RCA Universal Remote Codes by twinsenw

VIEWS: 50,644 PAGES: 4

More Info
									DVR
PANASONIC PIlILiPS PROSCAN. RCA REPI.AY TY SONIC Bllll' SONY. TiYo
')1 ~

7, X <)41 Y·II 'IlS ').1X X lX 71, X.1X

DVD
AIWA AKAI AMES APEX A-TREND HROKSONIC. CLASSIC CYHERHOME DAEW()O IJENON . 1l10ITREX ELlA
EMERSO~

1111 141 7.J4 O.j4 141> .l.J7 54' 547 6.JO 1>4·1 7411 74 I X·III ')411 1141 7.J4 'i411
O-l6 6 ..t:; 7-1.)

SIIIR\\(){)ll 144 SIIINCO (,44 SON) .. 541) 54 I SYI.Y.\NL\ 2.J7 .j.j7 SYI\IPIIONIC 2.J7.j47 TEA(' 1)42 I,[CIINICS 641 TFYION 241> 446 MI> 741> H41> 1I11'IA IJI(ilTAL 04' TOSIIIHA 041 245 .146 441 1~lnlJ 546 WII.\RIl'.DALl' X,15 Y.-\M:\IIA 6.j I 6.jl YAMAKAWA 445 ZENITH 1.j2 2.j1 14)

Laser Disc
LJI:NON . PIONEI:R I'ROSCAN . RCA SAN) 0 SON) IENITH

....... 112
I 12 432

. H2
X24

FlSIIER FUNAI (iF (;OLIlST.-\R (iO·YIDEO (iRADlFNTI
IIARMAN/KARI)()~

IIITACIII IIITEKFR IN'I FCiRA

64 I 741 1·1(, 1I.J5 1.J5 2.J I 2.J7 4.J7 2.Jl 2.J 7 .J.J7 644441 241 147 244142 1-13 1 j.j 1142 )·n I )0 X·l.1
~2~1

'i3.1 X24

Cable
AH(' I).jX 14X 24X 7.J7 X47 'i47 AIJI·.I.I'IIL\ . . .. 261 ALLECiRO 054 154 AMERle\ST l'i4 ANTRONIX .j.jX 'i4X ARCIIER 44X 54X MX 74X AT&T 7'i2 CABLFlI-.N1\A 44H CABLEVILW 44X CLNTL'RY 74X ClTIJ:EN 74X COI.O! 'R VOICI-. X.jX 'i4X CO~lIRONICS 1I.j'! 149 CONTI:C!COi\) 2.j'! 1·.ASTI.R1\ 3-19 (;ARRAKIJ 74X (iC LLLCTRONJ('S ~4X (,L\IINI 2~5 444 54') (,L ))1> (;I-"I-R"I. I1\STRl ME:-JT .)"4 'i'i2 554 h54 752 754 HA~II.I1\ (,4<) IIITACIII IIYTI-.K J.·\S(O JFRROI.D ().jX 11511 14X 254 5"2 'i'i4 6)2 7.j7
~1A(i1\,\\OX

NC
KENWOOD KUI KONKA KOSS I.ASONIC
I.(i .

RADII) SIIACK 1J'i5 1'2 1)·1 RCA 152 I,·n Rb\1 IS III 5.jX R[(iAl. X4tj RECiI·.Nl·) 3.j<) REMBRAt\[)T . 9,) 7 RL'NCO 251J SAMSI't\G 0-1<) 1I'i I SCIENTII'IC ATLAt\ IA 155 24X 251 261 ." I 362 -1 'i I 4h 1 1J.J'j4.j() SI(;".\I SI(;1\\III{L '14 7 II,)') SL ~L\RX SPRI'( LR ('47 ST.\i\IJ.\Rll COMPONLt\TS 'i51 S1.-\I<(,I)\I -1-1') 717 S 1.\1<(;·\1'1 II·)') 44') ST.\R SI( if n 1,'i1 ST.\R SI(ilIICAHU·. SI~R\,ICE 1'>2 S IARVII.S r 4·)'1 ST.·\R I R.·\K '53 'IANDY 1,"1 ·IH.r.\IL\\ 1i4') TH.r.\\!,SI ,5.) TEXSC·\1\ '51 IOCO\1 I).jX 751 ')52 HlSIIIB.\ 2 'ill 11·S.\ 44') lV'XI, ;51) l:\II';' 44X'i4X7)X L'NITUJAI<r1STS ,47 1 "lnlJ CABLr 747 Li\I\I.RSAL 44X )')X MX 7.jX X'i I VIDEO WAY 1152 \' II: W STAR 1.j'J 1511 3511 1>51 YIDEO lTCIl 6"10 11-.1'11 H 1)'i4 154 2'i11 '" 1)4 -1"11 5.'i", 65, 753 H."i3 l)5/ I)')", l).'i.-l.

l"III1.II'S'~L\li··; \\ 11.\ l'IUi\!.Ll( I'I{( )SCAN R( .\ IJSS 2(,'i 16.') ~1>7 RF.\LlSTI( SAMSl'i\(i DSS 511ARI' SILRR·\ 111111 S():\) IJS S S I.\R(1I0ICE S '\R SI(iHT SIARllnK SIS S('I'I·.R lil'lIl1: IIIO.\IS0N 1 ()511I1L\ IIJSIIIIL\ DSS

I ""l'"
cn

l'"if.1\ IJSS .\ 1I11 () CII'IILR 11 11-i\1I11 115')

.'';'} 'i1>5 S62 .000 265 X61 560 k66 966 .158 961 061 263 962 062 757 160167 %,1 1(,(, 3(,) 1>6.5 ... 96.j ,)62 .j5X (,51' 75, :"'(12 Old .X5X 0(,·) 1M 7M 7()2 95X 96,1

PROTON VII:\SAR RAIJIOSHACK

II)" 161 16.1 11l'i 21>(, 2h7 1(,11 11>\ X'i7 '!'i7
1~,5

.\IJC .. ,lJeO\1 1171 .\1\\,\ 172 XI>7 xx') ..\KAI 17."" \l 1110 II:CII\;IC\. C \!.IJ()R'\I.·\ AlIllO LABS ... (API' fRONI<' I X4 21>X 36X CARYLR ('ASH)
CITIJ:L~

MA(iNAY()<. I\IARANT/ MFMOREX MICROSOFr I\IINTEK MIISIIHISIlI MIIsn.K NAD NAKAMICIII ONK YO. OPTI1\1LIS ORITRON PANASONI(' PACIFIC PHILIPS I'IONITR PROLlNI·. I'ROSC.\l\ RAIlIOSII.\CK RFOC RCA SAI\1SIIN(i SAM PO. SANSIIJ SANYO SEC; . SIIARP

'd.J I>.J I /).J.J h.J2 7.J.:' ~;.j= <J.J2 I.J 1 1147 24 I 44 I 4·.2 24 I 44 I 44.:' 241J <)4 I 644 X4 I 744 241 'i4·1 ,44 X4.1 04.' 141 /)4 I 246 441442 ')41 042 141 ').j I )41> ').)5 "4(, 7.1(, 541> ,,·t4 ')4 I ').) ')4h 1471-12 .141 1141 ~ ..H 444 .1-11

