jadual dan gambarajah by fathibinshawri

VIEWS: 381 PAGES: 1

									JAI)UAL DAN GAMBARAJAH                    MUKA SURAT


Gambarajah 3a:Sistem Permukaan                  34
Gambarajah 3b:Sistem Tersembunyi                 35
Gambarajah 3c:Sistem Salur Dan Trankin              35
Gambarajah 3d:Proses Pembengkokkan Kondiut jenis logam      41
Gambarajah 3e:Memasukkan Kabel Dalam Kondiut           43
Jadual 3a  :Ruang Diantara Penyokong Untuk Sesalur Kabel    46
Jadual 3b  :Kadar Keperluan Kabel               48
Jadual 5a  :Saiz Minimum Pengalir Bumi             59
Jadual 6a  :Jarak untuk meletakkan papan tanda amaran     67
Rajah 6a   :Litar pengujian kerosakan             75
Rajah 6b   :Pengujian kerosakan bumi              77
Gambarajah 7a :Menanam kabel                   89
Jadual 7a  :Kelebihan dan keburukan Teras pengalir
       berkembar dan Teraspengalir padu .         84
Rajah 7b   :Skematik kabel bawahtanah             85
Gambarajah 8a:Mengesan kerosakan pada ELCB            105
Rajah 8b   :Pendawaian dalam DB                111
Rajah 8c   :Litar Jejari                    113
Rajah 8d   :litar gelang                    113
Rajah 8e   :Dua mata lampu dikawal oleh satu suis       115
Rajah 8f   :Satu mata larnpu dikawal oleh suis dua hala    116
Rajah 8g   :Dua Mata Lampu Dikawal Oleh 2 Suis Dua Hala    117
                     vii

								
To top