Docstoc

Pivot mo rong

Document Sample
Pivot mo rong Powered By Docstoc
					Vanginfo - Thông Tin Vàng

Page 1 of 2

Trang chủ Thị trường Vàng Dầu và Hàng hoá Tiền tệ Phân tích Tin kinh tế Lịch công bố tin Chứng khoán Kiến thức tư liệu Tìm kiếm

Kiến thức tư liệu

03/03/2009

Chào bạn ngocthi
Thoát Thông tin cá nhân

Điểm Pivot, ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng cản theo Pivot (00:31 - 20/04/2008)
(Vanginfo.com.vn)Điểm Pivot - Điểm xoay - Pivot Point là một phương pháp sử  dụng để  xác định các ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng cản (kháng cự). Hiện nay Pivot Point không còn được sử dụng nhiều, mà thay vào đó người ta sử dụng phương pháp xác định mức
kháng cự, hỗ trợ Fibonacci.

Mời Quảng Cáo

Xác định điểm Pivot Là trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa ngày hôm trước: P=( H+L+C)/3 Với: P : Điểm Pivot H :giá cao ngày hôm trước L  :giá thấp ngày hôm trước C  :giá đóng cửa ngày hôm trước Một cách tính điểm Pivot khác là: P = ((Today's O) + Yesterday's (H + L + C)) / 4 Với:  (Today's O): là giá mở của ngày hôm nay. Yesterday's (H + L + C): là ngày hôm trước Cao /thấp/đóng cửa. Công thức tính các ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng cản (kháng cự) dựa vào điểm Pivot như sau: R1 = (P x 2) - L R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1) S1 = (P x 2) - H S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1) Với: S1, S2: các mức hỗ trợ thứ nhất và thứ 2 R1,R2 : mức cản thứ nhất và thứ 2 Theo tìm hiểu của Vanginfo.com.vn, các trader tin rằng có hai khuynh hướng phổ  biến trong sự  dao dộng giá. Nếu giá bắt đầu của một ngày ở phía trên điểm Pivot, thì nó sẽ có khuynh hướng tiếp tục ở cao hơn điểm đó cho đến khi nó gặp ngưỡng cản. Ngược lại, nếu giá bắt đầu của một ngày ở  phía dưới điểm Pivot thì nó cũng sẽ có khuynh hướng tiếp tục ở phía dưới điểm đó cho đến khi nó gặp được ngưỡng hỗ trợ.
Vanginfo.com.vn

Tin tức Online Tin tức Online
Online Truy cập

298 1332803

http://vanginfo.vn/index.aspx?Menu=1268&Style=1&ChiTiet=863

3/3/2009

Vanginfo - Thông Tin Vàng

Page 2 of 2

Bản in

Các bài mới hơn:
Cập nhật các chỉ tiêu cơ bản của các nền kinh tế lớn đến 23/11/08 (24/11/2008) Công thức tính giá vàng Việt nam từ giá vàng thế giới
(29/04/2008)

Candlestick nến Nhật, Các mô hình thị trường đảo chiều P1. (26/04/2008) Số liệu sản xuất và tiêu thụ vàng thế giới (25/04/2008) Fibonacci (20/04/2008)

Các bài đã đăng:
XAU - mã tiền tệ tiêu chuẩn của vàng, XAG của bạc
(16/04/2008)

Đơn vị đo vàng và kim loại quí (08/04/2008)

Xem các bài viết theo ngày

Về trang chủ

© Copyright 2008 by Vanginfo.vn
Đơn vị chủ quản Công ty MTC Ltd Tel: 04-3665 8045/ 3665 8046    Fax: 04-6658047    email: info@vanginfo.vn

http://vanginfo.vn/index.aspx?Menu=1268&Style=1&ChiTiet=863

3/3/2009


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:242
posted:5/21/2009
language:Vietnamese
pages:2