huong dan cai dat va su dung MT4 chuan ISO by ngocthi

VIEWS: 6,251 PAGES: 28

									http://www.honghoi.vn

HỒNG HỐI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 1

I.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm

-

Nhấp vào chữ: HONG HOI MT4 theo mũi tên màu đỏ để tải file. File có tên: hh4setup.exe Tải xong, nhấp đúp vào file vừa tải, chọn Next liên tục như các hình bên dưới.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 2

H1

H2

H4 H3
Đánh dấu vào đây

Chọn nơi cài đặt

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 3

H5

H6

H7
Bấm FINISH, cài đặt thành công và hiện ra các hình bên dưới:

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 4

Tại các ô chữ đỏ nhập thông tin không bắt buộc phải chính xác.

Chọn lực đòn bẩy 1:100 Đánh dấu chọn và nhấn Next

H1
Chọn số tiền mở tài khoản

H2

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 5

B1: bấm Scan và đợi B2: bấm vào Next

H3

H4

Chú ý: Lưu lại Số Login và Password

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 6

Kết quả sau khi tạo tài khoản xong

Tên tài khoản vừa tạo Các công cụ phân tích

Lịch sử giao dịch

Đã kết nối

Chi tiết giao dịch

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 7

Ẩn các cặp đồng tiền không cần thiết, chương trình sẽ hoạt động nhanh hơn

Nhấp chuột phải tại đây, chọn Hide All.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 8

Thêm Vàng (XAUUSD) hoặc các cặp đồng tiền khác để giao dịch

B1: Nhấp phải chuột tại đây, chọn Symbols.

B3: Chọn Show để hiển thị Vàng vừa chọn.

B2: Nhấp ở đây để chọn Vàng, hình bên

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 9

Mở cửa sổ giao dịch VÀNG
Cách 1: Nhấp biểu tượng này, chọn loại tiền tệ muốn mở. Cách 2: Nhấp phải chuột vào loại tiền tệ muốn mở, chọn Chart Window.

Biểu đồ giá Vàng vừa được chọn

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 10

3 dạng biểu đồ Tắt mở khu vực B1 Tắt (mở) khu vực A1 Phóng to, thu nhỏ biểu đồ giá

Các công cụ phân tích Nhấp phải chuột tại đây, chọn Grid, để bỏ các đường kẻ

Tắt (mở) khu vực này

A1

Chọn nhanh các cửa sổ giao dịch khác

B1

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 11

II.

Hướng dẫn giao dịch
1. Đặt một lệnh giao dịch ngay lập tức (Instant Execution): mua hoặc bán ngay giá hiện tại.
VD: Ta thực hiện lệnh: mua 1lot XAUUSD (nhấp vào Buy).

Bấm vào Chọn loại tiền giao dịch Số LOT

Mua hoặc bán Cho phép tự điều chỉnh giá kịp theo giá thị trường

Số điểm điều chỉnh

Lưu ý: 1 pip tương đương 10cent (bên Vàng) và 1 point (bên Ngoại tệ)

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 12

Kết quả giao dịch thành công:

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 13

BIểu đồ theo các khoản thời gian: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày...

Giờ giao dịch (cộng 4 giờ ra giờ VN) Loại giao dịch, Số LOT và loại tiền giao dịch Phí giao dịch Lời(lỗ) tạm thời do chênh lệch giá

Mã giao dịch

Số dư ban đầu (sau mỗi lần tất toán TK)

Giá đã giao dịch

Giá hiện tại

Tổng lời (lỗ)

Equity= Balance + Profit (tổng) ; Margin: số tiền tương ứng với số LOT đang giao dịch; Margin level = Equity / Margin; Margin level <= 10%: thì tài khoản bị tất toán tự động; Margin level <= 30%: thì lệnh không để được qua đêm.

Free margin = Equity – Margin

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 14

Thực hiện chốt lỗ, chốt lời cho lệnh vừa đặt:

Copy và điều chỉnh giá T/P (SL)

Bấm vào đây để thực hiện lệnh

Nhấp đúp vào đây để hiện bảng trên

Lưu ý: Giá chốt lời (chốt lỗ) phải chênh lệch ít nhất 1$ so với giá vừa đặt lệnh.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 15

Kết quả sau khi chốt lỗ, chốt lời:

Kết quả thể hiện

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 16

2. Thanh lý 1 lệnh đã thực hiện:

B2 :Nhấp ngay vào đây để thực hiện

B1: Nhấp đúp vào dòng này, trừ 2 ô S/L và T/P.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 17

3. Các lệnh kỳ vọng (Pending Order)
A. Kỳ vọng mua ở giá thấp hơn giá hiện tại (Buy Limit)
VD: Giá hiện tại là 754.50, kỳ vọng mua ở giá 743

B1: Chọn Pending Order

B3: Bấm đây để thực hiện
B2: Chọn giá muốn mua và thời điểm lệnh hết hiệu lực

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 18

Kết quả khi đặt lệnh Buy Limit

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 19

Chốt lỗ, chốt lời cho lệnh Buy Limit

B1: Thấp hơn giá kỳ vọng ít nhất 1 giá

B1: Cao hơn giá kỳ vọng ít nhất 1 giá

B2: Nhấp vào đây

Dùng để hủy lệnh kỳ vọng đã đặt

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 20

B. Kỳ vọng bán ở giá cao hơn giá hiện tại (Sell Limit): tương tự lệnh Buy Limit
VD: Giá hiện tại là 745.50, giá kỳ vọng bán là 765

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 21

Chốt lỗ, chốt lời cho lệnh Sell Limit

Cao hơn giá kỳ vọng ít nhất 1 giá

Thấp hơn giá kỳ vọng ít nhất 1 giá

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 22

C. Kỳ vọng mua ở giá cao hơn giá thị trường (Buy Stop)
Chẳng hạn giá hiện tại là 755 và mức cản trên là 777, nếu giá vượt qua mức cản này thì sẽ đi lên nữa. Nên bây giờ ta sẽ đặt mua ở mức giá 777.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 23

Chốt lỗ, chốt lời cho lệnh Buy Stop (giống trường hợp S/L, T/P cho lệnh Buy Limit)

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 24

D. Kỳ vọng bán ở giá thấp hơn giá hiện tại (Sell Stop)
Chẳng hạn giá hiện tại là 746 và mức cản dưới là 721. Nếu giá vượt qua mức cản này thì sẽ đi xuống nữa. Do đó bây giờ ta có thể đặt lệnh bán ở mức giá 721.

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 25

Chốt lỗ, chốt lời cho lệnh Sell Stop (giống khi S/L và T/P cho lệnh Sell Limit)

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 26

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 27

Chân thành cảm ơn Quí nhà đầu tư đã quan tâm đến lĩnh vực này và Công ty ! Kính chúc Quí nhà đầu tư sức khỏe, may mắn và thành công ! Nhân viên kinh doanh: Nguyễn Ngọc Thi Số điện thoại: 0908657561 Email: friendqn2003@yahoo.com – friendqn2003@gmail.com

Công ty Tư vấn đầu tư Hồng Hối

http://www.honghoi.vn

Liên hệ: 0908.65.75.61 – Nguyễn Ngoc Thi

Page 28


								
To top