Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Przedsi biorstwo Produkcyjno- Us ugowo-Handlowe Renal Jacek Styrna by malj

VIEWS: 74 PAGES: 1

									Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "Renal" Jacek Styrna
Mikułowice 345, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 72 13

Spółdzielnia Usługowo Zaopatrz. Rolników i Kółek Rolniczych
28-300 Jędrzejów, ul. Rakowska 33, tel: (041) 3862382

ABG Przedsiębiorstwo Prywatne Adam Bukowski
26-200 Końskie, Kazanów Stary 103, tel kom. 0603118686

PPHU "Agroremont" Jacek Mazur
Faliszowice 13, 27-650 Samborzec, tel/fax: (015) 644-23-36

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Stodoły 52, 27-532 Wojciechowice tel: (015)8614-113, 8614-174

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Mieczysław Czarnecki
Wąworków 25, 27-500 Opatów, tel: (015)8682583, 8683443

Centrum Motoryzacyjne Polmozbyt Spółka z o. o.
25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191, tel: (041)366-39-00 w. 248

Firma -Krupski- Henryk Krupski
28-136 Nowy Korczyn, ul. Stopnicka 19, tel: (041)3771131

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
28-400 Pińczów, ul. Grodziskowa 14, tel: (041) 357-20-69

Zakład Transportu Energetyki spółka z o. o.
28-230 Połaniec, ul. Osiecka 34, tel: (015) 86-50-265

Wielobranżowa Firma Handlowo-Usługowa "Eko-Mix" Krystyna Borzęcka
Stawiszyce 95, 28-425 Złota, tel. (041) 356-22-30

"Agrokaz" Naprawa Sprzętu Rolniczego Zbigniew Kwapisz
Roztylice-Nagorzyce Nr 19, 27-425 Waśniów, tel: (041) 334-23-14

Zespół Szkół Zawodowych
28-530 Skalbmierz, ul. Kanonijska 7, tel: (041) 352-90-37

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 22, tel. (041) 30-25-029

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Sad-Pol" s.c. Zbigniew Broda
Ryłowice 62, 27-650 Samborzec, tel: (015) 832-33-97

Firma Usługowo-Handlowa "Auto-Agro-Serwis" Zdzisław Nasternak
27-660 Koprzywnica, ul. Piaskowa 40, tel: (015) 847-66-95

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
Krzelów 39. 28-340 Sędziszów. tel. (041) 38-11-029

								
To top