KERTAS KERJA - DOC

Document Sample
KERTAS KERJA - DOC Powered By Docstoc
					              PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
KERTAS CADANGAN
   PERKHEMAHAN
UNIT BERUNIFORM(REMOP)
    SMK TASEK
 DAN SMK BANDAR TASEK
    MUTIARA
    KALI :1 /2007
     1  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                    PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
1. PENDAHULUAN

    Perkhemahan Unit Beruniform (remop) merupakan aktivitI pasukan badan beruniform
yang disertai oleh ahli semua pasukan unit beruniform smk Tasek dan SMK Bandar Tsek Mutiara.

    Selari dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar ini, kecemerlangan
seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata bahkan
para pelajar juga perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang mantap, berketrampilan, pekerti yang
mulia, dan berkebolehan menyesuaikan diri dengan era globalisasi.

    Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki oleh setiap ahli pasukan bagi merealisasikan Falsafah
Pendidikan Negara. Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan difahami dan dihayati sepanjang
perkhemahan ini. Di samping itu, semua peserta perkhemahan perlu sentiasa menjunjung nilai
permuafakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti yang dijalankan bagi mencapai kejayaan yang
cemerlang, seperti kata pepatah „bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat‟.

2. LATAR BELAKANG

  Segala perancangan dan persiapan telah diadakan dengan teliti untuk memastikan semua
anggota perkhemahan akan dapat menikmati suasana sebenar perkhemahan melalui
penganjuran aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.

  Pada tahun 2007, dijangkakan sejumlah 120 orang peserta akan menyertai Perkhemahan
Unit Beruniform(REMOP). Program ini akan melibatkan sejumlah 8 orang Pegawai dan Jurulatih
serta 20   orang pembantu bagi melaksanakan pelbagai aktiviti integrasi, pertandingan,
reakrasi,dan kerohanian/moral dalam perkhemahan.3. RASIONAL
  3.1 Perkhemahan yang dijalankan akan dapat menyemai semangat perpaduan kaum,
    disiplin yang tinggi dan menjana etika bekerjasama dalam menjayakan sesuatu kerja.
  3.2 Tema tahun 2007 ialah “ INTEGRASI PEMANGKIN KECEMERLANGAN ”.


4. OBJEKTIF

  4.1 Melahirkan AHLI yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan
    kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dan kurikulum.
  4.2 Untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada ahli-ahli tentang aspek
    perkhemahan secara menyeluruh.
  4.3 Untuk memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan
    keyakinan diri setiap peserta.
  4.4 Untuk menggalakkan integrasi nasional, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang
    pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing.                        2    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                  PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


5. KONSEP PERKHEMAHAN

 5.1.   Pemantapan Intergrasi
      5.1.1 Pengagihan peserta kepada 4 platun
      5.1.2 Intergrasi melalui aktiviti
      5.1.3 Memasak berkumpulan

 5.2.  Pertandingan
     5.2.1 Kawad Individu mewakili kumpulan /platun
     5.2.2 Seni Perkhemahan
        - Pintu Gerbang
        - Gajet
        - Kraf Perkhemahan
     5.2.3 Pertandingan Persembahan
        - Kategori Putera
        - Kategori Puteri
  5.3 Khidmas
     5.3.1 Gotong royong membersih kawasan perkhemahan.


  5.4 Kerohanian dan moral
     5.4.1 Solat Jemaah/kuliah maghrib/subuh bagi orang Islam
     5.4.2 Ceramah Moral bagi yang bukan Islam


6. PELAKSANAAN

 6.1    TARIKH 6.2    TEMPAT PERKHEMAHAN

       Pantai Merdeka Resort, Pantai Merdeka, Kedah7. SENARAI JAWATANKUASA

     7.1 JAWATANKUASA INDUK PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (REMOP)

     Penaung        :

     Penasihat       :

     Pengerusi       :


     Setiausaha      :

     Penolong Setiausaha  :

     Urusetia       :
                       3    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                          PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
7.3 JAWATAN KUASA KERJA PERKHEMAHAN

Penasihat       :

Pengerusi       :


Naib Pengerusi    :

Setiausaha      :

Penolong Setiausaha  :

