Đơn xin việc

Document Sample
Đơn xin việc Powered By Docstoc
					Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kỉnh gửi: . Tôi tên là:. Bằng lá đơn xin việc này, mong Quý Công Ty sẽ tuyển dụng tôi vào làm tại Công ty. Thông tin về việc tuyển dụng tôi đã đọc trong thông báo tuyển dụng của công ty tại. Tôi xin gửi đơn xin việc này kèm với bản lý lịch tóm tắt, để Quý Công Ty xem xét. Tôi tin tưởng rằng Quý Công Ty sẽ thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đảm bảo hoàn thành tốt công việc đó. Đọc kỹ bảng tóm tắt của tôi, Quý Công Ty sẽ nhận thấy tôi có đủ khả năng về lĩnh vực này. Trong khả năng của mình, tôi khá thành thạo về công nghệ Java,.Net,có kiến thức về OOAD cũng như nắm bắt và xử lý tổ chức công việc nhanh chóng,hoàn hảo là lợi thế của tôi. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này sẽ phát huy được tác dụng trong Công ty. Ngoài ra, tôi còn có khả năng chịu được áp lực công việc cao, luôn luôn tìm tòi học hỏi những cái mới nâng cao những cái mình đã biết. Tôi được coi là người dễ hòa đồng khả năng thích nghi môi trường xung quanh tốt đồng thời có thể biết phân biệt và giải quyết vấn đề, không làm ảnh hưởng đến cá nhân, khách hàng và các đối tác khác. Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Quý Công Ty về việc sẽ đóng góp sức mình như thế nào đối với Công ty. Mong câu trả lời của Quý Công Ty. Hy vọng lúc thích hợp, Quý Công Ty sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn tôi. Xin gửi tới Quý Công Ty lời chào trân trọng!
Đà Nẵng,Ngày….Tháng….Năm………. Ký tên.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48052
posted:5/21/2009
language:Vietnamese
pages:1