Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

garmin by chenshu

VIEWS: 82 PAGES: 13

									                                                           Tel. 052 / 383 - 666
                                                          Fax. 052 / 383 - 665
 PRODAJA - SERVIS - NAJAM                                              www.tehnoline.hr
  Kaštanjer 5, 52100 Pula                                         E-mail: info@tehnoline.hr
               GARMIN - AUTOMOTIVE GPS - CJENIK
                                                    Cjenik - vrijedi od 23.08.2010.
šifra     Opis                                           VPC    MPC    GOTOVINA
CESTOVNI GPS
010-00783-96 nüvi 1200 AdriaRoute                                     772   949.56    902.00
010-00700-00 nüvi 550 Europe - (auto, brod, bicikl/skuter, pješak)                    2131   2621.13   2,490.07
010-00786-99 nüvi 465T Europe, Bluetooth, kamionski mod + AdriaRoute                   2601   3199.23   3,039.27
010-00783-4B nüvi 1200 Istočna Europa ( + Austrija, Švicarska, Italija, Njemačka)             813   999.00    949.05
010-00783-23 nüvi 1240 Zapadna Europa + AdriaRout                           novo!!
                                                     1138   1399.74   1,329.75
010-00783-21 nüvi 1250 Europe                                       894   1099.62   1,044.64
010-00782-4B nüvi 1300 Istočna Europa ( + Austrija, Švicarska, Italija, Njemačka)             894   1099.62   1,044.64
010-00782-21 nüvi 1350 Europe + AdriaRoute                                1219   1499.37   1,424.40
010-00782-24 nüvi 1350T Europe (free traffic)                               1138   1399.74   1,329.75
010-00842-30 nüvi 1490TV Europe (DVB-T, free traffic), Bluetooth ,5"           novo!!     2032   2499.36   2,374.39
010-00810-06 nüvi 1490T Europe, (Free Traffic), Bluetooth NOVO     + AdriaRoute           1788   2199.24   2,089.28
010-00567-01 zumo 550 Europe , Bluetooth                                 4262   5242.26   4,980.15
010-00727-01 zumo 660 Europe , Bluetooth                                 3739   4598.97   4,369.02
010-00782-96 nüvi 1340 Zapadna Europa + AdriaRoute , 4,3"                  novo!!    1202   1478.46   1,404.54
010-00782-95 nüvi 1390T Europe (free traffic), Bluetooth ,4,3" + AdriaRoute        novo!!     1569   1929.87   1,833.38
010-00858-12 nüvi 3760 Europe, Bluetooth 4,3"                        novo!!    1666   2049.18   1,946.72
010-00858-32 nüvi 3790T Europe, (free traffic), Bluetooth , 3D terena,zgrada 4,3"     novo!!     2154   2649.42   2,516.95
010-00876-01 zumo 220 Europe, Bluetooth, 3,5"                         novo!!   2439   2999.97   2,849.97
010-00696-00 GPSMAP 620 marine/automotive (potrebno je dokupiti nosač za auto i cestovne karte)      4471   5499.33   5,224.36
MOBILE
010-00685-01 Garmin MOBILE PC sa GPS 20x senzorom (USB), Europe                      901   1108.23   1,052.82
Cestovna kartografija
AR001     AdriaRoute (rutabilna cestovna karta Hrvatske, Slovenije, BiH i MK) - CD           524   644.52    612.29
AR002     AdriaRoute (rutabilna cestovna karta Hrvatske, Slovenije, BiH i MK) - microSD/SD       573   704.79    669.55
SC001     Karta Srbije i Crne Gore - rutabilna                             900   1107.00   1,051.65
010-11269-01 GARMIN Life time update - registracijska kartica                       553   680.19    646.18
AT001     AdriaTopo -topografska karta Hrvatske, Slovenije i BiH                    491   603.93    573.73
Programirane kartice za SPc 510, nüvi 2xx,nüvi 3xx,nüvi 6xx,7xx
010-10691-05 Programirana micro SD kartica - Italija, Grčka                        327   402.21    382.10
010-10971-00 Programirana micro SD kartica - Austrija, Njemačka,Švicarska, Češka              327   402.21    382.10
010-10691-00 Programirana micro SD kartica - Engleska, Irska                        327   402.21    382.10
010-10698-00 Programirana SD kartica -Španjolska, Portugal                         327   402.21    382.10
010-10691-03 Programirana micro SD kartica - Norveška, Danska, Švedska, Finska               327   402.21    382.10
010-10700-00 Programirana SD kartica - Benelux                               327   402.21    382.10
010-10679-50 Programirana micro SD kartica - Sj. Amerika, Kanada                      737   906.51    861.18
010-10680-50 Programirana microSD kartica - Europa                             614   755.22    717.46
010-10811-00 Programirana SD kartica - Istočna Europa (sjeverozapadna regija)               510   627.30    595.94
PRIBOR za nüvi 2xx
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)                          599   736.77    699.93
010-10723-01 USB kabel                                           57    70.11     66.60
010-10979-00 Nosač za auto - vakuumski + 12V kabel za napajanje                      187   230.01    218.51
010-10936-00 Nosač za auto - vakuumski                                   106   130.38    123.86
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja                          245   301.35    286.28
010-10723-02 Torbica (zamjenska) za nüvi 2xx                                113   138.99    132.04
010-10936-01 Torbica (zamjenska) za nüvi 2xx crna/pink                           122   150.06    142.56
010-10936-02 Torbica (zamjenska) za nüvi 2xx pink/pink                           122   150.06    142.56
010-10823-01 Torbica (zamjenska) za nüvi 2xxW                               122   150.06    142.56
010-10723-06 12V kabel za napajanje                                    147   180.81    171.77
