How to Write a Business Plan for an Errand Business by gxk17173

VIEWS: 39 PAGES: 39

More Info
									 #  Pinyin Number Tones
 6  ba1
 6  er4
 6  liu4
 6  qi1
 6  san1
 6  si4
 6  wu3
 6  yi1
 7  bai3
 7  ge
 7  jiu3
 7  liang3
 7  qian1
 7  ren2
 7  shi2
 7  wan4
 8  bu4
 8  ma
 8  men
 8  ni3
 8  ta1
 8  ta1
 8  wo3
 8  yao4
 9  bi3
 9  de
 9  gei3
 9  hao3
 9  mei2
 9  qing3
 9  shi4
 9  you3
10  dou1
10  me
10  na3
10  na4
10  shen2
10  wen4
10  ye3
10  zhe4
11  dian3
11  ji3
11  jin1
11  lai2
11  ming2
11  nian2
11  qu4
11  tian1
12  duo1
12  gui4
12  hen3
12  kuai4
12  mai3
12  mai4
12  qian2
12  tai4
13  ben3
13  er2
13  li3
13  mian4
13  r
13  shang4
13  shu1
13  xia4
13  zai4
14  jiao4
14  jie3
14  ming2
14  sheng1
14  xian1
14  xiao3
14  xing4
14  zi4
15  chen2
15  huang2
15  li3
15  lin2
15  liu2
15  wang2
15  wu2
15  zhang1
16  dao4
16  lao3
16  shi1
16  shuo1
16  wei4
16  xiang3
16  xiao4
16  xue2
17  bei1
17  da4
17  dui4
17  shao3 / shao4
17  xie4
17  yang2
17  zhao4
17  zi
18  bai4
18  hao4
18  li3
18  qi1
18  ri4
18  shei2
18  xing1
18  yue4
19  da3
19  huan1
19  hui4
19  ke3
19  neng2
19  suan4
19  xi3
19  yi3
20  bei3
20  dong1
20  guo2
20  han4
20  jing1
20  nan2
20  xi1
20  zhong1
21  cai4
21  chang3
21  chi1
21  fan4
21  guo3
21  shi4
21  shui3
21  xie1
22  che1
22  fei1
22  gong1
22  huo3
22  ji1
22  kai1
22  zhan4
22  zuo4
23  fu2
23  hai2
23  jian4
23  nan2
23  nv3
23  peng2
23  yi1
23  you3
24  hua4
24  jiao1 / jiao4
24  kan4 / kan1
24  nian4
24  wen2
24  xie3
24  ying1
24  yu3
25  bian4
25  jia1
25  jiu4
25  le
25  liao3
25  mang2
25  pian2
25  rong2
25  yi2
25  yi4
26  dan4
26  de2 / de
26  dei3
26  hou4
26  hou4
26  qian2
26  ran2
26  shi2
26  sui1
27  bian1
27  dian4
27  jiu3
27  ju2
27  ke4
27  ma3
27  xian4
27  you2
28  cong2
28  di4
28  fang1
28  gen1
28  hai2
28  huan2
28  hui2
28  mei3
28  xin1
29  ba4
29  di4
29  fu4
29  ge1
29  ma1
29  mei4
29  mu3
29  qin1
30  fen1
30  guo4
30  jie1
30  lu4
30  qi3
30  yong4
30  zhu4
30  zou3
31  chang2
31  gao1
31  geng4 / geng1
31  suo3
31  wei4 / wei2
31  wu3
31  yin1
31  zui4
32  cha2
32  gang1
32  ji1
32  niu2
32  rou4
32  yu2
32  zai4
32  zhu1
33  chuan1
33  hong2
33  ji3
33  mei3
33  piao4
33  shi4
33  wai4
33  zi4
34  dao4
34  ji4
34  jian4
34  jin1
34  tou2
34  xin4
34  zao3
34  zhi1
35  gou4
35  guan1
35  he2
35  ji4
35  qi4
35  shan1
35  zen3
35  zuo4
36  dong3
36  hua1
36  jiao4
36  jie4
36  jue2
36  kuai4
36  shi3
36  yuan2
36  zhao3
37  ba
37  ban4
37  bie2
37  jian1
37  si1
37  si1
37  yi4
37  zheng4
38  bi3
38  ding4
38  gai1
38  jiao3 / jiao4
38  jing1
38  yi3
38  ying1 / ying4
38  zhen1
39  ban4
39  chu1
39  dai4
39  di4
39  gao4
39  nan2
39  su4
39  zuo2
40  bai2
40  cha1 / cha4
40  chai1
40  chang2
40  deng3
40  duan3
40  men2
40  se4
40  wan3
40  zhang3
41  ci4
41  lian2
41  na2
41  ne
41  ru2
41  yang4
41  you4
41  zhao2 / zhao1
41  zhe
42  he1
42  huo2
42  li2
42  qi2
42  ti2
42  ting1
42  xi3
42  zhong1
43  bao1
43  dian4
43  fen3
43  mi3
43  shang1
43  tai2
43  tiao2
43  you2
44  chun1
44  fang4
44  jia4 / jia3
44  jie2
44  kao3
44  shi4
44  xi1
44  xiu1
45  cai2
45  er2
45  ling4
45  qie3
45  qing2
45  shui4
45  xu1
45  yuan3
46  ban1
46  bu4
46  can1
46  fang2
46  ke4
46  lou2
46  shou4
46  wan2
47  bing3
47  chao3
47  dou4
47  fu3
47  gan1
47  re4
47  shao1
47  xin1
48  bao4
48  dan1
48  jian3
48  ka3
48  man4
48  pian1 / pian4
48  zhi3
48  zhong3 / zhong4
49  bei4
49  chao1
49  chong2
49  chu2
49  ji2
49  ren4
49  shi2
49  yuan4