SAT
A\lI'IIC·\ 15') Blel.l. IXPRESSYl' IJh7160 41>-1 (IIA""LL I\IASI I-.R 1)') 4'() ))'1 CII·\PI'ARAL 1,57 757 CIILYL"NI: 7"7 IJR.\KL 1)5q .1(,1) X57 DlSIl NI-.IWORK 1J67 11>7161, 4('() .j1>-1 4111> 5(,1111(,11 D.\ At\TE!'lNA l:CII()SPIH:RI'. lCII( lSTAR 1!h7 -'I>I> -1W.jM 51>11 6611 FUI rSl' 71011 SW

CLRIIS .\1·\IIIL5 IJI· 'ON LMI.RSON 767 %S IISIILI< 11>921>() 1hX 11>'1 -171 (ir 174 ('LNL.\\·\ .jl>') 573 ')IiX (;01 DS I ..\R 67.1 II·\RM.-\N KARIJ01\ I>h<) 7711 --lht) 1111\(111 769 !.'KLI 17') I> 7() .II 1'1.:\:\1)
.1\(
S(ll) l)X2

61>7 767 967 I>X.j II>X 273 )I>X .j6X 379 2X-1 .179 66X

'IlX 27.1 OW) 272 2XO 2X9 46X 4XX 571 676 RCA 086089 181 2X'! 16X 1>76767971 973988 .16X .171 469 56X REALISTIC 570571 767 968 ROTEL 26X ........... 268 SAE SAMSlfN(, .. 775 072 075 268 971 SANSUI. In 175 368 -171 875 SANYO ... ........ 767 'lO8 scon 37') 569 S70 SLI\RS 56Y 'i70 SHARP SIILRWOOLJ 272 -171 570587 769 ,HI'RE 671J liS I .172 472 6X I X80 SONY 1>67 STS SnY\N!.\ 268 SYMPIIO:-JIC 572 IEAC 269 2X7 'i70 'i71 'i72 672 772 rECIINICS 273 683 SX7 974 flIET .. \ IlI(ilTAI 774 IOSHIHA 773 YICIOR. X09 YAMAHA 117~ 168 2X6 872 972 IJ.NITH OXII 20'! 'i77 07.j 6XO

V( 'IUDVD Combo Systcln'i
(iO VIDEO.
J"C PIIILlPS .
S.\~ISUNG

147

239
. ........ 442
1~7

SANSIIJ . SANYO SONY

Oil
12X 243 )40

DVR-SAT Combo Systems
AIJLLPHIA. DISH NETWORK ICIIOSTAR EXPRESSYU PROSCAN ... RCA SCILNTlFIC ATLANTA SO'iY

5%
1>55 655 ......... 655 6.16 6.16 607 618 657

(TV VCR) Combo ('ode pairs
.... (111 2:'411014 2241 (1173241(1179241 1023 741) 12151>32) 1512(41) ('A;,iDLE. 191(525) I')OX 4.17) CliRIIS MATHES .. DAEWOO ............ (}\ I X261 (415529) (505 826) EMERSON ........ 1117124)(117924) 1205 22X) (,)21 2-171 (505 X261 (52242X) HSIIER FL;NAI 1117 .12.j) 1117 92-111421 2.f7) (il1021 8351 (XII 835) (i(lUlSIAR 1117124101.14.15) (911) '>2'i) (117924) ImAClII. 1117.,24) 1;\1I!'l1l Y (xm 330) KONKA 1317 X421 (417 '142) 1(; 1117 .12.j1 Oil ~3')11'i16 5251 IXI 1117J24) M·\(i1\AYOX "1.1 22-1) 1807 3301 (522 .j2X) \1I,IORf:X 1',\1\A50NIC 1.j169371 Ixm 1.101 1822 41(l) 1'II11.1PS . 1'1I1L1I'S/MA(iNAYOX 1922 4341 ()I',\SAR 14169.17) RC.\ ....... 11)21 X.l511XII X15) RAIJIOSHACK (()21 H1511XII X.l51 SAMSI·NG. . .... IY08 0.17) 190X 4371 S"'i\Sl1J. 121563211512(41) S.\t\YO 1522 4281 1512 (41) SEARS SIIARP .. (1I1~ 2241 1.j14 01'11 IHOI (34) SOI\Y SYLVANIA (1173241 .. 1117')2-11 (421 2471 .. 1117 .12,) S) \11'1I0NIC 1117 ')2.j1 (421 2~7) roSIHHA 1'i120.j1) \\ I liTE WESTIN(iIlOI'SI: 1117 324) "17 924) 11.1'11 II (().j I 2211 II \3 224) ................ I I 17 ; 2 I) I I I 7 '124) 12():i 2> I 1-' I'i 6.32) .. 1111 '. ',,, I 50s X26) (111 ·1 1711 534) Ixm 3.\1J) 1":). ~; ,1'111,525)
1'11C.-:--'·'il 7,' uHk lIn)" I: 1'01' i.1 I ,11'i04( P 21

ADMIRAL AIWA APEX BROKSONIC

Audio
AI\\ -\ 5X5 6X7 7X6 885 APLX 1J0X BOSt: XI>X CARVER IX.J CTfI/l:N 2X.j LJLNON 383 981 FISHER OX3 783 (iOLDSTAR 27X HARMA'i KARJ)ON OX2 .j81 NC 5X3 6XO 982 KENWOOD 2X.1 -1X2 4X.) 5XX SX-1 <)(,l) ~IA(it\A\ OX 08.1 2X I M.\RANTI IJX4 ~70 ,Xl) MITSI 'HISHI 575 /7.1 47'i 1\All Ot\KYO I X2 7X2 XX2 (WIII\IlS .. 0/7 J(,K 376 476 576 776 876 '!XI) IIXX I H.1 682 7XII 4X.l 9H7 PIIIl.IPS IJX 1 OX-1 177 I X4 9X.l 2XX 3X5 3XX .jX9 PIO:\LLR . RAIlIOSIL\CK 1177 I Xb I X9 272 2X2 2XX 388 -1XX 489 'iX9 '1XO R(A IXI IHI> IX9 27-1 28X 17118.j 3XX 3XX -1X') 589 (,8X 77'1 7XX X7X XXX RFAI.IS IIC XX3 SAt\YO.. 172 SCOrl .j/K SIIARP 070 'iX2 7M SIIl:R\\()()D 272 282 .jS7 'iX7 SON Y OX5 I XII I X'i 2X5 18 I 479 -181 581 ')X4 9X5 TI':\(' IX7 2X7 .lX2 3X7 072 TLCII!'lICS IIXX I X.1 682 7XO %.1 '!H7 YENTI'RER .. 176 YAMAIIA 2XI> 3X6 485 4X6 5H6 h85 781 7X5 XX I ....... OXO OX3 17S 26') 2/X .1XO 570 577 (,7.f 6XI>

\IL~I()RE,\
~J(

n ORI)!'

