MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT by zarudin76

VIEWS: 13,330 PAGES: 37

									MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT               7102   1
         MESIN-MESIN DALAM
         PEMBUATAN
         PERABOT

          OBJEKTIF
          AMUNIT
             Mengenal dan mengetahui mesin-mesin dalam
5
             pembuatan perabot.
          OBJEKTIF KHUSUS


          Di akhir unit ini anda dapat :

             Mengenal mesin-mesin yang digunakan dalam
             pembuatan perabot.
             Menyatakan fungsi-fungsi setiap mesin.
             Menerangkan penggunaan dan penyelenggaraan
             mesin.
             Membezakan antara kategori-kategori peralatan
             mesin mengikut penggunaannya.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                       7102  2
   INPUT
5.0 PENGENALAN
Penghasilan kerja kayu tanpa menggunakan mesin, kini telah dianggap sebagai
ketingalan zaman. Berbagai-bagai jenis mesin kayu telah digunakan untuk menghasilkan
berbagai-bagai jenis komponen perabot. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai mesin ini
merupakan sebahagian latihan yang penting bagi semua pekerja dalam perusahaan ini.


Mesin-mesin yang akan dibincangkan kelak merupakan mesin yang biasanya didapati
didalam bengkel. Secara keseluruhannya terdapat 2 jenis mesin iaitu :
        Mesin Mudah Alih
        Mesin Tetap


5.1  MESIN MUDAH ALIH
Dalam perusahaan pembinaan kini, terdapat pelbagai jenis alat berkuasa elektrik mudah
alih untuk digunakan dalam bengkel dan ditepak pembinaan. Alat-alat ini membolehkan
kerja pembinaan dibuat dengan cepat dan mudah. Disamping mengurangkan kos
pembinaan.  Dengan bantuan alat-alat ini, produktiviti dapat dipertingkatkan untuk
memenuhi permintaan pasaran. Alat-alat berikut merupakan sebahagian daripada alat-alat
yang biasa digunakan :                        TUMPUKAN
                        PERHATIAN !
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT           7102  35.1.1 GERUDI
        Rajah 5.1 – Gerudi dan barisan matanya.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                         7102  4
    5.1.1.2 Gerudi merupakan alat mudah alih yang paling banyak digunakan. Ada
tiga kategori gerudi iaitu ringan, am dan kerja berat yang dihasilkan dalam beberapa saiz
dan julat laju. Gerudi ini direka bentuk untuk menembuk lubang yang berlainan saiznya
pada sebarang bahan. : kayu, konkrit keluli plastik dan lain-lain lagi.


    5.1.2  KETAM BERKUASA
Ketam ini berupaya mengetam berbagai jem\nis kayu. Ia dipasangkan dengan mata mata
100mm lebar yang dilaras untuk mengetam sedalam 3mm. Mata ketam diperbuat
daripada keluli carbon-crome yang boleh ditukar dan kemudiannya boleh diasah apabila
tumpul. Ketam ini boleh digunakan utnuk mengetam ira kayu, melintang ira kayu
ataupun hujung kayu tanpa merosakkannnya. Ketam ini juga dilengkapkan dengan
beberapa pengadang utnuk kegunaan yang tertetntu ( rajah)
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                     7102  5
 Rajah 5.2 - Menunjukkan gambar Ketam Berkuasa, Gergaji Jig dan Gergaji Berkuasa.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                       7102  6


    5.1.3  GERGAJI JIG
    5.1.3.1 Gergaji ini antara lain digunakan, untuk membuat potongan dalam yang
beraneka bentuk bagi bahan kayu atau logam yang nipis. Berbagai-bagai jenis mata
gergaji boleh didaptui untuk memotong bahan-bahan yang berlainan.
    5.1.3.2 Apabila menggunakan gergaji jig, bahan yang dikerjakan itu hendaklah
diapat supaya tidak berganjak dan juga dapat mengawal getara yang berlaku semasa
dikerjakan. Kayu keras hingga 50mm tebal boleh dibelah atau dikerat menggunakan
gergaji ini. Bergitu juga kepingan logam, loyang, alumunium, asbestos, plastik dan
bahan-bahan gentian boleh dipotong menggunakan mata yangs sesuai.


