Docstoc

Marketing Strategies Kenya - Excel

Document Sample
Marketing Strategies Kenya - Excel Powered By Docstoc
					c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  1/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  2/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  3/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  4/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  5/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  6/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  7/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  8/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  9/24
c1bce8a7-3def-42ee-8175-d4c4e425ddd0.xls  11/14/2010, 12:25 AM  10/24
Projectnumber  Name Flemish  Flemish  Local partner institution          Country             Title            Duratio  Budget
        Promoter    University                                                       n

ZEIN1998PR201  Swennen     K.U.Leuven  Research Institute on Geology and     Vietnam    Rural Development in the mountain kast area    5    580,508.13
                       Mineral Resources, Vietnam National
                       University
ZEIN1998PR202  Verplancke   UGent    Anton de Kom Universiteit, Paramaribo   Suriname   Ondersteuning van het bodemfysisch en       5    322,260.49
                       (ADEKUS)                        delstofkundig onderzoek
ZEIN1998PR203  Debergh     UGent    Vietnam Agricultural Research Institute  Vietnam    Conservative selection and propagation by     4    210,317.20
                                                   asexual methods of fruit tree varieties
ZEIN1998PR204  Temmerman    UGent    Universidad Nacional Autonoma de     Nicaragua   Management van genitale infecties en pre-     2     91,994.18
                       Nicaragua (UNAN)                    cancereuze letsels
ZEIN1998PR205  Vander Sloten  K.U.Leuven  Asian Institute of Technology (AIT),   Thailand   Kennisoverdracht in het domein van ontwerp     4    408,439.29
                       Asian Institute of Technology Center          en productie van medische hulpmiddelen in de
                       Vietnam (AIT-CV)                    Zuid-oost Aziatische regio
ZEIN1998PR206  Weverbergh   UA      Xavier Institute of Management      India     Information Technology Tools at the Xavier     3     74,289.90
                                                   Institute of Management
ZEIN1998PR207  Hartmann    UGent    Chinese Academy of Agricultural      China     Strenghtening soil and water conservation     4    311,502.51
                       Sciences                        research

ZEIN1998PR208  Berlage     K.U.Leuven  Xavier Institute of Development Action  India     Xavier Institute of Development Action and     5     89,234.78
                       and Studies                       Studies
ZEIN1998PR209  Goedseels    K.U.Leuven  Zhejiang Agricultural University     China     Research on the relationship between humid     3    258,800.84
                                                   and hot pig housing environment in Southern
                                                   China
ZEIN1998PR210  Sorgeloos    UGent    Rhodes University             Zuid-Afrika  Research and development of culture        3    268,195.01
                                                   techniques for the indegenous mudcrab: Scylla
                                                   Serrata
ZEIN1998PR211  Vercruysse   UGent    Région Médicale de St. Louis       Senegal    Contrôle des infections parasitaires humaines   3    188,347.15
                                                   dans le bassin du fleuve Senegal
ZEIN1998PR212  Franken     VUB     Universiteit Chili            Chili     Ontwikkeling van de nucleaire geneeskunde in    3    376,287.50
                                                   een openbaar ziekenhuis van de stad Santiago
ZEIN1999PR213  Temmerman     UGent    University of Nairobi (UoN)       Kenia     Perinatale transmissie van HIV           1   4,957.87
ZEIN1999PR214  Vercruysse     UGent    Université de Yaoundé          Kameroen   Strengthening of intervention capacities and    3  195,698.55
                                                    research on dynamics and control of
                                                    schistosomiasis in different ecological zones
ZEIN1999PR215  Mees        UGent    Uganda Martyrs University         Uganda    Architecture and building technology        5  418,321.04
ZEIN1999PR216  Raes        K.U.Leuven  Naliendele Agriculture Research Institute Tanzania   Participatory research on small scale irrigation  3  332,499.58
                                                    farms
ZEIN1999PR217  Depoorter     VUB     University of the North         Zuid-Afrika  Training unit for a model of primary health    3  314,763.20
                                                    care
ZEIN1999PR218  Ollevier      K.U.Leuven  Université de Cocody           Ivoorkust   Biodiversité des poissons d‟eaux douces      5  373,041.06
ZEIN1999PR219  Sierens      UGent    Instituto Superior Politécnico 'José   Cuba     Onderhoudsstrategie voor motoren          5  197,020.32
                        Antonio Echeverria'
ZEIN1999PR220  De Ridder     UGent    Faculté Mixte de Médecine, de      Cambodja   Specialisatietraining voor docenten        1  90,421.64
                        Pharmacie et de Odontostomatologie           in de chirurgie
ZEIN1999PR221  Van Cauwenberghe  UGent    Corporación Universitaria de Ibagué   Colombia   Uitmuntendheidscentrum en M D industriële     5  501,419.83
                                                    controletechniek
ZEIN1999PR222  Stoops       UGent    University of Cuenca (UCUENCA)      Ecuador    Advances in Soil Science              2  88,789.34
ZEIN1999PR223  Van Meirvenne   UGent    Instituto Superior de Ciencias      Cuba     Improving soil salinity management under      4  149,371.54
                        Agropecuarias de la Habana               sugar cane
ZEIN2000PR224  Tollens       K.U.Leuven  Centre National de Recherche       Ivoorkust  Essais en milieu paysan et stabilisation des  5  179,337.60
                         Agronomique (CNRA)                  systèmes de culture à base de vivriers au
                                                   CNRA/Région Nord
ZEIN2000PR225  Bossuyt       UA      Université du Burundi          Burundi   Bijstand aan de Rechtsfaculteit van de     5  184,214.54
                                                   "Université du Burundi"
ZEIN2000PR226  Verplancke     UGent    Alemaya University            Ethiopië  Strengthening Education and Training of the   5  308,822.63
                                                   Graduate Programs in Soil and Water
                                                   Conservation Engineering and Soil Sciences at
                                                   Alemaya University
ZEIN2000PR227  Muys        K.U.Leuven  Mekelle University MU)          Ethiopië  Forest rehabilitation through natural      4  344,716.00
                                                   regeneration in Tigray
ZEIN2000PR228  Temmerman      UGent    Universidad Nacional Autonoma de     Nicaragua  Integratie van screening voor          4  262,324.40
                         Nicaragua (UNAN)                   baarmoederhalskanker in de
                                                   eerstelijnsgezondheidszorg
ZEIN2000PR229  Merckx       K.U.Leuven  Institute of Agricultural Sciences of  Vietnam   Replenishing phosphorus capital in depleted   4  294,795.38
                         South-Vietnam                    soils of the central highlands and eastern
                                                   region of South-Vietnam
ZEIN2000PR230  Swennen       K.U.Leuven  Universidad Central Marta Abreu de las  Cuba    Development of transgenic lines with      4  272,025.96
                         Villas (UCLV)                    resitance to Mycosphaerella fijiensis by
                                                   genetic transformation of banana and plantain
                                                   varieties with commercial potential
ZEIN2000PR231  Van Damme      UGent    Universidad Central Marta Abreu de las  Cuba    Naar een duurzame Cubaanse landbouw:      5  300,197.67
                         Villas (UCLV)                    evaluatie van plantenextracten voor gebruik
                                                   als biologische herbi- en pesticiden
ZEIN2000PR232  Cuyvers & Van Den  UA      National Institute of Management     Cambodja  Economie en Management             4  261,253.94
        Bulcke
ZEIN2000PR233  Vrancken      UA      Xavier Institute of Social Service    India    Establishment of a Research Structure and    4  168,290.60
                                                   Network on Poverty Alleviation in India from
                                                   Xavier Institute of Social Service
ZEIN2001PR234  Temmerman   UGent    Coast Provincial General Hospital    Kenia        Wetenschappelijk onderzoek naar de         2  222,412.05
                                                     haalbaarheid, de aanvaardbaarheid en kosten-
                                                     baten van interventies ter reductie van de
                                                     moeder-kind overdracht van HIV in
                                                     ontwikkelingslanden
ZEIN2001PR235  Höfte     UGent    Institute of Agricultural research for  Kameroen       Ecologically sustainable management of the     5  301,860.56
                      Development (IRAD)                      cocoyam root rot disease caused by pythium
                                                     myriotylum
ZEIN2001PR236  Vercruysse   UGent    National Institute of Veterinary Research Vietnam       Epidemiology of zoonotic diseases of the      4  309,866.91
                                                     domestic pig in Northern Vietnam
ZEIN2001PR237  Poesen     K.U.Leuven  Mekelle University (MU), Relief Society Ethiopië       Fighting desertification in the Tigray       5  309,866.91
                      of Tigray                           Highlands, Ethiopia: lessons to be learnt from
                                                     successes and failures of soil erosion control
                                                     measures
ZEIN2001PR238  Feyen     K.U.Leuven  Universidad de Cuenca (UCUENCA)     Ecuador       Participatieve ontwikkeling en adaptatie van    4  306,544.36
                                                     technologische innovaties voor het duurzaam
                                                     beheer van bodem en water in de Zuidelijke
                                                     Andes van Ecuador
ZEIN2001PR239  Vanderleyden  K.U.Leuven  Centro de Investigación sobre Fijación de Mexico & Colombia  Integration of biofertilisation in bean       4  346,034.57
                      Nitrógeno (CIFN), Centro Internacional            cultivation by optimising the use of the
                      de Agricultura Tropical (CIAT)                Rhizobium-bean symbiosis