010-11011-00 Nosač za bicikl, motor za nüvi 2xx                              156   191.88    182.29
010-10723-00 AC adapter                                          147   180.81    171.77
010-11230-01 Putni kit - torbica (3,5") + USB kabel + AC adapter                      245   301.35    286.28
010-11230-00 Putni kit - torbica (4,3") + USB kabel + AC adapter                      245   301.35    286.28
PRIBOR za nüvi 3xx
010-10672-00 Garmin language guide                                     573   704.79    669.55
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)                          599   736.77    699.93
010-10723-01 USB kabel                                           57    70.11     66.60
010-10723-03 Nosač za auto - vakuumski (za nüvi 300,nüvi 350 )                       147   180.81    171.77
010-10723-04 Nosač za auto (za nüvi 300,nüvi 350 )                             187   230.01    218.51
010-10815-00 Nosač za auto - vakuumski (za nüvi 310,nüvi 360 )                       147   180.81    171.77
PRIBOR za nüvi 3xx
010-10815-01 Nosač za auto (za nüvi 310,nüvi 360 )          187  230.01  218.51
010-10804-00 Mikrofon samo za (nüvi 310,nüvi 360)           93  114.39  108.67
010-10723-05 Torbica - deluxe                    194  238.62  226.69
010-10723-02 Torbica (zamjenska)                   113  138.99  132.04
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto            224  275.52  261.74
010-10052-05 GA 27c externa antena za auto (MCX konektor)      324  398.52  378.59
010-10723-06 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
PRIBOR za nüvi 550
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10723-01 USB kabel                        57  70.11  66.60
010-11143-05 Nosač za auto - vakuumski                147  180.81  171.77
010-11143-07 Univerzalni nosač sa kabelom za napajanje (gole žice)  187  230.01  218.51
010-11143-03 Nosač za skuter                     210  258.30  245.39
010-10723-06 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       245  301.35  286.28
010-11143-02 Torbica (zamjenska)                   113  138.99  132.04
010-11143-00 Lithium-ion baterija (zamjenska)            245  301.35  286.28
PRIBOR za nüvi 6xx
010-10672-00 Garmin language guide                  573  704.79  669.55
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10823-00 Nosač za auto - vakuumski                147  180.81  171.77
010-10823-02 Nosač za auto                      249  306.27  290.96
010-10823-01 Torbica (zamjenska)                   113  138.99  132.04
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto            224  275.52  261.74
010-10747-03 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
PRIBOR za nüvi 7xx
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10723-01 USB kabel                        57  70.11  66.60
010-11030-00 Nosač za auto - vakuumski                147  180.81  171.77
010-10823-02 Nosač za auto                      249  306.27  290.96
010-10823-01 Torbica (zamjenska)                   113  138.99  132.04
010-10747-03 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-11230-00 Putni kit - torbica (4,3") + USB kabel + AC adapter   245  301.35  286.28
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       245  301.35  286.28
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
PRIBOR za nüvi 7xx,nüvi 465T
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10723-01 USB kabel                        57  70.11  66.60
010-11030-00 Nosač za auto - vakuumski                147  180.81  171.77
010-10823-02 Nosač za auto                      249  306.27  290.96
010-10823-01 Torbica (zamjenska)                   113  138.99  132.04
010-10987-00 Torbica za 4,3" nuvi - deluxe              160  196.80  186.96
010-10747-03 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-11230-00 Putni kit - torbica (4,3") + USB kabel + AC adapter   245  301.35  286.28
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       202  248.46  236.04
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
PRIBOR za nüvi 12XX, 13XX
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10723-01 USB kabel                        57  70.11  66.60
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
010-10723-06 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       245  301.35  286.28
010-11280-00 Nosač za auto - slim, portabilni            245  301.35  286.28
010-11305-00 Nosač za auto - vakuumski                155  190.65  181.12
010-11305-01 Torbica (za nüvi 12xx, nüvi 13xx)            123  151.29  143.73
PRIBOR za nüvi 37xx
010-11478-05 AC adapter                       155  190.65  181.12
010-11478-03 12V kabel za napajanje za nuvi 1490T          147  180.81  171.77
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       202  248.46  236.04
010-11280-00 Nosač za auto - slim, portabilni            202  248.46  236.04
010-11478-00 Nosač za auto - vakuumski (sa zvučnikom)        155  190.65  181.12
010-11478-04 Torbica -"slip style"                  123  151.29  143.73
PRIBOR za nüvi 5000
010-11107-00 AC adapter                       165  202.95  192.80
010-10672-02 Garmin travel guide (20 europskih zemalja)       599  736.77  699.93
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       245  301.35  286.28
010-11107-01 Nosač za auto - vakuumski                245  301.35  286.28
010-10723-01 USB kabel                        57  70.11  66.60
010-11107-02 Torbica                         147  180.81  171.77
010-10804-00 Mikrofon                         93  114.39  108.67
010-10747-03 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
PRIBOR za zumo 500, zumo 550