I).jX ()~II 1))1 44<) 4'i 1 45,) 552 h';,·t 7-17 75l. 754

\!O\II ',,\ll. "S(' 0.\ K PACI' PANAS()-'dC p·\RA(i01\ 1'1111 IPS

24')

I5Il 5.j9 7"1J X4X 1'1111 IPS/M.\(i1\AVOX PIONrI:R 1J5I pl'LSAR

1151 -151 947 952 7.j'! X4'! <)47 X-17 74X .).j,! .j54 752 tj47 1511 2511 I-1X 254 'i5.j 652 l)47 ()5~ .150 X47 1'i1l X47 'i51l X47 X54 -1.'i2 (,47 2511 6511 74X X'i1J 94X 055 1'i2 .j51 951J 2511

"I, N \\ ()OJ)
"RI.II. K)()I·I.R.·\ I IX\I \" 1.)<,1 .\1\(;:\ .. \\ OX .\I\I<.\N 1'1 .\I(S
,\1(;.\

1711174 .j7.J .)X4 .'il>') 41>9

2()X
11(,7 270 .\711 47'i '74

17t)
26K 6X I 77.j 2(,X 470 571l X74 37'1 h 70 770 2()X nil Sill 771 975 1171 7S·) (Oil

(; L
(;F.I\1INI (ir,,'>I:R,\1. INS rRll:-'IEN I S I ~X 166 ~5X h65 H65 IIIIACIIIIJSS 1H'(illl.S SArl.l.L1lf: DSS II.RI<OI IJ JYC KEN \\ ()OIJ U'XOR DSS STATE r\ORS1.\1 PAC[ PA:\ .. \S()~IC DSS PRI\II:S rAR PIIILlI'S
~L\C():-'1 ~1A(i:\.\\OX

~())

Sf),

Ihl 1l5X 11(,6 qhil q65 ill' X(,,) 41» 51>4 hM XIl4 '1M .11>1
-lh6

4(d 51>! 25(.) )()~ Xh2 61>1 7hl 00.1 11>1 261>
~()() ~()-+

31>.j 01>5
259 :'i65 )\62

16X 26q l)hX 21>X 171271 7X2 K73 1)76 .1I>X 371 .171> .j6X 411') 471 5hlJ 571671776 27.1 1>75 6K1 XX7 97.j 1'.\'\ 'iOt\IC I S4 26S 774 ""I1.IPS 2x9 .iX5 .j69 I'IO'\U.R 571676771 X71

.\IISSI().' ,\111 SI'BI'>1I1 l' . \ IJ :\.\K:\'\II(III :\ I.C NIKKO N5.\1 ()NK)ll IWI!.II\S

h7()

IlIld I';Hld

()~l

II,() 1,1' I,ll

ll\SI.lJ lITl!\()IJ

II'I ttt
~

JllVIlS
~),1S
(H~\S

,:-JVd l,lVd
i>lON I,)VI';
~)VI';

" I "II X()."V:-J~l\·l\i/Sdllllld Stb II,X XI'S II,L XtL II,') hiS liS I Sdl IlIld
()~l
.!\()~l\,ll\·d

t;::

1;:1 ':,"ZX
~L-;

~L L

9Z{)

\;V.1SOII.I (l.\iV'l.Lll(),1
ll:~~\;()ld

I I'll

In
ZH LII 'it(, stc> Iti> tt,,) 'It,
l)t-L
l)t-() ~ th t)t~

LlS'vS Odl\VS
~)~, ISI~vS

6Z4 4~ t Z'it: t:t" \

HI,tlt

)X,ll ,:-J'DI
);\f

~ tlJ l hX

~t

::.t·~ ()~s· (It'l-

L! >\
!...

o~ ~
o~~

'>llrlf )IIH IVIIH
I~

n.;

,1I!\()S\!\Vd ·1.1\'d 'IVO .1S!\ 'lI'\Ll JI.\()I\i LU_
t'~l)

('::ttl i_ t h t"':..I_ -:..·~L
(Sl) t~s l~""

tst ~ :,"t

(ltt

11'(, III l t-/) 11(, ,tl Itt

h, XI'I 1,111,,11 Xt'll
"",
11<;1

\'I(lll()l()l\i X:'nIOIY,II\i
XO,W!\~)VI\

l)tl
11'1 I rI ,'1'11 llX

IN'I!)
II';I~)

I ~)
IILl,1 III,),]
11I,)Cj

Ct() l:', {t'L Z";l) t~~ l~"" hI' ,,1'1' 1'" XI'I IISII XI'II

(I'ImnHI

V)(I ,)(Hli 'I.WIISOI(IVlI ,-"\'. )Sll(ld '1.\;1'1()(ld llTI.'1()I,1 Sdl-lIlid .)IJI.JVd ,)I.\;()Sv,-"v)J !\( )llLlliO S.ll\iLLdO I)~ )I"i()
IIUIl~\)lV"i
lIV~

9't6 hZ6 ';('0 tzx hZL x't!.) l'lY t't''; ';l~ t,~ Lft 'III' l)Z\ <;;: I 4\11 Oill 1I.Ll~':IZ IJlt SZt "II 'dIVI\V.\ 'iZLII\Z'!ZZIliI IHKII'llX t,h 1,1 -·IS:10II~)!\IlS1.\\ :11111,\\ tiX SU 'IZ L 1\ l) h,'1 ,Z9 L \S , " 'iZt t',i 1',,11\ l l)Z;: tZZ 11\ I LZO SClllV¥I L\, ,lIMIS03<lL\ ";ZL ~Zl) Yt t u:() S.Ld'l.):\(U OClClL\ 'iiI' llUUIA

si,

szu
';Zl)

~lL

xu
LtX Ltt>
()n.:

<US\[
'I·'I.L~1I

trX
ttb It, ttL It X til}

V XG

htL

(Irl)

IIU\'.LlIt !\l'll\iVH

'IHS.Il'li IIiSIH IS LIl\

'Ii I' ,cl) L't.'S: Xl;": L't-';
L~s ~L~
~'t"L. ()t"l)

l)Z~

H,H1V'IS:lllllOL),L\ II,H.LIN:l )lIU
~()ISL\UOJ
~Z4

-:";h Ltll t·s,'

IISIG 4V>I(I \111.) IVII.) 'NIl.)

9..,...,.
XIS xtL

',r I,ll

t..;1, Z..,...,. r~t I !\II\ III I.S!\I IVlI~N~~l
l~~ t'~l)

'1'1.1:\11,
LI()S()ll,)II\l 'UlJ( 1l\1I'J fL:-.iV(I\'l\i X( ),W'\i~)\ l'li ~ ). I
,1"\;()S\1 SSO)l

hl'4

Itt>
<)tZ Ztt Itt It, Ztt Itt ItZ Ltll \ 1'1 Zt'h :t" ;:-tL ctl)

htl, ()tt \..\..;

I FIR
J.II\lV

hll ()t"l
(,1'1 r,t'11 xth XIX XtL xtL

:E1 INII"'!!l S)I.\;mll.HTI,Y1 (11I\ lI(1V~l '.;(111 SV·I ~!\())/ ) II ~O,l
S.)I!\I )(lII\i(),) UIIl \ ll. I() II U
~:J/IH)

II I' 1I11 hZO SiS S\ L Yl' L ~Z~ tz't' l)Zl" t't'l m I LlLl ()\:"\ l)'ZL tZ~' ~\:'Z :;~ Z
~l~
~l"t tZ\: tZh f.}ZL te\:- LtZ ~ZZ tZh YZL Sll) 0\9 l)tl, (iii t,i 1.1', Oi I r't~ oi:9 t)eZ ()\: I 9ih XfX biY 6i~ tZ<; Rll Xli XlO tiO I)i, YZZ 11\ I t,f

UIIIIS()J ()A!-L

V'II.\i)l'U S,) I !\I 1.)'l.L ,)v'U
~l\;.U\,l

,I,VS

tt')
Itll tt,

\''1 "i()'1 111)1
(J 00

()'IIIlSV,L \(]NVJ ,)IN()lIdl\l.\S \ 1.\;\.\1.\5 SJS
,~:-.IOS
lll~)NIS ]llUV~DIS ~, 1~)OHS