ZEIN2001PR240  Nyssen     VUB     University of Cape Town         Zuid-Afrika     Uitbouw van "afstandsleren" in de context van    2  98,413.73
                                                     het studieprogramma "Healthcare
                                                     Technology Management for Developing
                                                     Countries with focus on the Sub-Saharan
                                                     Region"
ZEIN2001PR241  Raes      K.U.Leuven  Ecole Inter-Etats d‟Ingénieurs de    Burkina Faso     Renforcement de la capacité de gestion des     3  297,472.23
                      l‟Equipement Rural (EIER), Direction             ressources en eau dans l'agriculture
                      Régionale de l‟Hydraulique des Hauts
                      Bassins (DRH-HB)
ZEIN2001PR242  Van Cleemput  UGent    Laboratory of Soil Ecology Department  Mexico        The use of natural vegetation to restore soil    5  220,384.68
                      of Biotechnology and Bio-engineering             fertility, reduce erosion and increase yields for
                                                     local farming communities in the central
                                                     highlands of Mexico
ZEIN2001PR243  Hoogmartens  UGent    Centro de Quimica Farmaceutica      Cuba         Consolidation of human resources and modern     5  168,666.75
                                                     techniques for drug analysis
ZEIN2001PR244  Marysse    UA      Facultés Catholiques de Kinshasa (FCK) DRCongo        Formation et recherche-action dans le        2  49,578.70
                                                     domaine du crédit à l‟informelle urbain
ZEIN2001PR245  Gevaerts    UHasselt   Université de Kisangani (UNIKIS)     DRCongo       Onderzoek met rurale ontwikkeling:         2  148,736.11
                                                     akkerbosbouw & kleinwildkweek
ZEIN2001PR246  Tollens    K.U.Leuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)     DRCongo       Voedselzekerheid in Congo              2  49,478.70
                      Faculté des Sciences Agronomiques
ZEIN2001PR247  Verhaegen   K.U.Leuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)     DRCongo       Uitbouw van twee ziekenhuislaboratoria voor     2  49,578.70
                      Laboratoire Universitaire de                 microbiologisch onderzoek
                      Microbiologie
ZEIN2001PR248  Devisch    K.U.Leuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)     DRCongo       Cultuurdynamiek en gezondheidszorg in        2  49,578.70
                      Département de sociologie et                 voorstedelijk Kinshasa.
                      d‟anthropologie
ZEIN2001PR249  Muls      K.U.Leuven  Cliniques Universitaires de Kinshasa   DRCongo       Diabetes mellitus                  2  49,578.70
                      (UNIKIN)
ZEIN2001PR250  Vlietinck   UA      Université de Kinshasa UNIKIN –     DRCongo       Fixation des normes d'acception des         2  49,578.70
                      Faculté de Pharmacologie                   médicaments traditionnels du Zaïre.
ZEIN2001PR251  Verstraete   UGent    Université de Kinshasa (UNIKIN)     DRCongo       Geïntegreerde behandeling van gemengd        2  49,578.70
                                                     huishoudelijk afval in Kinshasa
ZEIN2002PR252  De Waele         K.U.Leuven  University of the Philippines Los Baños  Filippijnen  Enhancing capacity for nematode management    5  259,317.07
                            (UPLB)                         in small-scale banana cropping systems