Bendahari       :
7.3.1  URUSETIA SEKRETARIAT DAN PENDAFTARAN7.3.2  MAKANAN DAN SAJIAN/SANITASI


7.3.3  PERASMIAN PENUTUP DAN JURU ACARA


7.3.4  KESELAMATAN/TATATERTIB


7.3.5  PENGANGKUTAN / PERALATAN


7.3.6  AKTIVITI, PERTANDINGAN DAN JURULATIH7.3.7  RAKAMAN FOTO/VEDIO7.3.8  PERSIAPAN TEMPAT/PENGINAPAN PEGAWAI DAN JURULATIH7.3.9  SIARAYA/DATA/STATISTIK
                 4  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                     PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
   7.3.10 HADIAH DAN CENDERAMATA
8.  SASARAN

   8.1 Setiap sekolah perlu menghantar sejumlah 60 orang ahli unit beruniform pelbagai
     pasukan.

   8.2 Kategori pemilihan peserta:
     8.2.1  Peserta yang menyertai perkhemahan ini terdiri daripada pelajar yang
         bergiat cergas dan aktif dalam kegiatan yang dijalankan di sekolah.

      8.2.2  Anggota platun mestilah terdiri dari pelbagai kaum

      8.2.3  Pecahan Peserta adalah seperti berikut:
                                       PEGAWAI /
          PENGURUS    KADET    KADET            JURULATIH
SEKOLAH                                                JUM
           PASUKAN   PUTERA    PUTERI
                                 PK KO      LELAKI   WANITA
Smk TASEK        1      30      30       1        3      2   67
Smk BTM         1      30      30       1        3      2   67
JUMLAH BESAR      2      60      60       4        4      4   135
9.  JADUAL

   Rujuk Lampiran10.  KONSEP PEMARKAHAN

   10.1   Setiap aktiviti akan menyumbangkan mata kepada platun integrasi.
   10.2   Pecahan mata adalah seperti berikut:
              Pertama       10 mata
              Kedua        7 mata
              Tempat ke-3     5 mata
              Tempat ke-4     3 mata
              Tempat ke-5     2 mata

   10.2   Bagi Pertandingan Integrasi, jika jumlah mata yang dikumpul adalah
        sama, maka kedudukan terbaik dalam pertandingan Merempuh Halangan akan


                        5    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                 PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


        menjadi penentu.

11.  AKTIVITI

   11.1  PERTANDINGAN ANTARA PLATUN
       11.1.1 Memasak lelaki
       11.1.2 Memasak perempuan
       11.1.3 Seni Perkhemahan (lelaki dan perempuan)
            - Pintu Gerbang
            - Gajet
            - Kraf Perkhemahan
       11.1.4 Persembahan lelaki
       11.1.5 Persembahan perempuan
       11.1.6. Ihktiar Hidup
       11.1.7. Permainan Tradisional
       11.1.8. Merempuh Halangan
       11.1.9. Jelajah Minda ( Explorace)13.  PENGINAPAN

    MASS : Kawasan penginapan Pegawai
    AREA 1 : Kawasan perkhemahan peserta lelaki
    AREA 2 : Kawasan perkhemahan peserta perempuan

14.  PENGANGKUTAN

    14.1 Perjalanan Pergi-Balik disediakan oleh sekolah masing-masing


15.  MAKAN MINUM

    15.1 Pihak pengelola akan menyediakan makan dan minum pada hari pertama dan
       terakhir perkhemahan.
    15.2. Urusan memasak akan diuruskan sendiri oleh kontinjen mulai minum petang hari
       kedua hingga minum pukul 10.00 pagi hari keempat.

16.  PAKAIAN DAN KETRAMPILAN PERSERTA

    16.1  PEGAWAI:      Pakaian uniform masing-masing.
    16.2  PESERTA:      Pakaian T-Shirt dan uniform masing-masing
    16.3  PAKAIAN AKTIVITI : T-Shirt Hijau atau putih sahaja
    16.4  TUDUNG:      Berwarna hitam atau putih sahaja
    16.5  KASUT:       Berwarna putih atau hitam sahaja
    16.6  RAMBUT (lelaki):  Nombor 2

17.  BENDERA

    17.1 Setiap pasuakan perlu membawa bendera unit masing-masing


19.  PETI BANTU MULA
                      6    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                     PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


