PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI phan cuoi by ngocthi

VIEWS: 1,064 PAGES: 5

									" PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI (Phần cuối) "

Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Time Zones< I. Khái quát về Fibonacci Time Zones:

...>

Fibonacci Time Zones là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34 …. Đường thứ nhất được đặt tại một điểm cực (điểm thấp nhất hoặc điểm cao nhất trong một khung giao dịch) trên đồ thị và những đường tiếp theo được đặt lần lượt tại các vị trí kế tiếp theo dãy số Fibonacci. Nhũng thay đổi đáng kể về giá được xem là sẽ nằm gần những đường này tức là sự đảo chiều thường xảy ra tại những đường Fibonacci Time Zones này.

Để xây dựng công cụ này, cần phải xác định 2 điểm để quyết định chiều dài của một khoảng đơn vị thời gian. Tất cả những đường khác được xây dựng dựa trên khoảng đơn vị thời gian này theo dãy số Fibonacci.

Fibonacci Time Zones được áp dụng tốt nhất khi phân tích xu hướng giá dài hạn và có thể có giá trị giới hạn khi nghiên cứu các đồ thị ngắn hạn.

Fibonacci Time Zones được sử dụng để dự đoán các thời kỳ thay đổi giá (chẳng hạn những đỉnh và đáy thị trường). Sau một xu hướng giảm giá thì sự đảo chiều sẽ được dự đoán tại một đường Fibonacci Time Zones quan trọng. Tương tự sau một xu hướng tăng giá thì sự đảo chiều cũng xảy ra nếu một đường Fibonacci Time Zones được giá tiếp cận.

II. Cách vẽ Fibonacci Time Zones: - Trong một khung giao dịch xác định, ta chọn một điểm đáy thị trường (Lows) rồi kéo công cụ Fibonacci Time Zones từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường (Highs) hoặc ngược lại rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Zones ứng với các số 0,1,2,3,5,8,13,21,34,…, từ đó sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều (Reversal) tại khu vực các đường Fibonacci Time Zones đó.

- Ví dụ: Chọn đồ thị ngày của giá vàng Spot trong khung giao dịch từ tháng 17/3/2008 trở về sau. Chọn điểm cực thứ nhất là vùng đỉn 1032 vào ngày 17/3/2008 để vẽ Fibonacci Time Zones kéo đến điểm cực thứ 2 là đáy 881 vào ngày 02/4/2008 sau đó thả công cụ ra cho thấy kết quả như sau:

Qua công cụ này chúng ta có thể dự đoán được các vùng đảo chiều tại đỉnh 952 ngày 17/4 và tại đáy 845 ngày 02/5 khi nó ứng với các vùng Fibonacci Time Zones. Đây quả thật là một công cụ phân tích cực kỳ hiệu quả. Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Channel

I. Khái quát về Fibonacci Channel:

Fibonacci Channel (Kênh Fibonacci) được tạo nên bằng các đường xu hướng song song. Để xây dựng công cụ này, bề rộng của kênh được sử dụng là bề rộng đơn vị. Sau đó, các đường thẳng song song sẽ được vẽ tại các điểm giá trị tương ứng với dãy số Fibonacci, bắt đầu là 0.618 bề rộng đơn vị, sau đó là 1.000, 1.618, 2.618, 4.236 lần …

Nên nhớ rằng để dựng Kênh Fibonacci đúng thì phải dựa vào đường giới hạn tầm trên của kênh khi xu hướng tăng và tầm dưới của kênh khi xu hướng giảm.

II. Cách vẽ Fibonacci Channel:

- Trong một xu hướng downtrend, chọn 2 điểm giá cao nhất tại đường xu hướng kháng cự rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm dưới của Fibonacci Channel sẽ thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … là những vùng hỗ trợ (Support) quan trọng.

- Trong một xu hướng uptrend, chọn 2 điểm giá thấp nhất tại đường xu hướng hỗ trợ rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm trên của Fibonacci Channel sẽ thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … là những vùng kháng cự (Resistance) quan trọng.


								
To top