Docstoc

NAZLI PKB_MUKA DEPAN_

Document Sample
NAZLI PKB_MUKA DEPAN_ Powered By Docstoc
					 BUKU LAPORAN LATIHAN INDUSTRI
          OLEH
 MUHAMMAD NAZLI B MOHAMAD NASIR
           DI
KEJURUTERAAN ELEKTRIK & MEKANIKAL
        TOKUGAWA
  BLOK A ,11 JALAN PASAR BESAR
  16250 WAKAF BHARU ,TUMPAT,
    KELANTAN DARUL NAIM
  Buku laporan ini dikemukakan kepada
    Jabatan Kejuruteraan Elektrikal
  Sebagai memenuhi sebahagian dari syarat
        penganugerahan
 Diploma Kejuruteraan Eletrik Dan Eletronik
    POLITEKNIK KOTA BHARU
       JANUARI 2006
            i
           BIODATA PELAJAR
NAMA PELAJAR   :    MOHAMAD NAZLI BIN MOHAMMAD
             NASIR


NO. PENGENALAN  :    870618-29-5509


NO.PENDAFTARAN  :    04 DKE 05 F074


KURSUS      :    DIPLOMA KEJURUTERAAN
             ELEKTRONIK (DKE)


NAMA INSTITUT  :    POLITEKNIK KOTA BHARU
             KM 24, PANGKAL KALONG,
             16450 KETEREH, KELANTAN


TEMPAT LATIHAN  :    BAKTI ELEKTRIKAL ENGINEERING
             NO.6 MDJ, BANDAR BARU JELI,
             17600 JELI,KELANTAN


TEMPOH LATIHAN  :    15 JANUARI 2007-15 JUN 2007
              ii
                PENGHARGAAN
    Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala
Pujian Hanyalah UntukMu, Tuhan Semesta Alam. Selawat Serta Salam ke atas Nabi
Junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh kaum kerabat dan pengikut setia
baginda.
    Dengan rasa bangganya saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa atas Kehendaknya dapat saya menamatkan latihan industri ini serta membuat
buku laporan ini dengan sebaik mungkin dan segala kelemahan daripada laporan ini
adalah dari kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Walau bagaimanapun saya
berharap agar semua pihak akan berpuas hati dan jika boleh mereka membimbing
saya untuk membetulkan kesilapan yang saya lakukan.
    Disini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan setinggi
penghargaan terima kasih kepada Ketua Penyelaras latihan industri Jabatan
kejuruteraan Elektrik, ibu bapa saya yang bersusah payah menyediakan kos
perbelanjaan sepanjang latihan, saudara mara, rakan-rakan serta Mr. Saari Assistant                    iii
    Manager di kilang tersebut diatas perhatian beliau memberi tempat untuk
saya menjalani latihan industri di Bakti Electrical Engenearing.Disamping itu juga
saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pekerja-pekerja ditempat tersebut
seperti En. Ali Bin Awang, En. Mazlan Bin Hussien, En. Haslimi Bin Muhammed
dan yang lain-lain dan tidak lupa kepada rakan sekerja saya yang banyak terlibat
dalam membantu saya sepanjang saya menjalankan latihan industri di tempat
tersebut. Tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan
sekerja saya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan dan melengkapkan
laporan latihan industri ini.


    Saya berharap pihak tuan berpuas hati di atas laporan yang saya kemukan ini
dan hanya sekadar ini yang saya mampu untuk saya membuat laporan dengan sebaik
mungkin. Sekiranya ketidak puashatian pihak tuan keatas laporan saya, saya
memohon maaf dari pihak saya kepada pihak tuan.
                     iv

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:11/9/2010
language:Malay
pages:4