FAEDAH BULAN RAJAB

Document Sample
FAEDAH BULAN RAJAB Powered By Docstoc
					             FAEDAH BULAN RAJAB

                                   From Email
               ‫ﻢﻼﺴﻠﺍ ﻡﻜﻴﻠﻋ ﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮ ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮ‬    Alhamdu lillahi robbil ‘aalamiin kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T.
 Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad
S.A.W. kepada para keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita semua berada di
          dalamnya aamiin ya.. robbal ‘aalamaiin.


 Semoga Allah memberi keceriaan dan kemudahan dalam semua urusan, mohon
maaf atas segala kesalahan, Allahumma bariklana fi rajab wa balighna fi sya'ban wa
                 ramadhan....


Saudara-saudaraku yang budiman, Alhamdulliah Pada hari Rabu tanggal 24 Juny
 2008 kita memasuki bulan Rajab . Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Mari kita
          simak ada apa di balik bulan Rajab itu.

 Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ketahuilah bahwa bulan
         Rajab itu adalah bulannya ALLAH, maka:

* Barang siapa yang berpuasa satu hari dalam bulan ini dengan ikhlas, maka pasti
       ia mendapat keridhaan yang besar dari ALLAH SWT;

 * Dan barang siapa berpuasa pada tgl 27 Rajab 1430/Isra Mi'raj (Senin, 20 July
       2009) akan mendapat pahala seperti 5 tahun berpuasa;
* Barang siapa yang berpuasa dua hari di bulan Rajab akan mendapat kemuliaan di
                sisi ALLAH SWT;

 * Barang siapa yang berpuasa tiga hari yaitu pada tgl 1, 2, dan 3 Rajab, 24,25,26
Juny 2009) maka ALLAH akan memberikan pahala seperti 900 tahun berpuasa
     dan menyelamatkannya dari bahaya dunia, dan siksa akhirat;

* Barang siapa berpuasa lima hari dalam bulan ini, insyaallah permintaannya akan
                  dikabulkan;

   * Barang siapa berpuasa tujuh hari dalam bulan ini, maka ditutupkan
tujuh pintu neraka Jahanam dan barang siapa berpuasa delapan hari maka akan
            dibukakan delapan pintu syurga;

  * Barang siapa berpuasa lima belas hari dalam bulan ini, maka ALLAH akan
   mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan menggantikan kesemua
  kejahatannya dengan kebaikan, dan barang siapa yang menambah (hari-hari
       puasa) maka ALLAH akan menambahkan pahalanya."

 Sabda Rasulullah SAW lagi : "Pada malam Mi'raj, saya melihat sebuah sungai yang
airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak
wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: "Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?"
                Maka berkata Jibrilb a.s.:
   "Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk
               engkau dibulan Rajab ini".
            Dalam sebuah riwayat Tsauban bercerita :
   "Ketika kami berjalan bersama-sama Rasulullah SAW ke sebuah kubur, lalu
  Rasulullah berhenti dan beliau menangis dengan amat sedih, kemudian beliau
  berdoa kepada ALLAH SWT. Lalu saya bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah
mengapakah engkau menangis?" Lalu beliau bersabda :"Wahai Tsauban, mereka itu
                 sedang disiksa dalam
 kubur nya, dan saya berdoa kepada ALLAH, lalu ALLAH meringankan siksa atas
                    mereka".
  Sabda beliau lagi: "Wahai Tsauban, kalaulah sekiranya mereka ini mau berpuasa
 satu hari dan beribadah satu malam saja di bulan Rajab niscaya mereka tidak akan
                disiksa di dalam kubur."

 Tsauban bertanya: "Ya Rasulullah,apakah hanya berpuasa satu hari dan beribadah
  satu malam dalam bulan Rajab sudah dapat mengelakkan dari siksa kubur?"

  Sabda beliau: "Wahai Tsauban, demi ALLAH Zat yang telah mengutus saya
 sebagai nabi, tiada seorang muslim lelaki dan perempuan yang berpuasa satu hari
  dan mengerjakan sholat malam sekali dalam bulan Rajab dengan niat karena
 ALLAH, kecuali ALLAH mencatatkan baginya seperti berpuasa satu tahun dan
            mengerjakan sholat malam satu tahun."

  Sabda beliau lagi: "Sesungguhnya Rajab adalah bulan ALLAH, Sya'ban Adalah
  bulan aku dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku". "Semua manusia akan
 berada dalam keadaan lapar pada hari kiamat, kecuali para nabi,keluarga nabi dan
  orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadhan.

Maka sesungguhnya mereka kenyang, serta tidak akan merasa lapar dan haus bagi
                   mereka."
Demikian informasi ini kami sampaikan semoga dapat maklum adanya, dan apabila
 kiranya ada yang kurang jelas agar dapat ditanyakan kepada kami melalui Bidang
 Dana dan Humas, atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.                ‫والسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:166
posted:11/10/2010
language:Arabic
pages:2