Docstoc

Download Pay Stub Templates

Document Sample
Download Pay Stub Templates Powered By Docstoc
					Office Systems
- fra produkter
 til løsninger
 Marius Alexander Dahl
Praktisk informasjon

         Tidsplan   Parkering       Telefoner   Toaletter       Kamera   Pauser         Røyking
Litt om meg

  1. Navn og stilling

  2. Erfaring

  3. Noe om meg selv som dere
   ikke vet bare ved å se på meg!
Litt om dere

 1.Ditt navn og din stilling

 2.Hva du ønsker å få ut av dette kurset

 3.Noe om deg selv som vi
  ikke vet bare ved å se på deg!
         En løsning
  Vi               Kunden
        som dekker
ønsker det            ønsker det
        kundens behov
       Hvordan klare det?
Kursets innhold
• Basert på
  –  Prosjektmetodikk
  –  Presentasjonsteknikk
  –  Salgsmetodikk
  –  Behovskartlegging tilknyttet MS produkter
• Inneholder
  –  Eksempler på kundeutfordringer
  –  Forslag til løsninger
  –  Øvelser/presentasjoner
  –  Kursbok med modeller og verktøy
Prosjektmetodikk (MSF)
         Modeller


   Team         Prosess
         Disipliner


 Prosjekt-   Risiko-        Ressurs-
 ledelse   håndtering       håndtering
Behov for prosjektledelse?
Salgsmetodikk
• Fra Mahan Khalsa (Helping Clients Succeed)
  O  The
    Opportunity                    The
                            E  Exact Solution

  R  The
    Resources         Proceed?   Yes

    The                      R  The
                              Relationship
  D  Descision Process
                   No
              Offer gracefully to exit
           Problem   Resultat
 Problem/Mulighet
           bevises   bevises
   stikkord

 Problem/Mulighet
   stikkord

 Problem/Mulighet
   stikkord
              Løsningen
 Problem/Mulighet
   stikkord

 Problem/Mulighet
   stikkord

 Problem/Mulighet
   stikkord
           Problem   Resultat
           konsekvens  konsekvens
Presentasjonsteknikk
• Utnytt ditt eget potensiale!
  – Førsteinntrykk, øyekontakt, kroppspråk, stemmebruk m.m.
• Vær strukturert!
  – Kjenn ditt publikum, ha et mål, oppbygning, innledning, avslutning,
   øvelse
 Vet kunden hva
 disse produktene
kan gjøre for dem?
Fem IW caser
•  Optimize Business Process with Electronic Forms
•  Streamline Document Creation and Management
•  Enable Employees to Access Important Information
•  Protect Confidential Information
•  Enable Employee Self-Service With Portals
Berørte programmer, servere og tjenester
•  Microsoft Office Word
•  Microsoft Office Excel
•  Microsoft Office InfoPath
•  Microsoft SharePoint Portal Server
•  Windows SharePoint Services
•  Microsoft SQL Server
•  Microsoft BizTalk Server
•  XML technologies in Office
•  Visual Studio Tools for Office (VSTO)
•  Information Bridge Framework (IBF)
•  Information Rights Management (IRM)
•  Rights Management Services (RMS)
•  Active Directory
Good, Better, Best Solutions
 Solution Level  Definition of Level

         • The core set of business services your organization needs in
          order to address the essence of the issue and provide
   Good      business value in addressing your key pain points.
         • Aim for a solution that does not take more than eight weeks
          to implement.

         • The next set of business services that will deliver the next
          most critical piece of business value.
  Better
         • Aim for a solution that does not take more than eight
          additional weeks to implement.
         • The solution that would address all or most of the major
   Best      business issues which contribute to a business problem.
         • Project duration varies by complexity of the solution.
Good, Better, Best Solutions – Optimize
Business Process with Electronic Forms
  Solution Level  Example of Solution


    Good     Collection of basic forms, stored in a SharePoint site


          Programmed forms, stored in a SharePoint site, pre-
   Better
          populated with data from backend systems


    Best     Add offline submission of data
Activity 1 – Optimize Business Process with
Electronic Forms
Consider how this scenario is relevant to your current clients.
• Do you have clients with similar business pains?
• How does this manifest as a business issue for the client?
• What are some of the positive impacts that implementing this
 solution might have for the client’s business?
Good, Better, Best Solutions – Streamline
Document Creation and Management
 Solution Level  Example of Solution