    5.1.4  GERGAJI BERKUASA
    5.1.4.1 Gergaji ini mempunyai mata bulat yang berbagai saiz dari 152mm hingga
304 mm. Mata gergaji yangt berlainan boleh ditukarkan untiuk memotong bahan-bahan
seperti batu, bata, jubin, plastik, gentian bumbung, kepingan asbestos, salur air besi
buangan dan lain-lain lagi. Ia boleh dilkaraskan utnuk memotong tegak dan memotong
serong ke sudut 45 darjah secara mengerat dan membelah.
    5.1.4.2 Gergaji ini juga dipasangkan pengadang keselamatan dan alat tambahan
yang lain untuk memudahkan lagi kerja.
                        Bersedia?
                       Pengujian Minda
                       disebelah……
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                    7102  7        AKTIVITI
        UNIT 5 (A)

1  Nyatakan dengan jelas fungsi mesin ketam berkuasa.

2  Mengapakah apit perlu digunakan bersama semasa mengandalikan gergaji jig?
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  8
          MAKLUMBALAS
           UNIT 5 (A)

1  Digunakan untuk mengetam mengikut ira kayu, melintang iara kayu ataupun
  hujung kayu tanpa merosakkannya.

2  Apit perlu digunakan supaya bahan yang dikerjakan tersebut tidak bergerak dan
  juga dapat mengawal getaran kuat yang terhasil semasa gergaji jig digunakan.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  9
   INPUT
5.2   MESIN TETAP
Mesin  tetap merupakan mesin-mesin berat yang besar dan kedudukannya didalam
bengkel adalah tetap dan tidak mudah atau tidak boleh digerakkan. Biasanya, pengendali
mesin terpaksa bergerak dari satu mesin ke mesin yang lain dan membawa benda kerja
untuk diproses oleh mesin tersebut, berbeza dengan mesin mudah alih yang mudah
digerakkan ke mana sahaja.
Mesin-mesin tetap ini mempunyai bentuk fizikal yang besar dan lazimnya memiliki
keupayaan kerja yang tinggi dan sangat berkuasa untuk memproses benda kerja
berbanding mesin mudah alih yang mempunyai keupayaan yang terhad dan minima.
Terdapat beberapa mesin yang lazimnya boleh didapi di setiap bengkel perabot iaitu :
                             Mesin tetap - ketam
                         tebal…pelubang..permuting..ketam
                           lurus…pencanai…gergaji
                            bulat…bal..bla..bla…
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  10


  5.2.1 GERGAJI BULAT (Circullar Saw)
  5.2.1.1      Antara mesin-mesin kerja kayu, gergaji bulat ini merupakan mesin
  yang paling berguna. Mesin ini mengandungi empat bahagian utama iaitu :
  a)    rangka besi tuangan
  b)    meja atas
  c)    motor
  d)    mata gergaji piring


  5.2.1.2      Terdapat 3 jenis mata gergaji piring yang digunakan untuk kerja
  am. Iaitu gergaji belah, gergaji kerat dan gergaji kombinasi seperti gergaji tangan,
  gergaji belah digunakan untuk membelah kayu mengikut ira kayu, gergaji kerat
  untuk memotong secara melintang, manakala gergaji kombinasi yang mempunyai
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  11


  gigi membelah dan mengerat pula berfungsi kedua-dua jenis kerja membelah dan
  mengerat.
         Rajah 5.4 – Jenis dan corak mata gergaji bulat

  5.2.1.3    Sesetengah mesin gergaji boleh berfungsi memotong secara
  serong, samaada diserongkan meja atas atau motornya.


  5.2.1.4    Sebagai  langkah  kemudahan   dan  keselamatan,  beberapa
  pengadang hendaklah digunakan pada gergaji ini antaranya adalah (rajah 2.15) :
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  12


    a)   pengadang dan pencerai – pengadang dipasang diatas meja untuk menutup
       mata gergaji. Pencerai pula dipasang dibelakang mata gergaji untuk
       menceraikan kayu yang telah dipotong dan memastikan benda kerja tidak
       tendang balik semasa dipotong.
    b)   Pemandu membelah – ia merupakan pagar keluli yang lurus diapitkan
       pada meja atas semasa membelah kayu. Pemandi ini digunakan untuk
       memandu potongan yang lurus apabila membelah papan kepada lebar
       yang dikehendaki. Ia juga digunakan apabila melurah, meningkat, menepi
       serong dan membuang persegi. Ujian hendaklah dilakukan dengan kerap
       untuk menentukan pemandu ini selari dengan mata gergaji.
    c)   Tolok rencong – tolok ini digunakan untuk memandu dan menolak benda
       kerja apabila menggergaji secara melintang atau merencong. Tolok ini
       mengesot dalam lurah diatas meja secara selari dengan mata gergaji.
       Penahan tolok boleh dilaras untuk mengerat dari 30 ° - 135°.


    5.2.1.5 Peraturan keselamatan
    Semua mesin kerja kayu hendaklah digunakan dengan cermat supaya dapat
mencegah kemalangan, terutama gergaji bulat. Langkah-langkah yang berikut perlu
difahami dengan betul dan cermat,
    1)   mesin hendaklah sentiasa diminyakkan dengan minyak pelicin setelah
       digunakan
    2)   jangan biarkan alatan dan bahan-bahan bertaburan diatas meja.
    3)   Lantai disekelilin mesin hendaklah sentiasa bersih.
    4)   Periksa mesin terlebih dahulu, sebelum kerja dilakukan.
    5)   Jangan membetul atau menukar alat ganti ssemasa mesin masih berjalan.
    6)   Selalu menggunakan pangadang seperti yang dikehendaki semasa bekerja
       dengan mesin.


