KEMASIAPAN by zarudin76

VIEWS: 1,370 PAGES: 18

									KEMASIAPAN                      7102  1
       KEMASIAPAN


       OBJEKTIF
       AMUNIT
          Memahami dan mengetahui kaedah dan
8
          tatacara kemasiapan perabot.
       OBJEKTIF KHUSUS

       Di akhir unit ini anda dapat :

          Mengenal jenis-jenis kemasan.
          Menerangkan jenis-jenis kemasan.
          Menghuraikan bagaimana amalan keselamatan
          dapat  dipraktikkan  secara  efektif dalam
          pengendalian alat dan mesin di kilang dan di
          bengkel.
KEMASIAPAN                                7102   2
   INPUT
8.0   PENGENALAN
Kemasiapan kayu bolehlah didefinisikan sebagai satu seni dan juga satu sains dalam
aplikasi kepada lapisanpermukaan yang lutsinar, pra-lutsinar dan tidak lutsinat, yang
mana ini akan melindungi dan menimbulkan kecantikan asli kayu atau melindungi
kecacatan, warna serta tekstur yang tidak diingini supaya hasilnya bahan kayu itu
menjadi cantik.


8.1   TUJUAN KEMASIAPAN
Fungsi-utama kemasiapan adalah untuk perlindungan dan menimbulkan kecantikan
yang terlindung pada kayu.


     Perlindungan :
   Kemasiapan yang sempurna dapat melindungi permukaan kayu daripada elemen yang
   boleh merosakkan.


     Nilai kecantikan :
   Pengunaan bahan kemasiapan yang lut sinar dapat membangkitkan kecantikan asli
   kayu dengan memberi tumpuan kepada urat kayu serta menentukan warna dan
   kilatannya.
KEMASIAPAN                                  7102   3
8.2    FAKTOR PENGGUNAAN KEMASIAPAN
Faktor-faktor utama penggunaan kemasiapan dalam kerja kayu terbahagi kepada empat
perkara iaitu :


         Penggunaan yang memudahkan
         Kos
         Ketahanan dalam pengunaan
         Penampilan/rupa akhir


8.3   PENYEDIAAN DALAM KEMASIAPAN KAYU
Terdapat beberapa langkah dan proses dalam penyediaan bahan kemasiapan kayu.
Antaranya adalah seperti berikut :


   8.3.1  PEMELASAN (sanding)
   Pemelasan merupakan salah satu proses dimana permukaan kayu dilicinkan untuk
   tujuan proses kemasiapan dapat dilakukan dengan sempurna.
     Pemelasan dibuat mengikut arah ira.
     Penggunaan kertas pasir haruslah mengikut penggunaannya. Penggunaan kertas
     pasir kasar akan mencalarkan permukaan kayu.


   8.3.2  LEKUK DAN LEBAM
   Lekuk dan lebam merupakan kecacatan kayu yang perlu diatasi sebelum proses
   kemasiapan dilakukan. Terdapat dua keadah yang digunakan untuk mengatasi
   masalah ini iaitu :
       lekuk dan lebam dipelas menggunakan kertas pasir atau sanding machine jika
       ia melibatkan kerosakan kecil.
       Penggunaan alkohol adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Tuangkan
       sedikit alkohol ke atas permukaan lekuk dan lebam dan kemudian nyalakan
       api,.haba akan mengembangkan kawasan yang rosak.
KEMASIAPAN                                7102     4
 8.3.3  PENUTUP IRA KAYU (FILLER)
 Penutup ira kayu ialah satu bahan berupa cecair pekat yang digunakan untuk
 memberikan satu lapisan nipis yang memenuhi rongga-rongga permukaan kayu yang
 halus.
 Terdapat dua bahan yang digunakan iaitu :
       Puty
 -  Sejenis bahan yang berasaskan air
 -  Sesuai digunakan dengan tangan
 -  Apabila disapu ia akan bertukar menjadi sejenis filler yang akan menutup ira
   kayu.
 -  Filler dibiarkan kering sebelum pemelasan dilakukan.
 -  Sesuai untuk permukaan yang rata.
       Filler berasaskan minyak
 -  Filler jenis biasa memerlukan masa pengeringan yang lama.
 -  Ia terhad kepada beberapa jenis coating yang digunakan untuk kerja kemasiapan.
 -  Merupakan kaedah tradisional.


