Docstoc

Criterios de Dialisis - Criterios RIFLE para Insuficiencia

Document Sample
Criterios de Dialisis - Criterios RIFLE para Insuficiencia Powered By Docstoc
					    Criterios para iniciación tratamiento renal sustitutivo (Dialisis)

                 Criterios de Dialisis
         Oliguria: Diuresis < 200 mL en 12h
         Anuria: < 50 mL en 6h
         Hiperpotasemia > 6,5 mEq/L
         Acidosis severa: pH<7.0
         Azotemia: urea > 30 mmol/L
          Creatinina >265 mmol/L
         Edema pulmonar resistente a diureticos
         Uremia (Encefalopatía,Pericarditis, Miopatía, Neuropatía
         urémicas)
         Na > 155 mEq/L o < 120 mEq/L
         Hipertermia >40ºC
         Sobredosis con tóxico dializable
Con solo un criterio se puede considerar iniciar o no Dialisis, con dos o más existe
recomendación firme.
2007 Bagshaw. SURGERY 25:9. 391
Lameire. Acute renal failure. Lancet 2005; 365: 417–30

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10729
posted:11/7/2010
language:Spanish
pages:2
pptfiles pptfiles
About