49  zhong4
50  bi4
50  fa1 / fa4
50  gong4
50  qing1
50  qu4
50  xing4 / xing1
50  you4
50  zuo3
51  bei4
51  dong4
51  jia1
51  qi4
51  she4
51  su4
51  yun4
51  zhun3
52  cha2
52  guan3
52  hang2
52  jing3
52  lv3
52  xing2
52  yin2
52  zhi3 / zhi1
52  zhou1
53  cuo4
53  de2
53  fa3
53  fei1
53  shi4
53  shu1
53  xiang4
53  xu3
54  biao3
54  chu3
54  du4
54  qing1
54  yi1
54  yin4
54  ying3
54  yuan4
55  ban1
55  bu3
55  gong1
55  guan4
55  lei4 / lei3
55  lian4
55  xi2
55  zuo4
56  huo4
56  ju4
56  kong4 / kong1
56  tan2
56  wan2
56  xiang1 / xiang4
56  zhao4
56  zhuo1
57  bu4
57  chuang1
57  jin4
57  kou3
57  le4
57  lu4
57  pao3
57  yin1
57  yue4
58  feng1
58  hun1
58  jie2
58  liang4
58  nai3
58  piao4 / piao3 / piao1
58  ye2
58  yuan2
59  gang3
59  jiao1
59  jin4
59  song4
59  wang3
59  xian1
59  xiang1
59  xiang4
60  bang1
60  bing4
60  dang1 / dang4
60  feng1
60  pai2
60  qiu2
60  ting2
60  wan3
61  ba3
61  bo2
61  he2
61  li3
61  shi4
61  wu4
61  xiu1
61  zheng3
62  an1
62  fan2
62  guan3
62  jiang1 / jiang4
62  ma2
62  ping2
62  tong2
62  yue4
63  can1
63  fu1
63  gong1
63  guan1
63  guang1
63  nong2
63  shou3
63  xu4
64  cheng2
64  gui4
64  jie3
64  jue2
64  pi2
64  she4
64  tuan2
64  xie2
65  bao3
65  liao2
65  lun4 / lun2
65  tao3
65  wang4
65  wu2
65  xi1
65  yang3
66  jia4
66  jiang3
66  jiu1
66  ling2
66  man3
66  te4
66  xiao4
66  yan2
67  jiao1
67  jin1
67  pu3
67  qing1
67  shi4
67  song1
67  tong1
67  yu4
68  a
68  fei4
68  fen4
68  nao3
68  nong4
68  qi1
68  si3
68  zhang4
69  cha2
69  jian3
69  ju1
69  liu2
69  shen1
69  ti3
69  yu4
69  zheng4
70  ai4
70  hua4
70  qi2
70  shi2
70  shou4
70  wang4
70  xi4
70  yu2
               English         Pintone Pinyin
8                         b1
2                         8r
6                         li*
7                         q9
3                         s1n
4                         s=
5                         w&
1                         y9
hundred                      b3i
(general Measure)                 ge
9                         ji&
2 (must be followed by a Measure)         li3ng
1,000                       qi1n
man, person, people                r6n
10                         sh0
10,000                       w4n
not; (the negative)                b*
(interrogative sentence particle)         ma
(Noun suffix indicating the plural)        men
you                        n-
he, him                      t1
she, her                      t1
I, me                       w#
to want; want to, going to             y4o
pen (general term for writing instruments)     b-
(Noun/Verb suffix of possession or modification)  de
to give (to)                    g7i
good, well; okay                  h3o
not                        m6i
to ask/request to ...; to invite; please ...    q-ng
to be                       sh=
there is/are; to have               y#u
all, both; always                 d!u
(interrogative particle)              me
which?                       n3
that                        n4
what?                       sh6n
to ask (a question), to inquire          w8n
also, too                     y7
this                        zh8
o’clock; (Measure for hours of the clock); point  di3n
how many? a few, some               j-
now, the present                  j9n
to come (to)                    l2i
clear, bright                   m0ng
year                        ni2n
to go (to)                     q*
day; sky, heaven                       ti1n
much, many; more                       du!