       Setiap sekolah mesti membawa minimum dua peti bantu mula / pertolongan cemas

20.     BORANG PENYERTAAN PEGAWAI DAN PESERTA

       20.1 Setiap kontingen perlu mengisi borang penyertaan pegawai dan peserta
          perkhemahan

21.     SURAT KEBENARAN DAN STATUS KESIHATAN

       21.1 Setiap sekolah perlu menyediakan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk
          Setiap peserta yang menyertai perkhemahan seperti dalam LAMPIRAN.
       21.2 Setiap sekolah perlu memastikan setiap pegawai dan peserta mempunyai
         tahap kesihatan yang baik dan bebas daripada sebarang penyakit kronik

22.     PERALATAN YANG PERLU DIBAWA

       22.1 SEKOLAH
         22.1.1 Khemah peserta
         22.1.2 Bendera Sekolah
         22.1.3 Peti pertolongan cemas
         22.1.4 Borang pendaftaran yang lengkap (cetakan dan disket)
         22.1.5 Surat Kebenaran Waris
         22.1.6 Peralatan masak
             (Hanya: tong gas, dapur, periuk, belanga dan cerek disediakan)
         22.1.7 Peralatan aktiviti di tapak perkhemahan (gergaji, cangkul, tali, parang
             dan yang berkaitan)

       22.2 PESERTA
         22.2.1 Pakaian unit uniform sendiri
         22.2.2 Seluar dan T.Shirt secukupnya
         22.2.3 Pakaian Riadah / Sukan termasuk kasut
         22.2.4 Pakaian Ibadah
         22.2.5 Peralatan peribadi
         22.2.6 Ubatan Peribadi
         22.2.7 Pinggan, gelas, camca (bukan kaca)

23.     HADIAH

          Johan Keseluruhan (74)
          Naib Johan Keseluruhan (74)
          Peserta Terbaik lelaki (1)
          Peserta Terbaik Perempuan (1)
          Johan, Naib Johan dan Ketiga (Kategori lelaki/perempuan)
          - memasak (20 x 3 x 2 = 120)
          - Seni Perkhemahan (Pintu Gerbang, Gajet dan Kraf Perkhemahan)
          - Persembahan (20 x 3 x 2 = 120)
     -     Sijil
     -     Hamper (Integrasi)

24.   PERATURAN DAN ARAHAN PERKHEMAHAN

   24.1 ARAHAN UMUM
     24.1.1 Perkhemahan ini adalah aktiviti yang bersifat latihan menyeluruh. Peraturan
        dikeluarkan bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan aktiviti di sepanjang                         7    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                               PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


    perkhemahan
 24.1.2 Arahan yang dikeluarkan oleh Kem Komandan / Timbalan Kem Komandan /
    Pihak Urusetia menurut ketetapan yang sedia ada atau berdasarkan kepada
    keperluan semasa perkhemahan
 24.1.3 Semua pegawai dan peserta tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan
    sebaik sahaja mendaftar sehingga arahan bersurai/ tamat perkhemahan
 24.1.4 Semua peserta perlu mengikuti semua aktiviti yang telah ditetapkan
    selengkapnya kecuali mendapat kebenaran bertulis dari Pengurus Pasukan atau
    pegawai perubatan yang bertugas
 24.1.5 Peserta perlu mengikuti arahan di setiap lokasi dalam kumpulan masing-masing
    dan dilarang bertukar kumpulan melainkan dengan kebenaran ataupun arahan
    dari pihak urusetia
 24.1.6 Bagi peserta Islam, solat ikut pada waktunya dan dinasihatkan untuk sentiasa
    berjemaah. Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti kerohanian
 24.1.7 Teguran bersopan antara satu sama lain digalakkan dan pastikan panggilan
    hormat diutamakan
 24.1.8 Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham.
 24.1.9 Utamakan kemesraan bagi mengeratkan lagi tali siratulrahim di sepanjang
    perkhemahan


“LAPORKAN SEBARANG KEMALANGAN KEPADA URUSETIA DENGAN SEGERA” 24.2  KOMUNIKASI / ALAT KOMUNIKASI
 24.2.1 Bagi memastikan keberkesanan aktiviti, semua jenis perhubungan luar
    diputuskan.
 24.2.2 Sebarang urusan panggilan keluar atau masuk melalui telefon hanya dibenarkan
    selepas mengisi borang yang disediakan
 24.2.3 PERHATIAN: Peserta / pelajar tidak dibenarkan membawa `Hand Phone‟
    semasa perkhemahan


