doc - Acute Renal Failure by pptfiles

VIEWS: 137 PAGES: 8

									                      ‫1‬
               ‫‪Acute Renal Failure‬‬

                               ‫הגדרה: ירידה תוך שעות-ימים ב-‪GFR‬‬
   ‫תפקידי הכליה: מאזן חומצה-בסיס, אלקטרוליטים, שמירה על נפח, אקסקרציה של תוצרי פירוק חנקניים.‬

                     ‫‪ ARF‬איננו מחלה אלא סימפטום של מחלה ומעיד על חומרתה.‬

‫מעבדה: עליה בתוצרים חנקניים: ‪ ,Urea / BUN‬קריאטינין: לוקח זמן עד שמתחיל לעלות (אבל זה המדד שיש).‬

  ‫‪ ARF‬מופיעה ב-%5 מהחולים המאושפזים. בטיפול נמרץ- %03. תמותת חולים בט"נ- %00. ולכן: מניעה!‬

                                             ‫הגדרות:‬
                                 ‫אזוטמיה: צבירת התוצרים החנקניים.‬
                             ‫אורמיה: הסימפטומים המלווים את האזוטמיה‬
                              ‫אוליגוריה: פחות מ-004 מ"ל שתן ליממה.‬
                                 ‫אנאוריה: פחות מ-001 מ"ל ליממה.‬

                                    ‫1. אבחנה בין ‪ ARF‬ל -‪CRF‬‬
                                          ‫א. בדיקות קודמות‬
                         ‫ב. קצב עליית קריאטינין. כרונית- איטי. אקוטית- מהיר.‬
                                      ‫ג. אנאוריה- רק באקוטית.‬
                      ‫ד. אנמיה- בעבר סימן לכרונית, היום גם באקוטית. לא מבחין.‬
                                         ‫ה. סידן וזרחן - כנ"ל‬
                        ‫ו. גודל כליות- ‪ US‬בחדר מיון, קטנות ואטרופיות-כרונית.‬

                                    ‫2. מה הסיבה לאס"כ אקוטית?‬
                 ‫א. ‪ :pre-renal‬בעיה פונקציונאלית כתוצאה ממשהו שקורה לפני הכליה.‬
                           ‫ב. )‪ :intrinsic (renal‬פגיעה פרנכימטית כלייתית.‬
                                    ‫ג. ‪ :Post- renal‬חסימה (אבן)‬

                                          ‫אפידמיולוגיה:‬
                             ‫%00 הם מצבים אינטרינזים ופרה-רנליים.‬
                      ‫בקהילה- בד"כ פרה-רנלי. בבי"ח-אינטרינזי, %00 הם ‪.ATN‬‬

                                          ‫א. ‪Pre-Renal‬‬
                                        ‫‪-Volume depletion‬‬
                            ‫•איבוד ממערכת העיכול (הקאה, שלשול, זונדה)‬
                         ‫•איבוד כלייתי (משתנים, דיורזה אוסמוטית, ‪ , DI‬ועוד)‬
                              ‫•עור (כויות, עליה ב- ‪)insensible losses‬‬
          ‫• ‪- 3rd spacing‬חלל שאיננו בש"מ עם האחרים. למשל, טראומה לשריר והוא סופג מים.‬
                    ‫(היפואלבומינמיה, פנקראטיטיס, טראומה, ועוד)‬

                  ‫‪ -Effective Volume Depletion‬יש נפח אבל הוא לא מגיע לכליה.‬
                                          ‫- אי ספיקת לב‬
          ‫- סינדרום נפרוטי - ירידה באלבומין (איבוד בשתן)‪ ‬בצקת. הנוזל יוצא מהדם לרקמות.‬
                                            ‫-צירוזיס‬

                                     ‫הפרעה לזרימת דם כלייתית:‬
             ‫- ואזודילטציה סיסטמית (ספסיס, אנאפילקסיס, יאטרוגני- תרופות להורדת ל"ד).‬
                   ‫-ואזקונסטריקציה כלייתית (היפוקלצמיה, תרופות-ציקלוספורין ‪)A‬‬
                                ‫-בעיה באוטורגוליציה כלייתית (להלן).‬
                            ‫2‬