 8.3.4  PEWARNAAN (STAIN)
 Pewarnaan ialah satu bahan cecair pekat berupa ‘filler’ tetapi ia berfungsi
 memberikan pewarnaan tambahan atau semulajadi kepada yang tersebut.
 Terdapat 2 jenis pewarna iaitu:
       Pewarna spirit (spirit stain)
   -  dicairkan dengan thinner lambat kering untuk mengurangkan kepekatan
      warna.
   -  Pewarna jenis ini memerlukan kaedah penyemburan (spray)
       Terdapat 3 kaedah penyemburan iaitu:
       a)   Penyembur sedutan (suction gun)
       b)   Periuk tekanan
KEMASIAPAN                                   7102  5


        c)    Airless dan air-assisted airless (hujung)
   -  Pewarnaan hendaklah disembur menggunakan tekanan udara yang betul dan
     sesuai
          Pewarna sapuan
   -  Berasaskan polyurethane
   -  Dicairkan menggunakan pencair dan disapu menggunakan kain buruk yang
     tidak berbulu.
   -  Sapukan pewarna kedalam ira dan buang lebihannya.
   -  Pastikan permukaan basah semasa menyapu pewarna sapuan.
   -  Pewarna sapuan boleh juga disemburkan untuk meningkatkan pengeluaran
     dan dibuang.
   -  Kebaikan jenis ini ialah ia sesuai digunakan untuk operator yang tak mahir,
     dan juga pewarnaan yang dilakukan dikawasan yang terlindung
 8.3.5  SEALER
   8.3.5.1 Sealer merupakan satu bahan yang akan memberikan permuakaan yang
   lutsinar terhadap permuakaan kayu dan secara langsung dapat mencantikkan kayu
   tersebut.

   8.3.5.2      Setelah ira kayu ditutup dan distain ia telah sedia untuk proses
   sealer. Sealer mempunyai beberapa kebaikan iaitu :
     Memudahkan proses pemelasan
     Bentuk/binaan yang kental
     Pengeringan yang cepat
     Menjimatkan kos buruh
   8.3.5.3      Terdapat 3 jenis sealer yang utama iaitu:
        a)    Sealer pre catalysed lak r - proses pengeringan yang cepat. Ianya
            produk 1 pek
        b)    Sealer acid catalysed - masa pengeringan yang lama mempunyai
            isipadu pejal yang tinggi dan perlukan lapisan yang sedikit.
KEMASIAPAN                                   7102     6


        c)   Sealer 2 pek jenis polyurethane - lapisan pepejal yang tinggi dan
            tidak bertindakbalas kepada pelarut yang datang dari lapisan atas.


 8.3.5.4   TONE SHADING
 -  Pencorakan warna boleh dilakukan selepas proses sealer selesai.
 -  Pewarna (stain) merupakan permulaan bagi asas-asas warna.
 -  Penyeragaman corak warna dan shade (bayangan) boleh dilakukan dengan
   menggunakan prosedur pengecatan yang ringkas dan sesuai.
 -  Formula untuk tone shade
   -   1 bahagian loke N/C atau precat atau A/C
   -   1 bahagian thinner
   -   2.5-5 peratus pewarna spirit (warna jernih) atau pewarna laker
   campurkan kesemua bahagian tersebut dan kacau setelah siap dibancuh campuran
   tersebut bolen digunakan dengan kaedah penyemburan.


   8.3.5.5 LAPISAN ATAS (TOP COAT) YANG JERNIH
 -  Spray 2-3 lapisan atas yang jernih (clear top coat)
 -  Lapisan ini dibiarkan mengering 5-10 minit sebelum penyemburan lapisan
   berikutnya dilakukan
 -  Semua habuk debu hendaklah dipelas dengan perlahan menggunakan kertas pasir
   bergrit p400 untuk mengelakkan kesan calar pada permukaan.
KEMASIAPAN                                 7102  7
           AKTIVITI
           UNIT 8 (A)

 1) Berikan difinisi kemasiapan secara ringkas


 2) Terdapat beberapa langkah dan proses dalam penyediaan bahan kemasiapan kayu.
   Jelaskan 3(tiga) langkah awal didalam proses tersebut


 3) Nyatakan empat faktor utama yang perlu diambil perhatian semasa membuat
   pemilihan bahan kemasiapan.


