Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011 - DOC

VIEWS: 2,327 PAGES: 4

									                      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                      MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
                          MEMBUAT PERABOT
                          TINGKATAN 4 (2011)

  BIDANG
              UNIT PEMBELAJARAN              NILAI     PERUNTUKAN MASA       CATATAN
 PEMBELAJARAN

Pengurusan Tempat                                     4 Minggu
Kerja

1.1 Organisasi   1.  Peraturan dan langkah keselamatan     Rasional dan      (Minggu 1)
  Bengkel     2.  Rawatan kecemasan             kerjasama       03 – 07 Jan
          3.  Memadam kebakaran
          4.  Etika dan budaya kerja
          5.  Peraturan dan undang-undang kerja
          6.  Pemeliharaan alam sekitar dalam
             industri perabot

1.2 Penggunaan   1.  Alatan tangan              Nilai estatik dan    (Minggu 2)
  dan       2.  Mesin mudah alih                yakin       10 – 14 Jan
                                                          Modul 1
  penyenggaraan  3.  Mesin Pegun
  alatan

1.3 Penyediaan,   1.  Kayu                  Tepat dan berhati-    (Minggu 3)
  penggunaan   2.  Papan komposit                 hati       17 – 21 Jan
  dan       3.  Barangan logam dan lekapan
  penyimpanan
  bahan kerja

1.4 Kemasiapan   1.  Bahan                    Sistematik      (Minggu 4)
          2.  Proses kemasan                          24 – 28 Jan
          3.  Teknik kemasanKemahiran membuat                                                  Modul 2
dan membaik pulih
perabot                                                    31 Jan Cuti Berganti
                                             6 Minggu     01 Feb Cuti Hari Wilayah
Penyangkut Baju   1.  Penyediaan kayu                                   02 Feb Cuti Peristiwa 1
          2.  Lakaran projek               Sistematik     (Minggu 5 – 10)    03 & 04 Feb Cuti Tahun
          3.  Mentafsir lukisan projek          Hati – hati    31 Jan – 11 Mac       Baru Cina
          4.  Pembinaan tanggam lubang dan puting     Kemas                 14 Feb Cuti Peristiwa 2
             biasa serta temu             Tanggungjawab              15 Feb Cuti Maulidur Rasul
          5.  Membentuk                 Kerjasama                 Ujian Pencapaian 1
          6.  Kemasan awal                Berdikari                   (8 – 11 Mac)
                                                      Sukan Tahunan Sekolah
                                                         (22 – 25 Feb)
                           Cuti Pertengahan Penggal
                             (12 Mac – 20 Mac)

          1.  Penyediaan Kayu                         6 Minggu
                                   Kemas
          2.  Lakaran Projek
                                 Tanggungjawab
          3.  Mentafsir lukisan projek                   (Minggu 11 – 16)       Modul 3
                                  Kerjasama
          4.  Pembinaan tanggam lubang dan puting              21 Mac – 29 April     Cuti Peristiwa 3
 Meja Serbaguna                           Berdikari
             terhenti sebelah serta tanggam temu                            (25 April)
                                   Hati-hati
          5.  Pemasangan plat siku
                                   Tepat
          6.  Kemasan awal

                                                          Modul 4
          1.  Penyediaan Kayu                         6 Minggu
                                  Sistematik
          2.  Lakaran projek
                                  Hati-hati               2 Mei Cuti Ganti Hari Buruh
          3.  Mentafsir lukisan projek                   (Minggu 17 – 22)
                                   Kemas                  Sambutan Hari Guru
          4.  Pembinaan tanggam lubang dan puting              2 Mei – 24 Jun
                                 Tanggungjawab                 Peringkat Sekolah
             berkembar berbahu sebelah, puting
  Meja Tulis                           Kerjasama                     (16 Mei)
             berjanjang dan temu
                                  Berdikari                Peperiksaan Pertengahan
          5.  Melurah kotak meja
                                   Tepat                      Tahun
          6.  Pemasangan kerangka meja
                                                         (18 – 27 Mei)
          7.  Pemasangan engsel dan skru meja
                                                       17 Mei Cuti Hari Wesak
          8.  Kemasan awal
                           Cuti Pertengahan Tahun
                            (28 Mei – 12 Jun)

          1.  Penyediaan Kayu                      6 Minggu
                                  Hati-hati
          2.  Lakaran projek
                                  Kemas
          3.  Mentafsir lukisan projek                (Minggu 23 – 28)       Modul 5
                                Tanggungjawab
          4.  Pembinaan tanggam bajang tembus             27 Jun – 5 Ogos    Ujian Pencapaian 2
  Rak Pamer                           Kerjasama
          5.  Pemotongan lengkok pada dinding                          (2 – 5 Ogos)
                                  Berdikari
          6.  Memasang rak dan kayu kumai
                                  Tepat
          7.  Kemasan awal


          1.  Penyediaan Kayu                      7 Minggu
          2.  Lakaran projek                                   Modul 6
                                  Kemas
          3.  Mentafsir lukisan projek                (Minggu 29 – 35)
                                Tanggungjawab
          4.  Melarik silinder projek                 8 Ogos – 30 Sept
 Tiang Lampu                           Kerjasama
          5.  Melarik piring projek                            16 Sept Hari Malaysia
   Berlarik                           Berdikari
          6.  Melelas                                  26 Ogos Ambang Merdeka
                                  Tepat
          7.  Memasang
          8.  Kemasan awal

                          Cuti Pertengahan Penggal
                            (27 Ogos – 4 Sept)

                                  Kemas     7 Minggu
                                Tanggungjawab           Peperiksaan Akhir Tahun
 Gerak Gempur       Modul Kecemerlangan          Kerjasama   (Minggu 36 - 42)     (17 – 28 Okt)
                                  Berdikari   3 Okt – 18 Nov
                                  Tepat