    5.2.1.6 Cara Pengendalian Mesin
Pengendalian mesin gergaji bulat ini terbahagi kepada dua operasi iaitu opersi membelah
kayu lebar dan operasi membelah kayu sempit.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                         7102   13    5.2.1.7 Operasi Membelah Kayu Lebar
Lebar bermakna jarak antara mata gergaji dengan pengadang pagar dan hendaklah cukup
lebar bagi tangan kanan menolak kayu dengan selamat. Jarak ini tidak kurang daripda
125 mm.
Proses membelah kayu ini adalah seperti berikut :
    1)   Laraskan kedudukan pengadang pagar mengikut labar kayu yang akan
       dibelah dengan mengukur jarak antara pagar dengan gigi gergaji.
    2)   Tempatkan kayu diatas meja dengan menaikan atau menurunkan meja
       melalui rola pelaras sehingga gigi gergaji terunjur dari permukaan kayu
       tidak melebihi 3mm.
    3)   Kayu mesti diletakkan diatas permukaan meja denagan tepi lurusnya
       terasak kepada pengadang pagar.
    4)   Pastikan pengadang pencerai dipasangkan pada tempatnya dan tudung
       pengadang melindungi gigi gergaji diatas meja.
    5)   Tekan suis mesin dan biarkan mesin mencapai kadar laju yang cukup.
       Berdi disebelah tepi kiri mesin dan pegang kayu supaya tangan kiri
       disebelah luar mata gergaji dan tangan kanan diantara mata gergaji dan
       pengadang pagar. Kayu ditolak supaya digergaji mengikut lajunya. Jangan
       tplak kayu terlalu kuat atau terlalu laju sehinggan melebihi had lajunya. Ini
       dapat mencegah gigi gergaji dari terbakar.
    6)   Bahagian kayu yang telah dipotong dibiar jatuh ke hadapan ataupun
       dikutip oleh seorang penolong.
    7)   Apabila mengergaji kayu yang panjang, seorang penolong diperlukan
       untuk memberi bantuan mengutip kayu tersebut.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                         7102  14


    5.2.1.8 Operasi Membelah Kayu Sempit
Sempit bermakna kayu yang lebarnya kurang daripada 125mm dan apabila terletak antara
mata gergaji dengan pengadang pagar, sukar ditolak dengan tangan.


    1)   letakkan kepingan kayu secara rata diatas meja dan asakkan tepinya ke
       pengadang pagar dengan kuat.
    2)   Gunakan sekeping kayu penolak untuk menolak dan menekan kayu yang
       dibelah, setelah mesin berjalan lancar dengan kadar laju yang cukup.
    3)   Jika kepingan kayu cukup lebar dipegang dengan tangan kiri., maka
       pembelahannya hendaklah dibuat dengan menolak dengan tangan kiri dan
       kayu penolak dengan tangan kanan.
    4)   Jika membelah kepingan kayu yang sempit, pembelahannya bolehlah
       dibuat dengan cara belah dua kali iaitu membelah sehingga separuh
       panjangnya, kemudian membelah dari hujung yang lain hingga sampai ke
       pembelahan yang mula tadi.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT             7102  15
  Rajah 5.5 – Menunjukkan cara penggunaan Gergaji Bulat.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT             7102  16        AKTIVITI
        UNIT 5 (B)

1  Nyatakan empat bahagian utama gergaji bulat.

2  Namakan empat jenis mata gergaji bulat.

3  Terangkan prosedur dalam operasi membelah kayu sempit.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  17
          MAKLUMBALAS
           UNIT 5 (B)

1  a)  rangka besi tuangan
  b)  meja atas
  c)  motor
  d)  mata gergaji piring

2  a)   mata gergaji kombinasi untuk mengerat dan membelah secara kasar.
  b)   mata gergaji kombinasi 4 gigi.
  c)   Mata gergagi mengerat
  d)   Mata gergaji membelah


3  a)   Letakkan kepingan kayu secara rata diatas meja dan asakkan tepinya ke
  pengadang pagar dengan kuat.
  b)   Gunakan sekeping kayu penolak untuk menolak dan menekan kayu yang
  dibelah, setelah mesin berjalan lancar dengan kadar laju yang cukup.
  c)   Jika kepingan kayu cukup lebar dipegang dengan tangan kiri., maka
  pembelahannya hendaklah dibuat dengan menolak dengan tangan kiri dan kayu
  penolak dengan tangan kanan.
  d)   Jika membelah kepingan kayu yang sempit, pembelahannya bolehlah
  dibuat dengan cara belah dua kali iaitu membelah sehingga separuh panjangnya,
  kemudian membelah dari hujung yang lain hingga sampai ke pembelahan yang
  mula tadi
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  18
   INPUT
    5.2.2  GERGAJI LENGAN (RADIAL ARM SAW)
          Rajah 5.6 – Gergaji Lengan (Radial Arm Saw)