ZEIN2002PR253  Deckers         K.U.Leuven  Naliendele Agricultural Research     Tanzania   Soil conservation management in Southeast    5  309,722.74
                            Institute                        Tanzania
ZEIN2002PR254  Van Cleemput       UGent     Université Nationale du Bénin       Benin     Restoration of the soil fertility in the south  5  236,810.21
                                                        and centre of Benin
ZEIN2002PR255  Vercruysse        UGent     The National Veterinary Laboratory of   Rwanda    Strengthening of the diagnostic capacity of   4  245,718.41
                            Kigali                         the National Veterinary Laboratory in Kigali
ZEIN2002PR256  Devlieger        K.U.Leuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Réseau de contacts personnalisés entre le    2  49,578.71
                                                        Département de Pédiatrie, Université de
                                                        Kinshasa, et de la “Afdeling
                                                        Kindergeneeskunde, Katholieke Universiteit
                                                        Leuven”
ZEIN2002PR257  Van Ranst        UGent     Université de Kinshasa (UNIKIN) ,     DRCongo    Valorisatie van de beschikbare informatie van  5  306,763.87
                            Université de Lubumbashi (UNILU)            Physical Land Resources van Congo voor een
                                                        rationeel en duurzaam landbeheer
ZEIN2002PR258  Temmerman        UGent     Universidade Edouardo Mondlane      Mozambique  De partnermethode: een alternatief voor     3  183,412.35
                            (UEM)                          screening en behandeling van seksueel
                                                        overdraagbare aandoeningen bij zwangere
                                                        vrouwen
ZEIN2002PR259  Vlietinck        UA      Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Ontwikkeling en integratie in de Congolese    5  309,742.96
                                                        Gezondheidszorg van een plantaardig
                                                        malariamiddel, werkzaam tegen
                                                        multiresistente Plasmodium falciparum
                                                        stammen
ZEIN2002PR260  Van Damme        UGent     Centre for Rural Development       India     Capacity Building in Participatory Rural     4  296,992.51
                                                        Development through Institutional Support
                                                        Focusing on Rural Disadvantage in Andhra
                                                        Pradesh

ZEIN2002PR261  Masschelein       K.U.Leuven  National Centre for Social Sciences and  Vietnam    Understanding and improving negotiation     4  304,353.12
                            Humanities of Vietnam                  about borders and regulations of the Pu Luong-
                                                        Cuc Phuong national park
ZEIN2002PR262  Anné           K.U.Leuven  Centro de Quimica Farmaceutica      Cuba     Novel secretion systems in Streptomyces for   5  164,652.21
                                                        the cost effective production of therapeutic
                                                        proteins
ZEIN2002PR263  Hens           VUB      National centre for Natural Science and  Vietnam    Milieubeheer in de snel ontwikkelende      2  142,451.92
                            Technology                       kustzone van de Camau provincie
ZEIN2002PR264  De Wulf         UGent     University of Yunnan           China     Establishment of a Center for Eco-        4  213,695.21
                                                        Management and Spatial Information
                                                        Techniques (CEMSIT), Yunnan University
ZEIN2002PR265  Sabakinu         UNIKIN    Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Projet de Cellule de Coopération         2  98,241.59
ZEIN2002PR266  Vlietinck/ Hoogmartens  UA      Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Renforcement de la capacité des laboratoires   1  53,000.00
                     K.U.Leuven  Faculté des Sciences Pharmaceutiques          de Pharmacologie, Toxicologie et
                                                        Biochimique de l‟Université de Kinshasa
ZEIN2002PR267  Van Ranst        UGent     Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Réhabilitation de laboratoire de pédologie    1  53,000.00
                            Laboratoire des Sciences du Sol


ZEIN2002PR269  Van Borm/ Dekeyser    UA-     Cédésurk                  DRCongo    Centre de Documentation de l‟Enseignement    1  50,000.00
                     K.U.Leuven                              Supérieur et Universitaire et de la Recherche
ZEIN2002PR270  Devisch         K.U.L.euven Université de Kinshasa (UNIKIN)       DRCongo    à Kinshasa de cultures : les soins de santé
                                                        Dynamique                    1   7,400.00
                           Département de sociologie et               dans la région périphérique de Kinshasa
                           d‟anthropologie
ZEIN2002PR271  Gevaerts         LUC     Université de Kinsagani (UNIKIS)      DRCongo    Recherche en développement rural : le      1  14,760.00
                                                        développement des cultures vivrières et
                                                        l‟élevage du petit bétail
ZEIN2002PR272  Marysse         UA      Facultés Catholiques de Kinshasa (FCK) DRCongo     Observatoire d‟économie Politique et       1   7,065.00
                                                        remise/reprise projet épargne et crédit à
                                                        l‟informel urbain (PECIU)
ZEIN2002PR273  Muls           K.U.Leuven Cliniques universitaires de Kinshasa    DRCongo    Diabetes mellitus                1   6,865.00
                           (UNIKIN)
ZEIN2002PR274  Tollens         K.U.L.euven Université de Kinshasa (UNIKIN)       DRCongo    La sécurité alimentaire au Congo         1   7,744.91
                           Faculté des sciences agronomiques
ZEIN2002PR275  Van Ranst        UGent     Université de Kinshasa UNIKIN -      DRCongo    Renforcement du projet „Elaboration d‟un     1   6,785.00
                            Université de Lubumbashi (UNILU)            réseau personnalisé de collaboration entre le
ZEIN2002PR276  Verstraete        UGent     Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Laboratoire des Sciences du Sol de des
                                                        Approche intégrée de récupération        1   6,938.50
                                                        déchets domestiques de Kinshasa

