RENAL FONKS YONLAR by pptfiles

VIEWS: 37 PAGES: 1

									                                 Documents
RENAL FONKS?YONLAR.doc ( 170 KB )

  Download File  Preview File  Report Broken Link


URL: http://www.medicine.ankara.edu.tr/temel_tip/biyokimya-
/files./Renal%20Fonksiyonlar.doc
Tags: medicine ankara edu tr temel tip biyokimya files Renal Fonksiyonlar doc RENAL F
ZYOLOJ Üç temel proses vard r; bunlar, glomeruler filtrasyon, tubuler reabsorbsiyon ve
tubuler sekresyondur ( ekil 23 3nefronlar n bu üç farkl durumunu
Size: 170 KB
                       DMCA

								
To top