                                      ‫אוטורגולציה כלייתית (מנגנוני פיצוי)‬
                                             ‫שינויים נירוהורמונליים:‬
    ‫איבוד נוזלים ‪ ‬מע' עצבים סימתטית: עליית ‪ ADH‬ורנין ‪‬עליית אנגיוטנסין2 ‪‬עליית אלדוסטרון‪‬ספיגת נתרן‬
                                                 ‫(ומים, משנית).‬
                                ‫וכך, בטווח מסוים של לחצי דם ‪ GFR‬נשאר קבוע.‬
         ‫ההורמון השולט על הארטריולה ה-‪ :Efferent‬אנגיוטנסין2. על ה ‪ ,PG -Afferent‬הנוצרים גם מקומית.‬

                   ‫שמירה על פילטרציה: חוסר נפח‪‬עליה ב‪ PG‬הרחבת הארטריולה ה-‪Afferent‬‬
                   ‫עליה ב2‪AT‬כיווץ הארטריולה ה- ‪Efferent‬‬

                                  ‫שמירה על נפח: יש לספוג נתרן ומשנית לו מים.‬
                            ‫2‪ AT‬ומע' העצבים הסימפתטית מגבירות ספיגת נתרן ב-‪.PT‬‬
                                      ‫אלדוסטרון ו‪ ADH‬סופגים נתרן ב-‪.CD‬‬

                          ‫האוריאה נספגת יחד עם נתרן ולכן תעלה בדם יותר מהקריאטינין‬
                       ‫(יש ספיגה שלה בנוסף לירידה בהפרשתה, קריאטינין רק ירידה בהפרשה).‬
                             ‫ריכוז השתן יהיה גבוה כי הכליה סופגת מים יחד עם הנתרן.‬

                                        ‫‪Fractional Excretion of Na‬‬
         ‫היחס בין הנתרן שהופרש בשתן לבין הנתרן שעבר סינון. 001 ‪FENa={U/P[Na] {/{U/Cr[Na]} x‬‬
                                           ‫(נוסחאות מפורטות במצגת)‬
                   ‫כאשר זה קטן מ-%1‪ ‬ספיגה מוגברת של נתרן ‪ ‬נפח (או נפח אפקטיבי) ירוד.‬
      ‫זהו מנגנון אדפטציה. במצב זה קריאטינין לא עולה, ‪ GFR‬שמור, אוריאה יכולה לעלות כי נספגת משנית לנתרן.‬

‫‪ - ARF‬כאשר הירידה בזרימת הדם הכלייתית היא מעבר ליכולת הפיצוי. אין פגיעה בכליה עצמה אך לא מגיע אליה מספיק דם‬
                                                    ‫לסינון.‬

                               ‫‪ -Pre-renal ARF‬עליה של קריאטינין ואוריאה. ערכים:‬

                                            ‫‪UNa < 10 meq/L‬‬
                                               ‫%1< ‪FENa‬‬
                                        ‫‪Uosm > 500mosmol/Kg‬‬
             ‫20.1 > ‪ -Specific gravity‬יחס נפח שתן לאותו נפח מים מזוקקים. [תקין 310.1-000.1]‬
                                     ‫02 > ‪Plasma BUN/Creatinine‬‬
         ‫משקע שתן: אין תאים, ‪ -hyaline casts‬החלבון בטובולי מתגבש בצורה גלילית, בגלל הריכוז הרב.‬


                                          ‫טיפול למצבים פרה רנליים:‬
            ‫החזרת נפח ע"י סליין (למעט א"ס לב מחשש לבצקת ריאות, אז ניתן תרופות לשיפור תפקוד הלב).‬
                              ‫3‬
                                              ‫ב. ‪Intrinsic ARF‬‬
                                      ‫סוגים: ‪Acute Tubular Necrosis -ATN‬‬
                                       ‫‪Acute interstitial Nephritis‬‬
                                                ‫‪Acute GN‬‬
                                       ‫‪Acute Vascular Syndromes‬‬
                                          ‫‪Tubular Obstruction‬‬

                                     ‫‪ -ATN‬יכול לנבוע ממצב איסכמי או טוקסי.‬

                                                ‫‪Ischemic ATN‬‬
             ‫נגרם מסיבה פרה רנלית שלא טופלה. הטובולי רגיש מראש לאיסכמיה, כל פגיעה קטנה תגרום לנזק.‬
                                ‫תאים פעילים יותר ייפגעו יותר: חלק 3 של ‪.TAL ,PT‬‬

