Docstoc

BANG CHIET TINH TT - TRA GOP THAM KHAO 2010

Document Sample
BANG CHIET TINH TT - TRA GOP THAM KHAO 2010 Powered By Docstoc
					                      CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N
                      NISSAN BIÊN HÒA
                      Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
                      Tel. (061) 889 9668  Fax. (061) 889 9669   MST: 3600909226
                      Email: ducphatlocauto@yahoo.com                               Biên Hòa, ngày ……. Tháng ……. năm 2010


                   BẢNG CHIẾT TÍNH
               HÌNH THỨC THANH TOÁN: TIỀN MẶT

      Khách hàng:
      Địa chỉ:
      Điện thoại:

1- CÁC CHI PHÍ THANH TOÁN KHI MUA XE:
Model:   LIVINA MT     Số chỗ: 07
  (1)   Giá xe VNĐ                                    611,009,000
  (2)   Phí trƣớc bạ:           10% /(giá trị xe)                61,100,900
  (3)   Giấy tờ (Bao gồm Phí đăng ký, BHDS, Đăng kiểm…):                   4,200,000
  (4)   Phí Bảo hiểm vật chất       1.5% /(giá trị xe)                9,165,135
  (5)   TỔNG CỘNG CÁC KHOẢN PHÍ (2+3+4):                          74,466,035
  (6)   TỔNG CỘNG THANH TOÁN (1+5):                            685,475,035
2- QUÀ TẶNG:
  F  Áo trùm xe, Tappi lót sàn, Bao tay da, Bình chữa lửa, Dầu thơm…
  F  Đặc biệt: Tặng VIP CARD giảm giá 10% phụ tùng sửa chữa suốt thời gian sử dụng xe.
Lưu ý:   - Bảng báo giá này được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
NGUYỄN THỊ MINH THƯ      NV Kinh doanh
ĐTDĐ:             0942 267 854
              RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                      3600909226
         Biên Hòa, ngày ……. Tháng ……. năm 2010


ẢNG CHIẾT TÍNH
ỨC THANH TOÁN: TIỀN MẶT
                             đồng
                             đồng
                             đồng
                             đồng
                             đồng
                             đồng
ụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.
NH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                       CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N
                       NISSAN BIÊN HÒA
                       Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
                       Tel. (061) 889 9668  Fax. (061) 889 9669   MST: 3600909226
                       Email: ducphatlocauto@yahoo.com                                Biên Hòa, ngày ……. Tháng ……. năm 2010


                   BẢNG CHIẾT TÍNH
               HÌNH THỨC THANH TOÁN: TIỀN MẶT

      Khách hàng:
      Địa chỉ:
      Điện thoại:

1- CÁC CHI PHÍ THANH TOÁN KHI MUA XE:
Model:   LIVINA MT     Số chỗ: 07
  (1)   Giá xe VNĐ                                     658,759,000
  (2)   Phí trƣớc bạ:           10% /(giá trị xe)                 65,875,900
  (3)   Giấy tờ (Bao gồm Phí đăng ký, BHDS, Đăng kiểm…):                   4,200,000
  (4)   Phí Bảo hiểm vật chất       1.5% /(giá trị xe)                 9,881,385
  (5)   TỔNG CỘNG CÁC KHOẢN PHÍ (2+3+4):                           79,957,285
  (6)   TỔNG CỘNG THANH TOÁN (1+5):                            738,716,285
2- QUÀ TẶNG:
  F   Áo trùm xe, Tappi lót sàn, Bao tay da, Bình chữa lửa, Dầu thơm…
  F   Đặc biệt: Tặng VIP CARD giảm giá 10% phụ tùng sửa chữa suốt thời gian sử dụng xe.
Đặc biệt : Khuyến mãi đối với khách hàng xúât hóa đơn trong tháng 10/2010
  F    Đối với bên bán :Phí bảo hiểm vật chất công ty khuyến mãi cho khách hàng xúât hóa đơn trong th
  F    Đối với hãng : Miễn phí bảo dƣỡng trong 3 năm cho khách hàng cúât hóa đơn trong tháng 10 nă