Hnl,1 X():\ V N ~ 1\, l'i/Sdl' 1111,1 n'i>tih~\LtlL Il'll.)i' h\ I' tit Oil' III;' I.)LL Oi I Sdllilld s;'1.) Ol;' 'iZL 11\ I (), n Ill.! "0 Il.)llVIS'1(1 XU~ 1,1 teX ~,L h,'I lit I XVL\;'ld Sio Llo 9;'9 sil.) ,11.\i()S\'\;' ,I I.)ZL IIi I 6ill ,-NOI(lII Ill) Ll S \' ) 1.'-' () Lli I ~i6 clX L\L Li, S, lI\lJd( I ~" tl;: om . 'I;:;: Ill! S 1dl'll ~ III Li<,' X'lIflO'; ())I>l1 \; ~l'~ 'lit Il6 I iX I iL <;;:1. ,) IN I)r<; '1;:<; XLI' "Z ~,II ()~t: 6Zt 4ZL L'i~ tZ~ H.HlII:Lm ,)lJ\ 4ZL Lis tZi YZZ tZZ 0\ I V IOliOlOl'i Ill) I'LL (lllV," '\ll'll\j()~) I NOI\ Oi6 IIlL Oil) hl9 Ii, 'ill' I \ I' 6Zi Ii, ALL III Ilil LZlI IIlSIH,lSIII\ tiX 6,l) VnONIl \ 6,t (]NV·I(]I1\ Ll, A~)UIONILn1 !\~m Oil) L,O V~)I~
~cc

\\ ~n )I
,)M

'!;:L Li~
St'~

h'

>L~

II'IIZ I 1<11"
" II"

Xtt
Xtt

All!l,L,\;'·1,) .¥I"lit\ll!lV)
\.\;~·II·IIHV,l

\ tl Zt,
itX lIll I t·s Zt'tI tit \ 1'1 ZtlttZLtl It, Itn l'tt) LttLt,· it, Ltt Lt, It, stl ~tl) ')1'1 \ tL Itt) StL ~tll 'Ito 111'1,

V(l~ 111'.;1

Z"L

lUll" I\INIl IIIN,1 II INl1 '1IN.1 'IXAL \'SIU

xtL xt'l XI, XI I XI'I, XI'I 1'>1

t·s I 1",
It);::
LI'I>!IX;I

I'VIV ll·lIl.)lIV XI,,( IllI.'1V 1,\ mFII\V I))I~H !'IV \ IIld I 1<1\ XI, XII SI'II )flV

(IT-CUll I 111.)\'1.111 !\omlV
'I/~Vf\illVII
(HUL\'O~)

tZf 9;:;: tZZ 9'L Oll l);:;: Oil
~l'~

or I

R,t WI'
X'lll(WHI~

1m V1JHS,lS1\1I'1i V.illV!'; ZLNVll\
~\

:u:-nl(jVll~l

>t, III S 9\1' x,t 11\ i 9" Oil <;CO
<;ZL
{,t:;

llV1

S(j']()~) ]~1

1\','1.1·1

ll'IHSH
\;()S~rWFI

IISO.L ". )OJ. I'X].L IIFU ,I FU 'I.'JVI. HVI.S I>lVIS

')I<l e,)
h::X
~

Yin bZl) rZ~ Ln.' O't Z ,ZX L\L Ul) 11'1 :-:H' tZ't tZZ LZO :::'t'h XZ6 tU~ OZ\.) ~L~ SZt t)Zt ()'t'~ l)ZL ()~ 1 hZ I hl"O

os

.\; I-'j~ 1\ 1\
XOAV,"~)\

I\O.L,'.;IHS d(lYHS
Sll\i~S

I'lL ,i9 91', ti S Ilii 9;:, 1It'1
~l~

Iii ~

9Z L tet'
"sWZOtI

V,LTI
'('1(1 LlDICI !\Or-.;]U ()()\UVU
·1l\()H~I'~fl.\,)

II I I I'.;: II
~N()S ()~~VS

ttl

I'Z ~
~\

c,6 ,IL Oll) Yl'l ~Ll) 't'\: t LZt: ~Zt !.\: S XZt 9Zt RZt l"\:'() 9\1' 'Ie

u.n1S
()~~VS

t'

Ztt, Zt !
,- ~ I

IIV1S

V,lll ~V. )SOlid ~I TII'.;()ld ,!\O\;··I<l

n,tZZ
fll9 ~Zt) tZ9 L t 6,)' ,\ \ Ltil
~

1,1S!\V, \)I\;V5
~)N.1SI"'VS

ttL
Ito IItI,
1It·~

:IISSV'],)
,)I\;(lS>I()~IH

(1'.;-1)1 L·V X'ld\' S"II\\' IV'I\'
V.V\ I Y

n,

H'Z O't'Z I.ht 'XZt ~fZ ~;:() 'h't ~lt h't~' YZ\:.· ht'Z ;t"Z 6ZY ~t C ~ih tf'< ~'t\) 6('4 Lt"~" ~l~ 'i\t ~Zt " , Oil <;;:1)
~LL
l)l~

I, 1\ I '1ID() I (lAO I I )lV(]O'l HI'! (I()O¥l'.;·I'1
, ).\1
~'lS:-;

~=()

II

,IIV.I.S IlIV.lS IHVLS I'IV.LS II>ldS \ I'; '1S .... ~ >I S , '1~ >I S

.lS!<I J')St:'[
~h II;: ,II It'l I I 'I ~t·l

I h. 01' L l't'li lit') L ts ,I', L 1'1 lit I 1'1'0 ttL

l)~

h

(U.\i.lll II(Ulll
~\"I,nll

(It"l

Sl:.h

ILLiN-l/ \ \\\,'IV f\iV.\
VII\'I~V,\

IrI
\tll

Ltll LlS LI'L <iLL ,\'i Ii'! Lis !-L~ Xl"t l)l't ~~ i tZ't' '1LL tl'l' 11\1 hZi tZi 6,11 L,I) ,)USI'I\·llI
;Z,

11\ I l)Zt tt"S ()l'X !-l't'l) hll)

SZ'; t,t)

g"

If 1)1 (H.I'.I "1,Hll L,-"V.LSNI llill

.~'INr-.:ld

Xt'~

,,'x

I I V(I-I Itl\ 1"\\
([LlI~1

'n,
11'1''11'1 'I, Ilil ,III l)tx l)t"t lltq IJI t 11'1
'It-(-

OA(I
Xl~

", Lib
~l"~

\'flIIIS(U
IVII~)](I

XI L

')/\[1,

SlX LiL '),L Xl't l)Zt ~\:. t' tZt

Ll~

" IUS

WNS

V 1·1111. N()L\·l1.
)'1'11

X\ X

.\:-.iOS

hZl

1',1 h,l) L,O

Xii>
~\il

INllli III';'HI , I~Hll V~ l'lll
V,)ll Ii<lVll

\.II~II.HI 11~()lIdl~ ~S \I\;\\I~S

l t,t I
il'I,I, LI'I.I, 11'- (1\'. tl'l

I t'l>
Itil

'"L
~ \ tl

'I. I IH ,)I~()S ,\.L '\\"ld:llI V,)ll r-.;V,)S(llld .. Sdl Ilild
,lINOSV~Vd

Lib LIX <;iX LfX tiS
~\'l) hZl) L\:"~' Z'tS Zt t ')Z;: 'it I ,tl III Illl Ll6 'hl) ,\t) Ol! (,III X,t