    Gergaji lengan merupakan satu mesin kerja kayu yang mempunyai berbagai-bagai
fungsi. Ia boleh digunakan untuk memotong berbagai-bagai jenis bahan seperti kayu,
papan gentian, logam dan jiak dipasangkan dengan mata yang tertentu boleh membuat
kumai, tetingkat, peparit dan beberapa jenis tanggam yang lain. Mesin ini juga boleh
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                          7102  19


menerima berbagai-bagai alat tambah seperti gerudi dan piring pemasir. Bahagian utama
mesin gergaji ini ialah terdiri daripada bahagian-bahagian seperti berikut (rajah ):
    a)   rangka penyokong dan aci
    b)   lengan
    c)   motor
    d)   mata gergaji
    e)   meja
    f)   suis
    g)   pengadang
    5.2.2.1 Langkah-langkah Keselamatan
        1)    matikan suis sebelum membuat sebarang pemasangan dan kerja
            baru
        2)    pastikan mata gergaji dan pemasangan yang lain diketatkan dengan
            betul sebelum memulakan kerja.
        3)    Laraskan mata dan pengadang pada kedudukan yang dikehendaki
            untuk jenis kerja yang berlainan.
        4)    Jaga mesin supaya bersih terutamanya pada gelangsar lengan dan
            permukaan pengalas
        5)    Apabila menggunakan mesin tumpukan penuh perhatian dan
            pastikan tangan supaya tidak dekat sangat kepada mata gergaji
            yang sedang berjalan.


    5.2.2.2 Cara Pengendalian Mesin
    1)   Melaraskan Lengan – lengannya boleh diturunkan dan dinaikan dengan
        melaras pemegang tegak yang terletak dibahagian atas aci, mata gergaji
        hendaklah diturunkan sehingga membuat potongan ke dalam papan meja
        sedalam 1.5mm.
    2)   Memangsi Lengan – lengan mesin ini boleh diputarkan kekiri dan kekanan
        untuk memotong serong atau sudut, apit serong hendaklah dilonggarkan
        dan lengannya dapat dipusingkan ke sudut 90°      atau 45°  . selepas
        lengannya dipangsikan, apit tersebut hendaklah diketatkan.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                       7102  20


   3)   Memutar badan gergaji – badan gergaji boleh diputarkan kepada
       kedudukannya supaya mata gergaji dapat mengerat ayau membelah. Ini
       boleh dilakukan dengan menarik pin yang diatas badan yang tersangkut
       pada lengan.
   4)   Mencodongkan gergaji – sebelum gergaji dapat dicondongkan, ia
       hendaklah dinaikkan supaya mata gergaji lebih tinggi daripada aras
       mejanya. Ini boleh dilakukan dengan melonggarkan pin apit condongnya.
       Mata gergaji boleh dicondong kepada 45, 90 atau secara mendatar.


   5.2.3  MESIN PENGETAM
terdapat dua jenis mesin pengetam iaitu mesin penetam penebal dan mesin pengetam
pelurus yang digunakan untuk meyediakan permukaan kayu supaya licindan
mendapatkan tebal yang dikehendaki.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  21


    5.2.3.1 MESIN PENGETAM TEBAL
                                   Rajah 5.7 – Mesin
                                   Pengetam Tebal
    5.2.3.1.1  Mesin ini berfungsi mengetam permukaan kayu menjadikanya licin
dan lurus disamping mendapatkan tebal yang dikehendaki.
    5.2.3.1.2   Mesin ini didapati dalam dua jenis iaitu kepala tunggal dan kepala
kembar (rajah ). Satu rola suap masuk yang bergelugur dipasangkan dibahagian atas meja
untuk menolak kayu masuk semasa kayu tersebut diketam dengan bantuan rola licin suap
masuk yang ditempatkan dibawah meja. Sepasang rola licin suap keluar yang
dipasangkan diatas dan dibawah meja pula membantu kayu ditolak keluar ke
belakangnya.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  22
       Rajah 5.8 – Mekanisme kerja mesin pengetam tebal


   5.2.3.1.3    Mesin ini juga mempunyai beberapa rola pelaras untuk
melaraskan ketebalan kayu, setengah mesin juga mempunyai rola pelaras untuk kawalan
laju mesin. Kayu yang permukaanya kasar hendaklah diketam laju manakala permukaan
halus dan kayu keras hendaklah diketam laju manakala permukaan halus dan kayu keras
hendaklah diketam dengan perlahan.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  23