 4) Sealer merupakan salah satu daripada 7 langkah didalam penyediaan atau proses
   didalam kemasiapan. Jelaskan kebaikan sealer didalam proses tersebut


 5) Kemasiapan merupan satu proses terakhir didalam proses pembuatan sesuatu
   produk. Nyatakan tujuan proses kemasiapan secara terperinci.
KEMASIAPAN                               7102   8
            MAKLUMBALAS
             UNIT 8 (A)

 1) Kemasiapan kayu bolehlah didefinisikan sebagai satu seni dan juga satu sains
   dalam aplikasi kepada lapisanpermukaan yang lutsinar, pra-lutsinar dan tidak
   lutsinat, yang mana ini akan melindungi dan menimbulkan kecantikan asli kayu
   atau melindungi kecacatan, warna serta tekstur yang tidak diingini supaya
   hasilnya bahan kayu itu menjadi cantik.
 2) Terdapat 3 langkah awal didalam proses penyediaan kemasiapan antaranya adalah
   seperti berikut:


   PEMELASAN (sanding)
      Pemelasan dibuat mengikut arah ira.Penggunaan kertas pasir haruslah
   mengikut penggunaannya. Penggunaan kertas pasir kasar akan mencalarkan
   permukaan kayu.


   LEKUK DAN LEBAM
      Lekuk dan lebam merupakan kecacatan kayu yang perlu diatasi sebelum
   proses kemasiapan dilakukan. Terdapat dua keadah yang digunakan untuk
   mengatasi masalah ini iaitu :
    lekuk dan lebam dipelas menggunakan kertas pasir atau sanding machine jika
    ia melibatkan kerosakan kecil.
    Penggunaan alkohol adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Tuangkan
    sedikit alkohol ke atas permukaan lekuk dan lebam dan kemudian nyalakan
    api,.haba akan mengembangkan kawasan yang rosak.
KEMASIAPAN                                 7102   9
   PENUTUP IRA KAYU (FILLER)
        Terdapat dua bahan yang digunakan iaitu :
    Puty
         Sejenis bahan yang berasaskan airSesuai digunakan dengan tangan
   Apabila disapu ia akan bertukar menjadi sejenis filler yang akan menutup ira
   kayu. Filler dibiarkan kering sebelum pemelasan dilakukan. Sesuai untuk
   permukaan yang rata.


    Filler berasaskan minyak
       Filler jenis biasa memerlukan masa pengeringan yang lama.Ia terhad kepada
   beberapa jenis coating yang digunakan untuk kerja kemasiapan.Merupakan
   kaedah tradisional.


3) faktor-faktor utama penggunaan kemasiapan dalam kerja kayu terbahagi kepada mpat
   perkara iaitu :
        Penggunaan yang memudahkan
        Kos
        Ketahanan dalam pengunaan
        Penampilan/rupa akhir
4) Setelah   ira kayu ditutup dan distain ia telah sedia untuk proses sealer. Sealer
   mempunyai beberapa kebaikan iaitu :
       Memudahkan proses pemelasan
       Bentuk/binaan yang kental
       Pengeringan yang cepat
       Menjimatkan kos buruh
KEMASIAPAN                              7102  105) Fungsi-utama    kemasiapan  adalah   untuk   perlindungan   dan
  menimbulkankecantikanyang terlindung pada kayu.


   Perlindungan :
  Kemasiapan yang sempurna dapat melindungi permukaan kayu daripada elemen yang
  boleh merosakkan.


   Nilai kecantikan :
  Pengunaan bahan kemasiapan yang lut sinar dapat membangkitkan kecantikan asli
  kayu dengan memberi tumpuan kepada urat kayu serta menentukan warna dan
  kilatannya.
KEMASIAPAN                                   7102  11
  INPUT
 8.4 JENIS-JENIS BAHAN KEMASIAPAN
 Terdapat beberapa jenis bahan kemasiapan yang utama antaranya adalah seperti
 berikut:


   8.4.1   Cat
        Cat adalah suatu bahan cair yang bilamana disapu atau sesuatu permukaan
      akan membentuk satu lapisan yang pejal, sekata dan melekat pada permukaan
      tersebut.
        fungsi cat adalah untuk menghiasi dan melindungi sesuatu bahan yang
      ingin dicat.