expensive                          gu=
very                             h7n
dollar; a piece or lump (of)                 ku4i
to buy                            m3i
to sell                           m4i
money                            qi2n
too, excessively                       t4i
volume (of books); (Measure for books)            b7n
son                             6r
in(side)                           l-
side, face; noodles, flour                  mi4n
Noun suffix                         r
on, up, above; to ascend, to get into; last (week/month)   sh4ng
book                             sh%
down, below; to descend, to go down; next (week/month)    xi4
to be (located) at; in, at, on                z4i
to be called (by a name); to tell/order (someone)      ji4o
elder sister; young lady                   ji7
name; given name                       m0ng
to be born; a literary person                sh5ng
first                            xi1n
small, little; young (in age)                xi3o
to be surnamed, surname                   x=ng
word; written (Chinese) character              z=
(a Chinese family name)                   ch6n
yellow (color) / (a Chinese family name)           hu2ng
(a Chinese family name); plum                l-
(a Chinese family name)                   l0n
(a Chinese family name)                   li^
king; (a Chinese family name)                w2ng
(a Chinese family name)                   w^
(Measure for stamps & flat objects); (Chinese family name)  zh1ng
to (a place/time); to arrive at               d4o
old (in years), elderly                   l3o
teacher, tutor, specialist                  sh9
to say, to speak; to say that                shu!
(polite Measure for people)                 w8i
to think (that/about), to think (of doing)          xi3ng
school                            xi4o
to study, learn, learn how to                xu6
cup, glass, mug                       b5i
big, large                          d4
to be correct, right; to(wards)               du=
little (in quantity), few; less / young, youthful      sh3o / sh4o
to thank; (a Chinese family name)              xi8
(a Chinese family name)                   Y2ng
(a Chinese family name)                  zh4o
(Noun suffix)                       zi
to worship                        b4i
day (of month); number (of house); size (of clothing)   h4o
courtesy, polite; rites, ceremony; a gift or present   l-
a period of time                     q9
day; sun; Japan                      r=
who?                           sh6i
star or planet                      x9ng
month; moon                        yu8
to make (a phone call); hit, beat, fight; to do; to get  d3
joyful, glad, be pleased with               hu1n
will, shall; can (i.e. know how to); an association    hu=
may, can; but, however; indeed, certainly         k7
can (in the sense of ‘be able to’)            n6ng
to calculate, to compute; to plan (to)          su4n
joyful, glad, be pleased with               x-
because of, by means of                  y-
north                           b7i
east                           d!ng
country                          gu@
Chinese (people or language); Han (dynasty)        h4n
capital (of a country)                  j9ng
south                           n2n
west                           x9
middle; China                       zh!ng
vegetable; dish (of food)                 c4i
arena/ground; act/performance (of a play or movie)    ch3ng
to eat                          ch9
cooked rice; a meal; food                 f4n
fruit; effect, result, consequence            gu#
market; city, municipality                sh=
water                           shu-
a few, some; (the plural Measure)             xi5
vehicle (general word)                  ch5
to fly                          f5i
public, open to all                    g!ng
fire                           hu#
machine; opportunity                   j9
to open (up); to leave (of trains and scheduled buses)  k1i
to stand; a (train) station, a (bus) stop         zh4n
to sit; to ride or go by (a conveyance with seats)    zu$
clothing; to obey, yield to                f^
child, children                      h2i
(Measure for items, things, clothing)           ji4n
male (of humans)                     n2n
female (of humans)                    n{
friend                          p6ng
clothing                           y9
friend, friendly                       y#u
(spoken) words, speech; language               hu4
to teach / to educate; a religion               ji1o / ji4o
to see; to visit; to read; to look at / to keep an eye on   k4n / k1n
to read aloud; to study                    ni4n
written language                       w6n
to write                           xi7
English; British; handsome; outstanding            y9ng
spoken language                        y&
convenient, handy                       bi4n
home; family; specialist                   ji1
then, thereupon; only, just; right away            ji*
(suffix indicating change in situation or action completed)  le
(RVE indicating possibility, ability or completion)      li3o
busy, in haste, short of time                 m2ng
cheap                             pi2n
easy; to contain or hold; face, expression          r@ng
right, proper                         y0
easy, lenient; Book of Changes                y=
but, however; only, merely                  d4n
to get, to obtain / (a grammar particle)           d6 / de
must, ought to                        d7i
rear of, back of; afterwards; descendants           h$u
period; to await                       h$u
front; previous, former                    qi2n
nevertheless, but, although                  r2n
time; era, age                        sh0
although                           su9
side                             bi1n
electricity                          di4n
long (in time)                        ji&
office, bureau                        j^
lesson                            k8
horse; (a Chinese family name)                m3