ZEIN2002PR277  Vlietinck        UA      Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Fixation des normes d‟acception des       1   7,200.00
                            Faculté de Pharmacologie                médicaments traditionnels du Zaïre
ZEIN2003PR268  Thoelen       UHasselt  Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    BackboneProjet de désenclavement de         3  496,000.00
                                                    l‟Université de Kinshasa par l „informatisation
                                                    (Backbone-WAD-UNIKIN)

ZEIN2002PR269  Verstraete      UGent   Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Renforcement       du      Laboratoire  1  53,000.00
                        Département de l'environnement             d‟Ecotoxicologie     et    Biotechnologies
                                                    environnemenales
ZEIN2003PR278  Van Damme      UGent   Université d‟Abomey-Calavi        Benin     Gestion durable des ressources naturelles à la    5  300,237.30
                                                    base des soins de santé primaire en milieu
                                                    villageois : capital et potentialité des plantes
                                                    médicinales dans la forêt classée des Monts
                                                    Kouffé (centre du Bénin).
ZEIN2003PR279  Vercruysse      UGent   University of Yaoundé I          Kameroen   Epidemiology, genetic predisposition and       3  199,000.00
                                                    control of polyparasitism infections in humans
ZEIN2003PR280  Van Marck/Geerts   UA/ITM   University of Dschang           Kameroen   Improved diagnosis and control of animal and     4  302,516.50
                                                    human trypanosomiasis in West and Central
                                                    Cameroon
ZEIN2003PR281  Van Cleemput     UGent   Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Utilisation de la matière organique pour       2  50,000.00
                                                    améliorer la fertilité du sol dans la Région de
                                                    Kinshasa
ZEIN2003PR282  Kabuta        UGent   Université de Mbujimayi          DRCongo    Creation of an research centre for the Cilubà    2  50,000.00
                                                    language and culture
ZEIN2003PR283  Peuskens       KULeuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)      DRCongo    Création d‟un centre de jour pour le traitement   2  51,059.00
                                                    des Schizophrènes au centre Neuro-
                                                    Psychopatologique (CNPP) de l‟Université de
                                                    Kinshasa (UNIKIN)
ZEIN2003PR284  Plaizier-Vercammen  VUB    Centre des Recherches en Sciences     DRCongo    Etude de la qualité des antipaludiques sur le    2  50,000.50
                        Naturelles (CRSN), Laboratoire de            marché dans le Sud-Kivu (CRSN-Lwiro,
                        Parasitologie et Entomologie Médicale          République Démocratique du Congo) en
                                                    rapport avec la résistance des parasites de
                                                    malaria.
ZEIN2003PR285  Govers        KULeuven  University of Cuenca (UCUENCA)      Ecuador    Towards integrated catchment management in      5  316,736.20
                                                    tropical mountain areas: the problem of
                                                    sediment management.


ZEIN2003PR286  Vlietinck/Totté   UA     Centre National de Recherche et de    Guinee    Evaluation phytochimique, pharmacologique      5  306,207.00
                        Valorisation des Plantes Médicinales de         et clinique de médicaments traditionnels
                        Dubréka (CNRVPM)                    guinéens utilisés dans le traitement du SIDA.
ZEIN2003PR287  Merckx        KULeuven  Kenyatta University            Kenia     Integrated Soil Fertility Management         4  309,426.00
                                                    Strategies to Enhance Food Security in the
                                                    Central Highlands of Kenya
ZEIN2003PR288  Gabriels/Hofman   UGent   Soil and Fertilizer Institute       China     Improving the capacity of the Soil & Fertilizer   3  135,866.50
                                                    Institute (CAAS, China) for controlling
                                                    nutrient losses by erosion and optimizing
                                                    nutrient use efficiency in the loess belt of
                                                    Northern China
ZEIN2003PR289  Brendonck      KULeuven  National University of Rwanda (NUR)    Rwanda    Aquatic Ecology of Tropical Pond Systems       2  50,000.00
                                                    and Biotechnology Transfer in Aquaculture
ZEIN2003PR290  De Maeseneer     UGent   University of Pretoria          Zuid-Afrika  Optimisation of the vocational medical        3  304,206.10
                                                    training in family medicine/primary health
                                                    care in South-Africa: a contribution to the
                                                    realisation of health for all
ZEIN2003PR291  De Waele       KULeuven  Grain Crops Institute           Zuid-Afrika  Mobilising IPM (integrated pest management)     5  306,238.90
                                                    for sustainable nematode management in
                                                    household and community gardens of
                                                    resource-poor farmers in South Africa

ZEIN2003PR292  Meheus        UA     Medical University of Southern Africa   Zuid-Afrika  Improvement of the health of future         4  278,850.00
                                                    generations by strengthening infant
                                                    immunisation programmes in South Africa
ZEIN2004PR293  Goddeeris    K.U.Leuven  Central Vietnam Veterinary Institute,   Vietnam         Control of colibacillosis in swine and poultry  5  309,600.00
                       National Institute of Veterinary Research             in Central Vietnam