010-10859-00 Nosač za motor                     577  709.71  674.22
010-10860-00 Nosač za auto vakuumski                 668  821.64  780.56
010-10747-03 12V kabel za napajanje (za auto)            147  180.81  171.77
010-10861-00 12V kabel za napajanje (za motor)            136  167.28  158.92
010-10857-00 Promjenjive kapice                   149  183.27  174.11
PRIBOR za zumo 220
010-11143-03 Nosač za skuter                     210  258.30  245.39
010-10962-00 RAM pribor za montažu                  370  455.10  432.35
010-10723-06 12V kabel za napajanje                 147  180.81  171.77
010-11143-05 Nosač za auto - vakuumski                147  180.81  171.77
010-11143-07 Univerzalni nosač sa kabelom za napajanje (gole žice)  327  402.21  382.10
PRIBOR za zumo 500, zumo 550
010-10858-00 Promjenjive kapice                   149  183.27  174.11
010-10804-00 Mikrofon                         93  114.39  108.67
010-10867-00 Promjenjive kapice (srebrna,crna)            113  138.99  132.04
010-10862-00 Torbica (zamjenska)                   130  159.90  151.91
010-10863-00 Li-ion baterija (zamjenska)               396  487.08  462.73
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto            224  275.52  261.74
PRIBOR za nüvi 1490T / 1490TV Europe
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
010-10723-06 12V kabel za napajanje za nuvi 1490T          147  180.81  171.77
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       202  248.46  236.04
010-11280-00 Nosač za auto - slim, portabilni            202  248.46  236.04
010-11375-00 Nosač za auto vakuumski                 180  221.40  210.33
010-11375-02 Torbica za nuvi 1490T                  190  233.70  222.02
010-11542-00 Torbica za nuvi 1490TV                 190  233.70  222.02
010-11542-01 Antene za TV (zamjenske)                205  252.15  239.54
010-11478-03 12V kabel za napajanje za nuvi 1490TV          160  196.80  186.96
PRIBOR za GPSMAP 620
010-11025-00 Nosač za brod (zamjenski)                445  547.35  519.98
010-11025-01 Nosač za auto                      445  547.35  519.98
010-11277-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       210  258.30  245.39
010-11025-04 A/C adapter                       240  295.20  280.44
010-11025-02 Zaštitni poklopac (za ekran)               89  109.47  104.00
010-11025-03 Li-Ion baterija (rezervna)               480  590.40  560.88
010-11273-00 Torbica                         204  250.92  238.37
PRIBOR za zumo 660
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto            224  275.52  261.74
010-10723-00 AC adapter                       147  180.81  171.77
010-10804-00 Mikrofon                         93  114.39  108.67
010-10908-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja       245  301.35  286.28
010-11143-00 Lithium-ion baterija (zamjenska)            280  344.40  327.18
010-11270-00 Torbica                         203  249.69  237.21
010-11270-02 Nosač za auto vakuumski                 398  489.54  465.06
010-11270-03 Nosač za motor                     478  587.94  558.54
PRIBOR za GARMIN MOBILE 10
010-10838-00 Nosač za remen                      45  55.35  52.58
010-10398-01 Univerzalni nosač za PDA (koristi se uz Beanbag!)    218  268.14  254.73
010-10840-00 Baterija Li-Ion (zamjenska)               260  319.80  303.81
010-10635-01 A/C adapter                       310  381.30  362.24
010-10563-00 12V kabel za napajanje                 238  292.74  278.10
010-10819-00 Nosač za telefon/PDA                  170  209.10  198.65
PRIBOR za GPSMAP 276C
010-10485-00 Nosač za auto                      249  306.27  290.96
010-10511-00 Nosač za brod (zamjenski)                317  389.91  370.41
010-10515-00 A/C adapter                       291  357.93  340.03
010-10512-00 12V adapter (sa zvučnikom za glas. navoĎenje)      317  389.91  370.41
010-10513-00 Power/data kabel (gole žice)              199  244.77  232.53
010-10514-00 PC data kabel ( gole žice )               271  333.33  316.66
010-10516-00 12V adapter                       166  204.18  193.97
010-10477-03 PC USB kabel                      107  131.61  125.03
010-10587-00 Power/audio kabel (za motor)              233  286.59  272.26
010-10231-01 Torbica -deluxe                     228  280.44  266.42
010-10052-04 GA 26c externa antena za auto (BNC konektor)      324  398.52  378.59
010-00174-00 GA 29 marine externa antena (BNC konektor)       518  637.14  605.28
010-10492-00 Zaštitni poklopac (za ekran)              103  126.69  120.36
010-10517-00 Li-Ion baterija (rezervna)               400  492.00  467.40
MEMORIJA ( StreetPilot III Deluxe, GPSMAP 276C, GPSMAP 278)
010-10226-00 16 Mb Blank cartridge                  258  317.34  301.47
010-10226-01  32 Mb Blank cartridge               323  397.29   377.43
010-10226-02  64 Mb Blank cartridge               452  555.96   528.16
010-10226-03  128 Mb Blank cartridge              581  714.63   678.90
010-10226-04  256 Mb Blank cartridge              904  1111.92  1,056.32
010-10226-05  512 Mb Blank cartridge  (samo za GPSMAP 276C)  1226  1507.98  1,432.58
010-10363-00  USB programer                   323  397.29   377.43
                                                     Tel. 052 / 383 - 666
                                                     Fax. 052 / 383 - 665
 PRODAJA - SERVIS - NAJAM                                         www.tehnoline.hr
  Kaštanjer 5, 52100 Pula                                    E-mail: info@tehnoline.hr
                  GARMIN - MARINE GPS - CJENIK
                                              Cjenik - vrijedi od 23.08.2010.