                                                     ‫3 שלבים:‬
                                            ‫איניציאציה... מצב פרה קליני‬
                                    ‫‪ -Maintenance‬פגיעה איסכמית עם נזק לכליות‬
                                                       ‫ריפוי‬

                ‫איסכמיה‪ ‬תאים שנפגעו נושרים לטובולי ומתקבל גליל של חלבון עם תאים, עלול לסתום.‬
   ‫בשלב הראשון עדיין יש פילטרציה כי גלומרולוס עוד תקין. אבל, באזורים שאין בהם תאים, יש דליפה חזרה לדם, כלומר‬
                              ‫יש צבירת טוקסינים חנקניים עוד לפני פגיעה גלומרולרית.‬

     ‫-ירידה בזרימת הדם: ‪ -TubuloGlomerular Feedback‬כלי הדם ה ‪ aff‬מתכווצים, ויש החמרה של הנזק האיסכמי.‬
                                   ‫-נזק אנדותליאלי עם אקטיבציית לויקוציטים‬
                                              ‫-ייצור רדיקלי חמצן‬
                                               ‫- הפעלת משלים‬

            ‫לסיכום: חסימה בטובולי‪  Backleak ‬ירידה בזרימת הדם (כיווץ+נזק חמצוני) ‪ ‬ירידה ב‪GFR‬‬

‫•בשלב ה ‪ initiation‬יש להחזיר פרפוזיה. לא ירפא את הנזק אך ימנע החמרה. לעיתים יכול עצמו לגרום ‪.reperfusion injury‬‬
       ‫•בשלב ה-‪ maintenence‬זהו השלב בו החולה מפתח סימנים וסימפטומים אורמים, בו יש לתת תמיכה עד לריפוי.‬
   ‫בשלב זה תתכן אוליגוריה וכך מבדילים בין ‪ oliguric ATN‬ל- ‪ -non oliguric ATN‬משקף את חומרת ונרחבות הנזק.‬
                                                       ‫אבחנה‬
                                             ‫•כל הסיבות ל-‪.pre renal‬‬
                                     ‫•לא מגיב לשיפור בפרפוזיה. -כי כבר יש נזק.‬
                           ‫•מעבדה:אין טובולי: ריכוז השתן- איזואוסמוטי (שווה בערך לדם)‬
                     ‫ריכוז הנתרן בשתן- גבוה (מעל 02 מא"ק), לא חוזר בדליפה.‬
    ‫מה יהיה ה-‪ -FE Na‬מעל %1- זהו הפקטור האבחנתי החשוב האם עדיין פרה-רנלי או כבר ‪ATN‬‬
              ‫מה יהיה היחס ‪BUN/Creat‬לא מעל 20 כי לא היתה ספיגה אקטיבית.‬
                                         ‫משקעים בשתן‬
                                              ‫טיפול אין ספציפי, מניעה.‬

          ‫‪ -Cortical Necrosis‬מצב שכבר איננו הפיך, נזק איסכמי קשה. (ב-‪ ATN‬יש פוטנציאל לריפוי עצמי).‬
                           ‫4‬
                                                ‫‪Toxic ATN‬‬

                                              ‫טוקסינים אנדוגנים:‬

                                   ‫‪Heme Pigment Nephropathy‬‬     ‫‪‬‬

                                           ‫מיוגלובין- רבדומיוליזה:‬
      ‫סיבות רבות החשובה ביותר- טראומה. נוספות: התכווצויות, טוקסינים- קוקאין, אקסטזי; תרופות- סטטינים;‬
                                           ‫היפופוספטמיה, זיהומים.‬

                                ‫מכה לשריר ‪ ‬ספיחת נוזלים ‪ ‬ירידת נפח דם.‬
                           ‫נזק לשריר ‪ ‬טוקסינים ‪ ‬נזק לכלי הדם‬
                        ‫מיוגלובין שהשתחרר קושר ‪  NO‬הרחבת כלי דם‬

                     ‫מיוגלובין יכול לשקוע בטובולי ולחסום אותו. כלומר, נזק איסכמי+חסימה.‬

                                                 ‫אבחנה:‬
  ‫סיפור מתאים, שתן קוקה-קולה, אי ספיקת כליות. עליה ב-‪ ,CPK‬עליה באלקטרוליטים תוך תאיים. (זרחן , אוריאה).‬
                                                ‫%<‪FENa‬‬
                                        ‫בדיקת שתן חיובית ל-‪.Heme‬‬