 24.3   KESELAMATAN: “UTAMAKAN KESELAMATAN SEPANJANG MASA”
 24.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab semua pihak pihak.
 24.3.2 Jika berlaku kecemasan, siren akan dibunyikan panjang dan berterusan serta
    diikuti dengan arahan / arah pergerakan
 24.3.3 PERHATIAN: Patuhi arahan / arah pergerakan yang telah ditetapkan.
 24.4 KETETAPAN & KETEPATAN MASA / PERGERAKAN ANGGOTA
 24.4.1 Peserta hendaklah bersiap sedia 15 minit lebih awal daripada masa aktiviti yang
    telah ditetapkan
 24.4.2 Kelewatan mengakibatkan kumpulan akan diambil tindakan/ denda
 24.4.3 Semua pergerakan dalam kem perlu dalam kumpulan minimum 2 orang
 24.4.4 Peserta dilarang merayau-rayau tanpa tujuan yang sah di kawasan kem /
    seumpamanya
 24.4.5 Tiada pergerakan keluar dari kawasan perkhemahan kontinjen selepas jam 12
     tengah malam (0000H) sehingga jam 5 pagi (0500H) kecuali terdapat sebarang
     kecemasan atau diringi oleh pegawai                    8    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
24.5   PAKAIAN / NAME TAG:

     Semasa aktiviti para peserta perlu memakai pakaian yang sepatutnya dan sesuai
     mengikut aktiviti serta arahan semasa yang telah ditetapkan
     -   Semasa Pertandingan
     -   Semasa Aktiviti Integrasi
     -   Semasa Sukan dan Riadah
     -   Semasa Aktiviti Kerohanian
     -   Semasa Majlis Perasmian Penutup24.6 PERATURAN PERBARISAN: (tepati masa)

24.6.1 3 Bentuk Perbarisan :
    a.   Perbarisan Keseluruhan Anggota Perkhemahan - Tindakan Kem
                              Komandan
    b.   Perbarisan Platun             - Tindakan Ketua Platun

   i.    Berbaris mengikut aktiviti yang telah ditetapkan
  ii.    Perbarisan pagi/ Sebarang aktiviti utama dikelolakan oleh Kem Komandan
        mengikut kaedah :
      -   Doa
      -   Lagu Negaraku
      -   Lagu Pulau Pinang
      -   Melapor (Ketua Platun melaporkan kekuatan anggota kepada Pegawai
         Bertugas)
24.10.2    Jurulatih mengambil tempat dan seterusnya menjalankan tugas


24.7PERATURAN KEBERSIHAN :

Kawasan luar/ dalam khemah mestilah sentiasa berkeadaan bersih dan teratur
Tidak dibenarkan makan atau minum di dalam khemah
Pemeriksaan khemah akan dilakukan oleh Jawatankuasa Kebersihan
Sampah hendaklah dibuang di tempat yang disediakan
Dilarang menebang, mencantas atau mematah sebarang pokok di kawasan
      perkhemahan atau sekitarnya
 Tempat solat hendaklah sentiasa berkeadaan bersih dan tersusun
 Kumpulan bertugas hendaklah memastikan keadaan yang memuaskan dan
      teratur sebelum solat bermula
 Sila pastikan tandas dan bilik air dalam keadaan terbaik kerana ia adalah untuk
      kegunaan ramai dan bersama
 Bagi kaum wanita – sila pastikan tuala wanita dibersihkan dahulu sebelum
      dibuang ditempat yang sepatutnya.

 24.8 PERATURAN KELUAR MASUK
24.8.1 Semua urusan keluar masuk kawasan kem perlu didokumen / dicatatkan dalam
    buku keluar masuk serta dimaklumkan kepada urusetia
24.8.2 Dinasihatkan agar dapat meminimumkan pergerakan keluar masuk dari kawasan
    kem
24.8.3 Para peserta dilarang sama sekali keluar masuk melainkan mempunyai dokumen
    dan tujuan yang sah dari ketua platun masing-masing                     9    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                  PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
25.   PENILAIAN
     25.1 Borang penilaian akan dibuat melalui borang yang diedarkan kepada peserta
        pada akhir setiap aktiviti
     25.2 Borang berkenaan perlu dikembalikan semasa kontinjen melapor untuk keluar
        dari kawasan perkhemahan