Šifra    Opis                                      VPC    MPC    GOTOVINA
GPS PLOTERI
010-00515-20 GPSMAP 421 Color, int. antena (4,0")                       3170   3899.10    3,704.15
010-00610-00 GPSMAP 521 Color, int. antena (5,0")                       4146   5099.58    4,844.60
010-00597-00 GPSMAP 526 Color, int. antena (5,0")                       5691   6999.93    6,649.93
010-00696-82 GPSMAP 620 Color, int. antena (5,2") OEM ( sa kućištem za ugradnju)       4674   5749.02    5,461.57
010-00696-00 GPSMAP 620 Color, int. antena (5,2") marine/automotive GPS novo!!        4471   5499.33    5,224.36
010-00591-00 GPSMAP 4008 Color ext. antena (8,4")                      14918  18349.14   17,431.68
010-00690-00 GPSMAP 4010 Color ext. antena (10")                       16229  19961.67   18,963.59
010-00592-00 GPSMAP 4012 Color ext. antena (12,1")                      18852  23187.96   22,028.56
010-00593-00 GPSMAP 5008 Color ext. antena (8,4")                      22131  27221.13   25,860.07
010-00594-00 GPSMAP 5012 Color ext. antena (12,1")                      26557  32665.11   31,031.85
010-00692-10 GPSMAP 5015 Color ext. antena (15")                       31544  38799.12   36,859.16
010-00750-00 GPSMAP 6008 Color ext. antena (8,4")               novo!!     18699  22999.77   21,849.78
010-00751-00 GPSMAP 6012 Color ext. antena (12,1")              novo!!     21056  25898.88   24,603.94
010-00749-00 GPSMAP 7012 Color ext. antena (12,1")              novo!!     26504  32599.92   30,969.92
010-00748-00 GPSMAP 7015 Color ext. antena (15")               novo!!     35447  43599.81   41,419.82
010-00835-00 GPSMAP 720 Color, int. antena (7,0")              novo!!      8130   9999.90    9,499.91
GPS PLOTER/FISHFINDER KOMBINACIJE
010-00516-24 GPSMAP 421S Color, int. antena, bez sonde (4,0")                 3333   4099.59    3,894.61
010-00516-22 GPSMAP 421S Color, int. antena, sa sondom (4,0")                 3739   4598.97    4,369.02
010-00611-00 GPSMAP 521S Color, int. antena, bez sonde (5,0")                 4471   5499.33    5,224.36
010-00611-01 GPSMAP 521S Color, int. antena, sa sondom (5,0")                 4878   5999.94    5,699.94
010-00598-00 GPSMAP 526S Color, int. antena, bez sonde (5,0")                 6341   7799.43    7,409.46
010-00598-01 GPSMAP 526S Color, int. antena, sa sondom (5,0")                 6747   8298.81    7,883.87
010-00835-01 GPSMAP 720S Color, int. antena, bez sonde (7,0")        novo!!      9756  11999.88   11,399.89
RADARI
010-00572-00 GMR 18 Marine radar 4kW, 36nm                          8114   9980.22    9,481.21
010-00572-02 GMR 18HD Marine radar 4kW, 36nm                         9754  11997.42   11,397.55
010-00572-03 GMR 24HD Marine radar 4kW, 48nm                         15983  19659.09   18,676.14
010-00484-00 GMR 404 Marine radar 4kW    zahtijeva podnožje-rotor             5491   6753.93    6,416.23
010-00484-01 GMR 406 Marine radar 4kW    zahtijeva podnožje-rotor             11803  14517.69   13,791.81
010-00484-02 GMR 406, podnožje -rotor za GMR 404, GMR 406                  22213  27321.99   25,955.89
010-00738-00 GMR 604 xHD / GMR 606 xHD, 6kW podnožje-rotor         novo!!      23740  29200.20   27,740.19
010-00739-00 GMR 1204 xHD / GMR 1206 xHD, 12kW podnožje-rotor        novo!!      29675  36500.25   34,675.24
010-00484-03 GMR 604 xHD / GMR 1204 xHD, antena                novo!!     4760   5854.80    5,562.06
010-00484-04 GMR 606 xHD / GMR 1206 xHD, antena                novo!!     8910  10959.30   10,411.34
010-00351-00 GMS 10 ( HUB za više ureĎaja)                          2033   2500.59    2,375.56