                                                  ‫טיפול‬
‫-מניעת נזק כלייתי לשמור על תפוקת שתן כדי למנוע חסימה. אם נותנים נוזלים- השריר יספח אותם, ויש ‪compartment‬‬
                           ‫‪ ,syndrome‬לפעמים צריך לחתוך את הפציה כדי לשחרר.‬
                               ‫-הבססת השתן (מיוגלובין שוקע בסביבה חומצית)‬
                   ‫-מניטול- חומר אוסמוטי שיגרום לדיורזיס אוסמוטי (ואולי תופס רדיקלים).‬

                        ‫כל הנ"ל מונע ‪ ARF‬ולא מטפל. אם כבר יש נזק טוקסי- טיפול תומך.‬

                                               ‫המוגלובין:‬
     ‫היום- נדיר. בעבר- כתוצאה ממנת דם לא מתאימה, או המוליזה תוך כלית כתוצאה מארס נחש, מלריה, ‪.G6PD‬‬
                               ‫(להמוגלובין יש האפטוגלובין שתופס אותו בדם)‬


                                      ‫‪Tumor Lysis Syndrome‬‬     ‫‪‬‬

                ‫•נמק מאסיבי של גידול- בד"כ המאטולוגי. בד"כ בעקבות טיפול. (קיים גם ספונטאני)‬
                                       ‫•‪Acute uric acid nephropathy‬‬
                       ‫•שחרור ‪ UA‬מהתאים ושקיעה וחסימה ב‪ DT‬שם השתן מרוכז וחומצי.‬
                               ‫•שחרור ‪ P‬ושקיעה של גבישי ‪ CaP‬נזק לתאי הטובולי‬

                                                 ‫אבחנה:‬
                                              ‫סיפור קליני.‬
                         ‫מעבדה: ‪ UA ,K ,P‬גבוהים, היפוקלצמיה, יחס ‪1<Uua/Ucreat‬‬

                                                    ‫טיפול:‬
                 ‫מניעה- שמיר על תפוקת שתן על ידי מתן נוזלים. הבססת השתן על ידי מתן ביקרבונט.‬
                                ‫הורדת ‪ UA‬על ידי תרופות ל-‪( Gout‬אלופורינול).‬
                                       ‫הכנת החולה לפני טיפול כימותרפי.‬
              ‫אם כבר ‪ UA‬גבוה: דיאליזה. בילדים אושר לשימוש ‪ Ureate Oxidase‬שמפרק אותה. יקר.‬
                                      ‫‪Multiple Myeloma ATN ‬‬
          ‫גידול שמפריש שרשראות קלות, גורמות ל‪ ATN‬טוקסי וגם יוצרות גלילים בטובולי וחוסמים אותו.‬
                         ‫5‬
                                                ‫בנוסף:‬
                                         ‫• ‪Interstitial Nephritis‬‬
                                   ‫•נזק מהיפראוריצמיה ו-‪ TLS‬עם טיפול.‬
                                               ‫•היפרקלצמיה‬
                                                 ‫•תרופות‬
                                                ‫•עמילואיד‬
                                      ‫•אינפילטרציה של תאי המיאלומה‬
                                              ‫•נטיה לזיהומים‬


                                           ‫טוקסינים אקסוגניים‬
                                       ‫בעיקר תרופות וחומרי ניגוד.‬
                ‫-תרופות והכליה: תמיד לשאול על תרופות ולשקול אלטרנטיבות, להתאים מינון.‬
                                         ‫(רשימת תרופות במצגת)‬

                                     ‫נפרופתיה עקב חומרי ניגוד:‬
                      ‫מעלים קריאטינין מהר מאוד, אך אם בריאים בד"כ מבריאים...‬
                                              ‫2 שלבים:‬
                                             ‫ואזודילטציה‬
            ‫ואזוקונסטריקציה של המערכת ה- ‪( Afferent‬התנהגות של מצב פרה רנלי, %1<‪)FENa‬‬
                                ‫בנוסף, נגרם נזק חימצוני ישיר לטובולי.‬

