Docstoc

danh sach kh

Document Sample
danh sach kh Powered By Docstoc
					Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nguoi lien he Thoa/Phuong Loan Linh Tuyết Mai c. Minh c. Hang c. Uyên c, Tính c. Hằng C. Nguyên Hiền Phúc Admin a. Hiếu Hạnh c.Đào c. Thi Thái/Vi a, Nét Mỹ Loan c. Đào c, Vân Đoàn Thị Minh Thu Lan a. Bình Tuyết/Linh Châu/ Young Hạnh Tú c.Trang c. Phượng a. Phương Nhat kim thu c. Tram Ha Vi ha Lan Quyen Thuy/Diem Ngoc Hong retail Hanh Phu

Cong ty Sacombank Lemcom cty thoi trang Thai Le Sakura France(xnk) Chailease Black&Veatch Oxford& Cambridge Nippon Oil BTA Microtec Prevoir VN

Email phuongntn1920@sacombank.com esac@hcm.fpt.vn tuyetmaithi@yahoo.fr tanght@bv.com uyen.pham@cambridgeisol.org.vn tinh@jvpc.com.vn

Cell 0907 709 988 0908 336 868 01223 144 640 0903 316 331 0903 930 618 0989 047 899

Address

63A NKKN-9141809 63 A-9141743/82106014 1-5 Le Duẩn 8233097 8214360 1A công trường Mê Linh IBC8234922

hien.tranthu@prevoir.com.vn Hạnh 64 Nguyến Đình Chiểu

cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Mankichi Software Calyon Motorola Vn Lotte Vn LCT law firm Mass Trading Vn Japan Osram Huyndai Merchant Marine Intel Acer T.H.I Eunmin S&D Continental Engineering Corp Nhất Việt (Bo) GR VietNam Saigon Terminals EẼimbanks Vinaland Livart vpdd PPF A>S dau tu tai chinh Sec Roxar Thysenkrupp-thietbi cong nghiep Sanyo Halla Scottwilson Ho Tram retail Pebsteel cty giao nhan Dong A

8274942 8246417 khuu.maidao@vn.calyon.com 9144148 hr@lotte.com.vn myloan.vn@mass.com.sg osramvn@hcm.vnn.vn thi.minh.doan@intel.com thulandp84@yaoo.com acervietnam@acer.com.vn tinadao@thigroup.com d4e@naver.com hanh.duong@yahoo.com.vn truongbt@gmail.com Sommerset-Mkhai 0934 836 022 0909 759 699 0907 737 884 0908 577 719 21 Ng.Trung Ngạn 8219195 45 Đinh Tiên Hoàng-9106625 8233798 8233372

juliacao@(Linh) 0939 669 222 hanh.duong@yahoo.com 0903 927 706

901, 45ĐTH-9102506 ext 108 4042622 9107525

phuong.bx@eximbank.com.vn kimthu2001lk@yahoo.com ha.do@roxar.com vi@thysenkrupp.com lmhassm@vnn.vn nguyenlan166@yahoo.com quyen.hoangthuc@scottwilson.com.vn diemvu@asiancoast.com/vudiem@yahoo.com trh@pebsteels.com.vn

0913 184 746 0903 172 268 9105696/9105698

Thi Sách-8243986 8210055 1227049837 9101131 9101368/9101367 9105976/9105975 9102438/9102440 932345 8222929 08 8251691 88475475/9975975

0982 227 242

0907 869000 0903 832 321

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

vnleduc@yahoo.com Vi Thắng Ngọc Quyen Phuong Net Cuong Huynh T Cam Huong c Giang Derrick cHa Ha a. Hiếu Yen Dung Lan Anh(Huong) Phan bich ngoc Ngoc Lan Tran Thanh Nguyen My Tran Thi Kim Oanh Phuong cLuong Ngoc c Chi retail Hieu Van My Hanh Thoa/Phuong Kelvin BĐS tài chính dầu khí Miira Asset Fontarra asatsu Lawyer Firm Tasin Trung Quoc Coteba Vopak ACB Dong A bank Mizuho Bank Accord Advantage Plus Train Ocean Degussa DSDL Mekong US Summit (Pureen) TVS FPT IT tim giup ban Bangkok Bank 2 Ngo duc ke, melinh point tamakura quy dau tu Singapoer Schenker Sacombank thangvan72@yahoo.com bigsmilevn@yahoo.com lephuong@asatsu_dkvn.com cuongnguyentuan@gmail.com themihuong@yahoo.com 0909 759 699 0913 124745 0913 668 709 0913 667 224 0903 661 690 0903 906 942 0934 108 462 8291767 9107566 8243802-212 9105659 8219211

8122786

ha.nguyen@vopak.com.vn 0918 201 278 0903 622 440 lethi.ngocyen@mizuho-cb.com accounts.hanoi@advantageplus.com.au ngoc_phanbich@jjsea.com tran.nguyen@dsdlmekong.com 0903 825 709 oanhttk@tvs.vn 9302959 kuriosan@yahoo.com pttngoc@bbl.com.vn uyen.tran@ vnvietnam1@gmail.com hongvan@sglcapital.com my.hang@schenker.com 0903 732 350 8214396 8290952/8290290 909220979 0953 188 638 0913 661 256 5202862 8256488 9100072 0914 835 819 04 9368812 9100844


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2060
posted:5/21/2009
language:Vietnamese
pages:2