X'I(]:\Vll XI(]Vll 'l'i Ill) i i ' l)l'l rZ;:: U\: I 'I,lVIISOI(]Vll ,IX clL 'llY tl't tct i: ~ L tL I Ilil V,)ll llVSV:lll
l~llV: l()

'ii\ tZi XZt

~l'

01,
Il\ n <;CO

"i,

9,L

IIV'~ll

III

j

It

() I"
lI) \\

~.'.I

1\

S,I'

III '-, (I 111\

tis

HAG

I)t

Z

"·LLlIV,1() llVSl.ld ,Hlmld

~lt hi I 'IU ,;:, 9\Z ~LO >IX Sll) Li, ()Z L tZh 4ZL LtZ 1-l~ 9ZZ ()'t I

II UV1.1 II lL1.Lll V: lllCl\ III U()O.¥lll\1I ~OOllV'I ~VI"~I\ II NOS<lI"V(J ,~:~'111\1I O:I<lI" '()' ) OJ I.N3ICI\ll~) llV.LS(n,)' I 6,1' 'i,;: 'if! Of! rei I~I (HIVllll V~) tZt" IVN 11 If 11

')\ I

l U();)'lD,\

Save Code list for future reference Refer to the setup procedure below and look up the 3 digit code for your brand of T' Refer to the Owner's Manual for your remote for more information.
Direct Code Entr}
Pre" and hold the CODE SEARCH hulton until the red Indicator "tay ... on. then reie,he the CODE SEARCH

NOll'. v. hen all code~ under a Brand ha\ c Ocl'1l .... earchcd the red indicator tla ... he . . rapidly for.3 "ecomb

Guarde esta lista de c6digos para futura referencia.
Refierase al procedimiento de programaci6n de abajo y busque el c6digo de 3 digitos para su marca de TV, VCR, etc. Refierase al Manual de Instrucciones de su control remoto para mas infonnaci6n.
Ingreso I>irecto de Codigos
0pfl!l1a, 'In ~llIL.H.

1V
.120 701 918 019 .... 407 121 221 ALLERO~ .. 706 603 AMARK ... 906 AMTRON 801 AKA I AMSTRAD . 520 104 805 AN AM NATI01'<AL ..... 901 906920 002003 102 119 AOC. 217302 502 81.+ APEX. 023 ARCHER 603 AUDIOVOX .. 906 BANG & OLUFSEt\: ..... 620 ...... 002 BELCOR 506601 701 BELL & HOWELL 906 BRADfORD 2153111 BROKSOI\IC BROKWOOD 002 (X)2 019 402 502 CANDLE 119 CAPEHART 801 CELEBRITY 502 CENTl'RION . 805 CETRONIC ............... 023 CHANGII01'<G lXI2 112319402407 CITIZEN 502 51 2 70 I 805 406 CLAIKTOt\:E 003 023 805 CLASSIC ...... 0.+1 CLP IXI5 (108 (XJ.1 CLP CLASSIC (X)2 502 602 COLORTYME (X12 502 CONCERTO 711 C01'<CIERGE CONTEC/C01'<Y om 802 805 902 '106 6011 CORNEA 805 'lOb CRAIG 80S 906 CROWl' CL'RTIS MATHES m2 103 112 502 506512601614701704908 CXC 80S 906 DAEWOO .. 002 102 11021.+ 303 311 314.+03407415 502503 611 61.+ 805 809 ........ 002 502 DAYTRO:\ .... 601704 D1MENSIA .... 002 713 DL:M01'<T 805 DYNASTY 701 ELEKTRA (XI.1 SOl ELECTROBA1'<D (X12 502 803 90 I ELECTROHOME ELITE ... .321 EMERSON 002003 (nt (XIS 11)4 105 IlI6 I 15 I 17 204 205 2 I3 304 305 3 16 319405421502 505 5(16 519 520 6()4 605 70S 7(16 8()4 805 903 'l()4 905 ,}(16 ENVISIO~ 1)02 502 FISHER 506522 619 902 FUJITSU 321 706 FUNAI 117421 520706805906
ABEX ADMIRAL t;.DVE1'<TURA AIKO AIWA

FliTliRETEC . ... 805 906 GATEWAY. . .. 206 GE ..... 002 (XI6 (X17 018103

Code Search (hy ()evicel
It alter try Ing "Direct Code Eou) .. Of "('ode Search (by Brand)'" your dc\ Ice Joe ... not re,"pond, or if your hrand i, not Il . . ted, try dOing a dn u:c ~e'lrch of the code library for your code b) folh.lv.lng the "tep" below.
Manually turn on the device (TV. VCR, etc) to he controlled. Pre" and hold the CODE SEARCH hutton until the r~J indic<.\tor ~l.\)"" OIL then re-lea...,c the CODE SEARCH hutton ~ Pre:-.~ .mJ relea...,~ Ihe uC'..."rL'd Moue hutton lTV. VCR. ell" ) The rcd IIlt.ilcatol hlInk..." then :-.ta):-. lit. .+ Pre" the CHANNEL UP hutton n:pe-JlL'oly f up to 300 til11c~) unld the uc\ l<.:l' to hl' controlled change..., channel {'he red llldlcalor hlInk. . . , then ~t;..I\" lit Pre ...... and re]ea . . e MUTE to In ... tall the code .\10...,[ U""l'I"" wtll want 10 ~t()re VCR code" under the VCR hutton, CahILl'ode" under Cable, etL' If )Oll v.anl to "tore a VCR cooe unoer Cable, ell' , firq folio\'. the procedure for Direct Code Entry and pre . . :-. Cable 111 ...,tt:p ~ llt DIrect Code Entry, then ('nler A.\i) VCR L'ode In ~tep J of DIft:d COlk Entry Then follow tht..' ... tep ... abo\ e for Brand Search or Cornpil'te Search

huttnn
Pre . . . . and relea\c the Je\lfeJ Moue button (TV. VCR. etc.) The red indicator hlink\. then . . tay..., [II Enter the 3 digit code from the code tahle\. Notc" after a \alld code Cnlf). the fed indicator turn, oft For an In\'aJld code. the fed InJlclhl! tla ... he\ 4. With Y{)Uf Lh.:'\'ICC on. pre ... . , CHANNEL UP. II the dn ICC re:-.ponJ...,. no further programming \" requITed. Note: If ..,Ollll' hulton ... do not operate your dn ICt'. tr~ one of the other code ... for ~ our hrand

Programacion con CODE SEARCH (Busqueda de codigos I
el rou[on SI \LJ prudullu 111\ fe ... p\)nde oe .. pue\ de h,jbef In[entJdt) [\)00\ j{l\ l·{)d1f:{l\ p.tfd \ll lll.lfCJ, 0 "I "u Ill.ned no nLl 1I1\.:IUld.t en IJ 11\[J, trale

el tH)lnn CODI:.
Sllt.~ltl·

SEARCH hd .. [a (jue eJ !nOlldOI,r f011l
pefln..lne/c.t encendHiu
COO~ScARCH

OPfllTId ~ ,uelte el routlln del !ndlCJOOf "\
rtlJ(l ~1drpdd(',1

I..!
I

dt' U

rolh~',lr 'U

cudlgO ~lgulenou e\t()~ pa\\l ...

modaltd..ld Oe"'(,J.Od (T\". \"CK. e[c (jueOd encend!dll

) ('n\e~UlOJ \('

Lnllt:nda 1ll,tnUdlrnente el ..Ip..ifaltl lTV. \'CR. ell' I ljue .. e h..lrold de Cllll[fOl.n

Ingrt"(' el cndl:?u de -; lllr,\, de l.\~ l.lhla .. de COdqHh
~·()dl~(l.