   Good     Office forms, stored in a SharePoint site
   Better    Add collaborative workspaces and data security          Add meta-data and logging and tracking capabilities
   Best
          for compliance
Activity 2 – Streamline Document Creation and
Management
Consider how this scenario is relevant to your current clients.
• Do you have clients with similar business pains?
• How does this manifest as a business issue for the client?
• What are some of the positive impacts that implementing this
 solution might have for the client’s business?
Good, Better, Best Solutions – Enable
Employees to Access Important Information
 Solution Level  Example of Solution

          Basic display of information from backend systems
   Good     through InfoPath, SmartTags or in task pane
          through Office Research Services


          Integration of backend data in Office applications
   Better
          like InfoPath, Word, Excel and Outlook


          Bi-directional data exchange between Office and
   Best
          backend systems
Activity 3 – Enable Employees to Access
Important Information
Consider how this scenario is relevant to your current clients.
• Do you have clients with similar business pains?
• How does this manifest as a business issue for the client?
• What are some of the positive impacts that implementing this
 solution might have for the client’s business?
Good, Better, Best Solutions – Protect
Confidential Information
  Solution Level  Example of Solution

          Client-side usage scenario: Information Rights
    Good
          Management on e-mail messages and documents

          Platform and management scenarios: Centrally
          define and manage permission templates, log and
   Better
          audit who has accessed rights-protected
          information
          Server-side usage scenarios: Regulatory
          Compliance and IP Protection, Secure Business
    Best
          Process Automation, Central Control of Information
          Protection
Activity 4 – Protect Confidential Information
Consider how this scenario is relevant to your current clients.
• Do you have clients with similar business pains?
• How does this manifest as a business issue for the client?
• What are some of the positive impacts that implementing this
 solution might have for the client’s business?
Good, Better, Best Solutions – Enable
Employee Self-Service With Portals
  Solution Level  Example of Solution

    Good     Read-only portal with more or less static information


          Add MySite capabilities, ability to submit forms for
   Better
          time off, sick leave, performance reviews, etc.

          Add bi-directional connection with backend systems
    Best     for electronic pay stub, update employee records,
          etc.
Activity 5 – Enable Employee Self-Service
With Portals
Consider how this scenario is relevant to your current clients.
• Do you have clients with similar business pains?
• How does this manifest as a business issue for the client?
• What are some of the positive impacts that implementing this
 solution might have for the client’s business?
Activity: Identifying Relevant Solutions
 For this activity, review the client business situation and
 consider:
 • What solution scenario best addresses the company’s
  pain point(s)?
 • What are the specific components of that solution
  scenario that would be used?
BDMs in Finance
•Typical Drivers:
 – Efficient access to financial data
 – Protection of highly sensitive financial information
•Questions That Matter:
 – How can I improve the productivity of my workforce?
 – How can I best maximize value per dollar spent?
 – How can I keep financial information secure?
•Pain Points: “I need to…”
 – Ensure the protection of highly sensitive financial data
 – Better integrate corporate strategy with operational performance and
  controls
 – Increase efficiency and speed of financial reporting by improving or
  eliminating manually intensive processes
 – Improve decision making when allocating capital and resources
  across the business value chain
 – React more nimbly to changes in the economy and marketplace
BDMs in Sales
•Typical Drivers:
 – Need to quickly identify changes in the marketplace
 – Need for a competitive advantage
•Questions That Matter:
 – How can I best maximize value per dollar spent?
 – How can I improve the productivity of my workforce?
•Pain Points: “I need to…”
 – Ensure the protection of highly sensitive financial data
 – Quickly react to changing customer tastes and expectations
 – Better identify, target and retain high value customers and markets
 – Improve manually intensive, high-latency processes to increase
  customer awareness, satisfaction and retention
 – Protect confidential information about current and future offerings
 – Integrate diverse sales and customer information to generate insights
  that enable specialized service
BDMs in Operations
•Typical Drivers:
 – Improved business operations at a low cost of ownership
•Questions That Matter:
 –  How can I best maximize value per dollar spent?
 –  How can I identify supply chain problems?
 –  How can I better integrate all parts of the business and supply chain?
 –  How can I improve internal data collection processes?
•Pain Points: “I need to…”
 – Improve employee, supplier, and customer collaboration in an
  increasingly global supply chain
 – Better align corporate strategy with operational plans
 – Identify and respond to changing internal and external stakeholder
  needs
 – Improve net income and operational performance by reducing costs
  and growing the top line
 – Provide timely, accurate information and insight to business
  managers
Takk for meg!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:152
posted:11/14/2010
language:Norwegian
pages:38
Description: Download Pay Stub Templates document sample