now, at the present time                   xi4n
postal, mail                         y@u
from (a place or time)                    c@ng
place, location; ground, earth                d=
place, region; square shape; (a Chinese family name)     f1ng
together with; to follow                   g5n
still, yet, also; or                     h2i
to return (items borrowed)                  hu2n
to return; to reply to; number of times/repetitions      hu0
beautiful; America                      m7i
new                              x9n
dad                              b4
younger brother                        d=
father                           f*
elder brother                       g5
mom                            m1
younger sister                       m8i
mother; female                       m&
parents, relatives                     q9n
minute (of time); cent; to divide up            f5n
to pass, cross over; (particle of past experience)     gu$
street                           ji5
road, path; way, route                   l*
to arise, to get up; to rise                q-
to use; use (Noun); with, using              y$ng
to live, to reside                     zh*
to depart, to leave; to walk; to go (by way of)      z#u
often, frequently; usually; common, ordinary        ch2ng
high, tall; (a Chinese family name)            g1o
still more, even more / to change, alter          g8ng / g5ng
that which; place, location; building or office      su#
for, on behalf of / to be; to do, to handle        w8i / w6i
noon                            w&
because (of), for; cause, reason              y9n
the most, -est (= the superlative)             zu=
tea                            ch2
just now, just this moment                 g1ng
chicken                          j9
cow, ox, cattle, bull                   ni^
meat, flesh                        r$u
fish                            y^
again (future), more (i.e. additionally); still, further  z4i
pig                            zh%
to wear or put on (clothes/shoes)             chu1n
red (color)                        h@ng
self, oneself                       j-
each, every                        m7i
ticket                           pi4o
matter, item of business; job, task            sh=
outside; foreign                      w4i
self, oneself, personally; from              z=
Taoism; a way/principle; road, path            d4o
to mail                          j=
to meet; to see; to visit or call on; perceive (RVE)    ji4n
jin (= 500 gm.)                      j9n
the head; top, first, chief; (localizer suffix)      t@u
letter (mail); to believe or trust (in)          x=n
early; ago, before; Good Morning!             z3o
to know                          zh9
enough, sufficient                     g$u
to close (up), to shut; relationship            gu1n
and; peace, harmony                     h6
to remember; to recollect; to record (in writing)      j=
air, gas, breath; anger                   q=
mountain, hill                       sh1n
how? why? in what way? how is it that ...?         z7n
to do, to make, to engage in                zu$
to understand                        d#ng
to spend (money/time); flower                hu1
a sleep or a nap                      ji4o
to lend/borrow                       ji8
to feel that; to realise that                ju6
fast, quick; about to, soon; happy             ku4i
beginning, start                      sh-
park, garden                        yu2n
to look for, to ‘hunt’ for                 zh3o
(sentence suffix indicating suggestion or probability)   ba
half (a)                          b4n
other; different; do not (imperative)            bi6
the space between; (Measure for rooms)           ji1n
to think, consider; to remember, recall           s9
to be in charge of                     s9
meaning; intention; idea                  y=
in the middle of (doing something); exactly         zh8ng
to compare; compared with; to compete            b-
definite, fixed; certainly; to decide or fix        d=ng
ought to, should                      g1i
comparatively; to compare; to compete            ji3o / ji4o
to pass through; classic books; to manage, to plan     j9ng
already                           y-
ought to, should / to respond to; to deal with       y9ng / y=ng
really, truly; real, true                  zh5n
to manage/handle (a matter)                 b4n
out, exit; to (re)produce; to happen, occur         ch%
to take (along), to bring (along); to lead; a belt, tie   d4i
(ordinalizing prefix to numbers)              d=
to tell, to inform; to accuse                g4o
difficult, hard (to do), unpleasant (to do)         n2n
to tell, to inform; to accuse, to file a complaint     s*
yesterday                          zu@
white, bright; clear, pure; futile (effort)         b2i
difference; mistake / nearly, approx.; differ, fall short  ch1 / ch4
to dispatch (someone on a mission or errand)        ch1i
long                            ch2ng
to wait (for); when, until; etc., and so on         d7ng
short                            du3n
door, gate                         m6n
a color; sensuality, lust; appearance, looks        s8
evening; late                        w3n
to grow; senior, elder                       zh3ng
times; occasion; next in order; inferior, lower          c=
to connect or join (up); even                   li2n
to take hold of or carry (smaller items)              n2
(used in questions or indicates ongoing action)          ne
if, supposing; as, be like                     r^
kind, variety (of); style, pattern; appearance, looks       y4ng
again, also                            y$u
(RVE of successful attainment) / worried, anxious         zh2o / zh1o
(Verb suffix indicating continuing of action)           zhe
to drink                              h5
to live, to be alive; active, lively; movable, mobile       hu@
from (i.e. distance from); to leave, depart            l0
to ride (straddle)                         q0
topic, subject (for discussion)                  t0