Lưu ý:   - Bảng báo giá này được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
NGUYỄN THỊ MINH THƯ      NV Kinh doanh
ĐTDĐ:             0942 267 854
              RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                   3600909226
     Biên Hòa, ngày ……. Tháng ……. năm 2010


CHIẾT TÍNH
ANH TOÁN: TIỀN MẶT
                          đồng
                          đồng
                          đồng
                          đồng
                          đồng
                          đồng
ất công ty khuyến mãi cho khách hàng xúât hóa đơn trong tháng 10 năm 2010
 ong 3 năm cho khách hàng cúât hóa đơn trong tháng 10 năm 2010

hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.
ỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                   CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N
                   NISSAN BIÊN HÒA
                   Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
                   Tel. (061) 889 9668  Fax. (061) 889 9669   MST: 3600909226
                   Email: ducphatlocauto@yahoo.com

                                Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 2010


                  BẢNG CHIẾT TÍNH
            HÌNH THỨC THANH TOÁN: NGÂN HÀNG TÀI TRỢ

     Khách hàng:
     Địa chỉ:
     Điện thoại:

1- CÁC CHI PHÍ THANH TOÁN TRƯỚC KHI MUA XE:

Model:  GRAND LIVINA MT    Số chỗ: 07
 (1)  Giá xe VNĐ                                     658,759,000
 (2)  Ngân hàng tài trợ:          60% /(giá trị xe)               395,255,400
 (3)  Khách hàng trả trƣớc:        40% /(giá trị xe)               263,503,600
 (4)  Phí trƣớc bạ:            10% /(giá trị xe)                65,875,900
 (5)  Giấy tờ (Bao gồm Phí đăng ký, BHDS, Đăng kiểm…):                   7,500,000
 (6)  Phí Bảo hiểm vật chất        1.5% /(giá trị xe)                9,881,385
 (7)  TỔNG CỘNG CÁC KHOẢN PHÍ (4+5+6):                           83,257,285
 (8)  TỔNG CỘNG THANH TOÁN TRƯỚC (3+7):                          346,760,885
2- QUÀ TẶNG:
  F  Áo trùm xe, Tappi lót sàn, Bao tay da, Bình chữa lửa, Dầu thơm…
  F  Đặc biệt: Tặng VIP CARD giảm giá 10% phụ tùng sửa chữa suốt thời gian sử dụng xe.
Lưu ý:  - Bảng báo giá này được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
NGUYỄN THỊ MINH THƯ      NV Kinh doanh
ĐTDĐ:             0942 267 854
             RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
           Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 2010


BẢNG CHIẾT TÍNH
HANH TOÁN: NGÂN HÀNG TÀI TRỢ
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
ụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.
ẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                   CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N
                   NISSAN BIÊN HÒA
                   Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
                   Tel. (061) 889 9668  Fax. (061) 889 9669   MST: 3600909226
                   Email: ducphatlocauto@yahoo.com

                                Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 2010


                  BẢNG CHIẾT TÍNH
            HÌNH THỨC THANH TOÁN: NGÂN HÀNG TÀI TRỢ

     Khách hàng:
     Địa chỉ:
     Điện thoại:

1- CÁC CHI PHÍ THANH TOÁN TRƯỚC KHI MUA XE:

Model:  GRAND LIVINA MT    Số chỗ: 07
 (1)  Giá xe VNĐ                                     611,009,000
 (2)  Ngân hàng tài trợ:          60% /(giá trị xe)               366,605,400
 (3)  Khách hàng trả trƣớc:        40% /(giá trị xe)               244,403,600
 (4)  Phí trƣớc bạ:            10% /(giá trị xe)                61,100,900
 (5)  Giấy tờ (Bao gồm Phí đăng ký, BHDS, Đăng kiểm…):                   7,500,000
 (6)  Phí Bảo hiểm vật chất        1.5% /(giá trị xe)                9,165,135
 (7)  TỔNG CỘNG CÁC KHOẢN PHÍ (4+5+6):                           77,766,035
 (8)  TỔNG CỘNG THANH TOÁN TRƯỚC (3+7):                          322,169,635
2- QUÀ TẶNG:
  F  Áo trùm xe, Tappi lót sàn, Bao tay da, Bình chữa lửa, Dầu thơm…
  F  Đặc biệt: Tặng VIP CARD giảm giá 10% phụ tùng sửa chữa suốt thời gian sử dụng xe.
Lưu ý:  - Bảng báo giá này được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
NGUYỄN THỊ MINH THƯ      NV Kinh doanh
ĐTDĐ:             0942 267 854
             RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
           Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 2010