        Cat telah digunakan selama bertahun lamanya untuk dekorasi dan sebagai
      pelindung dari kesan cuaca. Cat digunakan untuk meningkatkan keadaan
      benda kerja dan menjadikannya selamat, bersih, sanitasi dan meningkatkan
      kesan pencahayaan dan pemanasan.


        Cat bancuhan air, dibuat dari kasein dan putih telur atau gam telah
      digunakan oleh orang mesir seawal 3000-2000 sebelum masihi. Selama
      berabad lamanya hanya sedikit sahaja penggunaan cat diprattikan.


        Pada zaman awal koloni Amerika, sedikit kapur putih dan air dibuat
      campuran bancuhan putih dan ia digunakan sebagai cat. Pada awal abad ke-
      20, gam binatang dan whiting (kapur dari bukit cliff di dover england) telah
KEMASIAPAN                               7102  12


   dicampur untuk digunakan sebagai penjilid untuk pigmen. Colsimine pain ini
   tidak mudah di basuh.


     Cat kasein telah dibangunkan sama lamanya dengan cat calcimine. Ia
   mengandungi kasein, kapur, bahan awet dan pigmen-pigmen warna.


     Minyak sayuran boleh dijadikan minyak resin dan cat latex-emulsi. Latex
   hanya boleh diambil dari ekstrak pokok getah tetapi ia kini boleh diperolehi
   dari pelbagai resin sintetik.


     Cat berasaskan minyak adalah paling ppular digunakan . ia digunakan
   dengan banyaknya samaada dalam warna putih atau pigmen bewarna untuk
   cecair. Cat ini digunakan untuk kedua-dua kemasan dan luar dan dalam.


     Sebuah rumah yang dicat baik mestilah mengandungi sekurang-kurangnya
   65% pigmen dan baki 35% atau kurang.


     Minyak biji rami adalah yang paling penting diantara kesemua minyak
   kering kerana ia adalah dari biji pokok flax. Minyak kering adalah minyak
   cecair dimana ia digunakan untuk lapisan nipis filem, mengering atau
   mengeras pada 48 jam selepas terdedah kepada suhu bilik.


     Minyak ini perlu mengandungi 80%-90% vehicle dengan thinner dan
   mengering membentuk baki serbuk.


     Sayuran, binatang atau pigmen bewarna mineral ditambah lebihan pigmen
   ini sedikit menutupi permukaan, tetapi keutamaannya untuk mencegah
   pigmen lain dari bertukar bentuk.
KEMASIAPAN                                 7102  13
  8.4.2  Varnis
  8.4.2.1 Sejarah varnish,
    Berasal daripada perkataan latin iaitu vernix
    Resin fosil dan copal merupakan antara bahan yang diperlukan didalam
  struktur varnis
    Copal sejenis resin yang terdapat didalam sejenis pokok diambil di negara
  africa congo dan di india.
    Selain daripada itu varnis juga dipercayai diambil bersempena dengan nama
  isteri raja mesir iaitu puteri negara cyrene yang bernama berenice.


  8.4.2.2 Komposisi Varnis
   Varnis terdiri daripada 4 bahan utama iaitu
      Resin
      Minyak
      Turpentine
      Agen pengering


  8.4.2.3 Varnis dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu


       Long oil -Untuk permukaan luar yang kerap terdedah dengan air dan
           -ambil masa pengeringan yang lama iaitu antara 12-24 jam
          -terdiri daripada 45.36 kg minyak dan sedikit campuran resin.


      Medium oil -sejenis varnis yang sesuai digunakan untuk permukaan lantai.
          -terdiri daripada 18.14 minyak dan 45.36 kg resin.
          -Masa pengeringan selama lebih kurang 12 jam.


      Short oil -digunakan untuk tujuan gosok dan polish
          -terdiri daripada 4.5 kg minyak dan 45.36 kg resin
KEMASIAPAN                                7102   14


          -masa pengeringan antara 24-48 jam.
            AKTIVITI
            UNIT 8 (B)

 1) Berikan difinisi cat secara ringkas

 2) Tandakan ( / )bagi penyataan yang benar dan (x ) bagi penyataan yang salah

     a) Cat berfungsi sebagai pelindung kepada sesuatu permukaan       ( )

     b) Cat bancuhan air dibuat dengan mencampurkan putih telur dengan gam
      binatang                            ( )

     c) Varnis berasal daripada perkataan latin iaitu vernix         ( )

     d) Varnis terdiri daripada 4 bahagian utama iaitu resin minyak, thinner dan
      agen pengering                           ( )

 3) varnish dibahagikan kepada 3 bahagian yang utama iaitu long oil, medium oil dan
   short oil. Jelaskan ketiga-tiga bahagian tersebut.