    5.2.3.1.4   Peraturan Keselamatan
    Mesin ini adalah paling selamat digunakan dibangdingkan dengan mesin-mesin
kerja kayu yang lain kerana mata ketam, gear dan bahagian-bahagian lain yang bergerak
adalah tertudung. Walau bagaimanapun, peraturan keselamatan yang berikut haruslah
dipatuhi:
    1)   kepingan kayu yang mengeleding tidak boleh diketam sebelum ianya
       diketam dengan ketam pelurus sehingga rata pada sebelah muka.
    2)   Kayu yang pendek sangat, tidak boleh diketam dengan mesin ini. Kayu
       yang boleh diketam dengan ketam ini ialah tidak kurang daripada 350mm.
    3)   Semasa menggunakan mesin ini, lepaskan tangan sebaik sahaja kayu
       disuap dengan rola suap masuk.
    4)   Jangan letak jari dibawah kepingan kayu semasa mengetam.
    5)   Kepingan kayu yang panjang hendaklah di sokong dengan rola atau
       kekuda dihadapan dan dibelakang mesin.
    6)   Apabila kayu telah disuap masuk, adalah lebih selamat berdiri disebelah
       tepi kerana serpihan kayu yang pecah mungkin terbuang dengan kuat.
    7)   Jangan membongkokkan badan dengan tujuan melihat kedalam rola
       semasa kayu diketam, kerana kepingan yang pecah boleh terpelanting
       dengan kuat.
    8)   Kepingan kayu yang tidak sama tebalnya tidak boleh diketam bersama-
       sama kerana kepingan yang nipis boleh ditendang balik dengan kuat.
    9)   Jangan pakai sarung tangan atau pakaian lain yang longgar semasa bekerja
       dengan mesin ini.
    10)  Mata ketam hendaklah dijaga supaya tajam dan bahagian yang bergerak
       dalam keadaan yang baik.
    11)  Kepingan kayu lama yang hendak diketam mestilah dibersihkan terlebih
       dahulu dan pastikan tiada paku yang melekat kepadanya.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                     7102  24


  5.2.3.1.4    Cara Pengendalian Mesin
  1)   Ukur bahagian yang paling tebal pada kayu yang akan diketam dan
      laraskan meja supaya 1.5mm kurang dartipada tebal kayu mengikut skala
      yang ada pada mesin.
  2)   Tekan suis untuk menghidupkan mesin.
  3)   Tentukan arah ira kayu sebelum menolak kayu masuk kedalam masin.
      Pastikan sebelah muka kayu elok menghala kebawah.
  4)   Jika papan tebal perlu diketam banyak kali, maka kedua-dua belah muka
      papan hendaklah diketamkan berselang seli supaya tebal buangannya sama
      banyak pada kedua-dua belah muka. Ini adalah bertujuan mencegah papan
      menggelending yang berlaku akibatkandungan lembapan yang tidak
      seimbang pada muka papan selepas diketam
  5)   Apabila kepingan kayu pendek tersangkut didalam mesin, gunakan
      sekeping kayu panjang untuk menolak kayu itu keluar.


  5.2.3.2 MESIN KETAM PELURUS (JOINTER)
        Rajah 5.9 – Mesin Ketam Pelurus (Jointer)
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                         7102  25


    5.2.3.2.1     Mesin ini direka dalam beberapa saiz daripada 152mm hingga
915mm lebar. Kepala matanya menagndungi dua, tiga atau empat pisau yang boleh
diputarkanselaju 4500 putaran perminit. Bahgian-bahagian utama bagi mesin ini adalah
seperti yang berikut(rajah):
    1)   Badan – ia diperbuat daripada rangka keluli atau besi tuangan
    2)   Motor – A.C motor dipasangkan didalam badannya.
    3)   Meja – ada dua meja sebagai suap masuk dan suap luar
    4)   Pagar – ia dipasangkan diatas meja untuk menahan kayu semasa diketam
    5)   Pengadang – ia diperbuat daripada sekeping besi yang dipasangkan diatas
        meja untuk menutup kepala mata sebagai langkah menjaga keselamatan
    6)   kepala mata – ia diperbuat daripada sebatang besi bulat yang mempunyai
        lubang alur untuk menerima keping pisau ketam yang diketatkan padanya.
        Kepala mata ini diputarkan oleh motor melaui pemacu tali sawat.
    7)   rola pelaras meja – ada dua rola, satu untuk melaraskan meja suap masuk
        dan satu lagi untuk melaras meja suap keluar.
    8)   Suis – ia dipasang ditepi badanya supaya senangdigunakan untuk
        menghidupkan dan mematikan motor.
    5.2.3.2 Peraturan Keselamatan
    1)   semasa menggunakan mesin ini tumpukan sepenuh perhatian. Jangan
        bergurau senda dan melihat kearah yang lain.
    2)   Jaga pisau ketamnya supaya sentiasa tajam dan dilaras dengan betul bagi
        mencegah tendang balik.
    3)   Jangan mengetam kepingan kayu yang panjangnya kurang daripada
        250mm, lebarnya kurang daripada 25mm atau tebalnya kurang daripada
        12mm.
    4)   Gunakan blok tolak untyuk menolak kepingan kayu apabila mengetam
        muka rata terutamanya pada kepingan kayu yang pendek dan nipis.
    5)   Jangan memegang kayu terlalu dekat pada mata ketam atau pada hujung
        kayu.
    6)   Jangan laras atau tukar pengadang mesin apabila mesin sedang hidup.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  26