INSTRUMENT, SENZOR
010-00687-00 GMI 10 Marine instrument                             3196   3931.08   3,734.53
010-00671-00 GFS 10 Senzor za gorivo (benzin)                         1229   1511.67   1,436.09
010-00737-00 GWS 10 Marine senzor za vjetar               novo!!        3196   3931.08   3,734.53
010-00747-00 GMI 10 Marine instrument + GWS 10 senzor          novo!!        5737   7056.51   6,703.68
010-11417-00 Marine heading senzor                         novo!!   5365   6598.95   6,269.00
010-00694-10 GPS 17x NMEA 2000, antena                            1620   1992.60   1,892.97
010-00694-00 GPS 17x HVS (NMEA 0183), antena                         1260   1549.80   1,472.31
VHF STANICE
010-00754-01 VHF 100i                         novo!!         1557   1915.11   1,819.35
010-00755-01 VHF 200i                         novo!!         2459   3024.57   2,873.34
010-00756-01 VHF 300i                               novo!!   4227   5199.21   4,939.25
010-00757-01 VHF 300i AIS                             novo!!   5365   6598.95   6,269.00
010-11188-00 GHS 10i mikrofon (samo za VHF 200i)          novo!!           860   1057.80   1,004.91
010-00892-00 AIS 300                                novo!!   2490   3062.70   2,909.57
010-00865-00 AIS 600                                novo!!   7317   8999.91   8,549.91
AUTOPILOT
010-00705-00 GHP 10 Corepack (GHC 10 display, ECU, CCU, "shadow drive", kablovi)       10163  12500.49   11,875.47
010-11097-00 2-litre Pump kit                                 5355   6586.65    6,257.32
010-11098-00 1.2-litre Pump kit                                5355   6586.65    6,257.32
010-11099-00 2.1-litre Pump kit                                6541   8045.43    7,643.16
"Uz GHP 10 je potrebno naručiti odgovarajući komplet s pumpom"
FISHFINDERI
010-00459-06 FF 90 (sa krmenom sondom), "dual beam"                      778    956.94    909.09
010-00460-06 FF 140 (sa krmenom sondom) "dual beam"                      983   1209.09   1,148.64
010-00403-06 FF 160 Color (sa krmenom sondom) ,"dual beam"                  1434   1763.82   1,675.63
010-00682-01 FF 300 Color, (sa krmenom sondom) "dual beam"                  1885   2318.55   2,202.62
010-00510-03 FF 400 Color, bez sonde                           2377  2923.71  2,777.52
010-00510-05 FF 400 Color, sa dvofrekv. sondom                      2828  3478.44  3,304.52
FISHFINDERI (BLACKBOX)
010-00502-00 GSD 21 ("BlackBox" sonder za GPSMAP plotere (softver na hrvatskom jeziku)  2049  2520.27  2,394.26
010-00397-00 GSD 22 ("BlackBox" sonder za GPSMAP plotere (softver na hrvatskom jeziku)  2770  3407.10  3,236.75
KARTOGRAFIJA
Nautička kartografija BLUE CARTOGRAPHY
010-11423-00 HomePort PC planer (u kompletu SD kartica)           novo!!    190  233.70   222.02
010-C0796-00 BlueChart kartica g2 Vision VEU452S (od Istre do Boke Kotorske)       901  1108.23  1,052.82
010-C0797-00 BlueChart kartica g2 Vision VEU453S (od Splita do Otrantskih vrata)     1311  1612.53  1,531.90
010-C0772-00 BlueChart kartica g2 Vision VEU014R (od Istre do Otrantskih vrata)     1803  2217.69  2,106.81
KAMERA
010-11372-00 GC 10 kamera (standard) - NTSC                       2420  2976.60  2,827.77
010-11372-01 GC 10 kamera (reverse) - NTSC                        2420  2976.60  2,827.77
010-11372-02 GC 10 kamera (standard) - PAL                        2420  2976.60  2,827.77
010-11372-03 GC 10 kamera (reverse) - PAL                        2420  2976.60  2,827.77
MEMORIJA (za GPSMAP 176C, GPSMAP 276C,GPSMAP 172,GPSMAP 182.....)
