bayi by labkom

VIEWS: 1,512 PAGES: 22

									No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Nama Amin Anis Amanullah Akram Ahmad Ad-ham Aslam Arsalan Aiman Arhab As'ad Adib Addar Quthni Attirmidzi Aththobarani Al Baihaqi Annasai Asyraf Amir Anas Althaf Amjad Ahnaf Anwar Arhab Azhar Aufa Anjab Akhdan Akmal Abrar Aflah Anshar Amrullah Asad Afdhol 'Aashim 'Aamir 'Atiq 'Adli 'Arif 'Adnan 'Aali 'Adil 'Abduh 'Azzan 'Azzam 'Azmi Athallah 'Aqil 'Aun

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

'Aafi 'Aathif Alauddin 'Aakif 'Aqib 'Afif 'Aatik 'Alim 'Abid 'Abbad 'Ariq Antar

Artinya Pemengang Amanat Ramah tamah dalam pergaulan Keamanan dari Allah Lebih Mulia Terpuji (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam Nama seorang tokoh Islam Kanan Memanjakan Bahagia Beradab Seorang imam perawi hadist Imam perawi hadist Imam perawi hadist Imam perawi hadist Imam perawi hadist Lebih mulia Penguasa - pemimpin Mesra - periang Lebih lembut Lebih mulia Lebih suci (Lurus) Lebih bersinar Lebih lebar dan luas Lebih cerah Lebih tepat Lebih utama dan bernilai Sahabat Lebih lengkap (sempurna) Golongan yang berbuat kebajikan Lebih sukses Kaum Anshar sahabat Nabi saw Perintah Allah Singa Lebih Utama Menjauhi maksiat Memakmurkan (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan Adil Arif bijaksana Nama orang dahulu Tinggi Adil Hamba-Nya Nama orang Dahulu Kebulatan tekad Keteguhan hati Karunia Allah Yang baik budi Pertolongan

Yang mengampuni Belas kasih Kemulian agama Beritikaf Balasan yang baik Punya harga diri (1) Pemurah (2) Yang murni Berilmu Beribadah Tekun beribadah (1) baik Budi (2) Mulia asalnya Berani dalam peperangan

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttamam Badruzzaman

Artinya (1) Singa (2) Pemberani Bulan Purnama Bulan purnama agama Bercahaya - kemilau Selalu senyum Tersenyum Pemberi kabar gembira Keindahan agama Elok Mempercepat jalannya Indah Dalil - Bukti - Cahaya Pagi-pagi benar Pembelah Dalil (cahaya) agama Pagi-pagi benar Menonjol Berita gembira Ujung jari Pengganti Fasih Berjalan cepat Dingin Imam perawi hadist Bulan purnama Bulan purnama bagi jaman

NO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Nama Dzakwan Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

Artinya Harum semerbak (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan Penghalau Nama Pedang Rasulullah saw Menang Yang membantu Sinar (cahaya) hak Sinar - cahaya Yang langsing Tamu Allah

NO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama Artinya Faiz Menang Falah Sukses - beruntung - jaya Falih Yang sukses Fakhri Kebanggaan Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal Fauzan Kemenangan Faisal Pemisah antara hak dan batil Fuad Benak - jantung hati Fuhaid Harimau Fahim Memahami Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan Fauhad Anak kecil yang gemuk Fagih Ahli fiqih Faris Penunggang kuda Faruq Pembeda antara hak dan batil Farhan Bergembira Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil FakhruddinKebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan - keutamaan

No. 01. 02. 03. 04. 05.

Nama Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan

Artinya Pengampunan Prajurit dimedan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Nama Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani' Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hamdan Hauzan Huwaidi Habibi

Artinya Murni Orang yang teliti Pujian Singa (1) Pemelihara (2) Penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh - lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibnu Hibban Pewari Hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan (1) Maharaja (2) Singa Yang Shalat tahajjud Anugrah Allah Penetap disuatu tempat Mahluk Manusia Kembali kepada yang hak Kesayanganku

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16

Nama Artinya 'Izzuddin Kemuliaan agama 'Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 'Irfan Pengetahuan 'Imran Nama ayahanda Maryam as 'Isom Maksum 'Imaduddin Tiang agama Ihsan Kebaikan Imam Pemimpin Iqbal Pujangga Muslim Ikhlas Ikhlas Iyad Gunung yang sukar didaki Iman Keimanan Ilham Isyarat yang baik Irsyad Petunjuk Ijlal Terhormat - Mulia Isyraf Pengawasan

Huruf J
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Nama Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam'an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi Artinya Indah Keindahan Permata Keindahan agama Perjuangan Tentara Nama Ulama Besar Keagungan Permata-permata Yang Baik Suara Nyaring - Lantang Badan - Fisik Malaikat Jibril Pemurah Dua pasukan Tetangga Allah Nama Sastrawan Keberanian Boleh Baru Kelompok manusia Prajurit

