Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PAGE 4

VIEWS: 16 PAGES: 1

									  The Testimony Christian Newspaper                                                                 11 October 2010 - Page 4

                    Getuienis van Dries            nie en Hy sê toe weer aan my "Gaan   nadat die meisie by die persoon was
                    Ek is 'n sondaar soos enige mens op    maak reg wat jy verkeerd gedoen     hy heeltemal verander het wat sy
                    aarde. Die jaar 1967 het ek bely en    het dan sal jou sonde staat so lyk".  gesindheid aan betref. Dit wys hoe   We want to hear from
                    geglo dat Jesus vir my sondes       God gee toe vir my wat net in sy    God op 'n bepaalde tyd werk.         you !!
                    gekruisig is, gesterwe het en weer     woord die Bybel staan vir alle                          Share your Testimony
                    opgestaan het. Ons is tog groot      gelowiges en Hy sê "jy erf die     Die vierde dag na die operasie is ek  Comment on any article
                    gemaak en opgevoed deur onse ouers     ewige lewe, "gaan maak reg wat jy    oorgeplaas na 'n privaat saal en die
                                         verkeerd gedoen het" Ek het daar    tiende dag het ek vel oorplantings
                                                                                 Let us know how we can
                    met die wete dat ons Jesus moet                                                  improve
                    aanbid en glo dat Hy vir ons sal      besef wat 'n wonderlikke God wat    gekry. Dit was toe nie so seer nie.
                    terugkom om ons van die wat nie wil    so barmhartig en genadevol teenoor   Wat wel nie aan my gesê was nie is
                                         my is, wat so gesondig het. Die     dat wanneer die verbande afkom dit       Po Box 71428
                    glo te skei.                                                            Die Wilgers
 A word from the Editor                             verskil is so groot oor Sy almag dat  nie te maklik sal wees wat die pyn
                                         al daardie tyd wat ek teen daardie   aanbetref nie. Ek het twee bloed         Pretoria
                    Die Ontmoeting                                                          South Africa
I would like to take this       Dit is Maandag 18 Mei 2009, ek het     spoed beweeg het, het Hy my       oortappings ontvang en het drie
                                         onmiddelik terug in my liggaam op    verskillende pyn medikasie             0041
opportunity to thank every one     tred verloor met die tyd en weet dat                                             info@thetestimony.co.za
who helped me to make this       die dokters gepraat het en gesê dat ek   aarde gesit sonder dat ek terug moes  ontvang.
edition and many to come a       derde graadse "gangreen"het en ek ;n    beweeg. Daar het ek ook die Heilige   Die vierde dag na die oorplanting
                                         Gees ontvang, want toe Hy Sy asem    het ek weer deur dieselfde           012 993 39 22
success.                operasie sal moet kry om dit weg te
“Our Father in heaven. In the     sny. Die operasie sal plaasvind      in my geblaas het, het ek gehyg en   prosedure gegaan wat die bad
name of Jesus I come to You.      dieselfde middag wanneer dit die      gesnak na asem.             aanbetref, maar nou moet die
Thank You Lord for your        laaste operasie van die dokter sal wees,                      verbande afkom, eina! en nogmaals
anointing over me, thank you for    aangesien dit 'n groot operasie is.    Terwyl hulle my vanaf die teater na   eina!, kan daardie seer nie aan enige
Your grace upon my life. Without
You Father, this newspaper would
                    Ek was lam geslaan so asof niks eintlik
                    saak maak nie. Ook weet ek dat ek
                                         die herstel saal geneem het dit is
                                         plus minus 40 meter het ek gehuil
                                         en gesê Die Here is my Herder ek
                                                             persoon oor dra nie en sal niemand
                                                             dit toewens nie. Dit was reeds
                                                             donker buite toe ek terug is in die
                                                                                   KUNSMIS
never have seen the light.       baie gehuil het, want ek het geweet
I thank you Father for the
empowerment You have given me
                    hierdie is 'n groot operasie, min het ek
                    op daardie oomblik gedink wat
                                         kan nie onthou hoeveel keer ek dit
                                         gesê het nie, maar dit was verskeie
                                         kere. Ek was ook verskriklik moeg
                                                             bed.

