Docstoc

Gerak Gempur 6

Document Sample
Gerak Gempur 6 Powered By Docstoc
					                SMK PANTAI
           MATA PELAJARAN VOKASIONAL
              (MEMBUAT PERABOT)


 NAMA: ______________________       TARIKH: ___________________
Soalan 1
 a) Nama tanggam yang digunakan pada bahagian yang bertanda anak
   panah iaitu bahagian kerangka rak kasut.
   _____________________________________________________
                              (2skor)                                   1
b) Lakarkan bentuk tanggam tersebut dalam pandangan isometrik.
             (5 skor)                (5skor)


c) Namakan 2 (DUA) jenis tanggam yang digunakan bagi membina kotak
  laci


     i)   ___________________________________________________

     ii)  ___________________________________________________

                              (2 skor)

d) Senaraikan alatan tangan dan mesin yang diperlukan untuk membina
  tanggam yang ditunjukkan dalam soalan 1.
     i)   _________________________________
     ii)  _________________________________
     iii)  _________________________________
     iv)  _________________________________
     v)   _________________________________
                           (10 skor)
                                    2
Soalan 2

 e) Senaraikan 5 (LIMA) langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan
   semasa melakukan kerja di dalam bengkel.
      i)    _________________________________
      ii)   _________________________________
      iii)   _________________________________
      iv)   _________________________________
      v)    _________________________________
                             (10 skor)

Soalan 3

 a) Namakan 5 (LIMA) jenis mesin pegun yang terdapat di dalam bengkel.

      i)    __________________________________________
      ii)   __________________________________________
      iii)   __________________________________________
      iv)   __________________________________________
      v)    __________________________________________
                             (10 skor)
 b) Senaraikan 3 (TIGA) jenis alatan keselamatan yang terdapat di dalam
  bengkel.
   i)      _________________________________
   ii)      _________________________________
   iii)     _________________________________
                          (6 skor)
               SOALAN TAMAT
              SELAMAT MENCUBA
                                      3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:341
posted:11/8/2010
language:Malay
pages:3