Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

fibonacci QUANG

VIEWS: 413 PAGES: 25

									DÃY SỐ FIBONACCI VÀ TỶ LỆ VÀNG

Có một tỷ lệ đặc biệt có thể được sử dụng để mô tả các tỷ lệ của mọi thứ trong tự nhiên, từ những kết cấu nhỏ nhất cho đến hạt nhân nguyên tử rồi cả những mô hình tiên tiến nhất trong vũ trụ như các thiên thể lớn. Tự nhiên dựa vào tỷ lệ nội tại này để duy trì sự cân bằng nhưng các thị trường tài chính cũng thể hiện tỷ lệ này. Đó là tỷ lệ vàng. Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng thường được chỉ định bằng ký tự φ (phi) trong bảng chữ cái Hy Lạp nhằm tưởng nhớ đến Phidias, một nhà điêu khắc và kiến trúc sư của đền Parthenon.

Tỷ lệ vàng là một số vô tỷ:

• Các nhà khoa học, các nhà toán học và các nhà tự nhiên học biết đến tỷ lệ này đã khá lâu rồi. Nó bắt nguồn từ dãy số Fibonacci, được đặt tên theo người sáng lập dãy số này là nhà toán học Leonardo Fibonacci vào khoảng thế kỷ 12.

• Các số này xuất hiện trong một bài toán được trình bày trong cuốn sách Liber Abaci: “Trong một năm, bắt đầu chỉ từ một đôi thỏ, bao nhiêu đôi thỏ sẽ được sinh ra nêu mỗi tháng một đôi thỏ sinh được một đôi thỏ con và cặp thỏ này lại đẻ đưọc từ tháng thứ hai trở đi?”

• Các số này xuất hiện trong một bài toán được trình bày trong cuốn sách Liber Abaci: “Trong một năm, bắt đầu chỉ từ một đôi thỏ, bao nhiêu đôi thỏ sẽ được sinh ra nêu mỗi tháng một đôi thỏ sinh được một đôi thỏ con và cặp thỏ này lại đẻ đưọc từ tháng thứ hai trở đi?” • Dãy số Fibonacci có nguồn gốc từ bài toán trên là một dãy số sao cho mỗi số hạng, kể từ sau số hạng thứ nhất, bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Dãy số đó là: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144.... • Dãy số trên có những tính chất đặc biệt đáng chú ý. Thật vô cùng bất ngờ, tỷ số giữa hai số liên tiếp nhau của dãy số đó ngày càng tiến đến số tỷ lệ vàng là 1.618 (căn bậc 2 của 5 cộng 1 rồi chia cho 2) và số nghịch đảo của nó là 0.618 (1 chia cho 1.618). Các tỷ số đó là : 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, 89/144.

Fibonacci trong tự nhiên và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật
• Dãy số Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong tự nhiên. Những chiếc lá trên một nhành cây mọc cách nhau những khoảng tương ứng với dãy số Fibonacci. Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong những bông hoa: hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 hoặc 89. Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa cúc vạn thọ có 13 cánh, hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh. Thật kỳ diệu thay. • Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa hướng duơng. Những nụ nhỏ sẽ kết thành hạt ở đầu bông hoa hướng dương được xếp thành hai tập các đường xoắn ốc: một tập cuộn theo chiều kim đồng hộ, còn tập kia cuộn ngược theo chiều kim đồng hồ. Số các đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường là 34 còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi các số này là 55 và 89, và thậm chí là 89 và 144. Tất cả các số này đều là các số Fibonacci kết tiếp nhau.

• Bạn có cần tự chứng minh để làm căn cứ chắc chắn cho những phân tính theo phương pháp Fibonacci sau này chăng? Vậy thì đây, hãy thử đo chiều dài từ vai đến các đầu ngón tai bạn thử xem, lấy kết quả số đo này chia cho số đo chiều dài từ khuỷu tay đến các đầu ngón tay. Thử xem bạn có kết quả thế nào. Hoặc thử đo chiều dài từ đầu đến bàn chân rồi chia kết quả đó cho chiều dài từ rốn đến bàn chân. Thử xem kết quả 2 lần có giống nhau không? Thử xem chúng xấp xỉ 1.618 hay không? • Vậy tỷ lệ vàng có thể hiện tốt trong tài chính hay không? Thực ra thị trường có cùng cơ sở toán học giống như những hiện tượng tự nhiên nêu trên.

Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng được diễn giải thành 3 dạng tỷ lệ điển hình: 38.2%, 50.0% và 61.8%.
• Tuy nhiên có nhiều tỷ lệ khác có thể được sử dụng khi cần thiết như 23.6%, 76.4%, 78.6%, 161.8%, 423.6%, v.v..

• Có 5 phương pháp ứng dụng dãy số Fibonacci chủ yếu trong tài chính là Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Fibonacci Fans, Fibonacci Arcs và Fibonacci Time Zones. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu chi tiết từng phương pháp.

