Docstoc

( Crane) ( )

Document Sample
(     Crane)           (  ) Powered By Docstoc
					         ‫) הוא ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) להרמת גופים כבדים.‪Crane‬עגורן (באנגלית:‬
   ‫המנוף ידוע עוד מהעת העתיקה. המיוחד במנוף הוא שבגלל זרועו הארוכה, הוא יכול להרים‬
    ‫דברים כבדים. בעוד מנופים פרימטיביים התבססו על חוק שימור המומנטים (מומנט =‬
    ‫מכפלת הכוח באורך-הזרוע) מנופים מודרניים ועגורן בתוכם, מתבססים על מערכות של‬
   ‫כבלים חזקים, כננות וגלגלות המותקנות על תרני פלדה חזקים ונמשכים באמצעות מנועים‬
                                 ‫חשמליים רבי עוצמה.‬
  ‫בדרך כלל המונח "עגורן" מתייחס לעגורנים מגדליים הנפוצים באתרי בניה של בניינים רבי-‬
   ‫קומות ומגדלים. עגורנים אלה מורכבים באתרי בנייה ומטרתם להעלות ציוד בניה, מנועים,‬
     ‫גנרטורים וחומרי גלם אל הקומות הגבוהות. עגורנים אלה הם לרוב מבנים ענקיים אך‬
         ‫מודולריים ובנויים כך שיהיה אפשר להרכיבם במקום ולפרקם בתום העבודה.‬

                          ‫המפרט לעיל מתייחס לעגורן מגדלי:‬
   ‫עגורן חוליות. החלק הכהה שמולבש על המגדל הצהוב הוא הג'ק ההידראולי המאפשר את‬
                                   ‫הגבההת העגורן.‬
 ‫הבסיס - אלו הם היסודות עליהם מורכב העגורן. בעגורן נייח הבסיס מורכב מיציקת ‪‬‬
  ‫בטון כבדה שמטרתה לייצב את העגורן ולדאוג שהוא לא יפול. למעשה, בסיס המתכת‬
  ‫של העגורן קבור בתוך הבטון. בעגורני בנייה קטנים יותר בסיס הבטון מוחלף לעתים‬
    ‫במרכב תחתון שעליו משקלות בטון כבדות, שיכול לנוע מרחקים קצרים על גבי‬
                                    ‫מסילה.‬
   ‫) - מחבר את הבסיס למנוף. המגדל מורכב ממקטעים ‪Mast‬המגדל או הצריח ( ‪‬‬
                                   ‫מודולריים.‬
   ‫או פשוט מנוף) הוא מנוף המורכב משתי זרועות ‪slewing unit‬יחידת ההנפה ( ‪‬‬
                            ‫המחוברות לציר מסתובב‬
      ‫זר סיבוב" - ציר מסתובב האחראי על צידוד העגורן. לעתים זר הסיבוב " ‪‬‬
                  ‫נמצא בבסיס המגדל ולא בבסיס יחידת ההנפה.‬
      ‫הזרוע הקצרה: בה נמצאים המנועים והמשקולות. מטרתה לתת תמיכת ‪‬‬
                           ‫נגד (מומנט) לזרוע הארוכה.‬
         ‫הזרוע הארוכה: זרוע זו מרימה את המשאות. לאורך הזרוע נע הוו ‪‬‬
          ‫" שמרים את המשאות (אפשר להרימו ולהנמיכו באמצעות ‪"Jib‬‬
                                 ‫משיכת הכבל).‬
                                ‫תא המפעיל. ‪‬‬
‫הסיפון: מעין תורן הניצב בדיוק מעל הציר ומחזיק את שני הזרועות באמצעות כבלים. ‪‬‬

                              ‫נשיאה[‬   ‫כושר הרמה וכושר‬
   ‫עגורן (חוליות) טיפוסי יכול להינשא ללא תמיכה לגובה של כ-80 מטרים, ובעזרת משקולת-נגד של כ-16‬
             ‫טון הוא יכול להרים משקל של כ-06 טון למרחק של עד כ-80 מטר מהציר. [6]‬
                                ‫כושר הנשיאה תלוי במספר גורמים:‬
                          ‫חוזק החומרים מהם מורכב העגורן. ‪‬‬
                          ‫כושר הנשיאה הכולל, שתלוי בבסיס. ‪‬‬
                    ‫כושר נשיאת הזרוע הארוכה, תלוי בחוזק בנייתה. ‪‬‬
  ‫כמות משקל הנגד שבזרוע הקצרה (חוק שוויון המומנטים (ראה מכניקה של גוף קשיח ונדנדה ‪‬‬
                             ‫מאוזנת להבנת העקרון הפיזיקלי).‬
                                ‫חוליות[‬   ‫הרכבת עגורן‬
   ‫הרכבת העגורן היא תהליך שנראה לכאורה בלתי אפשרי, אך באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד במיוחד‬
                          ‫היסודות מוצבים ואז העגורן מגביה את עצמו.‬