Huruf K
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. Nama Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib Khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi' Khodhi' Khidhir Khalaf Khairon Artinya Kesempurnaan Kesempurnaan agama Sempurna Menahan Diri Kebaikan Agama Kebaikan (dari) Allah Murni Ahli pidato Orang yang berkhotbah Nama seorang ahli sejarah Kebaikan Kesayangan Yang mengetahui dengan sebenarnya (1) Penyimpan harta (2) Bendahara Orang yang khusyu' dalam shalat Orang yang rendah hati Orang shaleh kawan nabi Musa as (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama Kebaikan

Huruf L

No. 01. 02. 03. 04. 05.

Nama Labib Luthfi Luqman Lami' Luqmanul hakim

Artinya Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Nama Maajid Ma'mun Muhyiddin Mar'ie Masyhur Majdi Mukhtar Mas'ud Murtadho Marwan Mustafa Maalik Mubarak Mujahid Majduddin Mahbub Muhsin Mahmud Mursyid Muslim Mu'min Muammar Mahrus Mudrik Ma'ruf Mundzir Mustajab Marzuq Muin Maliki Mansur Munadi Murfid Mahir Miftah Munir Munawir Munawwir Mufrih Mu'tashim Mukarrom Mus'ad Mahdi Mushoddaq Mushoddiq Muhtarom Muhajir Misbah Misbahuddin Muntashir Muflih

Artinya Mulia Aman Yang menghidupkan agama Terpelihara Kesohor Kemuliaan Terpilih Bahagia Diridhoi (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Pilihan Yang memiliki Yang diberkahi Pejuang Kemuliaan agama Disukai - Dicintai Yang berbuat kebaikan Terpuji Pemberi petunjuk jalan Seorang Muslim Seorang yang beriman Berumur panjang Yang dijaga Berakal - Memahami (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Pemberi peringatan Terkabul do'anya Yang diberi rezeki Penolong Penganut mazhab Imam Malik Yang dimenangkan Yang berseru Penolong Pandai - Cakap Kunci Bersinar Yang ikut latihan militer Pemutih dengan kapur Penggembira Terpelihara dari dosa Yang Mulia Yang dibahagiakan Yang mendapat Hidayah Dapat dipercaya Yang mempercayai Yang terhormat (di hormati) Yang berhijrah Pelita - Lampu Pelita agama Yang menang Yang sukses - Jaya

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Mushlih Mu'afa Mukhlis Mukhlas Munif Marjan Ma'shum Maimun Mustaqim Marsa Musyif Makarim Muthliq Mamduh Mazru'i Mubasysyir Mastur Musyaffa' Mudhoffar Muthohhar Masy'al Ma'lum Ma'mur Muzakki Murad Mahfudh Mukhbit Muqsith Mutawakkil Mutawalli Mahasin Muti' Mufid Manaf Munib Muwaffaq Mustaghfirin Musaid

Yang memperbaiki Yang selamat - sehat Yang Ikhlas Yang Ikhlas Tinggi Kedudukannya - Menonjol Batu permata marjan Terhindar dari dosa Yang diberkahi Lurus Pelabuhan Pengawas Bersifat mulia Pemberi sesuatu Yang dipuji Yang ditanami Pemberi kabar gembira Tertutup - dirahasiakan Memperoleh syafa'at Yang dimenangkan yang disucikan Tempat menyalakan Api Yang diketahui Makmur (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri Kemauan Terpeliharan - terjaga Tunduk patuh Berbuat adil Yang bertawakal Yang menangani jabatan atau urusan Kebaikan- kebaikan yang selalu taat Memberi manfaat Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya Yang berinabah (kembali) kejalan Allah yang mendapat Taufiq (restu) Orang-orang yang beristighfar Pembantu - Penolong

ari Bani Umayyah

mbersihkan diri

. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Nama Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu'man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Naji Naif Nashif Nizar Na'im Nuri Nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nadim Nashir Nafil Nazih Nidham Najib Nadhim Nasim Nawwar Nafis Nabhan Najmuddin Nadhif Nahid

Artinya Penolong Penolong Agama Kemenangan dari Allah Yang suka memberi Kenikmatan Cahaya Agama Indah - elok Dermawan Tempat pertemuan (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat (1) Berkedudukan (2)Menonjol (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi Kenikmatan Bercahaya Cerdik - Mulia Cerdik - Mahir Bintang Teratur (disiplin) Setia - Loyal - Ikhlas Jarang Yang menonjolkan Teman minum Pembela Tambahan Bersih dari noda cacat Peraturan Mulia - Utama -bernilai Pengatur Angin Sepai - sepoi Pemberi cahaya Berharga Mulia - terkenal Bintang agama Bersih Anak dalam masa puber