26 PERBELANJAAN dan PENDAPATAN
  26.1
YURAN KURSUS


  26.2 PERBELANJAAN
Pengangkutan
Penginapan Pelajar
Penginapan Pegawai/jurulatih
Makanan
T-Shirt Pelajar
Fail dan Alatan
Cenderamata/Sijil
Hadiah
Kad Matrik Pelajar
Kad Matrik Jurulatih / Pegawai
Dokumentasi
Banner
Lain-lain


JUMLAH


27.   PENUTUP
   Adalah amat diharapkan agar Perkhemahan Unit Beruniform (REMOP) Kali ke-1 dapat
   dijalankan dengan lebih cemerlang ke arah kegemilangan yang paling tinggi. Kerjasama
   daripada para pegawai dan semua pihak yang terlibat begitu diperlukan untuk menjayakan
   hasrat murni Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dan
   Pejabat Pelajaran Daerah Selatan. Semoga tema ”INTEGRASI PEMANGKIN
   KECERMERLANGAN” dapat direalisasikan semasa perkhemahan tersebut.


          PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM(REMOP)
                 KALI KE- 1 TAHUN 2007
                       10   JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                   PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
Disediakan oleh
KHAIRUL ALBAR MASROR
Penyelaras Unit Berunifprm
SMK Tasek,SPS


          PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA KERJA
          PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (REMOP)
1. Jawantankuasa kerja Urusetia

  1. Melantik AJK
  2. Menguruskan surat pelantikan jawatankuasa pengelola dan ahli-ahli
  3. Bekerjasama dengan jawatankuasa jemputan, penyambut tamu, dan protokol untuk
    urusan surat jemputan
  4. Membuat tempahan sijil dan cenderamata peserta
  5. Bekerjasama dengan JK perasmian penutup
  6. Menyelaraskan tugasan di antara semua JK kerja
  7. Menghadiri semua mesyuarat JK dan membentangkan laporan
  8. Memaklumkan kelulusan kepada pihak-pihak berkuasa seperti polis,
  9. Sentiasa ada kakitangan di bilik operasi dan berfungsi setiap masa.
  10. Menyediakan borang penilaian akhir perkhemahan.
  15. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan

2. Jawatankuasa Makanan dan Sajian

  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan kertas cadangan
  3. Mendapatkan jumlah peserta dan pegawai yang terlibat
  4. Memastikan tahap kualiti makanan yang tinggi
  5. Memastikan makanan disediakan dalam kuantiti yang mencukupi
  6. Memastikan makanan disediakan dalam masa yang ditetapkan
  7. Menentukan menu harian
  8. Menentukan menu bagi kumpulan tertentu ( vegetarian )
  9. Mengambil tindakan atas aduan yang berkaitan
  10. Menentukan lokasi penyediaan makanan
  11. Memastikan jumlah khemah mencukupi
  13. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan pembelian barangan mentah


3. Jawatankuasa Perasmian Penutup dan Juruacara

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan backdrop
  4.  Mengadakan raptai perasmian penutup
  5.  Menyusun aturcara penutup
  6.  Menyusun peralatan di khemah VIP dan tetamu
  7.  Mengenalpasti juruacara dan pembaca doa
  8.  Bekerjasama dengan jawatankuasa siaraya
  9.  Menentukan tempat
  10.  Mengemas semula selepas upacara
  12.  Menyediakan Anggaran Perbelanjaan


4. Jawatankuasa Pengangkutan


                      11     JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                  PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan pengangkutan pergi dan balik .
  3. Menyediakan pengangkutan untuk mengambil atau memulangkan alatan perkhemahan
  4. Memastikan semua aktiviti di luar tapak perkhemahan berjalan seperti yang dijadualkan
  5. Menyediakan pengangkutan untuk pergerakan ke tempat aktiviti di luar tapak
   perkhemahan utama
  6. Bekerjasama dengan bahagian Jawatankuasa Aktiviti dan yang berkaitan
  8. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan

5. Jawatankuasa Aktiviti ( Pertandingan & Integrasi ) dan Jurulatih

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan jadual aktiviti dengan petugas-petugas
  4.  Menyelaras dan memantau urusetia/ petugas bahagian dan perjalanan aktiviti sepanjang
     perkhemahan
  5.  Menyediakan borang pertandingan dan borang keputusan
  6.  Menetapkan tempat pertandingan
  7.  Menyediakan format/ syarat pertandingan
  8.  Menentukan jumlah hakim pertandingan
  9.  Mengatur taklimat untuk Pengurus-Pengurus Pasukan dan Jurulatih-Jurulatih
  10.  Menyediakan anggaran perbelanjaan