to listen to, to hear; to obey                   t9ng
to wash                              x-
o’clock; a clock; bells (which toll)                zh!ng
to wrap (up); a parcel or package                 b1o
shop, store, commercial establishment               di4n
powder                               f7n
(uncooked) rice                          m-
trade, commerce, business; to discuss, confer           sh1ng
raised platform; (Measure for electrical equip/machines)      t2i
(Measure for long, narrow objects)                 ti2o
oil, fat, grease; inflammable liquid                y@u
Spring (season)                          ch%n
to put, to place; to let go of; to play (music); to show(slides)  f4ng
vacation, holiday / false, not real; supposing if         ji4 / ji3
festival, season                          ji6
to test or examine                         k3o
to test or examine; to have a try at                sh=
to stop, to end; news, tidings                   x9
to rest, to pause, to cease, to stop                xi%
only, just; just now; not until; natural talent          c2i
but, and yet, nevertheless; also, and               6r
another, besides, in addition to                  l=ng
furthermore, moreover, still                    qi7
fact, detail; feeling, emotion; love, affection          q0ng
to sleep                              shu=
to need (to), needs                        x%
far away, distant                         yu3n
to move (something), to transport (goods)             b1n
part, section; department; cabinet ministry            b*
a meal; food                            c1n
house, building; a room                      f2ng
guest, stranger; spectator; alien, non-native           k8
(number of the) floor (in a building); storied building      l@u
to teach, to tutor                   sh$u
to finish, to complete; whole, perfect         w2n
cookie, biscuit                    b-ng
to stir-fry, to roast                 ch3o
beans, peas                      d$u
to decay, to rot; corrupt; old, worn-out        f&
dry; clean                       g1n
hot, to heat; earnest, zealous, enthusiastic      r8
to burn; to roast (meat)                sh1o
the mind; the heart or core; intention, idea      x9n
newspaper; to report; to recompense          b4o
a slip of paper; a list; odd (numbers); single, only  d1n
simple, concise, succinct, brief            ji3n
card; cardboard                    k3
slow, unhurried                    m4n
photograph / a piece or slice             pi1n / pi4n
paper                         zh-
kind or sort (of); seeds (of grains) / to plant, sow  zh#ng / zh$ng
by (indicates the Passive); bed quilt         b8i
to exceed, be more than, surpass; to overtake     ch1o
to repeat, to do again                 ch@ng
except, besides; to get rid of; (in math) to divide  ch^
grade or year (in school); degree or rank       j0
to recognize; to admit; to resign oneself to      r8n
to recognize, to know                 sh0
be willing to, be desirous of; an aspiration      yu4n
heavy, weighty; severe; important           zh$ng
must, have to, necessarily, most certainly       b=
to start; to emit, give out / hair (on the head)    f1 / f4
common, same, collectively, all; to work together   g$ng
green, blue, black; young, youth(ful)         q9ng
interesting, funny; interest, fun           q*
cheerful, happy; interests / to prosper, to thrive   x=ng / x9ng
right (side)                      y$u
left (side)                      zu#
to prepare, be ready for                b8i
to move                        d$ng
to add (to), to increase                ji1
steam, gas, vapor                   q=
an inn or house                    sh8
to stay overnight, to lodge              s*
to transport (goods); to utilize; luck, fortune    y*n
a standard or norm; accurate; to approve, to allow   zh&n
to investigate, examine, survey, scrutinize      ch2
hotel, restaurant; official residence or office    gu3n
a trade; a row of                   h2ng
to warn, to caution; to guard, keep watch       j-ng
traveler, passenger; to travel; to lodge        l{
okay, alright; to walk; baggage               x0ng
silver; money, wealth                    y0n
only, just / (Measure for animals & birds; one of a pair)  zh- / zh9
county (in old China); a state (in America)         zh!u
wrong, incorrect                      cu$
German; morals, virtues                   d6
French; law, legal; method, ways              f3
Africa; not, non-                      f5i
scholar, man of learning; soldier              sh=
to relax; to unfold, stretch; slow, leisurely        sh%
such as; to be like, seem like, to resemble         xi4ng
perhaps, may be; permit, allow; (Chinese name)       x&
a blank form, chart, meter; to show; relatives       bi3o
clear, distinct; neat; distress, suffering         ch&
degree; (number of) times; to pass (through)        d*
clear, pure, clean; virtuous, honest; Qing (dynasty)    q9ng
(medical) doctor, physician; to heal, treat diseases    y9
to print, imprint; a seal or chop, imprint, mark      y=n
shadow, image, reflection; to copy & imitate        y-ng
courtyard, yard; hall, court, college            yu4n
a class (in school); (Measure for scheduled transport)   b1n
supplementary; nutritious; to mend, patch up        b&
work, job; labor, laborer; engineering           g!ng
accustomed to; habitual, customary             gu4n
tired, tiring, weary / to accumulate, pile up        l8i / l7i
to practice, train, exercise                li4n
to practice, learn; habit, custom              x0
to do, make, write, compose, act the part of        zu$
or (used in statements), either; perhaps, may be      hu$
utensil, tool, equipment                  j*
to have free/spare time / empty, vacant; sky or space    k$ng / k!ng
to chat, to converse, to talk over             t2n
to play or amuse oneself (at or with)            w2n
reciprocal, one another, mutual / facial features      xi1ng / xi4ng
to shine upon; to care for; license, certificate      zh4o
table (for eating)                     zhu!