                                                             Ek het gelê en begin om Jesus te
                                                                                  INLIGTING
to accomplish this task that You    werklik sal gebeur.                                                    Met al die verskillende
have set out for me.                               gewees. Ek is na die intesiewe      bedank vir die pyn en lyding wat
Father I pray for the people      Ongeveer 17:00 het ek my gesin      eenheid geneem vir vier dae. Suster   Hy moes deurmaak vir my sondes.     soorte kunmis op die mark
reading this, let them read the    gegroet in die wete dat dit die laaste  Liz Joubert het na my gedurende die   Ja ek het hom geloof en geprys dat   wonder mens nogal watter
teachings and stories Father and    keer sal wees wat ons mekaar sal sien. nag omgesien. Gou het ek agter       Hy vir my moes ly, 'n bespotting vir
                                                                                 soort moet 'n mens gebruik
make them able to understand      Die hospitaal personeel het my na die gekom dat sy ook 'n Christen is en      my moes deur gaan, vir my asyn
what Your intention is for them.    teater geneem. Dit het soos 'n ewigheid sy het my baie geestelik bygestaan,    moes drink met heel moontlik      en wanneer.
Father I pray that You will reveal   gevoel. Dit was toe dat ek die Here vra dit is ook dan wat jy sien watse      gebarste lippe wat stukkend was,
yourself to each one of us reading   "Here laat die mediese personeel met   vrugte 'n boom dra en so het ons     vir my 'n doring krans moes dra en
                                         ook baie deur die nag gepraat oor    dit het seker vir 'n uur aangehou,   Daar is drie elemente wat
this newspaper, and I thank You.    die instrumente in U hande wees,
Father forgive those who don't     neem U oor Here, Amen". Ek het gou Jesus. Hier is ek oortuig van die pyn      want ek kon Hom nie genoeg       nodig is vir gras om reg te
                                         wat Jesus vir my ook gely het.      bedank daarvoor nie.
honor this publication for they    aan die slaap geraak, net soos al die
                                                             Dit was asof Hy na my toe kom en
                                                                                 groei. (Nitrogen,Phosphoris
don't know what they are doing.    ander operasies.
Let the seed sowed through this                         Die slaap het my gewyk alhoewel     sê "my kind jy het nou genoeg gely,   and Potasium) hierdie drie
publication falls on fertile ground  Die volgende gebeurtenis kan ek nie    ek 'n tablet gekry het om my te laat   gee die pyn vir My".          elemente moet 'n sekere
and thank you that Your angles are   verklaar nie. My gees het my liggaam slaap. Ek het gevra of ek nie 'n                           hoeveelheid in persentasie
working in advance so that we can   verlaat en ek het teen 'n geweldige    sterker tablet kan kry nie. Ek het    Die volgende oggend het ek wakker
experience Your favor. Amen.”     spoed beweeg in 'n swart duisternis in, lomerig geword en aan die slaap      geword en geen pyn in my bene      op die gras gegooi word
                    hoe vinnig weet ek nie, is daar so 'n   geraak.                 gehad nie. Ek het dan ook op my     sekere tye van die jaar. Die
Baie dankie aan my vrou Michelle    spoed op aarde, het ek geweet dit is                        sye gedraai en op die wonde gelê,
wat my so goed ondersteun in alle   nog nie van gehoor nie. Dit is net    God het my laat droom sodat ek die    want 'n mens se liggaam word seer    nommers (2:3:2) wat u sien
fasette om hierdie produksie te laat  verbysterend dat 'n mens se gees teen   verskil kon waarneem van wat met     in een posisie. Dit het nie 'n verkil  op die verpakking van die
werk. Ek is baie Lief vir jou.     daardie spoed kan beweeg. Ek weet     my gebeur het 'n realiteit was en nie  aan my wonde aan my bene gedoen
                                         'n droom nie. Ek het gedroom van 'n   nie, daar was geen pyn nie.       kunsmis staan vir die
BAIE DANKIE              nie of ek op of af gekyk het nie, dit
                    was swart duisternis. Geen geluid nie. klomp duiwels soos ons hulle in                           hoeveelheid in persentasie
And for you, the reader:        Ek was alleen in daardie duisternis,   strokie prente waarneem met groot    Die dag personeel het vir my kom    van Nitrogen,Phosphoris en
THANK YOU for reading this       ook het ek besef dat ek nie geklee is   ore en horingtjies asook 'n spies,    dag sê soos elke dag en het dan ook
                                         maar veskillende kleure groen, rooi,   gesê dat hulle dit nie kan glo dat ek  Potasium in die volgorde.
publication. Thank you that      nie, niks saam vat nie, ek is vanaf die
together we can manifest God in    aarde weggeneem soos ek as pas      pers ensovoorts.             op die wonde lê nie. Dit vat so paar
and through us for His Glory.     gebore in gekom het met niks nie. Nog Ek het rustig geslaap na die droom      dae voor dit gebeur dat 'n pasient op
                                                                                 Vra vir 'n kenner om vir jou te
                    nooit was ek so alleen en eensaam nie, en 'n goeie nagrus gehad wat dan      die wonde kan lê. "Dit moet 'n
Please write to us.          dat daar iets is wat verkeerd is weet ek, bygedra het vir my getuienis aan die   wonder werk wees". Ek het aan      sê hoeveel persentasie van
U can write to:            maar wat?                 wat dit wou hoor.            hulle gesê dat by God alles       watter element jy nodig gaan
info@thetestimony.co.za                                                  moontlik is. Niks is vir Hom
                                         Dag drie het daar 'n jong meisie     ontmoontlik nie.            hê op jou gras watter tyd van
Or                   In die swart duisternis sien ek 'n swart
PO BOX 71428,             muur nader kom en in die swart muur    ingestap die siek oom oorkant my te                       die jaar.
The Willows,              is daar 'n swart deur (alles dieselfde  besoek (hy was werklik baie siek al
0041                  swart) geen verskil nie, so duidelik   sy organe het al opgehou
                                         funksioneer). Die eerste gedagte                         Tot groener grasperke.