Giới thiệu cách vẽ Fibonacci Retracements
• Fibonacci Retracements (Tỷ lệ hoàn lại theo Fibonacci) là một công cụ rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật, nó dựa trên dãy số Fibonacci do nhà toán học Leonardo Fibonacci xây dựng vào thế kỷ 13. Fibonacci Retracements được tạo ra bằng cách vẽ đường thẳng nối kết giữa hai điểm giá cao nhất và thấp nhất của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích và phân chia khoảng cách theo chiều dọc theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% và 100.0%. (Một số phần mềm giao dịch hiện nay như Metatrader tự động sử dụng các mức Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, và 423.6% tương ứng với chiều cao tính từ điểm giá cao nhất đến thấp nhất). Một khi những mức này được nhận diện thì các đường nằm ngang được vẽ ra và được sử dụng để nhận diện các mức hỗ trợ và các mức kháng cự có thể có.

Dãy số Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…
• - Tỷ lệ Fibonacci 61.8% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số liền sau nó. Ví dụ: 8/13 = 0.6153; 55/89 = 0.6179. • - Tỷ lệ 38.2% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số ở vị trí thứ 2 về bên phải của nó. Ví dụ: 55/144 = 0.3819. • - Tỷ lệ 23.6% được tạo ra bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy số Fibonacci với số ở vị trí thứ 3 về bên phải của nó. Ví dụ 8/34 = 0.2352.

Trong một xu hướng tăng giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá thấp nhất (Low) lên điểm giá cao nhất (High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%.

Trong một xu hướng giảm giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá cao nhất (High) xuống điểm giá thấp nhất (Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%.

Khái quát về Fibonacci Extensions

• Các mức Fibonacci là công cụ chuẩn để đo các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường. Những mức này được tính bằng cách phân tích các mức hoàn lại giữa 2 điểm cao nhất và thấp nhất trong một khung giao dịch. Vấn đề đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi giá vượt qua 2 điểm mà ta sử dụng để tính các mức Fibonacci? Tại điểm nào thì chúng ta kỳ vọng thoát trạng thái? Câu trả lời chính cho những vấn đề này là Fibonacci Extensions (Fibonacci mở rộng). Fibonacci Extensions cho các mục tiêu giá vượt qua mức hoàn lại 100% của xu hướng trước. Các mức Fibonacci Extensions được tính bằng cách lấy các mức Fibonacci chuẩn cộng thêm 100%. Do đó các mức Fibonacci Extensions chuẩn như sau: 138.2%, 150%, 161.8%, 231.8%, 261.8%, 361.8% và 423.6%.

Cách vẽ Fibonacci Extensions
• Bước đầu tiên khi vẽ Fibonacci Extensions là nhận diện 2 điểm dao động cao nhất (Swing High) và thấp nhất (Swing Low). Những điểm này liên quan đến cả khung thời gian hiện tại và chiều dài của xu hướng. Dùng công cụ Fibonacci Extensions kéo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất hoặc ngược lại rồi thả công cụ ra sẽ cho kết quả vẽ. Chú ý đối với phần mềm Metatrader thì công cụ Fibonacci Extensions đã được kết hợp chung với Fibonacci Retracements, đối với phần mềm của Netdania.com thì ta có thể dùng công cụ Fibonacci Retracements rồi bổ sung (Add) các mức Fibonacci Extensions như trên.

Thông thường về lý tưởng thì sau khi giá vượt qua điểm dao động cao nhất hoặc thấp nhất trong khung dao dịch thì giá có xu thế đi một đoạn cho đến khi chạm mức hoàn lại 261.8%.

Khái quát về Fibonacci Fans
• Fibonacci fans (Fibonacci hình quạt) được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng đi qua 2 điểm (thường là điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong một khung giao dịch xác định) rồi phân chia khoảng cách theo chiều dọc giữa 2 điểm đó theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50.0% và 61.8%. Kết quả cho thấy 3 đường xu hướng hình quạt chẽ ra từ cùng 1 điểm và 3 đường Fan này tương ứng với 3 tỷ lệ Fibonacci trên.

• Fibonacci fans sử dụng tỷ lệ Fibonacci dựa trên thời gian và giá để xây dựng các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự đồng thời nó được sử dụng để đo tốc độ dao động lên hoặc xuống của một xu hướng.

• Trong một xu hướng uptrend, nếu giá dao động xuống dưới một đường Fan Trendline thì giá thường được kỳ vọng giảm thêm cho đến khi chạm đường Fan Trendline kế tiếp. Do đó các đường Fan Trendline thường có chức năng là vùng hỗ trợ cho thị trường theo xu hướng tăng giá. • Ngược lại, trong một xu hướng downtrend, nếu giá tăng đến một đường Fan Trenline thì đường xu hướng này có chức năng là ngưỡng kháng cự. Nếu giá vượt qua đường Fan Trendline này thì giá được kỳ vọng tăng cao đến đường Fan Trendline kế tiếp.