a pace or step; to walk; on foot              b*
window                           chu1ng
to go ahead, advance, proceed; to improve          j=n
mouth; oral; an opening; (Measure for people)        k#u
happy, joyful, glad                     l8
to record (sound); to take down (notes)           l*
to run; to flee                       p3o
sound, voice; a musical note; news, information       y9n
music                            yu8
wind, breeze; customs, practice; scene, style        f5ng
marriage, wedding                      h%n
to unite, to connect; to tie, to knot; result, outcome     ji6
bright, radiant, luminous                    li4ng
milk; grandma; breasts                     n3i
pretty, attractive / to bleach / to float            pi4o / pi3o / pi1o
father; master, sir                       y6
dollar; the beginning; Yuan (dynasty)              yu2n
harbor, port; (short for) Hong Kong               g3ng
banana                             ji1o
near (to), close (to) (in space and time)            j=n
to give (gifts); to send/deliver (goods); to see off (guests)  s$ng
to go towards (a given direction); in the past         w3ng
fresh; bright, attractive                    xi1n
tasty, delicious; fragrant; incense, balm            xi1ng
to face towards (a given direction); until now         xi4ng
to help, assist                         b1ng
illness, sickness, disease, to be sick; blemish, defect     b=ng
ought to, should; the very same / to regard as         d1ng / d4ng
to seal, close up completely; (Measure for letters)       f5ng
a row or line (of); to expel, reject              p2i
a ball, a globe, ball-shaped                  qi^
to stop; to park (a vehicle)                  t0ng
(rice) bowl, a bowl (of)                    w3n
a handle or hold; to watch over; a handful           b3
wide, extensive; erudite, learned, well-read          b@
to join, to combine; to close, to shut             h6
reason, cause; law, principle; to govern, regulate       l-
just right, exactly; appropriate, fitting; at ease with self  sh=
thing, matter; the physical world, nature            w*
to prune, to cut; long, slender; to repair; to study      xi%
whole, complete; orderly, tidy; to set in order         zh7ng
peaceful, quiet; to pacify, console; to put, to place      1n
to annoy, to trouble, to worry, to be vexed           f2n
to manage, to control; to take heed to; a tube, pipe      gu3n
about to, going to; = 把 / a general, an admiral         ji1ng / ji4ng
hemp, sisal; numb; pock-marked                 m2
peaceful; level, even; equality                 p0ng
same, identical; together; equal; to agree           t@ng
the more; even more; to cross over               yu8
to participate in; to visit, to call on             c1n
man, male adult; husband; a master               f%
effort; function; merit; usefulness               g!ng
to observe, to view; point of view; appearance, view      gu1n
light, brightness; to exhaust; bare; alone; glossy       gu1ng
farming, farmer, agricultural                  n@ng
hand; a skilled person                     sh#u
to continue, renew, extend                   x*
to become; to achieve; accomplished               ch6ng
cabinet, cupboard; shop counter                 gu=
to loosen, to untie; to understand; to explain clearly        ji7
to decide, to judge; certain, sure                  ju6
skin, leather, fur, hide, bark, rind; naughty            p0