ZEIN2004PR294  Muls       K.U.Leuven  Cliniques Universitaires de Kinshasa    DRCongo        Prise en charge compréhensive et intégrée du   5  336,000.00
                       (CUK) (UNIKIN)                          diabète sucré à Kinshasa, RDC et installation
                                                        et mise en marche du traitement au laser de la
                                                        rétinopathie diabétique à Kinshasa
ZEIN2004PR295  Schrevens    K.U.Leuven  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo     Peru/Colombia     Optimization and implementation of green     4  310,000.00
                       Lozano, Universidad Nacional Agraria               waste compost applications in sustainable
                       La Molina                             agriculture in the high tropics
ZEIN2004PR296  Verpoest/Celis  K.U.Leuven  Bangladesh University of Engineering    Bangladesh       Valorisation of natural resources in Bengla   4  296,036.91
                       and Technology                          Desh. Polymer composite materials based on
                                                        jute fibres
ZEIN2004PR297  Gheysen     UGent    Ethiopian Agricultural Research      Ethiopië        Improving the nutritional quality of Lathyrus  4  296,950.00
                       Organisation                           sativus (grass pea)
ZEIN2004PR298  Kolsteren    UGent    Centre MURAZ                Burkina Faso      Nutrition support during pregnancy to      4  249,577.02
                                                        improve pregnancy outcome and early
                                                        postnatal growth in Houndé district
ZEIN2004PR299  Temmerman    UGent    Universidad Nacional Autonoma de      Nicaragua       Integration of the diagnosis and management   4  258,500.00
                       Nicaragua                             of cervical neoplasia in the curriculum of
                                                        nursey, medicine and gynaecology at UNAN-
                                                        Managua
ZEIN2004PR300  Van Damme    UGent    Université de Kisangani (UNIKIS)      DRCongo        Valorisation des plantes alimentaires sauvages  2  49,999.00
                                                        de la région de Kinsangani
ZEIN2004PR301  Van Reusel    UGent    Institute of Ecology and Biological    Vietnam        Impact of Mangrove exploitation of the      5  265,848.66
                       Resources                             Benthic ecosystem and the assessment of
                                                        ecological quality objectives (IMABE)
ZEIN2004PR302  Leirs      UA      Université de Kisangani (UNIKIS)      DRCongo        Les rongeurs à Kisangani: patrimoine, peste et  5  309,054.90
                                                        pilote
ZEIN2004PR303  Depoorter    VUB     University of the North (UNIN), Medical Zuid-Afrika        HIV/AIDS/TB Care and Referral Systems      3  243,000.00
                       University of Southern Africa (Medunsa)              Across Levels of Care (from community to
                                                        tertiary AIDS clinic)
ZEIN2004PR304  Van der Borght  VUB     Birzeit University             Palestijnse gebieden  Birzeit University Institute of Law towards a  4  309,303.10
                                                        peaceful future
                       National Organization for the Studies of  Laos                                  5  284,379.26
ZEIN2004PR305  Cuyvers     UA      Politics and Administration                    Master training of lecturers (NOSPA)
ZEIN2005PR305'  Beeckmans      VUB     University of the North (SA)      Zuid-Afrika  Enhancing the biotechnology research and     5  309,970,00
                                                    training capacity of the University of the
                                                    North (UNIN) through collaborative research
                                                    and training programmes
ZEIN2005PR306  Gabriels      UGent    Universidad Agraria de la Habana    Cuba     Capacity Building in Participatory Rural     5  309,898.00
                         (UNAH)                        Capacity building of UNAH (Universidad
                                                    Agraria de la Habana) and CENHICA (Centro
                                                    de Hidrologia y Calidad del Agua) in view of
                                                    a soil and water conservation program

ZEIN2005PR307  De Neve/Hofman   UGent    Center for Soil and Agroclimate    Indonesië   Nitrogen balances in vegetable production in   5  260,871.00
                         Research and Development (CSARD),          Semarang District, Central-Java: a tool for
                         Soil Research Institute (SRI)            improving nitrogen use efficiency for
                                                    smallholder farmers
ZEIN2005PR308  Van Cauwenberghe  UGent    National University of Rwanda (NUR)  Rwanda    Upgrading of the medical faculty of the UN    3  151,882.82
                                                    Rwanda
ZEIN2005PR309  Vral        UGent    iThemba Laboratory for Accelerated   Zuid-Afrika  Implementation of sensitive and high       5  309,518.00
                         Based Sciences                    throughput radiation technology to allow large
                                                    scale biodosimetry screening
ZEIN2005PR310  Reheul       UGent    Université de Lubumbashi (UNILU)    DRCongo    Valorisation et amélioration des ressources    5  310,000.00
                                                    génétiques végétables existantes dans les
                                                    conditions pédoclimatiques adéquates pour la
                                                    production de semences de qualité au Katanga

ZEIN2005PR311  Vanham       UA      Universidad Peruana Cayetano Heredia  Peru     Host genetic, immune and viral factors in     4  307,040.00
                                                    transmission and diseases expression of
                                                    Human T-Lymphotronic Virus type 1 (HTLV-
                                                    A) in Peru
ZEIN2005PR312  Deherdt/Marysse   UA      Facultés Catholiques de Kinshasa (FCK) DRCongo    Renforcement des capacités académiques en     5  309,848.00
                                                    economie et développement humain
ZEIN2005PR313  Merckx       K.U.Leuven  Université de Kinshasa (UNIKIN)    DRCongo    A strategy for reviving the vital breadbasket   5  307,288.00
                                                    of the Democratic Republic of Congo through
                                                    integrated soil fertility management coupled to
                                                    resilient germplasm in cassava-based systems

