚNG – TRENDLINES
 Xu hướng tăng (uptrend): Hình thành lên từ

hàng loạt những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên biểu đồ cổ phiếu. Là thời điểm thích hợp để mua vào. Đường xu hướng được vẽ bằng cách nối những đáy với nhau.  Xu hướng giảm (downtrend): Hình thành nên từ hàng loạt những đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên biểu đồ . Là thời điểm bán ra hoặc tạo trạng thái đoản (short). Đường xu hướng hướng được vẽ bằng cách nối những đỉnh với nhau.
3 TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CCÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG XU HƯỚNG XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG XU HƯỚNG
Càng nhiều điểm vẽ xác định, đường trendline càng có ý nghĩa  Càng tồn tại lâu, đường trendline càng có hiệu lực  Càng có độ dốc lớn, đường trendline càng dễ bị phá vỡ  Khi bị phá vỡ, các điểm hỗ trợ và kháng cự cũ sẽ đảo ngược vai trò

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

4

5

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CHANNEL LINE
KÊNH GIÁ:  Một kênh giá là sự kết hợp tương đối giữa xu hướng lên hoặc xuống của thị trường. Đó là hai đường song song theo hướng đi lên hay đi xuống và giá sẽ giao động theo biên độ giới hạn trong khoảng hai đường song song đó.

6

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CHANNEL LINE
o Dùng để thu lời trong kinh doanh ngắn hạn. o Mua vào khi giá chạm biên dưới, chốt lời tại

biên trên và ngược lại.
o Giá phá kênh theo biên trên thì mua và ngược

lại.

7

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

Vi du

8

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁCH VẼ DƯỜNG TRUNG BÌNH(MOVING AVERAGE)

9

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Chỉ số trung bình động(Moving Average):  Là giá trung bình của một sản phẩmtại một thời điểm nhất định trong một khoảng thời gian định nghĩa “n”.  Cách tính: Cộng tất cả các giá đóng cửa của sản phẩm trong “n” khoảng thời gian gần nhất rồi sau đó chia cho “n”.

10

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đường chuyển động trung bình:  Dấu hiệu mua/bán: * Điểm cắt vàng:  Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn dài hơn.

11

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đường chuyển động trung bình: * Điểm chết ( Death point):  Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ trên xuống so với đường trung bình của thời hạn dài hơn.

12

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

13

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đường chuyển động trung bình:  Ưu điểm: Đường này cho biết xu hướng chắc chắn của thị trường và cũng đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường  Nhược điểm: Chúng ta sẽ luôn phải mua hoặc bán chậm vì xu hướng chuyển động của đường trung bình xuất hiện thường chậm hơn với đồ thị giá thực tế .
TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

14

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Đường chỉ báo MACD : - Đường chỉ báo MACD được hình thành từ 2 đường: + Fast MACD : hiệu số giữa đường trung bình động của một sản phẩmvới thời gian 12 ngày và đường trung bình động thời gian 26 ngày. + Đường dấu hiệu (Signal line): là trung bình của đường Fast MACD với khoảng thời gian quan sát là 9 ngày.
TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

15

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các ứng dụng của MACD :  Chỉ ra dấu hiệu mua/ bán: Dấu hiệu mua/bán được hình thành tại giao điểm của đường Fast MACD và đường signal. + Dấu hiệu mua: khi đường Fast MACD cắt đường signal từ dưới lên, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ tăng giá mạnh + Dấu hiệu bán: khi đường Fast MACD cắt đường signal từ trên xuống, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ giảm giá mạnh.

16

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
 Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá: Sự phân kỳ giữa đường MACD với đồ thị giá cho thấy chiều hướng tăng/giảm giá đang yếu dần. + Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những đáy thấp hơn trong khi đường MACD lại đang hình thành những điểm đáy cao hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu dần. + Phân kỳ giảm giá(Bearish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những điểm đỉnh cao hơn trong khi đường MACD đang hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

17

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

18

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐƯỜNG CHỈ BÁO RSI :(RELATIVE STRENGTH INDEX)  Là chỉ số sức mạnh tương quan. Là chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định.

19

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:  Dấu hiệu bán: Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu bán.  Dấu hiệu mua: Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu mua 3/ Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá: Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence):khi đthị giá hình thành những điểm cao hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm cao thấp hơn
TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

20

CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

- Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence):khi đthị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm đáy cao hơn

21

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

22

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

BOLLINGER BAND
 Đường bollinger giúp cho người dùng so sánh

độ biến động và mức giá tương đối của một sản phẩm theo một thời gian quan sát cụ thể  Bollinger band gồm 3 đường: - Một đường trung bình động ở giữa - Một đường biên trên - Một đường biên dưới

23

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

BOLLINGER BAND
Ứng dụng của Bollinger Band: 1/ Chỉ ra thị trường đang ở tỉnh trạng thái overbought/oversold: giá ở gần biên dưới tức thị trường đang oversold, ngược lại là overbought 2/ Dùng kết hợp với đường RSI, Stochastic để chỉ ra dấu hiệu mua/ bán: Dấu hiệu mua/bán xuất hiện khi Bollinger cho thấy dấu hiệu overbought/oversold, trong khi RSI, Stochastic cho thấy dấu hiệu phân kỳ (divergence)
24 TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

BOLLINGER BAND
3/ Chỉ ra dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh: những đường biên (bands) thường hẹp trước khi bắt đầu một sự biến động giá mạnh.

25

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

26

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

27

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

28

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

29

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS
 Đường Stochastics là những đường chỉ sự dao

động của giá dựa trên cơ sơ quan sát sau: + Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của một khung giá(price range) + Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của một khung giá (price range)

30

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS
 Mỗi đường Stochastic sử dụng hai đường, % K

và %D  Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.

31

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS
 Công thức tính:

(Close – Lowest Low(n)) % K= 100 x (Highest High(n)-Lowest Low(n) % D = 3-periods moving average of %K (n) = Number of periods used in calculation
% K= 100x(115.38-109.13)/(119.94-109.13) = 57.81

32

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS
- Ứng dụng : 1/ Chỉ ra tình trạng overbought/oversold: + Trên đường 80 - thị trường overbought + Dưới đường 20 - thị trường oversold 2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán: + %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80- dấu hiệu bán + %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20- dấu hiệu mua
33 TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS
 Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá:

- Sự phân kỳ tăng giá(Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn. - Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

34

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

STOCHASTIC ANALYSIS

35

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

36

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

37

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI

38

TRẦN THANH ĐẠI ( CUBA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG HỐI


								
To top