010-10226-10 16 Mb Blank cartridge                            258  317.34   301.47
010-10226-11 32 Mb Blank cartridge                            323  397.29   377.43
010-10226-12 64 Mb Blank cartridge                            452  555.96   528.16
010-10226-13 128 Mb Blank cartridge                            581  714.63   678.90
010-10226-14 256 Mb Blank cartridge             (samo za GPSMAP 276C)     904  1111.92  1,056.32
010-10226-21 512 Mb Blank cartridge             (samo za GPSMAP 276C)    1226  1507.98  1,432.58
010-10363-00 USB programer                                323  397.29   377.43
PRIBOR ZA GPSMAP 276C/278C
010-10510-01 Auto kit (12V adapter,nosač za auto,CD CitySelect Europe,128MB) - za 276C  1472  1810.56  1,720.03
010-10510-03 Auto kit (12V adapter,nosač za auto,CD CitySelect Europe,256MB) - za 276C  1925  2367.75  2,249.36
010-10485-00 Nosač za auto                                249  306.27   290.96
010-10511-00 Nosač za brod (zamjenski)                          317  389.91   370.41
010-10515-00 A/C adapter                                 291  357.93   340.03
010-10512-00 12V adapter (sa zvučnikom za glas. navoĎenje)                317  389.91   370.41
010-10513-00 Power/data kabel (gole žice)                         199  244.77   232.53
010-10514-00 PC data kabel ( gole žice )                         271  333.33   316.66
010-10516-00 12V adapter                                 166  204.18   193.97
010-10477-03 PC USB kabel                                 107  131.61   125.03
010-10587-00 Power/audio kabel (za motor)                         233  286.59   272.26
010-10231-01 Torbica -deluxe                               228  280.44   266.42
010-10052-04 GA 26c externa antena za auto (BNC konektor)                 324  398.52   378.59
010-00174-03 GA 29 marine externa antena (BNC konektor)                  400  492.00   467.40
010-10492-00 Zaštitni poklopac (za ekran)                         103  126.69   120.36
010-10517-00 Li-Ion baterija (rezervna)                          400  492.00   467.40
PRIBOR ZA GPSMAP 420/420S
010-10447-03 Kit za ugradnju (za brzo skidanje ureĎaja)                  167  205.41  195.14
010-10920-00 Nosač (zamjenski) za brod                          194  238.62  226.69
010-10917-00 Power/data kabel (gole žice) za GPSMAP 420                  153  188.19  178.78
010-10918-00 Power/data/sonar kabel (gole žice) za GPSMAP 420S              166  204.18  193.97
010-10911-00 Zaštitni poklopac (za ekran)                         73   89.79   85.30
010-00174-03 GA 29 marine externa antena (BNC konektor)                  400  492.00  467.40
PRIBOR ZA GPSMAP 520/520S/525/525S
010-10447-05 Kit za ugradnju (za brzo skidanje ureĎaja)                  167  205.41  195.14
010-10921-00 Nosač (zamjenski) za brod                          194  238.62  226.69
010-10930-00 Nosač + power/data kabel                           300  369.00  350.55
010-10917-00 Power/data kabel (gole žice) za GPSMAP 420                  153  188.19  178.78
010-10918-00 Power/data/sonar kabel (gole žice) za GPSMAP 420S              166  204.18  193.97
010-10912-00 Zaštitni poklopac (za ekran)                         73   89.79   85.30
010-00174-03 GA 29 marine externa antena (BNC konektor)                  400  492.00  467.40
PRIBOR ZA GPSMAP 620
010-11025-00 Nosač za brod (zamjenski)                          445  547.35  519.98
010-11025-01 Nosač za auto                                445  547.35  519.98
010-11277-00 Nosač za auto - beanbag sa držačem ureĎaja                  210  258.30  245.39
010-11025-04 A/C adapter                                 240  295.20  280.44
010-11025-02 Zaštitni poklopac (za ekran)                         89  109.47  104.00
010-11025-03 Li-Ion baterija (rezervna)                          480  590.40  560.88
010-11273-00 Torbica                                   204  250.92  238.37
PRIBOR ZA GPSMAP 3005C
010-10276-01 AC/PC adapter (18 pin)                            424  521.52   495.44
010-10581-00 Nosač + power data kabel                           379  466.17   442.86
010-10583-00 Power/data kabel (gole žice)                         194  238.62   226.69
010-00242-03 GPS 17 antena (zamjenska)                          1690  2078.70  1,974.77
PRIBOR ZA GPSMAP 3005C
010-10550-00 1,8m Marine network kabel                          193  237.39  225.52
010-10551-00 6m Marine network kabel                           277  340.71  323.67
010-10552-00 12m Marine network kabel                           391  480.93  456.88
PRIBOR ZA GPSMAP 3006C/3010C
010-10276-01 AC/PC adapter (18 pin)                            424  521.52  495.44
010-10311-00 Nosač + power data kabel (za GPSMAP 3006C)                  379  466.17  442.86
010-10312-00 Nosač + power data kabel (za GPSMAP 3010C)                  379  466.17  442.86
010-10313-00 Power/data kabel (gole žice)                         194  238.62  226.69
PRIBOR ZA GPSMAP 3006C/3010C
010-10548-00 Audio/video kabel                               254  312.42   296.80
010-00242-03 GPS 17 antena (zamjenska)                          1690  2078.70  1,974.77
010-10550-00 1,8m Marine network kabel                           193  237.39   225.52
010-10551-00 6m Marine network kabel                            277  340.71   323.67
