popular movies of the 60's by jongordo

VIEWS: 276 PAGES: 3

									              Japanese history/Samurai Movies 50's 60's & 70's:

Yojimbo / Sanjuro Criterion Collector's set               Criterion Collector's set
Yojimbo                                 (Akira Kurosawa - 1961)
Sanjuro                                 (Akira Kurosawa - 1962)
Rebel Samurai: Sixties Swordplay Classics                Criterion Collector's set
Samurai Rebellion                            (Masaki Kobayashi - 1967)
Sword of the Beast                           (Hideo Gosha - 1965)
Samurai Spy                               (Masahiro Shinoda - 1965)
Kill!                                  (Kihachi Okamoto - 1968)
The Samurai Trilogy Box Set                       Criterion Collector's set
Samurai I - Musashi Miyamoto                      (Hiroshi Inagaki - 1954)
Samurai II - Duel at Ichijoji temple                  (Hiroshi Inagaki - 1955)
Samurai III - Duel at Ganryu Island                   (Hiroshi Inagaki - 1956)
Also from The Criterion Collection                   Criterion = good quality
Seven Samurai                              (Akira Kurosawa - 1954)
The Hidden Fortress                           (Akira Kurosawa - 1958)
The Sword of Doom                            (Kihachi Okamoto - 1966)
Throne of Blood                             (Akira Kurosawa - 1957)
Harakiri                                (Masaki Kobayashi - 1962)
Rashomon                                (Akira Kurosawa - 1950)
Sansho the Bailiff                           (Kenji Mizoguchi - 1954)
Ugetsu                                 (Kenji Mizoguchi - 1953)
Red Beard                                (Akira Kurosawa – 1965)
Onibaba                                 (Kaneto Shindo - 1965)
Kwaidan                                 (Masaki Kobayashi – 1965)
Double Suicide                             (Masahiro Shinoda - 1970)
Toshiro Mifune - The Ultimate Collection                AnimEigo Collector's set
Samurai Assassin                            (Kihachi Okamoto - 1965)
Red Lion                                (Kihachi Okamoto - 1969)
Samurai Banners                             (Hiroshi Inagaki – 1969)
Zatoichi meets Yojimbo                         (Kihachi Okamoto - 1970)
Incident at Blood Pass                         (Hiroshi Inagaki – 1970)
Lone Wolf and Cub: DVD Collector's Edition Box             AnimEigo Collector's set
Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance                  (Kenji Misumi - 1973)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx             (Kenji Misumi - 1972)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades                  (Kenji Misumi - 1973)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril                  (Buichi Saito - 1972)
Lone Wolf and Cub: Baby in the Land of Demons              (Kenji Misumi - 1973)
Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell                 (Yoshiyuki Kuroda - 1973)
Zatoichi The Blind Swordsman: Vols. 1-4                 Homevision Collector's set
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 1 - The Tale of Zatoichi       (Kenji Misumi - 1962)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 2 - The Tale of Zatoichi Continues  (Kazuo Mori - 1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 3 - New Tale of Zatoichi       (Tokuzo Tanaka - 1963)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 4 - The Fugitive           (Tokuzo Tanaka - 1963)
Zatoichi The Blind Swordsman: Vols. 5-19                Homevision Individual DVD’s
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 5 - On the Road           (Kimiyoshi Yasuda - 1968)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 6 - Zatoichi and the Chest of Gold  (Kazuri Ikehiro - 1964)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 7 - Zatoichi's Flashing Sword    (Kazuri Ikehiro - 1964)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 8 - Fight, Zatoichi, Fight      (Kenji Misumi - 1964)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 9 - Adventures of Zatoichi      (Kimiyoshi Yasuda - 1965)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 10 - Zatoichi's Revenge       (Akira Inoue - 1965)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 11 - Zatoichi and the Doomed Man   (Kazuo Mori - 1965)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 12 - Zatoichi and the Chess Expert  (Kenji Misumi - 1965)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 13 - Zatoichi’s Vengeance     (Tokuzo Tanaka – 1966)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 14 - Zatoichi's Pilgrimage     (Weinstein Company-1966)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 15 - Zatoichi's Cane Sword     (Kimiyoshi Yasuda - 1967)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 17 - Zatoichi Challenged      (Kenji Misumi - 1970)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 18 - Zatoichi and the Fugitives  (Kimiyoshi Yasuda - 1968)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 19 - Samaritan Zatoichi      (Kenji Misumi - 1968)
Zatoichi The Blind Swordsman: Vols. 16, 20-25             AnimEigo Collector's set
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 20 - Zatoichi Meets Yojimbo    (Kihachi Okamoto - 1970)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 16 - The Outlaw          (Satsuo Yamamoto - 1967)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 21 - The Festival of Fire     (Kenji Misumi - 1971)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 22 - Zatoichi Meets the One Armed (Kimiyoshi Yasuda - 1971)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 23 - Zatoichi at Large       (Kazuo Mori - 1973)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 24 - Zatoichi in Desperation    (Shintaro Katsu - 1973)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 25 - Zatoichi's Conspiracy     (Kimiyoshi Yasuda - 1974)
Zatoichi The Blind Swordsman: Vol 26                 Tokyo Shock Individual DVD
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 26 - Darkness Is His Ally     (greatest hits - 1989)
Mikogami Trilogy                           AnimEigo Collector's set
The Trail of Blood                          (Kazuo Ikehiro - 1972)
The Fearless Avenger                         (Kazuo Ikehiro - 1972)
Slaughter in the Snow                         (Kazuo Ikehiro – 1973)
Hanzo: The Razor Trilogy                       Homevision Collector's set
Sword of Justice                           (Kenji Misumi - 1975)
The Snare                               (Kenji Misumi - 1975)
Who's Got the Gold?                          (Kenji Misumi - 1975)
_________________________________________________________________________________________
Three Outlaw Samurai                         (Hideo Gosha - 1964)
Goyokin                                (Hideo Gosha - 1970)
Shadow Hunters                            (Toshio Masuda - 1972)
Shadow Hunters II: Echo of Destiny                  (Toshio Masuda - 2005)
Sanshiro Sugata                            (Akira Kurosawa - 1943)
Sanshiro Sugata II (Zoku Sugata Sanshiro)               (Akira Kurosawa - 1945)
Chushingura                              (Hiroshi Inagaki - 1963)
The 47 Ronin: Parts 1 & 2                       (Kenji Mizoguchi - 1979)
Sword of Vengeance: The Fall of Ako Castle              (Kinji Fukasaku - 1978)
Shinsengumi: Assassins of Honor                    (Tadashi Sawashima - 1971)
Firebird: Daybreak Chapter (Hi no tori: Reimei hen)          (Kon Ichikawa - 1978)
Shogun Assassin (Lone wolf and Cub 1&2 revamped)
Shogun Assassin II: Lightning Swords of Death (Lone wolf & Cub 3 revamped)
Shogun Assassin III: Slashing Blades of Carnage (Lone wolf & Cub 4 revamped)
Bakumatsu Zankoku Monogatari (Brutal Story at End of the Tokugawa Shogunate) (Tai Kato - 1964)