   7)   Sentiasa gunakan pengadang mesin ini kecuali pada masa membuat
       tetingkat.
   8)   Sarung tangan, tali leher dan pakaian yang longgar tidak boleh dipakai
       semasa membuat kerja dengan mesin ini.


   5.2.4  MESIN PELUBANG
          Rajah 5.10 – Dua jenis mesin pelubang


   5.2.4.1 Mesin pelubang digunakan untuk menebuk lubang pada kayu yang
digunakan dalam tanggam lubang dan putting dengan cepat dan tepat. Ada tiga jenis
mesin pelubang yang boleh digunakan dalam perusahaan kayu :
       a)   mesin pelubang pahat – mesin ini menggunakan pelubang pahat
           yang bersegiempat dan mata gerudi bulat untuk menghasilkan
           lubang
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  27


     b)   mesin pelubang rantai – ia mempunyai mata pemotong yang
         berupa gergaji rantai kecil dan menghasilkan lubang yang
         berbentuk bulat dibahagian bawahnya.
     c)   Mesin pelubang pahat bersalingan – ia mempunyai batang besi
         padu bergigi pada mata pemotongnya. Lubang dibuat dengan
         getaran mata ini kedepan pada mata pemotongnya, lubang dibuat
         dengan getaran mata ini kedepan dan kebelakang. Mesin ini boleh
         membuat lubang pada kayu secara menegak dan secara mendatar
         (rajah)


  5.2.4.2 Bahagian-bahagian utama pelubang pahat
     a)   Badan - ia diperbuat daripada keping keluli tau besi tuangan untuk
         menghasilkan lubang.
     b)   Aci – ia adalah sebahagian daripada badan pelubang yang
         berfungsi melaras motor untuk dinaikkan atau diturunkan.
     c)   Motor – ia berkuasa eletrik yang memusingkanmata gerudi untuk
         menebuk lubang.
     d)   kepala pahat dan mata gerudi – kepala pahat berbentuk segiempat
         dengan hujungnya tajam dan berliang ditengahnya. Saiznya dari
         6mm hingga 64mm. Mata gerudi dipasangkan didalam pahat ini.
         Saiz gerudi yang digunakan hendaklah mengikut saiz pahat.
     e)   Pemijak – apabila membuat lubang, pekerja hendaklah memijak
         pemijak ini supaya pahat menembusi lubang. Pemijak ini dikaitkan
         pada motor yang dilaras pada aci untuk dinaikan dan diturunkan.
     f)   Meja – ia diperbuat daripada besi tuangan dan ditempatkan
         ditengah badannya untuk menyokong kayu yang akan dilubangkan.
     g)   Pagar – pagar ini adalah daripada kepingan besi yang dipasakkan
         di sebelah belakang meja untuk menahan kayu yang dikerjakan.
     h)   Apit skru – apit ini ditempatkan dihadapan meja untuk megapitkan
         kayu yang dikerjakan supaya lubangd apat dibuat dengan tepat dan
         selamat.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  28


      i)  Rola Pelaras - rola pelaras ini difgunakan utnuk menggerakkan ke
         kiri dan ke kanan semasa membuat lubang. Satu lagi rola pelaras
         mengawal gerakan meja samada ke depan aatau ke belakang.
      j)  Suis – suis ini mengawal kuasa elektrik yang disambungkan
         kepada motor.


  5.2.5  PEMUTING
            5.11 – Dua jenis mesin pemuting


      5.2.5.1 Putting boleh dibuat dengan gergaji tangan ataupun mesin
  gergaji. Amalan ini hanya dilakukan jika hendak membuat suatu atau dua putting
  sahaja. Akan tetapi, dalam perusahaan kerja kayu memerlukan penghasilan
  putting yang banyak, mamesinpemuting perlu digunakan. Ada dua jenis mesin
  permuting iaitu permuting satu hujung dan permuting dua hujung.
      5.2.5.2 Permuting satu hujung memotonng putting pada satu hujung kayu
  sahaja dalam satu operasi. Jika hujung kayu yang lain hendak dibuatkan putting,
  operasi kedua hendaklah dilakukan.
      5.2.5.3 Permuting dua hujung berdaya memotong putting pada kedua-dua
  hujung kayu dalam satu operasi. Mesin ini juga boleh digunakan untuk momotong
  dadu dan kumai yang lain. (rajah)
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                     7102  29