                                            ‫גורמי סיכון:‬
                                      ‫-אנשים שחסר להם נפח‬
                                             ‫-מבוגרים‬
                                          ‫-מחלות כרוניות‬
           ‫-מקבלי תרופות ואזוקונסטריקטיביות ל-‪ NSAID( Aff‬מעכבים ‪  PG‬ואזוקונסטריקציה).‬

                                                ‫טיפול:‬
                                            ‫מניעה! הידרציה.‬
              ‫‪ N-Acetyl Cystein‬מוריד תהליכי חמצון, נראה שמתן מניעתי שלו מונע נזק כלייתי.‬

                                              ‫אמינוגליקוזידים:‬
                    ‫‪ -Gentamycime‬נאגר ב‪ PT‬וגורם לנזק חימצוני, ונזק פונקציונלי ב-‪.DT‬‬
        ‫זהו תהליך שעובר רוויה ולכן עדיף לתת כמות גדולה פעם ביום ולא כמות קטנה מספר פעמים ביום.‬
                                  ‫נזק מופיע לאחר שבוע והריפוי גם לוקח זמן.‬
           ‫(מניעה: לשקול היטב האם לתת, לא לתת יחד עם עוד תרופות נפרוטוקסיות, מתן חד יומי...)‬

                                        ‫‪( Sepsis‬שייך לאיסכמי??)‬
                              ‫שכיחות ‪ 20% -ARF‬אם כבר בשוק ספטי- %05.‬
‫ואזודילטציה סיסטמית ‪ ‬מורדי פרפוזיה כלייתית. בנוסף, ואזוקונסטריקציה תוך כלייתית, נזק אפיתליאלי, תרופות.‬

                                                 ‫טיפול:‬
   ‫להחזיר פרפוזיה, לשפר ל"ד: מתן נוזלים (הרבה, כי יש גם דליפה מהקפילרות), ותרופות ואזוקונסטריקטיביות.‬


                                   ‫‪Acute interstitial Nephritis‬‬
                                            ‫‪Acute GN‬‬
                                            ‫בהרצאות נפרדות.‬
                          ‫6‬                                    ‫‪Acute Vascular Syndrome‬‬

                      ‫תרומבוזיס של העורק הכלייתי. על ידי פלק או תסחיף מהלב, טראומה.‬
                                 ‫כדי שתתפתח ‪ ARF‬צריך חסימה דו צדדית.‬

                                         ‫‪Atheroembolic disease‬‬
                                ‫אמבוליה של פלק עם כולסטרול, נגרם כתוצאה מ:‬
                                           ‫-מניפולציה ארטריאלית‬
                    ‫-טיפול אנטיקואגולנטי (שמשחרר את הפלק שהיה דבוק לדופן על ידי קריש)‬
                                                 ‫-ספונטאני‬

                          ‫מדובר באנשים עם טרשת ידועה: סוכרת, היפרליפידמיה, יל"ד.‬
                      ‫אס"כ מתחילה מאוחר (כשבועיים אחרי), וזו דרך להבדיל מחומר ניגוד.‬
                            ‫%04 יחמירו עד צורך בדיאליזה, שיפור צפוי רק ב-%05.‬
           ‫המחלה היא סיסטמית- האמבוליות נשלחות לכל הרקמות. (כאבי בטן, שלשולים, פריחה, עין...)‬

            ‫מעבדה: אאוזינופיליה, שקיעת דם מוחשת, משלים נמוך, עמילאז גבוה בגלל פגיעה במע' עיכול.‬
                                               ‫אבחנה: אנמנזה‬
           ‫טיפול: אין ספציפי, מטפלים בגורמי הסיכון, הימנעות מקואגולנטים ולשקול היטב את מי לצנתר.‬

                                    ‫‪Intratubular Obstruction‬‬
                 ‫הוזכרו כבר סיבות לחסימת הטובולי, אבל יש גם תרופות שעלולות לשקוע ולחסום:‬
                       ‫‪ :Acyclovir, Indinovir‬תרופות נגד הרפס ו‪ HIV‬עלולות לשקוע.‬