ZEIN2005PR314  Raes        K.U.Leuven  Universidad Mayor de San Andres    Bolivië    Potentiality of raising Quinoa production by   5  307,802.00
                         (UMSA)                        deficit irrigation to alleviate poverty in the
                                                    depressed areas of the Bolivian Altiplano
ZEIN2005PR315  Toorman/Monbaillu  K.U.Leuven  Anton de Kom Universiteit (ADEKUS)   Suriname   Development of modelling tools as decision    4  308,239.00
                                                    support instruments for coastal zone
                                                    management, with emphasis on coastal
                                                    erosion protection
ZEIN2005PR316  Van Orshoven    K.U.Leuven  University of Cuenca (UCUENCA)     Ecuador    Contribution of afforestation and reforestation  3  298,305.31
                                                    to the enhancement of physical and socio-
                                                    economic land performance in the Southern
                                                    Andes of Ecuador
ZEIN2005PR317  Wyseure       K.U.Leuven  Bangladesh Agricultural University   Bangladesh  Sustainable management of soil and water     5  309,337.87
                                                    resources at Bangladesh: long-term impact on
                                                    soils of irrigation using lower quality water
ZEIN2006PR320  De Maeseneer  UGent    Makerere University, Walter Sisulu   Zuidelijk en Oost-  Development and quality assurance of post-     3  310,000.00
                      University, University of Pretoria, Aga Afrika        graduate medical training in family
                      Khan University, University Free State,           medicine/primary health care in Southern and
                      Mbarara University, University of              Eastern Afrika
                      Limpopo, Centre Universitaire de Goma,
                      Stellenbosch University, University of
                      Kwa Zulu Natal , University of
                      Witwatersrand, University of Cape
                      Town, Moi University, Global Health
                      Through Education Training and Service


ZEIN2006PR321  Deckers    K.U.Leuven  Kawanda Agricultural Research Institute Uganda        Diagnosis and remediation of land degradation   5  300,315.62
                                                     processes in the riparian zone of Lake
                                                     Victoria
ZEIN2006PR322  Decuypere   K.U.Leuven  University of Lome            Togo        Improvement of poultry production through     5  307,469.43
                                                     adapted incubation and rearing managements
                                                     in sub-Saharan Africa
ZEIN2006PR323  D'Hondt    VUB     Universidad de los Andes         Colombia      CARAMELOS                     4  254,389.00
ZEIN2006PR324  Goddeeris   K.U.Leuven  Addis Ababa University (AAU)       Ethiopië      Control of equine trypanosomosis in the Arse    4  309,458.00
                                                     and Bale highland of Ethiopia
ZEIN2006PR325  Jacobs     UGent    University of Buea            Cameroon      Capacity builiding in geohazards monitoring in   5  309,700.56
                                                     volcanically active areas
ZEIN2006PR326  Lemeur     UGent    Institution de la Recherche et de     Tunesia      Gestion des plantations d'olivier de table selon  4  286,902.00
                      l‟Enseignment Supérieur Agricole               le concept 'source puits' et pilotage de
                      (IRESA), Institut de l‟Olivier à Sousse           l'irrigation en fonction de l'état hydrique et
                                                     nutrionnel de l'arbre
ZEIN2006PR327  Meire     UA      National School for Forest Engineers of  Marokko      Eco-hydrologique and socio-economical       4  292,637.73
                      SALE                             approach for the restoration of the lagoon
                                                     Merja-Zega in Morocco
ZEIN2006PR328  Molenberghs  UHasselt   Universidad de La Habana         Cuba        A Cuban-Flemish Training and Research       5  299,782.56
                                                     Program in Medical Statistics and
                                                     Bioinformatics
ZEIN2006PR329  Van Dyck    UA      National University of Engineering (FC-  Peru        Electron microscopy for the improvement of     5  303,007.32
                      UNI)                             the academic competitiveness in Peru
ZEIN2006PR330  Van Marck   UA      International Trypanotolerance Centre   Gambia/Senegal   Epidemiology and control of zoonotic        4  309,320.00
                      (ITC)                            infections in the Gambia and Senegal
ZEIN2006PR331  Vanderleyden  K.U.Leuven  Kenya Agricultural Research Institute   Kenia       NUTRIBEAN: improving food security and       5  308,813.52
                      (KARI)                            quality for low input farmers in East African
                                                     Highlands
ZEIN2006PR332  Vercruysse   UGent    Christian Medical College, National    India/Nepal    Impact assessment and control of          4  259,408.60
                      Zoonoses and Food Hygiene Research              cysticercosis in the Indian subcontinent
                      Centre (NZFHRC)
ZEIN2006PR333  Wastiels    VUB     University of Jordan           Jordan       Chemical stabilisation of natural geomaterials   5  279,920.98
                                                     for construction and industrial applications
ZEIN2007PR334  Balagangadhara  UGent    Kuvempu University            India   Development of a Centre for the study of     4  308,640.00
                                                 local cultures at Kuvempu University
ZEIN2007PR335  Colebunders   UA      Infectious Diseases Medical Institute,  Uganda   Capacity building in clinical research in     4  309,783.71
                       Medical School, Makerere University         infectious diseases
ZEIN2007PR336  D'Haese     UA      Université du Burundi          Burundi  Etude de la dynamique des systèmes        4  272,867.47
                                                 d'exploitation agricole dans les provinces
                                                 densement peuplées de Ngoza et Muyinga,
                                                 Burndi
ZEIN2007PR337  Diels      K.U.Leuven  Institut Togolais de Recherche      Togo    Reversing the trend: opportunities for land    5  307,774.66
                       Agronomique (ITRA)                 management practices that improve farmers'
                                                 income and restore soil productivity in Central
                                                 Togo
ZEIN2007PR338  Masschelein   K.U.Leuven  Institute of Anthropology & RIGMR    Vietnam  Integrated capacity building through research-  5  306490, 80
                                                 based geopark development in North-Eastern
                                                 Vietnam
ZEIN2007PR339  Moens      UGent    Institute of Plant Protection + Guangdong China   Entomopathogenic nematodes for sustainable    4  290,690.40
                       Entomological Institute               control of CHIve midge and flea Beetle in
                                                 China
ZEIN2007PR340  Odeurs      K.U.Leuven  Université du Burundi          Burundi  Soutien aux départements de Mathématiques     5  308,841.40
                                                 et Physique de l' Université du Burundi en
                                                 matière d‟enseignement, recherche,
                                                 agrégation et rayonnement
ZEIN2007PR341  Pattyn      UGent    University Hospital Phnom Pen      Cambodja  Creation of a reference centre for        5  306,444.30
                                                 gastrointestinal tumours in Cambodja
ZEIN2007PR342  Philippé     UGent    National University of Rwanda (NUR)   Rwanda   Foundation of a scientific and reference centre  5  306,093.70
                                                 for clinical biology at the National University
                                                 of Butare
ZEIN2007PR343  Van der Auwera  VUB     University of Yaoundé I         Cameroon  Cameroon Diabetes Epidemiology and        5  308,677.15
                                                 Registry (CAMDER) Project
ZEIN2007PR344  Veny       UGent    Université de Lomé            Togo    Développement des capacités locales en droit   4  297,309.72
                                                 public
ZEIN2007PR345  Vercruysse    UGent    Royal University of Agriculture +    Cambodja  The diagnosis, epdemiology and control of     4  291,610.00
                       National Animal Health and Production        parasitic infections of livestock in Cambodja
                       Investigation Center
ZEIN2008PR346  Anné          K.U.Leuven  Center of Pharmaceutical Chemistry    Cuba          Production and evaluation of antigens from    4  236,547.00
                                                            Mycobacterium tuberculosis and Dengue virus
                                                            as tools in diagnostics and for vaccine
ZEIN2008PR347  Prof. F. Dahdouh-Guebas VUB      University of Ruhuna           Sri Lanka        development
                                                            GREEN DYKE: The use of natural barriers     5  309,980.81
                                                            for coastal protection in Sri Lanka
ZEIN2008PR348  Prof. B. De Meulenaer  UGent     Universidad de Ibagué (UdI)       Colombia        Development of a MSc program in Agri-Food    5  310,000.00
                                                            Science in Ibagué, Colombia
ZEIN2008PR349  Prof. J. Diels     K.U.Leuven  Kenyatta University           Kenia          Enhancing farmer‟s benefits from integrated   5  309,998.56
                                                            soil fertility management through improved
                                                            water use efficiency and better marketing
                                                            strategies in the Highlands of Central Kenya
ZEIN2008PR350  Prof. H. Gulinck    K.U.Leuven  Sokoine University of Agriculture (SUA) Tanzania         Landscape-ecological clarification of bubonic  5  307,360.05
                                                            plague distribution and outbreaks in the West-
                                                            Usambara Mountains, Tanzania
ZEIN2008PR351  Prof. L. Hens      VUB                          Cuba          A Centre for Cleaner Production to contribute
                           University of Cienfuegos & Centre of Studies of Energy and Environment (CEEMA)                  3  262,862.29
                                                            to the socio-environmental development of the
                                                            province of Cienfuegos, Cuba