6. Jawatankuasa Keselamatan dan Pertolongan Cemas

  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan kertas cadangan
  3. Memaklumkan kepada hospital/pusat kesihatan
  4. Memohon pihak kesihatan membuat “fogging” kawasan
  5. Menyediakan kenderaan yang bertindak sebagai ambulans sekiranya berlaku
    kecemasan
  6. Menyediakan ubat-ubatan dan peralatan pertolongan cemas
  7. Menyediakan petugas dengan peralatan yang mencukupi semasa/ setiap aktiviti yang
    dijalankan.
  8. Memastikan petugas mahir dalam Pertolongan Cemas
  9. Merekod rawatan pesakit
  10. Menyediakan anggaran perbelanjaan
  11. Mengemukakan tuntutan perbelanjaan selewat-lewatnya pada 10 April 2006 kepada Unit
    Kokurikulum (u.p Cik Noorba‟in binti Haji Haron)

 7. Jawatankuasa Rakaman Foto / vedio

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Membuat rakaman foto keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
  4.  Menyediakan anggaran perbelanjaan
  5.  Menyediakan kertas cadangan
  6.  Membuat rakaman video keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
  7.  Mendokumentasikan program dan menyerahkannya kepada urus setia


8. Jawatankuasa Peralatan

  1. Melantik AJK
  2. Menyediakan kertas cadangan
  3. Bekerjasama dengan semua jawatankuasa untuk menentukan peralatan yang diperlukan


                       12    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                  PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


  4.  Menetapkan tempat pengagihan dan pemulangan alatan
  5.  Memastikan alatan selamat digunakan
  6.  Memastikan alatan dipulangkan dalam keadaan yang baik dan cukup
  7.  Menyediakan anggaran perbelanjaan9. Jawatankuasa Persiapan Tempat

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan/ Menanda tapak perkhemahan mengikut platun dan jantina
  4.  Memastikan peraturan di tapak perkhemahan dipatuhi setiap masa
  5.  Memastikan tapak perkhemahan bersih
  6.  Menyediakan tapak pelupusan sampah bagi lelaki dan perempuan
  7.  Menyediakan anggaran perbelanjaan


10. Jawatankuasa Siaraya

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan peralatan siaraya yang secukupnya
  4.  Menyediakan petugas siaraya
  5.  Menyediakan anggaran perbelanjaan
  6.  Mengemukakan tuntutan perbelanjaan selewat-lewatnya pada 10 April 2006 kepada Unit
     Kokurikulum (u.p Cik Noorba‟in binti Haji Haron)


11. Jawatankuasa Penginapan Pegawai-Pegawai Perkhemahan

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Mendapatkan jumlah pegawai yang memerlukan penginapan
  4.  Mengenalpasti bangunan dan kawasan untuk penginapan
  5.  Menyelaras peraturan penginapan
  6.  Menyediakan anggaran perbelanjaan
  )

12. Jawatankuasa Sanitasi

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyediakan plastik sampah untuk setiap negeri
  4.  Menyediakan tong sampah yang bersesuaian di lokasi-lokasi tertentu
  5.  Memastikan seluruh kawasan perkhemahan bersih sepanjang masa
  6.  Mencadangkan tapak lokasi pembuangan sampah
  7.  Menyediakan plastik-plastik khas di tandas peserta perempuan
  8.  Memastikan tandas dan bilik air sentiasa bersih
  9.  Menyediakan sekurang-kurangnya 2 tong sampah besar
  10.  Menyediakan anggaran perbelanjaan13. Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata

  1. Melantik AJK                       13   JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                   PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006


  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menyusun tempahan hadiah
  4.  Menguruskan cenderamata VIP dan hakim
  5.  Menguruskan sijil penyertaan, sijil penghargaan, sijil pertandingan dan sijil pemenang
     (Johan, Naib Johan dan Ketiga)
  6.  Menyediakan keperluan alatan untuk majlis penyampaian hadiah
  7.  Mendapatkan senarai pemenang-pemenang daripada JK Pertandingan dan Kontinjen
  8.  Menyediakan petugas untuk majlis penyampaian hadiah
  9.  Memastikan penerima bersiap sedia awal
  10.  Menyediakan beberapa pelajar „stand by‟ untuk menerima hadiah
  11.  Menyediakan anggaran perbelanjaan