BẢNG CHIẾT TÍNH
HANH TOÁN: NGÂN HÀNG TÀI TRỢ
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
                              đồng
ụng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2010.
ẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
                THAM KHẢO LỊCH TRẢ GOÙP
LOAÏI XE :                 GRAND LIVINA
GIAÙ TRÒ XE                     611,009,000 VND
Traû tröôùc    40%                244,403,600 VND     (A)
Giaù trò traû goùp60%                366,605,400 VND
Laõi suaát traû goùp                   1.28% tröø daàn
Thôøi gian traû goùp                     24 thaùng
  Kyø goùp     Tieàn goác        Laõi      Tieàn goùp kyøNgaøy thanh toaùn
Kyø 1          15,275,225          4,692,549 19,967,774
Kyø 2          15,275,225          4,497,026 19,772,251
Kyø 3          15,275,225          4,301,503 19,576,728
Kyø 4          15,275,225          4,105,980 19,381,205
Kyø 5          15,275,225          3,910,458 19,185,683
Kyø 6          15,275,225          3,714,935 18,990,160
Kyø 7          15,275,225          3,519,412 18,794,637
Kyø 8          15,275,225          3,323,889 18,599,114
Kyø 9          15,275,225          3,128,366 18,403,591
Kyø 10          15,275,225          2,932,843 18,208,068
Kyø 11          15,275,225          2,737,320 18,012,545
Kyø 12          15,275,225          2,541,797 17,817,022
Kyø 13          15,275,225          2,346,275 17,621,500
Kyø 14          15,275,225          2,150,752 17,425,977
Kyø 15          15,275,225          1,955,229 17,230,454
Kyø 16          15,275,225          1,759,706 17,034,931
Kyø 17          15,275,225          1,564,183 16,839,408
Kyø 18          15,275,225          1,368,660 16,643,885
Kyø 19          15,275,225          1,173,137 16,448,362
Kyø 20          15,275,225           977,614 16,252,839
Kyø 21          15,275,225           782,092 16,057,317
Kyø 22          15,275,225           586,569 15,861,794
Kyø 23          15,275,225           391,046 15,666,271
Kyø 24          15,275,225           195,523 15,470,748
Coäng traû goùp     366,605,400          58,656,864 425,262,264
                   CAÙC LOAÏI CHI PHÍ TRAÛ TRÖÔÙC
Leä phí tröôùc baï 10% giaù trò xe :               (B)       61,100,900
Giaáy tôø ( ñaêng kieåm, bieån soá, BH Daân söï, dòch vuï ... )  C         7,500,000
Baûo hieåm vaät chaát 1.5% giaù trò xe:              (D)        9,165,135
Toång coäng phí + dòch vuï                             77,766,035
              (
Toång coäng tieàn traû tröôùcA+B+C+D)                     322,169,635
thanh toaùn
       VND
       VND
       VND
       VND
       VND
                 THAM KHẢO LỊCH TRẢ GOÙP
LOAÏI XE :              NISSAN GRAND LIVINA MT
GIAÙ TRÒ XE                      611,009,000 VND
Traû tröôùc   40%                 244,403,600 VND     (A)
Giaù trò traû goùp
         60%                 366,605,400 VND
Laõi suaát traû goùp                    1.28% tröø daàn
Thôøi gian traû goùp                      36 thaùng
 Kyø goùp     Tieàn goác         Laõi       Tieàn goùp kyøNgaøy thanh toaùn
Kyø 1          10,183,483           4,692,549 14,876,032
Kyø 2          10,183,483           4,562,201 14,745,684
Kyø 3          10,183,483           4,431,852 14,615,335
Kyø 4          10,183,483           4,301,503 14,484,987
Kyø 5          10,183,483           4,171,155 14,354,638
Kyø 6          10,183,483           4,040,806 14,224,290
Kyø 7          10,183,483           3,910,458 14,093,941
Kyø 8          10,183,483           3,780,109 13,963,592
Kyø 9          10,183,483           3,649,760 13,833,244
Kyø 10         10,183,483           3,519,412 13,702,895
Kyø 11         10,183,483           3,389,063 13,572,547
Kyø 12         10,183,483           3,258,715 13,442,198
Kyø 13         10,183,483           3,128,366 13,311,849
Kyø 14         10,183,483           2,998,017 13,181,501
Kyø 15         10,183,483           2,867,669 13,051,152
Kyø 16         10,183,483           2,737,320 12,920,804
Kyø 17         10,183,483           2,606,972 12,790,455
Kyø 18         10,183,483           2,476,623 12,660,106
Kyø 19         10,183,483           2,346,275 12,529,758
Kyø 20         10,183,483           2,215,926 12,399,409
Kyø 21         10,183,483           2,085,577 12,269,061
Kyø 22         10,183,483           1,955,229 12,138,712
Kyø 23         10,183,483           1,824,880 12,008,364
Kyø 24         10,183,483           1,694,532 11,878,015
Kyø 25         10,183,483           1,564,183 11,747,666
Kyø 26         10,183,483           1,433,834 11,617,318
Kyø 27         10,183,483           1,303,486 11,486,969
Kyø 28         10,183,483           1,173,137 11,356,621
