Docstoc

PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI phan 2

Document Sample
PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI phan 2 Powered By Docstoc
					" PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI (Phần 2) "

Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Retracements

I. Khái quát về Fibonacci Retracements:

Fibonacci Retrac ements (Tỷ lệ hoàn lại theo Fibonacci) là một công cụ rất phổ biến trong phân tíc h kỹ thuật, nó dựa trên dãy số Fibonacci do nhà toán học Leonardo Fibonacci xây dựng vào thế kỷ 13. Fibonacci Retrac ements được tạo ra bằng cách vẽ đường thẳng nối kết giữa hai điểm giá cao nhất và thấp nhất của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích và phân chia khoảng cách theo chiều dọc theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61. 8% và 100.0%. (Một số phần mềm giao dịch hiện nay như Metatrader tự động sử dụng các mức Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, và 423.6% tương ứng với chiều cao tính từ điểm giá cao nhất đến thấp nhất). Một khi những mức này được nhận diện thì các đường nằm ngang được vẽ ra và được sử dụng để nhận diện các mức hỗ trợ và các mức kháng cự có thể có.

Dãy số Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

- Tỷ lệ Fibonacci 61.8% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số liền sau nó. Ví dụ: 8/13 = 0.6153; 55/89 = 0.6179.

- Tỷ lệ 38.2% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số ở vị trí thứ 2 về bên phải của nó. Ví dụ: 55/144 = 0.3819.

- Tỷ lệ 23.6% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số ở vị trí thứ 3 về bên phải của nó. Ví dụ 8/34 = 0.2352.

Những tỷ lệ này đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán cũng như các thị trường khác và có thể được sử dụng để quyết định những điểm quan trọng mà có thể gây nên sự đảo chiều xu hướng giá. Hướng của xu hướng trước có thể tiếp tục một khi giá hoàn lại về một trong những tỷ lệ nêu trên. Hay nói cách khác, giá đổi xu hướng khi nó chạm các mức hỗ trợ hay kháng cự.

Ngoài những tỷ lệ nói trên thì nhiều nhà đầu tư cũng thích sử dụng các tỷ lệ 50.0% và 78.6%. Tỷ lệ 50.0% không thực sự là một tỷ lệ Fibonacci song nó được sử dụng bởi vì xu hướng giá tiếp tục theo một xu hướng nào đó một khi nó hoàn thành mức hoàn lại 50.0%.

II. Cách vẽ Fibonacci Retracements:

- Trong một xu hướng tăng giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá thấp nhất (Low) lên điểm giá cao nhất (High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support ) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%.

Trong một xu hướng giảm giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá cao nhất (High) xuống điểm giá thấp nhất (Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%.

Chú ý một số phần mềm trading trực tuyến chạy trên trường Java như phần mềm của Saxobank.com chỉ sử dụng được 3 mức Fibonacci 32.8%, 50.0% và 61.8%. Ở phần mềm của Netdania.com và phần mềm Metatrader thì chúng ta có thể bổ sung bất kỳ mức fibonacci retracement nào tùy thíc h.

Phần 3: FIBONACCI EXTENSIONS

Bài 04: Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Extensions I. Khái quát về Fibonacci Extensions:

Các mức Fibonacci là công cụ chuẩn để đo các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường. Những mức này được tính bằng cách phân tích các mức hoàn lại giữa 2 điểm cao nhất và thấp nhất trong m ột khung giao dịch. Vấn đề đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi giá vượt qua 2 điểm mà ta sử dụng để tính các mức Fibonacci? Tại điểm nào thì chúng ta kỳ vọng thoát trạng thái? Câu trả lời chính cho những vấn đề này là Fibonacci Extensions (Fibonacci mở rộng). Fibonacci Extensions cho các mục tiêu giá vượt qua mức hoàn lại 100% của xu hướng trước. Các mức Fibonacci Extensions được tính bằng cách lấy các mức Fibonacci chuẩn cộng thêm 100%. Do đó các mức Fibonacci Extensions chuẩn như sau: 138.2%, 150%, 161.8%, 231.8%, 261.8%, 361.8% và 423.6%.

II. Cách vẽ Fibonacci Extensions:

Bước đầu tiên khi vẽ Fibonacci Extensions là nhận diện 2 điểm dao động cao nhất (S wing High) và thấp nhất (S wing Low). Những điểm này liên quan đến cả khung thời gian hiện tại và chiều dài của xu hướng. Dùng công cụ Fibonacci Extensions kéo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất hoặc ngược lại rồi thả công cụ ra sẽ cho kết quả vẽ. Chú ý đối với phần mềm Met atrader thì công cụ Fibonacci Extensions đã được kết hợp chung với Fibonacci Retracements, đối với phần mềm của Netdania.com thì ta có thể dùng công cụ Fibonacci Retracements rồi bổ sung (Add) các mức Fibonacci Extensions như trên.

Thông thường về lý tưởng thì sau khi giá vượt qua điểm dao động cao nhất hoặc thấp nhất trong khung dao dịch thì giá có xu thế đi một đoạn cho đến khi chạm mức hoàn lại 261.8%.

Khi vận dụng công cụ Fibonacci Extensions thì điều quan trọng là phải biết làm gì khi giá chạm mục tiêu kỳ vọng. Các h tốt nhất là đóng ngay trạng thái tại mức Fibonacci kế tiếp.

Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Fans

I. Khái quát về Fibonacci Fans:

Fibonacci fans (Fibonacci hình quạt) được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng đi qua 2 điểm (thường là điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong một khung giao dịch xác định) rồi phân chia khoảng cách theo chiều dọc giữa 2 điểm đó theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50.0% và 61.8%. Kết quả cho thấy 3 đường xu hướng hình quạt chẽ ra từ cùng 1 điểm và 3 đường Fan này tương ứng với 3 tỷ lệ Fibonacci trên.

Fibonacci fans sử dụng tỷ lệ Fibonacci dựa trên thời gian và giá để xây dựng các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự đồng thời nó được sử dụng để đo tốc độ dao động lên hoặc xuống của một xu hướng.

Trong một xu hướng uptrend, nếu giá dao động xuống dưới một đường Fan Trendline thì giá thường được kỳ vọng giảm thêm cho đến khi chạm đường Fan Trendline kế tiếp. Do đó các đường Fan Trendline thường có chức năng là vùng hỗ trợ cho thị trường theo xu hướng tăng giá.

Ngược lại, trong một xu hướng downtrend, nếu giá tăng đến một đường Fan Trenline thì đường xu hướng này có chức năng là ngưỡng kháng cự. Nếu giá vượt qua đườ ng Fan Trendline này thì giá được kỳ vọng tăng cao đến đường Fan Trendline kế tiếp.

II. Cách vẽ Fibonacci Fans:

- Trong một xu hướng tăng giá, tại một khung giao dịch xác định, ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá thấp nhất (S wing Low) lên điểm giá cao nhất (Swing High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

- Trong một xu hướng giảm giá, tại một khung giao dịch xác định ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá cao nhất (Swing High) xuống điểm giá thấp nhất (Swing Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

Theo phân tích kinh nghiệm cho thấy một khi dao động giá vượt qua đường Fan Trendline 61.8% thì sự đảo chiều xu hướng hiện tại được chính thức xác nhận.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2403
posted:5/20/2009
language:Vietnamese
pages:11