010-10552-00 12m Marine network kabel                           391  480.93   456.88
147-00017-00 Zaštitni poklopac (za ekran)                          97  119.31   113.34
PRIBOR ZA GPSMAP 4008/4012
010-10924-00 Nosač (zamjenski) - za GPSMAP 4008                      182  223.86  212.67
010-10928-00 2nd mounting station - za GPSMAP 4008                     567  697.41  662.54
010-10925-00 Nosač (zamjenski) - za GPSMAP 4012                      240  295.20  280.44
010-10928-01 2nd mounting station - za GPSMAP 4012                     567  697.41  662.54
010-10922-00 Power kabel 2 wire (replacement)                        90  110.70  105.17
010-10923-01 NMEA 0183 cable, 19 wire (replacement)                    200  246.00  233.70
010-10878-00 RF Remote                                   527  648.21  615.80
010-10879-00 RF Wireless mouse                               527  648.21  615.80
010-10913-00 Zaštitni poklopac (za ekran) - za GPSMAP 4008                 93  114.39  108.67
010-10914-00 Zaštitni poklopac (za ekran) - za GPSMAP 4012                 93  114.39  108.67
PRIBOR ZA GPSMAP 5008/5012
010-10926-00 Nosač (zamjenski) - za GPSMAP 5008                      182  223.86  212.67
010-10929-00 2nd mounting station - za GPSMAP 5008                     567  697.41  662.54
010-10927-00 Nosač (zamjenski) - za GPSMAP 5012                      240  295.20  280.44
010-10929-01 2nd mounting station - za GPSMAP 5012                     567  697.41  662.54
010-10922-00 Power kabel 2 wire (replacement)                        90  110.70  105.17
010-10923-01 NMEA 0183 cable, 19 wire (replacement)                    200  246.00  233.70
010-10878-00 RF Remote                                   527  648.21  615.80
010-10879-00 RF Wireless mouse                               527  648.21  615.80
010-10915-00 Zaštitni poklopac (za ekran) - za GPSMAP 5008                 93  114.39  108.67
010-10916-00 Zaštitni poklopac (za ekran) - za GPSMAP 5012                 93  114.39  108.67
"INTELIGENTNE" SONDE
010-00701-00 Plastična, kroz rupu, NMEA 2000 (0-12º) - dubina + temperatura        1639  2015.97  1,915.17
010-00701-01 Plastična, kroz rupu, NMEA 2000 (13-24º) - dubina + temperatura       1639  2015.97  1,915.17
010-00702-00 Plastična, kroz rupu, NMEA 0183 (0-12º) - dubina + temperatura        1639  2015.97  1,915.17
010-00702-01 Plastična, kroz rupu, NMEA 0183 (13-24º) - dubina + temperatura       1639  2015.97  1,915.17
010-00703-00 Plastična, kroz rupu, NMEA 2000 - dubina + temperatura            1639  2015.97  1,915.17
010-00704-00 Plastična, kroz rupu, NMEA 0183 - dubina + temperatura            1639  2015.97  1,915.17
PRIBOR ZA GMI 10 instrument i NMEA 2000 mrežu
010-00671-00 GFS 10 Senzor za gorivo                       novo!!  1229  1511.67  1,436.09
010-11070-00 Zaštitni poklopac                               77   94.71   89.97
010-00694-10 GPS 17x NMEA 2000                              1620  1992.60  1,892.97
010-00694-00 GPS 17x HVS                                 1260  1549.80  1,472.31
010-11074-00 Kabel za napajanje (7-pin)                          154  189.42   179.95
010-11076-00 NMEA 2000 backbone/drop kabel (2m)                      169  207.87   197.48
010-11076-01 NMEA 2000 backbone cable (6m)                         191  234.93   223.18
010-11076-02 NMEA 2000 backbone cable (10m)                        230  282.90   268.76
010-11079-00 NMEA 2000 power cable                             122  150.06   142.56
010-11078-00 NMEA 2000 tee contector                            128  157.44   149.57
010-11080-00 NMEA 2000 terminator, male                           64   78.72   74.78
010-11081-00 NMEA 2000 terminator, female                          64   78.72   74.78
010-11096-00 NMEA 2000 inline terminator                          100  123.00   116.85
010-11075-00 NMEA 2000 to CANet adapter kabel (za GFS 10)                 108  132.84   126.20
010-11077-00 NMEA 2000 drop kabel                             169  207.87   197.48
010-11085-00 NMEA 0183 power/data kabel                          322  396.06   376.26
PRIBOR ZA AUTOPILOT GHP 10
010-00688-00 GHC 10 helm control display                         4500  5535.00  5,258.25
010-11146-00 GHC 10 Remote - daljinski upravljač za autopilot          novo!!  1967  2419.41  2,298.44
010-11070-00 Zaštitni poklopac za GHC 10                          77   94.71   89.97
PRIBOR ZA FISHFINDERE
010-10276-01 AC/PC adapter (18 pin)                            424  521.52   495.44
010-10275-01 AC/PC adapter (7 pin) za FF320C                        424  521.52   495.44
010-10208-00 12V adapter za FF250/250C                           166  204.18   193.97
010-10077-00 12V adapter za FF320C/340C                          166  204.18   193.97
010-10145-00 Power/data kabel (sa žicama) za FF250/250C                  166  204.18   193.97
010-10083-00 Power/data kabel (sa žicama) za FF320C                    166  204.18   193.97
010-10785-00 Power/data kabel (sa žicama) za FF 340C                    166  204.18   193.97
010-10440-00 Nosač za FF80/90/120/140/160C/250/250C                    100  123.00   116.85
010-10357-00 Nosač za FF320C                                100  123.00   116.85
010-10434-00 Zaštitni poklopac (za ekran) za FF80/90                    97  119.31   113.34