!\n[d de ... pue\ de !nt're .. ,\r un

OPflllld, "111 .. ult.lf el rotl[n!l CODE SL:..RCH hJ~[,1 qut' el II1Jllddnr fUJI)
perm,menJ enl't'llllldu )ut'i[e t'J rouwn

t'l tnd!cldor nlJO .. e JPJ~.t
~

Cu,Uldo 'e lngfe~d un '-Udl~U In\.dldu, ('1
~

CODE SEARCH
OprllllJ ~ \LJt'ltl' ('1 htllun de 1.1 IllUd:.t!lddd de .. eJdJ IT\·. VCR. ell' I Fl InllicJdof f(ll() pdfp..tdeJ ~ L'n~q~uldJ rerm,lne~'e l'nCl'lldldu ... OpmTl,1 \.'1 ronlon CH --\:\ \ I:.L+ repellJJmen[\.' Ih.t .. I.t 1,()O \ete~) h.I~[a (jLJe eJ Jparatl) (jue \e hJ de u)ll[rular c,lInrole Je ~,IIl,d El 11Idll.td\lr rUIIl p.trp.tde.l \ l'lht'PllJ.1 ~e LjUl'J...!
l'1l~'L'lldldl)

Code Search (by Brandl
Leh
yOU ...caTch

lndlCJduf fl>Ju pdrpaLie..t Con ~u Jpaf.llo encendldt) upntl1,1 CHA\"\"EL+. lH)
~e

SI cl ..tp.II,IIt) fe~p()ndt',

tor a cmk for a \peclfll"

fequlefe m!lgun.! prugralll..tcron \:0[,1 ~l dlgUlh' ... rootollt> lH)

Brand Within the Code 1.lhraI) for a particular manufacturer
Ull the de\'lce (TV, VCR. etc) to he controlled 2. Pre" and hold the CODE SEARCH hutton until the red indicator remaln~ Oil. then n:ll'a\L' thc ('ODE SEARCH

.ldll'I0I1..t1

hdcen IUnlltll1Jf ~U equlpo, If.lle llnt) Jc 10\ d{'mJ.~ COdlg,h par J \U IllJfCJ

Turn

Busqueda de C6digos por l\Iarcas
Lt' pernll[t' hLl~C.if un ",ulllg,' dl' UII,\ 1\\,U ... ,\ npe ...·i!ll.d en i.J. rolrollule ....\ de u)dlgu~ P,tfJ un L.lhrll,lnle t'n ]:l,lrtll ul.l! I cn ... lenO.1 el Jp.trJltl IT\, \CR, t'll I que ha de COIHntl..tr Opflrn..l \1!l ... ollar t'l rooilln CODt· ';F.RCH I bU"(jueda de l(ldlfo .. 1 ha\l.l (jue d 1I1(jIC.JJOf [(lin pefnl.lneh,j cilcendrdo \ OpnrnJ ~ ... uelle 1.\PIJJlllCll[t' l'l ro,,[Il!l J ... lJ lllOJ.lllJ.tJ dt'\l',IJ,\ I f\
~

Oprlllld

~

qll'lle l'l t'lilun \1l

n

p,tr,!

II)Jf l'l llldlgli LI IllJ y OflJ dt' 1\1\ lhU.lfll\' ,dm,I~','n,!I1 lu\ de \h,k{ll·'\~e[er,l t'n el rootpn \'CR,

DuHon

Pre ....... Jnu relea . . e the de . . lfco ~1ode hutton lTV. VCR. etc) The red indicator hlink . . off once. 4. Pre . . . . and relca . . e the numeric hutlOn (0-9) correo.;ponding to oe,ired Manufacturer ( . . ee tahle bclo\\ ) Note. pre ........ lIlg "0" perfomh d tull IIbraI)' search . . ame a . . Dl'\ ice Lihrar! Code Search Method. '. Pre" the CHANNEL liP hutton (lor POWER or PLAY I VCR onl))( repealedly until the de\'lCc to hc L'untrollcd change.., channel n Pre ........ and relea . . e i\1lJTE to In"tJIl the code.
Di it T\
f'rOH.ln

~e

C\ldl~11'>

11\\ Llldl~()" del ~',\ble ell t'l blltun CHL. etc Sl dt',t'J ,t!tll..il·etl..tr un Ltldl,ICtl dl' \ Idl'\)l'J~l'ler.1 ('n CHI
",1~,1

prlllll'r\' L'I

prllleJlllllenl11 jldLI 1.1 En[ladd Jlrl'll.t tit'

\ CR.

l'1,- I

I-.l

I.tldlt!U\ ~ I)Plltll,\ CHL en t'l P,I"'U :2 dl' 1,1 I:.ntraJ,\ dlfl'LtJ de l(lJli!\l\ .; l'tlnllnLJ,I~II)J1
1I1~rt.'\e

lndlC.ldof f(lill p.llpade.l LJrLl \ U OprtTlld) ... ueltc t'l rollltlil llUIlll'fllO (11-l}1 corre,pnndlen[e .Il J-,lrorll.IJlle
dt'~(',ldtl

Cl . . . UJlII·R CI\dl!:,\1 de VCR t'll 1.'1
de 1,1 l·nlr.!,Ll \lgJ
Itl~ dlrt'~[J

p.t\\l

~

dt'

(tldl~""

Brand Search Table

Luq.~\l

P,I\I" .Jll[eflUre\ pJr,\ lei

1\('.1 la tah!'1 ,lro.quI p.J.rpJdeJ Ul\,j \ t'l
~

1:.1 Indll·..IJ(lr rtll(l
~,-

Hu'queJ.t de ... tldl~('" t) RU\(jueda de IlLlfl.t

,IP.Jg,1

Oh\t'r\ l'

Loo\... up ) our hrand In tht..' approrriat~ column lTV VCR, elc ) in the tahk
below. Look tor the dIgit ( I, 2, -" ell' ) that appltc . . to your hrand, and enter It III .... tcp -l of "Coue Search (h y Brand) ,
S,\TIDBS
RCA (il I'r<
t>

(jUt' .II llPfllllll el ·'u" ,t' e/eclLld L111.J. tllhqueJd comple[.1 dt' 1.1 hlhhtllt'l..I l).-CU.tl al ~le1tld(l de bll~411t'dd d,' ~Udl~(h Oprllll:1 el hilton CHA '\:"-I·J.+ 1111 Pov..I:.R 'l PLAY len 1.1 \llieO"'d .. etet.l
~tllJmt'ntt'

Tabla de Busqucda de marcas
BLbljue .. u Ill.lfl.t l·1I 1,\ l·\,jumn,1
l(lfle~rundl"tltl'