                                       ‫התקנת היסודות[‬
                 ‫את חלקי העגורן מביאים לאתר בחלקים על גבי משאיות סמי-טריילר.‬
‫בתור עבודת הכנה יוצקים בסיס בטון כבד ביותר. בעגורן טיפוסי מגיע גודלו עד ל 86 על 86 מטרים בגובה‬
  ‫1.6 מטר, ומשקלו עד 206 טון. [2] לעתים, מחליפים את יציקת הבטון בבסיס נייד (בדרך כלל בסיס‬
‫שאפשר להסיע על מסילה קצרה אך לעתים גם בבסיס עם מרכב זחלי או אופני) שעליו מותקנות משקולות‬
                           ‫בטון כבודות שנועדו להבטיח את יציבות העגורן.‬
‫בתוך בסיס הבטון מתקינים את המקטע הראשון של המגדל ועליו את יחידת ההנפה. על יחידת ההנפה גם‬
  ‫מתקינים את המנועים ואת משקל הנגד. שלב זה מתבצע באמצעות מנוף נייד, נמוך יותר, אך בעל כושר‬
                                           ‫הרמה גבוה.‬
                     ‫בסיום שלב זה מתקבל עגורן פועל, אך בעל מגדל נמוך מאוד.‬


                                       ‫הגבהת העגורן[‬
                                     ‫פירוק עגורן באתר הבנייה‬
‫הגבהת העגורן נעשית באמצעות העגורן עצמו. בעזרת העגורן מעלים אל הקטע שבין יחידת ההנפה למקטע‬
 ‫האחרון של המגבל מתקן הנדסי בעל בוכנות הידראוליות חזקות - מתקן זה הוא מעין מגבה ("ג'ק") ענקי.‬
 ‫הבוכנות מרימות את יחידת ההנפה ויוצרות רווח בינה לבין המקטע. באמצעות יחידת ההנפה מרימים אל‬
            ‫הרווח מקטע של המגדל, מזיזים אותו למלא את הרווח ואז מבריגים אותו למקומו.‬
‫כך מוסיפים כמה מקטעים שנדרש. עבור בניינים גבוהים במיוחד, המקטעים נתמכים בשלד של הבניין על‬
               ‫מנת להגדיל את כושר ההרמה ולאפשר לעגורן להתנשא מעל ל 80 מטרים.‬


                   ‫פירוק העגורן[‬
 ‫מתבצע כמו הרכבתו, באופן הפוך. ראשית, מסירים את החוליות ומנמיכים את העגורן. אחרי כן מביאים‬
 ‫עגורן נייד (מנוף על משאית) שמטעין את החוליות על משאיות תובלה ומוריד את יחידה ההנפה מהמגדל‬
          ‫ומטעין גם אותה על גבי משאית. אחרי פירוק יחידת ההנפה, מפרקים את היסודות.‬


                    ‫גשרים[‬   ‫השימוש בקורת שילוח להרכבת‬
                                         ‫קורת שילוח‬
 ‫מקטעי הגשר המיוצרים במפעל מובלים אל אתר ההרכבה (הגשר) בעזרת משאיות תובלה. קורת השילוח‬
‫פורקת את המקטעים מן המשאיות משנעת ומרכיבה אותם במקומם המיועד בגשר. הרכבת הגשר מתבצעת‬
                  ‫מנציבי האמצע של הגשר תוך כדי איזון ופילוס מתמיד של הגשר.‬
‫יתרונה המובהק של המערכת בא לידי ביטוי במקומות בהם הנגישות לתחתית הגשר מוגבלת, כגון מקומות‬
   ‫בהם הרגישות הנופית גבוהה מאוד ולא ניתן לבצע הרכבה בעזרת עגורן קונבנציונלי מתחתית הגשר.‬
  ‫חסרונות עיקריים של המערכת הם: עלות גבוהה, צורך בצוותי הפעלה מיומנים, הרכבת איטית, וחוסר‬
                                ‫גמישות בסדר הרכבת המקטעים.‬                              ‫מגישים: אליאור אליאס ושי חזן.‬
                                   ‫מוגש למורה: חזי קטלן‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:88
posted:11/8/2010
language:Hebrew
pages:2
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com