Kyø 29         10,183,483           1,042,789 11,226,272
Kyø 30         10,183,483            912,440 11,095,923
Kyø 31         10,183,483            782,092 10,965,575
Kyø 32         10,183,483            651,743 10,835,226
Kyø 33         10,183,483            521,394 10,704,878
Kyø 34         10,183,483            391,046 10,574,529
Kyø 35         10,183,483            260,697 10,444,181
Kyø 36         10,183,483            130,349 10,313,832
Coäng traû goùp    366,605,400           86,812,159 453,417,559
                   CAÙC LOAÏI CHI PHÍ TRAÛ TRÖÔÙC
Leä phí tröôùc baï 10% giaù trò xe :               (B)        61,100,900
Giaáy tôø ( ñaêng kieåm, bieån soá, BH Daân söï, dòch vuï ... )  C         7,500,000
Baûo hieåm vaät chaát 1.5% giaù trò xe:              (D)        9,165,135
Toång coäng phí + dòch vuï        77,766,035
              (A+B+C+D)
Toång coäng tieàn traû tröôùc     322,169,635
thanh toaùn
       VND
       VND
       VND
VND
VND
               THAM KHẢO LỊCH TRẢ GOÙP
LOAÏI XE :          NISSAN GRAND LIVINA MT
GIAÙ TRÒ XE                611,009,000 VND
Traû tröôùc 40%              244,403,600 VND      (A)
Giaù trò traû goùp
       60%             366,605,400 VND
Laõi suaát traû goùp               1.28% tröø daàn
Thôøi gian traû goùp                 48 thaùng
 Kyø goùp Tieàn goác         Laõi      Tieàn goùp kyø Ngaøy thanh toaùn
Kyø 1      7,637,613          4,692,549 12,330,162
Kyø 2      7,637,613          4,594,788 12,232,400
Kyø 3      7,637,613          4,497,026 12,134,639
Kyø 4      7,637,613          4,399,265 12,036,877
Kyø 5      7,637,613          4,301,503 11,939,116
Kyø 6      7,637,613          4,203,742 7,543,500
Kyø 7      7,637,613          4,105,980 11,841,354
Kyø 8      7,637,613          4,008,219 11,645,832
Kyø 9      7,637,613          3,910,458 11,548,070
Kyø 10      7,637,613          3,812,696 11,450,309
Kyø 11      7,637,613          3,714,935 11,352,547
Kyø 12      7,637,613          3,617,173 11,254,786
Kyø 13      7,637,613          3,519,412 11,157,024
Kyø 14      7,637,613          3,421,650 11,059,263
Kyø 15      7,637,613          3,323,889 10,961,501
Kyø 16      7,637,613          3,226,128 10,863,740
Kyø 17      7,637,613          3,128,366 10,765,979
Kyø 18      7,637,613          3,030,605 10,668,217
Kyø 19      7,637,613          2,932,843 10,570,456
Kyø 20      7,637,613          2,835,082 10,472,694
Kyø 21      7,637,613          2,737,320 10,374,933
Kyø 22      7,637,613          2,639,559 10,277,171
Kyø 23      7,637,613          2,541,797 10,179,410
Kyø 24      7,637,613          2,444,036 10,081,649
Kyø 25      7,637,613          2,346,275  9,983,887
Kyø 26      7,637,613          2,248,513  9,886,126
Kyø 27      7,637,613          2,150,752  9,788,364
Kyø 28      7,637,613          2,052,990  9,690,603
Kyø 29      7,637,613          1,955,229  9,592,841
Kyø 30      7,637,613          1,857,467  9,495,080
Kyø 31      7,637,613          1,759,706  9,397,318
Kyø 32      7,637,613          1,661,944  9,299,557
Kyø 33      7,637,613          1,564,183  9,201,796
Kyø 34      7,637,613          1,466,422  9,104,034
Kyø 35      7,637,613          1,368,660  9,006,273
Kyø 36    7,637,613              1,270,899    8,908,511
Kyø 37    7,637,613              1,173,137    8,810,750
Kyø 38    7,637,613              1,075,376    8,712,988
Kyø 39    7,637,613               977,614    8,615,227
Kyø 40    7,637,613               879,853    8,517,465
Kyø 41    7,637,613               782,092    8,419,704
Kyø 42    7,637,613               684,330    8,321,943
Kyø 43    7,637,613               586,569    8,224,181
Kyø 44    7,637,613               488,807    8,126,420
Kyø 45    7,637,613               391,046    8,028,658
Kyø 46    7,637,613               293,284    7,930,897
Kyø 47    7,637,613               195,523    7,833,135
Kyø 48    7,637,613               97,761    7,735,374
      366,605,400
Coäng traû goùp                114,967,453 481,572,853
                  CAÙC LOAÏI CHI PHÍ TRAÛ TRÖÔÙC
Leä phí tröôùc baï 10% giaù trò xe :              (B)        61,100,900  VND
Giaáy tôø ( ñaêng kieåm, bieån soá, BH Daân söï, dòch vuï ... )C         7,500,000  VND
Baûo hieåm vaät chaát 1.5% giaù trò xe:            (D)        9,165,135  VND
Toång coäng phí + dòch vuï                            77,766,035  VND
          (A+B+C+D)
Toång coäng tieàn traû tröôùc                         81,774,254 VND
Toång coäng tieàn traû tröôùc                         326,177,854 VND

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:158
posted:11/10/2010
language:Vietnamese
pages:16