                                             ‫ג. ‪Post Renal‬‬
  ‫דומה למצב של אמבוליה גדולה שחוסמת את הכליה. הכליה השניה מתפקדת. כדי לפתח ‪ ARF‬צריך פגיעה דו צדדית או‬
                                       ‫חד צדדית באדם עם מחלת כליה.‬
‫*תמיד צריך לשלול פוסט רנל, למשל מצב של פרוסטטה מוגדלת, כי ייתכן שיש טיפול פשוט והמצב הוא לא כלייתי. ולכן:‬

               ‫הדמיה: ‪ ,CT‬מיפוי, והכי פשוט: ‪ .US‬רואים הרחבה של המערכת המאספת ‪ ‬חסימה.‬
                                   ‫סימפטומים: חסימה גבוהה: כאבים במותן‬
                              ‫חסימה לאורך האורטר: כאב במפשעה‬
                    ‫חסימה נמוכה: קושי במתן שתן, דחיפות ותכיפות, זרם חלש.‬

                                     ‫‪Post Obstructive diuresis‬‬
     ‫בשלב האקוטי יש תמונה פרה-רנלית. הוא נמשך כשעתיים. בשלב הבא כבר אין את המצב הזה, %1>‪.FENa‬‬
                     ‫7‬
               ‫הגישה לחולה עם ‪ARF‬‬
                                           ‫אנמנזה מלאה:‬
    ‫-לעבור על כל המערכות, סימנים וסימפטומים של המחלה שגרמה, וגם של הפגיעה הכלייתית עצמה.‬
                             ‫-לשאול על ירידת משקל מהירה (איבוד נפח)‬
                  ‫-מחלות עבר: בדיקות מעבדה קודמות, אישפוזים, צנתור, חומר ניגוד.‬
  ‫מחלות סיסטמיות, תרופות, פרוצדורות רפואיות לאחרונה, טיפולים אימונוסופרסיביים בעבר.‬
                                  ‫-תרופות, כולל "עשבים" למיניהם.‬
                                          ‫-סיפור משפחתי‬
                                  ‫-עישון, נסיעות, חשיפה לחומרים.‬

                                          ‫בדיקה גופנית:‬
                                     ‫‪ ,ABC‬להסתכל על החולה.‬
                                          ‫מצב הידרציה.‬
                   ‫לעבור על כל המערכות- סימני מחלה שגרמה, או סימני נזק כלייתי.‬

                                            ‫מעבדה:‬
‫תפוקת שתן. חשוב לשים קטטר לשתן כי בחדר מיון יכול לאבחן חסימה, וכיוון שתפוקת שתן מאפשרת מעקב.‬
                 ‫משקע שתן: ארתרוציתים (נורמליים או דיסמורפיים), ‪ ,WBC‬גלילים.‬
                             ‫כמות חלבון: בעיקר במחלות גלומרולריות.‬
                                 ‫ביוכימיה: למשל כדי להבחין בין:‬
                 ‫‪Pre-renal‬‬        ‫‪ATN‬‬
       ‫‪FE Na‬‬          ‫%1<‬         ‫%1>‬
       ‫‪UNa‬‬          ‫01<‬          ‫02>‬
       ‫‪USG‬‬          ‫020.1>‬         ‫10.1~‬
       ‫‪U osmol‬‬         ‫005>‬         ‫003~‬
      ‫‪BUN/Creat‬‬        ‫02>‬         ‫51-01<‬

                              ‫אבחנה מבדלת של ‪ FE Na‬קטן מ-%1:‬
                              ‫‪•Vasculitis, glomerulonephritis‬‬
                             ‫‪•Radiocontrast, aminoglycosides‬‬
                            ‫)‪•Pigment (myoglobin, hemoglobin‬‬
                                     ‫‪•Acute obstruction‬‬
                                 ‫‪•Hepatorenal syndrome‬‬
                                ‫‪•ATN‬לעיתים בתחילתו בלבד‬

           ‫ביופסיה: -שללנו מצב פרה או פוסט רנאלי וחושדים בתסמונת נפריטית או ‪.RPGN‬‬
                ‫-כשחשדנו ב‪ ATN‬אך אין שיפור (אמור להיות ריפוי עצמי)‬
                               ‫-במסגרת מחלה סיסטמית.‬