society, community, an organization                 sh8
a group, a club, an organization; a mass, a lump           tu2n
shoes, footwear                           xi6
to protect, to guard; to care for; to guarantee           b3o
to chat                               li2o
to discuss, to argue, to debate / a theory              l*n / l^n
to demand, to beg for; to examine into                t3o
to view, to watch; to hope, to expect                w4ng
not, no, none; without, to lack; no matter what           w^
to hope, to desire, to long for; rare, strange            x9
to breed, to raise; to bear (children); to nourish          y3ng
price, cost, value                          ji4
to speak, to talk; to explain; to be fussy about           ji3ng
to examine, investigate; finally, after all             ji%
zero; a small amount; retail                     l0ng
full; the whole of; abundant; Manchu                 m3n
special, unique, unusual, outstanding                t8
to laugh, to smile; to ridicule, to deride              xi4o
to investigate, to research                     y2n
to deliver, to hand in/over; to exchange; to meet          ji1o
gold; money, wealth; metal                      j9n
general, universal, widespread                    p&
light (in weight); simple, easy; mild, gentle            q9ng
a room                                sh=
lax, slack; to relax, to loosen                   s!ng
to interchange; to lead/reach to; to flow unobstructed        t!ng
to bathe                               y*
(a particle); (used before someone’s name)              a
expenses; to waste, to use more than is neeeded           f8i
a part or portion; (Measure for gifts & newspapers)         f8n
the brain                              n3o
to handle, to do; to play with; to make fun of            n$ng
wife                                 q9
to die; extremely (RVE)                       s-
an elder, a senior; (a unit of measurement)             zh4ng
to examine, to inspect, to check; to look up/into          ch2
to examine, to inspect, to search                  ji3n
to reside, to abode                         j%
to keep, preserve; to stay (behind), to remain; to detain (people)  li^
the body; in person, oneself                     sh5n
the body; shape, form                        t-
to educate; to breed, to beget; to raise (children)         y*
to prove, to confirm; evidence, proof                zh8ng
to love (to), be fond of, like to; love, affection          4i
to convert, to transform, to change; chemistry            hu4
he, she, it, they; this, that, the           q0
real, true, actual; practical; tangible, solid     sh0
to receive, to accept; to endure, to suffer; pleasant  sh$u
to forget                        w4ng
to relate to; system, series; (university) department  x=
then, than, to; in, on, at, by, from          y^
字   UnicodePinyin
八  bā
二  èr
六  liù
七  qī
三  sān
四  sì
五  wǔ
一  yī
百  bǎi
个  ge
九  jiǔ
两  liǎng
千  qiān
人  rén
十  shí
万  wàn
不  bù
吗  ma
们  men
你  nǐ
他  tā
她  tā
我  wǒ
要  yào
笔  bǐ
的  de
给  gěi
好  hǎo
没  méi
请  qǐng
是  shì
有  yǒu
都  dōu
么  me
哪  nǎ
那  nà
什  shén
问  wèn
也  yě
这  zhè
点  diǎn
几  jǐ
今  jīn
来  lái
明  míng
年  nián
去  qù
天  tiān
多  duō
贵  guì
很  hěn
块  kuài
买  mǎi
卖  mài
钱  qián
太  tài
本  běn
儿  ér
里  lǐ
面  miàn
儿  r
上  shàng
书  shū
下  xià
在  zài
叫  jiào
姐  jiě
名  míng
生  shēng
先  xiān
小  xiǎo
姓  xìng
字  zì
陈  chén
黄  huáng
李  lǐ
林  lín
刘  liú