                                                                YOURBUSINESSCANBEASFAMOUSAS
                    soos daglig kan ek die muur en die
Hope to hear from you soon!!      deur onderskei van die duisternis wat   wat by my opgekom het is dat sy
                    ek in beweeg. Voor die swart deur is ek  seker 'n familie lid moet wees klein
BEST REGARDS AND GOD          tot stilstand gebring so asof iemand   dogter of iemand. Gedurende die
BLESS                 my aan die kraag sou beet kry op     nag is iemand opgeneem wat 'n hart
                                                                   VICTORIA FALLS
                    aarde. Ek het afgekyk en myself in 'n   aanval gekry het en volgens een van
Pieter Pretorius            bondel sien lê te bevrees om op te kyk.  die susters baie moeilik is, wil nie
                                         luister nie en gee ook nie veel om
                    Ek het God nie gesien nie, die swart   oor sy lewe nie, want hy is 'n niks
Write to us .......          deur was ook nie oop nie, God het met werd nie. Dit het my baie bewoë
                    my gepraat en gesê "Ek soek nie      gemaak, want ons is alles werd by
                    helftes nie, dit is alles of niks". "Gaan God maak nie saak wie en wat jy is
Tell your               maak reg wat jy verkeerd gedoen het". nie. Ek het gevra of ek met hom

Testimony...
                    Daar het ek besef hoe groot God se
                    jaloesie is, Hy gee meer om vir sy
                                         moet gaan praat, maar dit is gesê dat
                                         ek slegter af is as hy, hy sal nie na               ADVERTISEIN THETESTIMONY
                    kinders as wat ons besef, hoe groot    my luister nie.
                    God se jaloesie is kan ek nie beskrywe


                                                                        REPETITIONWORKS!!
                    nie, maar dit is net eenvoudig      Die meisie het toe by die oom
Vertel jou               ongelooflik, self skrikwekkend vir my uitgegaan en na my toe gekom,
                    as mens, gaan lees die tien gebooie Ek waarop ek vir haar sê "God het jou
Getuienis....             is 'n jaloerse God nou besef ek wat    na my gestuur". Haar naam is
                    God daarmee bedoel Ek kan net sê     Karin, sy het gevra of sy vir my kan
                    Dankie my Here.              bid, waarop ek vir haar sê "nee
info@thetestimony.                                luister eers wat ek te vertel het". Ek
co.za                 God het die hemel vir my op 'n skrefie het aan haar my getuienis oorgedra
                    (baie klein) oopgemaak. God het my    en toe gesê dat sy kan bid. Ek het
                                         gesê dat sy na die moeilike persoon
                    sonde staat aan my gewys, dit was
                    spierwit met niks sondes op geskrywe toe moet gaan omdat hy God nodig
                                         het. Later die dag is aan my gesê dat
                                                             advert@thetestimony.co.za        PIETERPRETORIUS082 329 7754

								
To top