                                            ‫:‪Pre-renal‬‬
                    ‫מצב הפיך, מטרת הטיפול היא החזרת פרפוזיה, על ידי מתן נוזלים:‬
                ‫*קולואידאוסמוטי- סוחב נוזלים מהאינטרסטיציום (יקר) *קריסטלואיד- ?‬
           ‫נותנים נתרן- נמצא ברובו בנוזל החוץ תאי, נותנים ‪ NaCl‬בריכוז %0.0- איזוטוניה.‬

                                             ‫‪ATN‬‬
                ‫מטרה: מניעה. כאשר יש אס"כ שאי אפשר לטפל בה, נותנים טיפול תומך:‬
                                           ‫המודינאמי‬
                                     ‫להימנע מנפרוטוקסיות‬
                                        ‫טיפול בסיבוכים‬
                                            ‫דיאליזה‬
                                         ‫תזונה (להלן)‬
                         ‫8‬

                                               ‫מאזן נוזלים:‬
‫-כשיש ‪ Tunular Necrosis‬נוצרת בצקת בגלל חוסר יכולת לאגור נתרן ולהיפטר מעודף נוזלים, ויש לשמור על מאזן‬
                                                 ‫הנוזלים.‬
                                ‫-לשים לב למצב ההידרציה ולטפל ע"פ המצב:‬
                ‫נוזלים- אם יבש; הגבלת נוזלים אם אוולמי; משתנים/דיאליזה אם יש עודף נוזלים.‬

 ‫הפיכת חולה ל-‪ Non Oliguri‬אינה משפרת את עתיד הכליה, אלא העובדה שהחולה מצליח להגיב לטיפול מעידה על‬
                                     ‫מחלה פחות קשה מלכתחילה.‬

                                            ‫מאזן חומצה-בסיס‬
                                  ‫טיפול רק אם 2.7<‪ pH‬וביקרבונט<51.‬
                ‫היפרקלמיה- בגודש ריאתי ואנוריה "=אין לתת ביקרבונט וצריך לעשות דיאליזה.‬

                                              ‫תסמונת אורמית‬
                                               ‫-פריקרדיטיס‬
                                         ‫-אנורקסיה, בחילות והקאות‬
                             ‫-ירידה במצב הכרה, אסטריקסיס, התכווצויות וקומה.‬
                                              ‫טיפול: דיאליזה.‬

                                               ‫עוד הפרעות:‬
                                      ‫היפוקלצמיה - בד"כ אסימפטומטי‬
                                              ‫היפרפוספטמיה‬
                                        ‫נטייה לדמם, תרומבוציטופניה‬
                                          ‫‪( BT‬זמן דימום) מוארך.‬
                                    ‫- טיפול בדיאליזה להורדת הטוקסינים‬
           ‫אנמיה- מעבר לירידה בארתרופוייטין: דמם, המוליזה, מיהול נוזלים, ירידה באורך חיי ‪.RBC‬‬

                                                ‫זיהומים‬
                                    ‫%50 ממקרי התמותה באס"כ חריפה.‬
                                     ‫זיהום מתרחש ב-%00-05 מהחולים.‬

                                                  ‫תזונה‬
                         ‫-מצד אחד, תוצרי פירוק חלבונים גורמים לטוקסינים אורמיים‬
                                   ‫-מצד שני, החולה קטבולי וזקוק לתמיכה‬
                           ‫לכן, לפעמים רק כדי שיוכל לקבל תזונה עושים דיאליזה.‬

                 ‫דיאליזה: לא משפרת תפקוד כלייתי, לעתים להיפך- הורדת ל"ד והחמרת ‪.ATN‬‬
       ‫סיבוכים- בהחדרת הקטטר עלול להתרחש פנאומוטורקס, עלולים להיות זיהומים, ודמם בגלל‬
                  ‫מתן הפרין שדרוש לביצוע הדיאליזה כדי שהדם לא ייקרש בצינור.‬

                       ‫אינדיקציות: אורמיה עם סימנים נוירולוגיים, גסטרו, פריקרדיטיס.‬
                                           ‫היפרקלמיה‬
                                     ‫חוסר תגובה למשתנים‬
                     ‫אצידוזיס מטבולי (ואין שיפור או אי אפשר לתת ביקרבונט)‬

                            ‫פרוגנוזה: ‪ ARF‬שזקוקים לדיאליזה: תמותה עד %00‬
                                   ‫ב-%05 הפגיעה נשארת.‬
                                     ‫ב-%5 דיאליזה לנצח.‬

								
To top