Contoh sijil plbs

Document Sample
Contoh sijil plbs Powered By Docstoc
					      SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BUKIT, CHENDERING
            21080 KUALA TERENGGANU

          UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
                TAHUN 2010

              Dengan ini diperakui bahawa

NAMA         :

NO SURAT BERANAK   :

NO ANGKA GILIRAN   :

           Telah mengikuti dan menyempurnakan
          Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
                   UPSR
                Bagi Matapelajaran

                BAHASA MELAYU


         Komponen Pentaksiran      Peringkat Pencapaian
      TATABAHASA DAN KOSA KATA
      SEBUTAN / INTONASI DAN NADA
      FASIH DAN BERMAKNA
      BERTATASUSILA
………………………………………..               …………………………………………
(HJH. ZABEDAH BINTI MUSA)           (CHE JARAH BINTI CHE MAT)
Ketua Pentaksir Sekolah,            Guru Besar,
SK Kampong Bukit, Chendering          SK Kampong Bukit, Chendering
21080 Kuala Terengganu             21080 Kuala Terengganu


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1719
posted:11/1/2010
language:Malay
pages:1