王  wáng
吴  wú
张  zhāng
到  dào
老  lǎo
师  shī
说  shuō
位  wèi
想  xiǎng
校  xiào
学  xué
杯  bēi
大  dà
对  duì
少  shǎo / shào
谢  xiè
杨  Yáng
赵  zhào
子  zi
拜  bài
号  hào
礼  lǐ
期  qī
日  rì
谁  shéi
星  xīng
月  yuè
打  dǎ
欢  huān
会  huì
可  kě
能  néng
算  suàn
喜  xǐ
以  yǐ
北  běi
东  dōng
国  guó
汉  hàn
京  jīng
南  nán
西  xī
中  zhōng
菜  cài
场  chǎng
吃  chī
饭  fàn
果  guǒ
市  shì
水  shuǐ
些  xiē
车  chē
飞  fēi
公  gōng
火  huǒ
机  jī
开  kāi
站  zhàn
坐  zuò
服  fú
孩  hái
件  jiàn
男  nán
女  nǚ
朋  péng
衣  yī
友  yǒu
话  huà
教  jiāo / jiào
看  kàn / kān
念  niàn
文  wén
写  xiě
英  yīng
语  yǔ
便  biàn
家  jiā
就  jiù
了  le
了  liǎo
忙  máng
便  pián
容  róng
宜  yí
易  yì
但  dàn
得  dé / de
得  děi
后  hòu
候  hòu
前  qián
然  rán
时  shí
虽  suī
边  biān
电  diàn
久  jiǔ
局  jú
课  kè
马  mǎ
现  xiàn
邮  yóu
从  cóng
地  dì
方  fāng
跟  gēn
还  hái
还  huán
回  huí
美  měi
新  xīn
爸  bà
弟  dì
父  fù
哥  gē
妈  mā
妹  mèi
母  mǔ
亲  qīn
分  fēn
过  guò
街  jiē
路  lù
起  qǐ
用  yòng
住  zhù
走  zǒu
常  cháng
高  gāo
更  gèng / gēng
所  suǒ
为  wèi / wéi
午  wǔ
因  yīn
最  zuì
茶  chá
刚  gāng
鸡  jī
牛  niú
肉  ròu
鱼  yú
再  zài
猪  zhū
穿  chuān
红  hóng
己  jǐ
每  měi
票  piào
事  shì
外  wài
自  zì
道  dào
寄  jì
见  jiàn
斤  jīn
头  tóu
信  xìn
早  zǎo
知  zhī
够  gòu
关  guān
和  hé
记  jì
气  qì
山  shān
怎  zěn
做  zuò
懂  dǒng
花  huā
觉  jiào
借  jiè
觉  jué
快  kuài
始  shǐ
园  yuán
找  zhǎo
吧  ba
半  bàn
别  bié
间  jiān
思  sī
司  sī
意  yì
正  zhèng
比  bǐ
定  dìng
该  gāi
较  jiǎo / jiào
经  jīng
已  yǐ
应  yīng / yìng
真  zhēn
办  bàn
出  chū
带  dài
第  dì
告  gào
难  nán
诉  sù
昨  zuó
白  bái
差  chā / chà
差  chāi
长  cháng
等  děng
短  duǎn
门  mén
色  sè
晚  wǎn
长  zhǎng
次  cì
连  lián
拿  ná
呢  ne
如  rú
样  yàng
又  yòu
着  zháo / zhāo
着  zhe
喝  hē
活  huó
离  lí
骑  qí
题  tí
听  tīng
洗  xǐ
钟  zhōng
包  bāo
店  diàn
粉  fěn
米  mǐ
商  shāng
台  tái
条  tiáo
油  yóu
春  chūn
放  fàng
假  jià / jiǎ
节  jié
考  kǎo
试  shì
息  xī
休  xiū
才  cái
而  ér
另  lìng
且  qiě
情  qíng
睡  shuì
需  xū
远  yuǎn
搬  bān
部  bù
餐  cān
房  fáng
客  kè
楼  lóu
授  shòu
完  wán
饼  bǐng
炒  chǎo
豆  dòu
腐  fǔ
干  gān
热  rè
烧  shāo
心  xīn
报  bào
单  dān
简  jiǎn
卡  kǎ
慢  màn
片  piān / piàn
纸  zhǐ
种  zhǒng / zhòng
被  bèi
超  chāo
重  chóng
除  chú
级  jí
认  rèn
识  shí
愿  yuàn
重  zhòng
必  bì
发  fā / fà
共  gòng
青  qīng
趣  qù
兴  xìng / xīng
右  yòu
左  zuǒ
备  bèi
动  dòng
加  jiā
汽  qì
舍  shè
宿  sù
运  yùn
准  zhǔn
察  chá
馆  guǎn
行  háng
警  jǐng
旅  lǚ
行  xíng
银  yín
只  zhǐ / zhī
州  zhōu
错  cuò
德  dé
法  fǎ
非  fēi
士  shì
舒  shū
像  xiàng
许  xǔ
表  biǎo
楚  chǔ
度  dù
清  qīng
医  yī
印  yìn
影  yǐng
院  yuàn
班  bān
补  bǔ
工  gōng
惯  guàn
累  lèi / lěi
练  liàn
习  xí
作  zuò
或  huò
具  jù
空  kòng / kōng
谈  tán
玩  wán
相  xiāng / xiàng
照  zhào
桌  zhuō
步  bù
窗  chuāng
进  jìn
口  kǒu
乐  lè
录  lù
跑  pǎo
音  yīn
乐  yuè
风  fēng
婚  hūn
结  jié
亮  liàng
奶  nǎi
漂  piào / piǎo / piāo
爷  yé
元  yuán
港  gǎng
蕉  jiāo
近  jìn
送  sòng
往  wǎng
鲜  xiān
香  xiāng
向  xiàng
帮  bāng
病  bìng
当  dāng / dàng
封  fēng
排  pái
球  qiú
停  tíng
碗  wǎn
把  bǎ
博  bó
合  hé
理  lǐ
适  shì
物  wù
修  xiū
整  zhěng
安  ān
烦  fán
管  guǎn
将  jiāng / jiàng
麻  má
平  píng
同  tóng
越  yuè
参  cān
夫  fū
功  gōng
观  guān
光  guāng
农  nóng
手  shǒu
续  xù
成  chéng
柜  guì
解  jiě
决  jué
皮  pí
社  shè
团  tuán
鞋  xié
保  bǎo
聊  liáo
论  lùn / lún
讨  tǎo
望  wàng
无  wú
希  xī
养  yǎng
价  jià
讲  jiǎng
究  jiū
零  líng
满  mǎn
特  tè
笑  xiào
研  yán
交  jiāo
金  jīn
普  pǔ
轻  qīng
室  shì
松  sōng
通  tōng
浴  yù
阿  a
费  fèi
份  fèn
脑  nǎo
弄  nòng
妻  qī
死  sǐ
丈  zhàng
查  chá
检  jiǎn
居  jū
留  liú
身  shēn
体  tǐ
育  yù
证  zhèng
爱  ài
化  huà
其  qí
实  shí
受  shòu
忘  wàng
系  xì
于  yú

								
To top