     5.2.5.4 Bahagian-bahagian utama mesin permuting.
     a)   kepala permuting – kepala ini terdiri daripada rola besi bulat,
         mempunyai tiga alur untuk menerima pisau pemotong dan empat
         alur untuk menerima taji (spur). Sepasang kepala permuting
         dipasangkan pada atas dan bawah meja supaya putting dapat
         dibuat sekaligus.
     b)   Gergaji bulat. Gergaji ini mototong hujung putting yang
         berlebihan dan mendapatkan hujungnya berbentuk sudut tepat.
         Gergaji ini berbentuk bulat dan bergigi mengerat.
     c)   Kepala Koping - kepala ini berfungsi membuat koping pada bahu
         putting.
    Rajah 5.12 - Menunjukkan bahagian dan struktur kepala permuting.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                         7102  30


    5.2.6  PENCANAI
           Rajah 5.13 – Mesin Pencanai


    5.2.6.1 Mesin ini terdiri daripada satu motor yang dipasakkan di atas meja. Pada
pengumpar motor, dipasangkan rola canai yang diperbuat daripada batu ‘korborundum’.
Biasanya, satu pengumpar dipasngkan dengan rola canai gred halus dan satu laggi
dipasangkan dengan rola canai gred kasar. Alat-alat tangan seperti pahat, mata ketam,
mata gerudi dan sebagainya ditajamkan dengan mesin pencanai ini.
Setelah alam digunakan, rola canai perlu dibersihakan dengans salah satu cara berikut :
        a)   rola canai ini perlu dikisarkan dengan kikir yang dikenali sebagai
           ‘dressing’.
        b)   Ia hendaklah direndamkan dalam minyak tanah
        c)   Ia hendaklah dipanaskan dalam dapur.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                        7102  31


    5.2.6.2 Peraturan Keselamatan
Selain daripada mengikuti peraturan keselamatan am, peraturan berikut adalah khas
untuk mesin pencanai.
    a)   memakai pelindung mata semasa menggunakan mesin ini. Apabila
       mencanai, serpihan logam yang halus akan terhumban keluar dan besar
       kemungkinan serpihan ini akan memauski mata dan ini perlu dicegah.
    b)   Alat yang dikerjakan hendaklah dipegang dengan ketat oleh penahan yang
       dibekalkan untuk mendapatkan sudut yang dikehandaki disamping
       mencegah alat itu dari tercampak keluar daripada kawalan tangan.
    c)   Gunakan minyak atau cecair penyejuk semasa mencanai untuk mencegah
       alat logam terbakar.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                  7102  32        AKTIVITI
        UNIT 5 (C)

1  Namakan semua bahagian penting pada mesin Gergaji Lengan.

2  Terangkan dengan jelas mesin pelubang rantai.

3  Terangkan tiga cara pembersihan roda canai pada mesin pencanai.

4  Terangkan 3 bahagian utama kepala permuting.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                       7102  33
           MAKLUMBALAS
            UNIT 5 (C)

1   a)   lengan pemutar
   b)   skala condong
   c)   suis
   d)   pemancut habuk kayu
   e)   skala serong
   f)   penahan tending balik
   g)   kerangka meja
   h)   meja
   i)   pagar
   j)   mata gergaji
   k)   pengadang
   l)   aci

2   Ia mempunyai mata pemotong yang berupa gergaji rantai kecil dan menghasilkan
   lubang berbantuk bulat untuk menghasilkan lubang.

3   a) Roda canai perlu dikisarkan dengan kikir yang dikenali sebagai alat
   ‘dressing’.
   b) Ia hendaklah direndamkan dengan minyak tanah
   c) Ia hendaklah dipanaskan dalam dapur.

4
3 bahagian utama mesin permuting.
   a)   kepala permuting – kepala ini terdiri daripada rola besi bulat, mempunyai
       iga alur untuk menerima pisau pemotong dan empat alur untuk menerima
       taji (spur). Sepasang kepala permuting dipasangkan pada atas dan bawah
       meja supaya putting dapat dibuat sekaligus.
   b)   Gergaji bulat. Gergaji ini mototong hujung putting yang berlebihan dan
       mendapatkan hujungnya berbentuk sudut tepat. Gergaji ini berbentuk bulat
       dan bergigi mengerat.
   c)   Kepala Koping - kepala ini berfungsi membuat koping pada bahu putting
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  34
            PENILAIAN
            KENDIRI 5

 1)  Tandakan ( / )bagi penyataan yang benar dan (x ) bagi penyataan yang salah

    a) Mesin permuting digunakan khas untuk kerja-kerja menebuk lubang ( )

    b) Kepala mata (cutter head) merupakan salah satu daripada bahagian utama
     bagi mesin ketam pelurus                      ( )

    c) Terdapar 3 jenis mesin pelubang yang biasa digunakan didalam
     perusahaan kayu iaitu mesin pelubang pahat, mesin pelubang rantai dan
     mesin pelubang pahat bersalingan.                  ( )

    d) Gergaji berkuasa merupakan salah satu daripada kategori mesin-mesin
     besar                                ( )
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                     7102  35


 2)  Padankan penyataan dibawah mengikut kesusaian

     Mesin                      fungsi

     Mesin pengetam           digunakan untuk membuat potongan
                       dalam yang beraneka bentuk bagi
                       bahan kayu atau logam yang nipis.