                           Cuti Akhir Tahun
                           19 Nov – 1 Jan 2012
Disediakan oleh:                                   Disahkan oleh:

……………………….                                      ……………………
Zarudin Bin Mansor                                  Abdullah Bin Ali
Penyelaras Panitia                                  Ketua Bidang
MPV Membuat Perabot                                  Teknik dan Vokasional
                       RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                       MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
                          MEMBUAT PERABOT
                          TINGKATAN 5 (2011)

  BIDANG
               UNIT PEMBELAJARAN              NILAI   PERUNTUKAN MASA        CATATAN
 PEMBELAJARAN

Kemahiran membuat
dan membaik pulih
                                                          Modul 7
perabot
                                                       31 Jan Cuti Berganti
Kerusi        1.  Penyediaan kayu                        7 Minggu
                                                      01 Feb Cuti Hari Wilayah
           2.  Lakaran projek
                                                       02 Feb Cuti Peristiwa 1
           3.  Mentafsir lukisan projek          Sistematik   (Minggu 1 – 7)
                                                       03 & 04 Feb Cuti Tahun
           4.  Pembinaan tanggam lubang dan puting     Hati – hati   3 Jan – 18 Feb
                                                          Baru Cina
              berjanjang serta lubang dan puting      Kemas
                                                       14 Feb Cuti Peristiwa 2
              berbahu sebelah              Tanggungjawab
                                                      15 Feb Cuti Maulidur Rasul
           5.  Membentuk dan mengumai           Kerjasama
           6.  Kemasan awal                 Berdikari
           7.  Memotong dan memasang span dan
              fabrik


Rak kasut       1.  Penyediaan Kayu               Sistematik     7 Minggu
           2.  Lakaran projek                Hati-hati                  Modul 8
           3.  Mentafsir lukisan projek           Kemas     (Minggu 8 – 14)
           4.  Membina tanggam lubang dan puting     Tanggungjawab  21 Feb – 15 April    Ujian Pencapaian 1
              terhenti dan tanggam temu          Kerjasama                  (8 – 11 Mac)
           5.  Melurah dan mengumai             Berdikari             Cuti Pertengahan Penggal
           6.  Membina laci                 Tepat                 (12 Mac – 20 Mac)
           7.  Memasang bahagian rak kasut                           Sukan Tahunan Sekolah
           8.  Kemasan awal                                      (22 – 25 Feb)

                             Cuti Pertengahan Penggal
                               (12 Mac – 20 Mac)

Almari Sisi      1.  Penyediaan Kayu               Sistematik     7 Minggu
           2.  Lakaran projek                Hati-hati                  Modul 9
           3.  Mentafsir lukisan projek           Kemas    (Minggu 15 – 21)
           4.  Membina tanggam lubang dan puting     Tanggungjawab  18 April – 17 Jun   Peperiksaan Pertengahan
              terhenti dan tanggam temu          Kerjasama                   Tahun
           5.  Mengumai dan memotong lengkok        Berdikari                 (18 – 27 Mei)
           6.  Membina laci                 Tepat               2 Mei Cuti Ganti Hari Buruh
           7.  Memasang bahagian sisi almari,        Rasional              16 Mei Hari Guru Peringkat
              engsel, tombol, penetap rel laci dan                           Sekolah
              pintu                                       17 Mei Cuti Hari Wesak
           8.  Kemasan awal                                   25 April Cuti Peristiwa 3

                             Cuti Pertengahan Tahun
                              (28 Mei – 12 Jun)

Baik pulih perabot  1.  Jenis kerosakan               Berdikari     4 Minggu
           2.  Prosedur baik pulih perabot         Rasional                  Modul 10
                                           (Minggu 22 – 25)
                                           20 Jun – 15 Julai


Reka bentuk dan    1.  Mereka bentuk dan melakar projek       Sistematik    6 Minggu
Penghasilan Perabot  2.  Penyediaan bahan dan anggaran kos       Berdikari                 Modul 11
           3.  Memotong komponen               Rasional   (Minggu 26 – 31)
           4.  Memasang komponen dan barangan         Tepat    18 Julai – 26 Ogos
           5.  Kemasan


                             Cuti Pertengahan Penggal
                               (27 Ogos – 4 Sept)

Keusahawanan     1.  Kemahiran komunikasi             Sistematik    4 Minggu
           2.  Kemahiran membuat keputusan          Berdikari                 Modul 12
           3.  Rancangan perniagaan             Rasional   (Minggu 32 – 35)
           4.  Agensi yang membantu usahawan         Tepat    5 Sept – 30 Sept     Percubaan SPM 1
          5.  Pemasaran                   Yakin               (7 Sept– 20 Sept)
          6.  Peluang kerjaya di industri membuat      Kreatif             16 Sept Hari Malaysia
            perabot                                   21 Sept Sambutan Hari
                                                    Malaysia/Hari Raya
                                   Kemas     7 Minggu      Percubaan SPM 2
                                 Tanggungjawab              (4 Okt – 14 Okt)
 Gerak Gempur       Modul Kecemerlangan           Kerjasama   (Minggu 36 - 42)
                                   Berdikari   3 Okt – 18 Nov
                                   Tepat

                             Cuti Akhir Tahun
                            19 Nov – 1 Jan 2012
Disediakan oleh:                                    Disahkan oleh:

……………………….                                       ……………………
Zarudin Bin Mansor                                   Abdullah Bin Ali
Penyelaras Panitia                                   Ketua Bidang
MPV Membuat Perabot                                   Teknik dan Vokasional

								
To top