ZEIN2008PR352  Prof. H. Leirs     UA      Noguchi Memorial Institute for Medical Ghana           Studies to identify the reservoir of       4  303,866.64
                           Research (NMIMR), University of                 „Mycobacterium Ulcerans‟ in nature and its
                           Ghana                              mode(s) of transmission to humans
ZEIN2008PR353  Prof. H. Leirs     UA      Sokoine University of Agriculture (SUA) Tanzania         Wildlife population ecology and human-      5  309,789.77
                                                            wildlife interactions in and around Saadani
                                                            National Park
ZEIN2008PR354  Prof. T. Niewold    K.U.Leuven  Escuela Politécnica Nacional       Ecuador         Improvement of process performance of small   5  294,915.40
                                                            and medium food enterprises in Ecuador

ZEIN2008PR355  Prof. R. Samson     UA      Granma University (GU)          Cuba          Saline Crops for overcoming soil salinity in   5  302,641.00
                                                            Eastern Cuba: institutional strengthening and
                                                            capacity building for research and
                                                            development
ZEIN2008PR356  Prof. M. Temmerman   UGent     Universidad Nacional Autónoma de     Nicaragua        Enhancing qualitative reproductive health care  4  306,758.00
                           Nicaragua (UNAN                         delivery in primary health services in
                                                            transition
ZEIN2008PR357  Dr. P. Vander Weyden  K.U.Brussel  University of Guyana (UG)        Guyana         Capacity Building in Social Research and     5  302,458.69
                                                            Strengthening of a Master‟s Programme in
                                                            Development Policy and Analysis at the
                                                            University of Guyana
ZEIN2008PR358  Prof. A-M. Vandamme   K.U.Leuven  Institute of Tropical Medicine “Pedro  Cuba          HIV drug resistance testing in Cuba       5  309,611.50
                           Kouri”(IPK)
ZEIN2009PR359  Prof. J. Bastiaensen   UA      Instituto Nitlapán, Universidad      Nicaragua    Generating Knowledge and Synergies for      4  317,600.75
                           Centroamericana (UCA)                   Rural Development in Muy Muy, Matiguas,
                                                        Rio Blanco, Nicaragua
ZEIN2009PR360  Prof. P. Bols      UA      Centro de Investigaciones para el     Cuba      Improvement of Cuban Dairy Cattle Genetics    4  271,016.13
                           Mejoramiento Animal de la Ganadería            as an Aid to Increase Milk Production
                           Tropical (CIMAGT)                     Potential
ZEIN2009PR361  Prof. J. De Maeseneer  UGent    Walter Sisulu University, University of  South Africa  Strengthening developmental capacity for     3  329,521.50
                           Pretoria, University Free State,             family medicine training in Africa: the South
                           Stellenbosch University, University of          Africa-Family Medicine-Twinning project
                           Kwazulu Natal, University of
                           Witwatersrand, University of Capetown