Trong một xu hướng tăng giá, tại một khung giao dịch xác định, ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá thấp nhất (Swing Low) lên điểm giá cao nhất (Swing High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

Trong một xu hướng giảm giá, tại một khung giao dịch xác định ta kéo công cụ Fibonacci Fans từ điểm giá cao nhất (Swing High) xuống điểm giá thấp nhất (Swing Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 38.2%, 50.0% và 61.8%.

Khái quát về Fibonacci Channel

• Fibonacci Channel (Kênh Fibonacci) được tạo nên bằng các đường xu hướng song song. Để xây dựng công cụ này, bề rộng của kênh được sử dụng là bề rộng đơn vị. Sau đó, các đường thẳng song song sẽ được vẽ tại các điểm giá trị tương ứng với dãy số Fibonacci, bắt đầu là 0.618 bề rộng đơn vị, sau đó là 1.000, 1.618, 2.618, 4.236 lần …
• Nên nhớ rằng để dựng Kênh Fibonacci đúng thì phải dựa vào đường giới hạn tầm trên của kênh khi xu hướng tăng và tầm dưới của kênh khi xu hướng giảm.

Trong một xu hướng uptrend, chọn 2 điểm giá thấp nhất tại đường xu hướng hỗ trợ rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm trên của Fibonacci Channel sẽ thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … là những vùng kháng cự (Resistance) quan trọng.

Trong một xu hướng downtrend, chọn 2 điểm giá cao nhất tại đường xu hướng kháng cự rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm dưới của Fibonacci Channel sẽ thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … là những vùng hỗ trợ (Support) quan trọng.

Khái quát về Fibonacci Time Zones
• Fibonacci Time Zones là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34 …. Đường thứ nhất được đặt tại một điểm cực (điểm thấp nhất hoặc điểm cao nhất trong một khung giao dịch) trên đồ thị và những đường tiếp theo được đặt lần lượt tại các vị trí kế tiếp theo dãy số Fibonacci. Nhũng thay đổi đáng kể về giá được xem là sẽ nằm gần những đường này tức là sự đảo chiều thường xảy ra tại những đường Fibonacci Time Zones này. • Để xây dựng công cụ này, cần phải xác định 2 điểm để quyết định chiều dài của một khoảng đơn vị thời gian. Tất cả những đường khác được xây dựng dựa trên khoảng đơn vị thời gian này theo dãy số Fibonacci.

• Fibonacci Time Zones được áp dụng tốt nhất khi phân tích xu hướng giá dài hạn và có thể có giá trị giới hạn khi nghiên cứu các đồ thị ngắn hạn. • Fibonacci Time Zones được sử dụng để dự đoán các thời kỳ thay đổi giá (chẳng hạn những đỉnh và đáy thị trường). Sau một xu hướng giảm giá thì sự đảo chiều sẽ được dự đoán tại một đường Fibonacci Time Zones quan trọng. Tương tự sau một xu hướng tăng giá thì sự đảo chiều cũng xảy ra nếu một đường Fibonacci Time Zones được giá tiếp cận.

Cách vẽ Fibonacci Time Zones
• - Trong một khung giao dịch xác định, ta chọn một điểm đáy thị trường (Lows) rồi kéo công cụ Fibonacci Time Zones từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường (Highs) hoặc ngược lại rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Zones ứng với các số 0,1,2,3,5,8,13,21,34,…, từ đó sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều (Reversal) tại khu vực các đường Fibonacci Time Zones đó. • - Ví dụ: Chọn đồ thị ngày của giá vàng Spot trong khung giao dịch từ tháng 11/2007 trở về sau. Chọn điểm cực thứ nhất là vùng đáy 785 vào ngày 17/12/2007 để vẽ Fibonacci Time Zones kéo đến điểm cực thứ 2 là đỉnh 936 vào ngày 31/01/2008 sau đó thả công cụ ra cho thấy kết quả như sau:

Qua công cụ này chúng ta có thể dự đoán được các vùng đảo chiều tại đỉnh 1032 và tại đáy 845 khi nó ứng với các vùng Fibonacci Time Zones. Đây quả thật là một công cụ phân tích cực kỳ hiệu quả.

Lê Minh Quang(billbuck)
• Công ty TNHH-MTV tư vấn đầu tư Hồng Hối • Address: lầu 3 tòa nhà Thiên Hồng . Số 13 Cao Thắng , phường 2 , Quận 3 . Tp.HCM • Telephone:(08)9291284 • Mobile:0989238245 • Website:www.honghoi.vn • Email:billbuck138@yahoo.com


								
To top