(1 \

\IJl'lll,t~l'tef.1

:1,

FI)C\l' l'll.d ,lIr.1 I I

2."' ('Il 1 u)rre~~l(ltld,' .1

I) rq:H:IldarnClllt' h,j,l..i 4Ul' 1.'1

,\Pdfdhl ljue ... 1.' h.J de l',lnlfUl,1r ... ,unrolt' de

\CR/DV()/l)\"R
Pro~e

CABLE

\u marc! e 1I1~rl'~l' 1.1 l'!l l'l p.t\1O ... dl' ··Blhljlll'dd dl' ~(\dlC:u\ Iwr !ll.II~.1

....'~!

ll.Jl LJ elllr..iJ.t del \leltld(l dt'

.In
Jerrnld
rPl"ni (,O:I1<'[,1i
\1..1
·n.l\ , \ \

Opf!!llJ ~ \ut'l[c ~1t J L p,trd tll,if el
~'(ldlt'U

1l'IlI!h

I:rnllh. Apt'x

1t'llllh

\tHanl/. Philip"
\1,1
'IlJ\"~

rou'(jueda pur llldfCd t'\!.l ~(llllpkltl '\utd CUdndo ~t' h.uI blh,-,IJ,1 t(1dI1\ ilh ,,,Jlgl\\ b..iJo und Mdfld el Itldll.IJllr fll)I' pdrpddc',1 r,\pIJ.tlllellte JUI.mll' "\ \c~lInd\h H II oiL h ~
.... 1111'<111,0

InqrumCnl

\uny Pan,I'()nl~ "IhMp. ro'hl/"1,1
I),H' ..... ,'"

"'''n~

"'hHP

P,ln.l'L)lllc I ,,,hlh,j

R.C \

(if

f'r"'c,111

PI"llee'l

"I,)n, "h,I'p

P,111.!'l)Illl -]",hlhJ

",III'"
(i (HdJ,LH

J\ (

I

S,h.HlIoi. !-i,her
!'urll, \1.lthe,

'nhJnl ..

II,her

Philip,
\1,11:11

(iel1l'I .. 1 [nqrunwnt

(urll,-\Llthn

Ldw,I.n. [)"h
Hu'IIl"

"oiill' I1I1 ~ \111,utlld)1 ",j'dnl,] I "he"! (Urll' \Lilr,l"
l:.11 e)~')n
) un u~

Pnmo:q,H

Dcn,
,,;//\ -\U ·\]1 -\11
·\1 I ·\1 [

II

()n~,,,

107 114310 312502601 704 803 8(16 810 901 911 GIBRALTER. ... 002 713 GOLDSTAR ............... 002 102 117207 217307 502818 ............ 706906 GRUNDY ..................... 22.1 323 HAlER HALLMARK. ..... 002 502 HARVARD .. ...................... 906 HITACHI ..... 002016116216315410 ......... 502507515519607701 ..................... 707 710 715815902915 IMA ............................................. 906 INFINITY. .... 807 INTEGRA. .... 719 INTEQ .......................................... 713 JANEIL ........................... 019 JBL. ...................... W7 JCB .... 801 JC PENNEY ..... (X12 (X17 102 103 107 112310 312 402 502512 601 604 704 803 806 818 JE1'<SEN 002 502 .007 107 108 308 NC .321 510 607 902 KAWASHO. 002 502 801 ........................... 119 KAYPANI. .. 805 KEC. ........ 002 502 KENWOOD KLOSS NOVABEAM 019408508 KONKA. 2m 20R 219 306 317 417 KTY 1M13 213 319 608 703 805 906 LG. . .... 606 LODGENET .. 601 701 LOEWE .. ...... 722 807 601 701 LOGIK U:XMAN 002502 002 103 312 502 LXI 5(16 512 60 I 704 807 MAG1'<AVOX ...... (X12 (XI9 1119 118309 .. 402 40R 502 508 510 807 917 MAJESTIC 60 I 70 I . (X)2 502 719 807 MARANTZ (X12 502 507 MEGAfRON. MEl ... 003 ... (X)2 115 502 MEMOREX 506601 701 706 MGA (X12 102 502619706 803 MIDLAND (XI7 10.1 107 312 713 818 MINUTZ. 806 MITSUBISHI (X12 102502510619 ............................ 706 7(19 716 803 814 MONTGOMERY WARD ..... 601 701 MOTOROLA ....... 901918 MTC ........... (X12 (m 102 112502512 MULTITECH. ........................... 906 MULTIVISION. .............. 010 NAD ............... 002 120502512 002 102 110 III NEC 502510602719901 ......................... 805 NIKEI. (X12 407 502 NIKKO 407 NTC .. ............ 805 ON KING

tal for your remote for more information.
1V

Jy 'CR,
Itrol

SEARCH

ABEX .. ADMIRAL IIDVENTlIRA AIKO AIWA ALLERON AMARK AMTRON AKAI. AMSTRAD ANAM NATIONAL
0

j ~u

m<lfl. . a.

l'II"",a.lr,IIe
lolo'> pa'>o.., paralO (TV,

c:onlrolar ('ODE
Ildor roJU
~ltt'

eI

bOll"11

~

la mo(hhuJd perm;JI]t', l'

I mdlCadnr

1.+
tl'e~) hJ,>la

l"OnlroJar

Jdor rojo l1eda

1l'TE paLl

nlacenan

10\

hot6n VCR. \0 CBL c."\,.

I

dJrecla dc

11\02

ut'

1.1

(Ontlnu,llHl11
l'J)

Jr VCR
~

t'l

COdl!!I'''' , para 1,1 tJa de ll1.\fld

areas

r.1. l ' " I l\)rre"p\lIlde , 114 de
~t·'r

120 701 9 I X 019 407 121 221 706 60, 906 801 520 10-1 HO'; 901 90t> 920 ... (K12 W.1 102 119 AOC .. ... 217 302 502 814 APEX D2.' 60, ARCHER AUDIOVOX <JOn 620 BANG & OLLTFSEN 00:' BELCOR BELL & HOWELL 506601 701 906 BRADFORD 215 ,16 BROKSONIC BROKWOOD. 002 002019 -102502 CANDLE 119 CAPEHART CELEBRITY 801 CENTURION 502 CETRONIC XU5 02, CHANGIION(i CITIZEN m2112.1194112407 5112 ) I:' 70 I X05 <)(In 00, CLAIRTONE CLASSIC 02.1 805 (J41 CLP. (~15 (JOg OOJ CLP CLASSIC (WI'; 502 60'; COLORTYME CONCERTO ..... m2 502 711 CONCIERGE CONTECICONY 802 805 'f02 9(1n 606 CORNEA m5906 CRAIG CROWN 80'; 900 CURTIS MAlHI'S <Xl2 I()1 I 12 502 .506512601 hl4 70170-1908 CXC 80590b DAEWOO 002 102 110214 303311 314 -101 407 415 502503 611 614805 8m DA YTRON .. (X12 502 DIMENSIA ... 601 7(J4 DUMONT. 002 713 DYNASTY 805 ELEKTRA 701 ELECTROBAND 00.3 SOl ELECTROHOME (X12 502 803 90 I ELITE... ,21 EMERSON .. 002 (XIJ (K14 IXIS 1114 IllS 106 I 15 I 17 204 205 .; I.l .1( 14 .30S 11 h 319405421502 505 506 519 520 6114 605 70S 706 8114 S05 '10.1 '104 'lOS 'lOb ENVISION (XI2 502 FISHER.. 506522 61 l ) 902 FUJITSU 321 706 FUNAI . I 17 421 520 706 X05 906