 4) Terdapat dua bahan yang diperlukan didalam komposisi varnis. Nyatakan kedua-
   dua bahan tersebut.
KEMASIAPAN                                   7102   15
              MAKLUMBALAS
               UNIT 8 (B)

   1) Cat merupakan satu bahan cair yang bilamana disapu atas sesuatu permukaan
    akan membentuk satu lapisan yang pejal, sekata dan melekat kapada permukaan
    tersebut.

   2)
       a) Cat berfungsi sebagai pelindung kepada sesuatu permukaan        (/)

       b) Cat bancuhan air dibuat dengan mencampurkan putih telur dengan gam
        binatang                            (x)

       c) Varnis berasal daripada perkataan latin iaitu vernix          (/)

       d) Varnis terdiri daripada 4 bahagian utama iaitu resin minyak, thinner dan
        agen pengering                           (x)

3)
      Long oil   -Untuk permukaan luar yang kerap terdedah dengan air dan
            -ambil masa pengeringan yang lama iaitu antara 12-24 jam
            -terdiri daripada 45.36 kg minyak dan sedikit campuran resin.


     Medium oil  -sejenis varnis yang sesuai digunakan untuk permukaan lantai.
            -terdiri daripada 18.14 minyak dan 45.36 kg resin.
            -Masa pengeringan selama lebih kurang 12 jam.


     Short oil  -digunakan untuk tujuan gosok dan polish
            -terdiri daripada 4.5 kg minyak dan 45.36 kg resin
            -masa pengeringan antara 24-48 jam. 4)    Resin fosil dan copal
KEMASIAPAN                                7102    16
             PENILAIAN
             KENDIRI 8

SOALAN


 1) Pewarna( stain) terbahagi kepada dua iaitu pewarna spirit dan pewarna wiping.
   Jelaskan kedua-dua bahan tersebut.


 2) Terdapat 2(dua) kaedah yang digunakan untuk mengatasi lekuk dan lebam.
   Jelaskan salah satu daripada kedua-dua kaedah tersebut.


 3) Terdapat 8 (lapan) langkah didalam proses penyediaan bahan untuk tujuan
   kemasiapan. Dengan menggunakan carta alir senaraikan langkah-langkah berikut


 4) Bahan apakah yang digunakan didalam cat untuk menghasilkan cecair yang
   berwarna.
KEMASIAPAN                                 7102   17
            MAKLUMBALAS
           PENILAIAN KENDIRI 8

 1)
    Pewarna spirit (spirit stain)
 -  dicairkan dengan thinner lambat kering untuk mengurangkan kepekatan warna.
 -  Pewarna jenis ini memerlukan kaedah penyemburan (spray)
        Terdapat 3 kaedah penyemburan iaitu:
        a)   Penyembur sedutan (suction gun)
        b)   Periuk tekanan
        c)   Airless dan air-assisted airless (hujung)
 -  Pewarnaan hendaklah disembur menggunakan tekanan udara yang betul dan
    sesuai


    Pewarna sapuan(wipping)
 -  Berasaskan polyurethane
 -  Dicairkan menggunakan pencair dan disapu menggunakan kain buruk yang tidak
    berbulu.
 -  Sapukan pewarna kedalam ira dan buang lebihannya.
 -  Pastikan permukaan basah semasa menyapu pewarna sapuan.
 -  Pewarna sapuan boleh juga disemburkan untuk meningkatkan pengeluaran dan
    dibuang.
 -  Kebaikan jenis ini ialah ia sesuai digunakan untuk operator yang tak mahir, dan
    juga pewarnaan yang dilakukan dikawasan yang terlindung
KEMASIAPAN                              7102  18


   2) Penggunaan alkohol adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Tuangkan
     sedikit alkohol ke atas permukaan lekuk dan lebam dan kemudian nyalakan
     api,.haba akan mengembangkan kawasan yang rosak.


   3) Pemelasan


   Lekuk dan lebam


   Menutup/mengisi


     Pemelasan


     Pewarnaan


      Sealer


     Tone shading


   Lapisan atas(top coat)


4)    Pigmen

								
To top