     Mesin pelubang           digunakan   untuk   memotong
                       berbagai-bagai jenis kayu, logam,
                       dan papan gentian

     Mesin gergaji lengan        digunakan untuk membuat tanggam
                       lubang dan putting dengan cepat dan
                       tepat

      Gergaji Jig            menyediakan    permukaan  kayu
                       supaya licin dan mendapatkan tebal
                       yang dikehendaki.


 3)  senaraikan 10 bahagian utama bagi mesin pelubang pahat


 4)  Anda dikehendaki oleh pensyarah anda untuk membuat satu tanggan lubang
    dan tanggam permuting yang telah siap diketam, nyatakan mesin-mesin yang
    anda akan digunakan


      Sila buat pembacaan dan
     pemahaman semula jika anda
       masih ragu-ragu akan
         jawapannya.!
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  36
          MAKLUMBALAS
         PENILAIAN KENDIRI 5


1)

    a) Mesin permuting digunakan khas untuk kerja-kerja menebuk lubang (x )

    b) Kepala mata (cutter head) merupakan salah satu daripada bahagian utama
     bagi mesin ketam pelurus                      (/)

    c) Terdapar 3 jenis mesin pelubang yang biasa digunakan didalam
     perusahaan kayu iaitu mesin pelubang pahat, mesin pelubang rantai dan
     mesin pelubang pahat bersalingan.                  (/)

    d) Gergaji berkuasa merupakan salah satu daripada kategori mesin-mesin
     besar                                (x)

2)      Mesin                    fungsi

     Mesin pengetam           digunakan untuk membuat potongan
                       dalam yang beraneka bentuk bagi
                       bahan kayu atau logam yang nipis.


     Mesin pelubang           digunakan    untuk    memotong
                       berbagai-bagai jenis kayu, logam,
                       dan papan gentian

     Gergaji lengan           digunakan untuk membuat tanggam
                       lubang dan putting dengan cepat dan
                       tepat

      Gergaji Jig            menyediakan     permukaan  kayu
                       supaya licin dan mendapatkan tebal
                       yang dikehendaki.
MESIN-MESIN DALAM PEMBUATAN PERABOT                      7102  37


3
        i. Badan - ia diperbuat daripada keping keluli tau besi tuangan untuk
         menghasilkan lubang.
       ii. Aci – ia adalah sebahagian daripada badan pelubang yang
         berfungsi melaras motor untuk dinaikkan atau diturunkan.
       iii. Motor – ia berkuasa eletrik yang memusingkanmata gerudi untuk
         menebuk lubang.
       iv. kepala pahat dan mata gerudi – kepala pahat berbentuk segiempat
         dengan hujungnya tajam dan berliang ditengahnya. Saiznya dari
         6mm hingga 64mm. Mata gerudi dipasangkan didalam pahat ini.
         Saiz gerudi yang digunakan hendaklah mengikut saiz pahat.
        v. Pemijak – apabila membuat lubang, pekerja hendaklah memijak
         pemijak ini supaya pahat menembusi lubang. Pemijak ini dikaitkan
         pada motor yang dilaras pada aci untuk dinaikan dan diturunkan.
       vi. Meja – ia diperbuat daripada besi tuangan dan ditempatkan
         ditengah badannya untuk menyokong kayu yang akan dilubangkan.
       vii. Pagar – pagar ini adalah daripada kepingan besi yang dipasakkan
         di sebelah belakang meja untuk menahan kayu yang dikerjakan.
      viii. Apit skru – apit ini ditempatkan dihadapan meja untuk megapitkan
         kayu yang dikerjakan supaya lubangd apat dibuat dengan tepat dan
         selamat.
       ix. Rola Pelaras - rola pelaras ini difgunakan utnuk menggerakkan ke
         kiri dan ke kanan semasa membuat lubang. Satu lagi rola pelaras
         mengawal gerakan meja samada ke depan aatau ke belakang.
        x. Suis – suis ini mengawal kuasa elektrik yang disambungkan
         kepada motor.


4  dua jenis mesin yang digunakan ialah :
    b)   mesin permuting
    c)   mesin pengetam
    d)   mesin pelubang

								
To top