14. Jawatankuasa Data dan Statistik

  1.  Menubuhkan AJK
  2.  Menyediakan laporan harian
  3.  Mengadakan mesyuarat penyatuan dan penyelarasan ( harian )
  4.  Mengemaskini data dan pemarkahan
  5.  Memberi keputusan mengikut keperluan
  6.  Menyediakan anggaran perbelanjaan


23. Jawatankuasa Tatatertib

  1.  Melantik AJK
  2.  Menyediakan kertas cadangan
  3.  Menerima dan menyiasat maklumat berkaitan kesalahan tatatertib
  4.  Mengambil tindakan tatatertib
  5.  Menyediakan laporan tatatertib
                       14    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                 PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
         PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP 2007
          PANTAI MERDEKA RESORT, PANTAI MERDEKA, KEDAH

                          MAKLUMAT PENYERTAAN

o Sila hantar bersama SATU SALINAN KAD PENGENALAN setiap Pegawai. SEKOLAH

   PENDAFTARAN PEGAWAI

NO       PANGKAT/NAMA                    J     NO I/C @ S/K  JA

1.                      Ketua Kotingen    L
2.                      Pegawai Pengiring   L
3.                      Pegawai Pengiring   L
4.                      Pegawai Pengiring   L
5.                      Pegawai Pengiring   P
6.                      Pegawai Pengiring   P
7.                      Pegawai Pengiring   P
                    15    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                          PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006                      PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
   PASUKAN      LELAKI
                           REMOP
NO       NAMA           SEKOLAH      TING      NO I/C @ S/K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

SEKOLAH

                      PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
   PASUKAN     PEREMPUAN
                           REMOP
NO       NAMA           SEKOLAH      TING      NO I/C @ S/K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.                 16  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
               PERKHEMAHAN PERDANA 8 200611.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

SEKOLAH
     17  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                   PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
             PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP KE 1
              SMK TASEK DAN SMK BANDAR TASEK MUTIARA


  Nama dan Alamat Sekolah  :
    SURAT KEBENARAN WARIS MENYERTAI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
                 REMOP 1
                  2007

  1. Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga

    Nama :______________________________________________________       No.KP:
______________________
    Alamat Rumah : ________________________________________________ No. Tel. Rumah :
_____________
           _________________________________________________ No. H/Phone :
______________

  2. Maklumat Pelajar

    Nama :______________________________________________________       No.KP:
______________________
    Alamat Rumah : ________________________________________________ Tingkatan   :
______________
           _________________________________________________ No. Tel Sekolah:
______________

    Dengan ini saya mengizinkan anak/ jagaan saya mengikuti       Perkhemahan  Unit
Beruniform(REMOP) Tahun 2007 yang akan diadakan seperti butiran berikut :

            Tarikh    : hingga  Mac 2007
            Tempat    : PANTAI MERDEKA RESORT,PANTAI MERDEKA,KEDAH

    Saya difahamkan bahawa di dalam aktiviti ini, guru juga terlibat sebagai salah seorang
pegawai yang bertugas di sepanjang aktiviti perkhemahan. Soal keselamatan dan disiplin sentiasa
akan diberi perhatian sewajarnya   oleh pegawai/guru yang telah diamanahkan.

    Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa perkhemahan, maka saya
dengan sepenuh hati  membenarkan guru/pihak pengurusan perkhemahan menguruskan bagi
pihak saya untuk mendapatkan rawatan perubatan.


    Yang benar,    …………………………………………………………                    Tarikh :
    ( Tandatangan Ibu/ Bapa/ Penjaga )


    Disahkan oleh,
                       18    JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
                                 PERKHEMAHAN PERDANA 8 2006
    ………………………………………………………..                 Tarikh :
    ( Tandatangan Pengetua dan Cop Rasmi)Catatan    : Hendaklah diisi dalam dua salinan. Disimpan 1 (satu) oleh ibu/ bapa/
penjaga dan 1        (satu) salinan diserahkan kepada urusetia semasa
pendaftaran
                        19  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:5861
posted:11/12/2010
language:Malay
pages:19