Huruf Q
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Nama Qosim Qoid Qutub Qani' Qosiim Quraisy Artinya Ganteng - Yang membagi Pemimpin (1) Nama Pemimpin (2) Kutub Puas (1) Yang molek (2) Bahagian Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

Huruf R
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nama Artinya Rajih Timbangan yang mantap Rafi' Tinggi RahmatullahRahmat Allah Rusydi Penunjuk jalan lurus Ridhwan Keridhoan Allah Rifqi Kawan pendamping Riyadh Taman Rasyid Mendapat petunjuk Rosyid Memberi petunjuk Roja' Harapan Raihan Tumbuhan yang harum Rahmi Belas kasih Rosyad Petunjuk jalan lurus Rafid (1) Penolong (2) Pengawal Rizqullah Rizki dari Allah Ramadhan Bulan ramadhan Rafii' Tinggi derajatnya Ridho Keridhoan Rajab Bulan rajab Roid Pemimpin Rozin Serius dalam prilaku Robii' Musim semi Rabbani Karena Allah semata-mata Rahid Lembut Rofiq Kawan akrab Rafif Berahlak baik Rosyiq Bentuk tubuh yang indah Rodhi Merasa ridho Roji Berpengharapan Robih Beruntung

Huruf T
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Nama Artinya Tajuddin Mahkota agama Taqiuddin Takwa dalam agama Taufiq Taufiq limpahan Allah Tamim Orang yang kuat Taisir Kemudahan Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) Taqi Bertakwa Tahsin Perbaikan Tamam Sempurna Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman (Allah) Maha Pengasih Taufiq Thoriq Orang yang mengetuk malam hari Thalal Keindahan - keadaan yang baik Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari Thaha Dua huruf permulaan surat Thomi Tinggi Thahir Bersih - Suci Thoyyib Baik Thufail Lembut - Halus Tsabit Yang tetap Tsawab Pahala Tsauban Kembali berkumpul Tsamud Kaum nabi Shaleh as Tsaqib Jitu

Huruf U
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. Nama 'Ubaid ' Uwamir 'Ushaim 'Umair 'Ulwan 'Umron 'Ujab Artinya Hamba Nama Orang dahulu Memelihara dari keburukan Nama orang dahulu Tinggi (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk Keajaiban

Huruf W
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Nama Wajih Wail Waliuddin Washif Wahid Wisam Wafi Wajdi Washil Wasim Wafir Wahib Artinya Orang yang berkedudukan Yang kembali (berlindung) Kepada Allah Penolong (pembela) Agama Punya Sifat tertentu Sendirian (1) Bintang Kehormatan (2) Medali Sempurna Cinta - Gembira - Kaya - Kuasa Menyambung hubungan kekeluargaan Rupawan Lengkap - banyak kebaikannya Banyak memberi

Huruf Y
No. 01. 02. 03. 04. 05. Nama Yaasiin Yazid Yaasir Yasykur Yusron Artinya Ayat pertama surat yaasiin Bertambah - Lebih Orang yang mudah Bersyukur Kemudahaan

Huruf Z
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nama Zaki Zuhair Zufar Zahid Ziyad Zahir Zahran Zamir Zumar Zain Zainuddin Zainulabidin Zainularifin Zainulmuttaqin Zaqhlul Zaidan Zuhdi Zaidun Artinya (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih (1) bercahaya (2)Keindahaan (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Suatu kelebihan (1) Cemerlang (2) Warna cerah (1) Bunga (2) Keindahan Anak kecil yang cantik Anak kecil yang cantik Bagus Kebagusan Agama Kebagusan para penyembah Allah Kebagusan orang-orang arif Kebagusan orang-orang bertakwa Nama tokoh Mesir Tambahan - Kelebihan (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Tambahan - Kelebihan

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Nama Artinya Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului Sami Tinggi kedudukannya Samir Teman ngobrol Surur Kegembiraan Sa'di Bahagia Sufyan Nama tokoh Ulama Saif Pedang Salam Keselamatan - keamanan Sa'ud Bahagia Said Bahagia Salim Selamat Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw Siraj Lampu - Pelita Sirajuddin Pelita agama Suud Bahagia Sa'dun Bahagia Samih Lemah lembut - Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan - Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar - tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya'ban Bulan Sya'ban Syahid Mati Syahid Syafi' Memberi syafa'at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang - meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja' Pemberani Syaraf Kemuliaan

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari SyamsulhadiMatahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar - Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar Shidqi Benar - jujur Shiddiq Membenarkan Shaleh Baik Shalah Perbaikan - kebaikan Shalahuddin Kebaikan agama Shobhi Pagi hari Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas Shaddam Benturan Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa Shafar Bulan Safar Shoib Tepat mengenai sasaran Shohib Teman Shabban Pembuat sabun Shofi Jernih


								
To top