(;E

om

80S 906 206 m2 1~)6 (XI7 018 103 1m 114 1111 112502 601 7(14 XOl K(1n XIO 901 911 GIIlRALTER (X12 71.1 m2 1112 I 17 207 GOLDSTAR 217.1117 502 818 GRUNDY 7116906 HAlER 22~ 323 HALLMARK IXI2 502 HARVARD .906 (m 016 III> 216.115410 HITACHI 502 507 5 15 'i19 607 70 I 70771071.5 XIS 911:' 915 I\1A .. 906 INFINITY 807 INTEGRA 719 INTEQ 71 J J,xr-;EIL 019 J81. N07 JCB 801 JC PLr-;Nb, Y <Xl:' IX)7 102 103 107 I 12 JIll ,12 402 502 512 1>0 I (,(14 704 803 8()6 818 JENSE~ IXI2 502 (X17 107 108 .1118 NC 321 510 607 902 KAWASHO IX)2 S02 801 KAYPANI 119 80S KEC KENWOOD LXI2 502 KLOSS NOVABb\M 1119 -108 508 KONKA 20, 20X 219 3()6 .117 417 KTV (m 21J 31 Y (,(IS 70J 805 9()6 601> LG LODGENET 601 7UI LOEWE 722 807 LOGIK 601 7111 (X)2 502 LUX\1AN LXI 002 103 .112502 5()6 512 601 704 807 <Xl2 (X)lJ 1l)lJ I 18 3()lJ MAGNAVOX .. 402 40S 502 508 510 807 '! 17 MAJESTIC 601 701 IX)2 502 719807 MARAi\TZ (K12 502 507 MEGATROI' 00] MEl (X12 115502 ME~10REX 5()6 (,(I I 70 I 7()6 (XC W2 502 619 706 803 MGA MIDLAND (m 1111 107 312 71J 818 MII'CTZ. 806 ~lITSl:IlISHI (X12102502510619 7()6 709 716 803 814 MONTGOMERY WARD .601 7f)1 MOTOROLA 901918 MTC 1m 1Kl, 102 112502512 MCLTITECH 906 MllLnVISION 0 I II N A [) 002 120 502 51 2 NEC 002 102 110 III 502510 ('()2 719 YOI NIKEI 805 r-;IKKO IX)2 407 502 i'o'TC 407 Or-;KING St)5

FUTURETEC GATEWAY

ONWA OPTIMl:S

. 80S 9()6 .120 hl8 OPTO~ICA .. III 918 ORION 105 115 71.3 PANASOi\IC 007 107 416608 618718807 9111 002 om 102 109 3()lJ PHil CO 402 408 502 50S X07 <)()J 1)02 om 020 J()lJ 122 202 PHIUPS 2111 222 310 322 402 40X 422 508 ~III 622 807 822 901917919'122 PHIUPS/MAGNAVOX 020022 422 lJl9 422 PILO r 002 PIONI'ER 00:; 121) 5112 51'1 610 808 PORIl.AND IXI:; 1112407 502 PRECISION 218 PRICI, CI.l 'H I 12 PRIS~l 107 PR()S(',\~ J(I.> 312 60 I 7(14 PROTON m2 II'I 2211 502 820 910 PULSAR 71, PCLSLR 002 QUASAR (X17 107 416 608 018718807 901 RADIO SHACK/REALISTIC ... 002 1121 I I I 117 -I(1n 502 5()6 WI 018 7(14 7115 g05 818 'X)6 RC\ 1K12 021 1111 Ill'; 1111 114 21 I 102 ,12 ,I N .32: 4()6 411 420502514519 (,(JI 702 711 ............ 720 Sl)lJ 810 811 901 911 Y12 RHAPSODY 003 RUNCO 713 (X12 11'1 2()6 502 SI8 ~AMPO SAMSl'i\(; 1KJ2 012 102 103 112 :;1)lJ 212 502 512 818 SA!l.1SUX 502 SANSl'l 115 21'i (X12 412 'i()6 SAN YO 522612619902 SCOTCH 002 502 scurr IKI2 IX14 105 502 7()6 80S 906 SEARS 1Xl'; I ()3 I 12 ] 12 502 sot> 512520601 711n 612 61Y 704 'X12 SHARP ()()2 01, 014 III 502 5()<) .... 71281281.1907 913 91, SHOGl'N 0112 SIGNATURE 601 7111 ')11' SIMPSON 402 001 SONIC SONY 202 414 708 80 I SOUNDESIGN (X12 402 502 7()6 8115 900 SPECTRAVISION 921 SQUAREVIEW .. 5211 (X12 80'i 9(~, SSS STARLffi, 90M 01(/ Sl:PREMACY Sl'PREME ... SII I SYLVANIA IX)2 (X)lJ 1I)lJ 117 ,Il9 402 41lS 421502 50S 520 717 go7 91~ SYMPHONIC 117421520 'X14 'l11n TANDY 91, TATUNG 9111 007 III~ fECHl'lCS ITTHW{)OD m2 (X17 J 07 'i1l2

TEKNIKA 002019 102 112402407 502512706 601 618701 805902906 TELECAPTION 313 TELERENT 601 701 TERA 002 220 TMK LX)2 5112 TOSHIBA. 112313413 419 5()6 SID 512 517 6J.1618 902 UNIVERSAL 310806 VICroR ... 607 VIDTECH (X12 102 502 VIEWSONIC 20b VIKING OIY WARDS 002004009 102 1m III .11 I) 402 408 502 508 513 . 60 I 70 I 7(14 700 806 807 WHITE WESTINGHOUSE 117 311 611 614 (Xl2 102 502 bl R YAMAHA IXI2 (X18 015 113 115 ZENITH 21'i .lOS 4117 .lO<) )()7 60 I ('(In 7111 71071,714 Y0.1908 916

VCR
ADMIRAL ADVENTl!RA AIKO AIWA AKAI.

..... 114
726 826

126 324 5n 726 027 235 335 424 524 624 724 924 ALLEGRO 326 534 925 AMERIC A]\ HIGH 130 226 ASHA ... 537 (2) 431> Al'DIO DYNAMICS AUDIOVOX 525 BELL & HOWELL 428 BEAUMARK. 537 BROKSOJ\IC 227 325 530626632 CALIX ..... 525 CANDLE ... 025 026 525 537 625 725 825 130 226 5.15 635 CANJ\ON CAPEHART 534 CARVER. 330 CCE 230 826 CITIZEN 025 026 525 537 625 725 825 826 C( ILORTYMI: . 025 COLT 23D CRAIG 2.10 426 525 537 CURTIS MATHES 025 0.15 124 130 ...... 221> 324 437 526 5.17 635 725 CYBERNEX 537 DAEWO() 026 IUS 529 625 626 726 825 826 926 UBX 025 436 DIMENSIA 124 llYI'ATECH 324 726 ILECTROHOME 027 525 ELECTROPHONIC 525 H.,lERSO!'\ 017 127 128 1.10 226 227 .... 228 247 324 .125 .127 428 525 526 527 528 537 1>25 6';6628 6.10634 724 726 727 735 827 828 924 927 FISHER .025 029 0:12 J 29 328 330426 428 928
pmh:!5 .. ( t J- 7' _c{)d~.
c)()l
~_h

I

~()31a_13())()4(P

1)


								
To top