               Japanese Samurai Movies 80's 90's & 2000's:

Kagemusha                             (Akira Kurosawa - 1980)
Ran                                (Akira Kurosawa - 1985)
Madadayo                             (Akira Kurosawa - 1998)
Ronin Gai                             (Kazuo Kuroki - 1990)
When the Last Sword Is Drawn (Mibu Gishi den)           (Yojiro Takita - 2002)
Dora-Heita                            (Kon Ichikawa - 2000)
Ame Agaru                             (Takashi Koizumi - 2000)
Kon Ichikawa's 47 Ronin                      (Kon Ichikawa – 1994)
Demon Spies                            (Takashi Tsuboshima - 2005)
The Hidden Blade                         (Yoji Yamada - 2004)
The Blind Swordsman: Zatoichi                   (Takeshi Kitano - 1998)
The Twilight Samurai (Tasogare Seibei)                (Yoji Yamada - 2002)
Izo                                 (Takashi Miike - 2004)
Gohatto (Taboo)                           (Nagisa Oshima - 1999)
Memoirs of a Geisha                         (Rob Marshall - 2005)
Samurai Fiction                           (Hiroyuki Nakano - 1999)
Shinobi Heart Under Blade                      (Ten Shimoyama - 2005)
Aragami: The Raging God of Battle                  (Ryuhei Kitamura - 2002)
The Shogun's Shadow                         (Yasuo Furuhata- 1989)
Shogun's Ninja (Ninja bugeicho momochi Sandayu)           (Noribumi Suzuki - 1983)
Legend of the Eight Samurai                     (Kinji Fukasaku -1983)
Shogun's Samurai: The Yagyu Clan Conspiracy             (Kinji Fukasaku - 1984)
Semi Shigure                             (Mitsuo Kurotsuchi's- 2005)

Zatoichi: The TV Series
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 1                 (MediaBlasters 1974-1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 2                 (MediaBlasters 1974-1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 3                 (MediaBlasters 1974-1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 4                 (MediaBlasters 1974-1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 5                 (MediaBlasters 1974-1979)
Zatoichi the Blind Swordsman, Vol. 6                 (MediaBlasters 1974-1979)

Baian the Assassin, Vol. 1 – 4                    Tokyo Shock Collector's set
Professional Killers                         (Keiichiro Yoshida 1991)
Professional Killers: Assassin's Quarry               (Keiichiro Yoshida 1991)
Professional Killers: Assignment by Night              (Keiichiro Yoshida 1991)
Professional Killers                         (Keiichiro Yoshida 1991)

TV Documentary:
Samurai - The Last Warriors                      (Hannover House - 2004)
Ancient Mysteries – Samurai                      (A&E Home Video - 2005)
Japan: Samurai, Geisha and Technology                 (Analytical Software - 2002)
Lost Treasures of the Ancient World: Samurai Japan - A Journey Back in Time (Kultur Video - 2000)
Budo: The Art of Killing                        (Synapse Video - 1982)
The World of Zatoichi                         (Japanese TV documentary – 2003)
                      www.wadokan.be

								
To top