ZEIN2009PR362  Prof. J. Dewulf     UGent    University José Marti Pérez, Sancti   Cuba       Biogas production from waste from local     5  328,994.82
                           Spiritus, Research Center for Energy and         food, wood and sugar cane industries for
                           Industrial Processes                   increasing self-sufficieny of energy in Sancti
                                                        Spiritus, Cuba
ZEIN2009PR363  Prof. J. Fontaine    UGent    North-West University & South-African   South Africa  Developing cultural sensitive emotional     4  246,410.70
                           Police Services                      competence assessment and training for the
                                                        South-African Police Services (SAPS)
ZEIN2009PR364  Prof. E. Schrevens    K.U.Leuven  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo     Colombia    Multidisciplinary assessment of efficiency and  5  329,999.67
                           Lozano                          sustainability of Colombian tomato production
                                                        sysems, with a roadmap for change


ZEIN2009PR365  Prof. R. Sierens     UGent    Instituto Superior Politécnico “José A.  Cuba      Knowledge cell on biofuels (from non – edible  5  322,649.25
                           Echeverría”, Facultad de Ingeniería            crops and waste products) for use in internal
                           Mecánica                         combustion engines.
ZEIN2009PR366  Prof. E. Smolders    K.U.Leuven  University of Antananarivo        Madagascar   Overcoming phosphate deficiency in irrigated   5  308,503.59
                                                        and rainfed rice in Madagascar
ZEIN2009PR367  Prof. I. Van Driessche  UGent    Hanoi University of Technology (HUT),   Vietnam     Searching novel and more convenient catalysts  4  293,750.60
                           Hanoi Advanced School of Science and           for treatment of motor bikes‟ exhaust gases
                           Technology (HAST).
ZEIN2009PR368  Prof. P. Boeckx     UGent    Centre National de Recherche       Côte d‟Ivoire  Amélioration de la productivité des opérateurs  5  320,905.73
                           Agronomique (CNRA) de Côte d‟Ivoire            de la filière manioc en basse Côte d‟Ivoire
                           & Université de Cocody
ZEIN2010PR369  Prof. P. Bossier   UGent     Kenya Marine and Fisheries Research   Kenya         Improvement of the living standard of rural    4  330,000.00
                           Institute (KMFRI)                       communities in Kenya through Artemia
                                                          production in coastal saltworks
ZEIN2010PR370  Prof. W. Decraemer  UGent     University of Parakou          Benin         Ecologically sustainable citrus production in   4  326,533.76
                                                          Benin

ZEIN2010PR371  Prof. S. De Neve   UGent     Indonesia Soil Research & University   Indonesië       Organic agriculture in West and Central Java   5  328,482.00
                           Gadjah Mada                          for safe and environmentally friendly food
                                                          production and for securing smallholder
ZEIN2010PR372  Prof. B. Goddeeris  K.U.Leuven   Addis Ababa University          Ethiopia       farmers income
                                                          Promotion of the PhD program in Veterinary    5  330,000.00
                                                          Public Health at the Faculty of Veterinary
                                                          Medicine
ZEIN2010PR373  Prof. G. Loots    Vrije     Universidad catolica Boliviana "San   Bolivia        Strengthening (PhD) training and research in   5  273,483.10
                   Universiteit  Pablo"                             the field of families, children and adolescents
                   Brussel                                    at risk in La Paz
ZEIN2010PR374  Prof. J. Nyssen    UGent     Bahir Dar University           Ethiopia       Water and sediment budgets of Lake Tana for    5  329,999.62
                                                          optimisation of land management and water
                                                          allocation
ZEIN2010PR375  Prof. M. Temmerman  UGent     South African centre for Epidemiological South Africa     Data-driven modelling of the impact of early,   5  307,682.76
                           Modelling and Analysis (SACEMA)                wide-scale HIV treatment in South Africa

ZEIN2010PR376  Prof. A-M. Vandamme  K.U.Leuven   Universidad Peruana Cayetano Heredia   Peru         Identification of biomarkers and therapeutic   4  329,888.20
                                                          targets for human T-lymphotropic virus 1

ZEIN2010PR377  Prof. P. Van Royen  UA       Universidad Tecnica Particular de Loja  Ecuador        Improving and strengthening quality for family  3  306,668.72
                                                          medicine training in Ecuador, using capacity
                                                          building and distance learning
ZEIN2010PR378  Prof. H. Verhaaren  UGent     Al-Quds University & Birzeit University Palestijnse gebieden  Efficient learning through digital information  5  309,251.25
                                                          resources in health sciences (ELDIR-med), a
                                                          project of ICT use in health education and
ZEIN2010PR379  Prof. H. Vermeersch  UGent     Mbarara University of Science and    Uganda        research
                                                          Creation of a reference centre for congenital   5  329,868.00
                           Technology & Comprehensive                   facial cleft and benign jaw tumors in Uganda
                           rehabilitation services for Uganda
Landenoverzicht EI 2003-2008


Afrika            Azië       Latijns-Amerika

Zuid-Afrika       6 Vietnam    3 Cuba         6
Kameroen        4 China     2 Ecuador       3
Togo          3 Bangladesh   2 Peru         3
Kenia          3 Cambodja    2 Colombia       3
Rwanda         3 India/ Nepal  2 Nicaragua      2
Ethiopië        2 Palestina   1 Bolivia       1
Uganda         2 Laos      1 Suriname       1
Burundi         2 Indonesië   1 Guyana        1
Tanzania        2 Jordanië    1
Burkina Faso      1 Sri Lanka   1
Guinee         1
Tunesië         1
Marokko         1
Gambia/Senegal     1
Benin          1
Ghana          1
Zuidelijk en Oost-Afr  1
TOTAAL         35        16           20

				
DOCUMENT INFO
Description: Marketing Strategies Kenya document sample