010-10437-00 Zaštitni poklopac (za ekran) za FF120/140/160C/250/250C            97  119.31   113.34
147-00024-00 Zaštitni poklopac (za ekran) za FF320C/340C                  97  119.31   113.34
010-10447-00 Kit za ugradnju (za brzo skidanje ureĎaja) za FF80/90             167  205.41   195.14
010-10447-01 Kit za ugradnju (za brzo skidanje ureĎaja) za FF120/140/160C/250/250C     167  205.41   195.14
010-10365-00 Senzor za brzinu i temperaturu ( thru-hull montaža)             1092  1343.16  1,276.00
010-10279-01 Senzor za brzinu ( Y kabel )                          509   626.07  594.77
010-10225-00 Senzor za temperaturu                              437   537.51  510.63
010-10170-01 Produžni kabel za sondu ( 6m )                         466   573.18  544.52
010-10253-00 Vakuumski nosač za krmenu sondu (samo za FF 80/90/120/140)            63   77.49   73.62
010-10254-00 Prijenosna kutija za Fisfindere ( FF80/120/100/160/240 )            382   469.86  446.37
SONDE (200 kHz) za FF 80/90/120/140/160C
010-10105-00 Plastična, krmena sonda, (20º) ,dubina                     425   522.75   496.61
010-10249-00 Plastična, krmena, dubina + temperatura, (20º)                 474   583.02   553.87
010-10119-00 Plastična, kroz rupu (12º) , dubina                       692   851.16   808.60
010-10107-00 Brončana, kroz rupu (12º) , dubina                       1334  1640.82  1,558.78
010-10224-00 In-Hull plastična sonda, 200 kHz, 14º , dubina                 510   627.30   595.94
010-10435-00 Plastična, krmena sonda s napajanjem (20º) ,dubina - za FF80/90/120/140/160C  474   583.02   553.87
SONDE (200/50 kHz) za FF Blue seriju, FF 250/250C/320C/340C
010-10272-00 Plastična, krmena, dubina + temperatura, (15/45º)                552   678.96   645.01
010-10192-01 Plastična, krmena, dubina + temperatura + brzina (15/45º)           1145  1408.35  1,337.93
010-10194-00 Plastična, kroz rupu, (15/45º) - dubina                     678   833.94   792.24
010-10182-00 Brončana, kroz rupu, (15/45º) - dubina                     1529  1880.67  1,786.64
010-10183-02 Brončana, kroz rupu, dubina + temp. + brzina, (15/45º)             2304  2833.92  2,692.22
010-10327-00 In-Hull (za dno broda) plastična sonda (15/45º) , dubina            801   985.23   935.97
010-10451-00 Brončana, kroz rupu, dubina + temp. (6/19º), 1KW                8195  10079.85  9,575.86
010-10445-00 In-Hull (za dno broda) plastična sonda (6/19º) ,dubina, 1KW          7850  9655.50  9,172.73
ZAŠTITNE KAPICE ZA KABLOVE (za FF, plotere)
010-10817-00 Zaštitna kapica za 18pin kabel (FF, ploteri 172/178/292/298/3005/3006)      21   25.83   24.54
010-10817-02 Zaštitna kapica za 19pin kabel (FF 400C, ploteri nove generacije)        21   25.83   24.54
010-10817-03 Zaštitna kapica za power kabel (GPSMAP 4xxx, 5xxx)                21   25.83   24.54
010-10817-04 Zaštitna kapica za marine network kabel                     21   25.83   24.54
FUJINON dalekozori
7x50 WPC   Fujinon Mariner s ugraĎenim kompasom                      1147  1410.81  1,340.27
TS 1440   Fujinon Techno-stabi 14x40 s torbicom                     6500  7995.00  7,595.25
RADIO STANICE I OPREMA MIDLAND
G1094    PACIFIC VHF Marine stanica (ručna) - MIDLAND                  700   861.00   817.95
G1037.02   ATLANTIC I VHF Marine stanica (ručna) - MIDLAND                 600   738.00   701.10
G1125    NEPTUNE 100 VHF Marine stanica - MIDLAND                    1147  1410.81  1,340.27
F483     VHF antena SHARK 3 1.4m                             286   351.78   334.19
F484     VHF antena SHARK 4 1.4m                             385   473.55   449.87
PMR RADIO STANICE
MOT-TLKR-T5 MOTOROLA TLKR-T5                                 377   463.71  440.52
                                                             Tel. 052 / 383 - 666
                                                            Fax. 052 / 383 - 665
 PRODAJA - SERVIS - NAJAM                                                www.tehnoline.hr
  Kaštanjer 5, 52100 Pula                                           E-mail: info@tehnoline.hr
                 GARMIN - OUTDOOR GPS - CJENIK
                                                      Cjenik - vrijedi od 23.08.2010.
Šifra     Opis                                              VPC   MPC    GOTOVINA
FITNESS SAT
010-00743-10 Forerunner 60 bundle (HR, footpod) - muški, crni                         1097  1349.31   1,281.84
010-00743-11 Forerunner 60 bundle (HR, footpod) - muški, plavi                         1138  1399.74   1,329.75
010-00743-31 Forerunner 60 bundle (HR, footpod) - ženski, pink                         1138  1399.74   1,329.75
010-00743-30 Forerunner 60 bundle (HR, footpod) - ženski, crni             novo!!         1097  1349.31   1,281.84
FITNESS GPS
010-00466-01 Forerunner 205                                          1024  1259.52   1,196.54
010-00467-01 Forerunner 305                                          1475  1814.25   1,723.54
010-00741-00 Forerunner 310XT                             novo!!         2172  2671.56   2,537.98
010-00741-01 Forerunner 310XT HRM                           novo!!         2418  2974.14   2,825.43
010-00658-21 Forerunner 405 HRM (crni)                                     2295  2822.85   2,681.71
010-00658-23 Forerunner 405 HRM (zeleni)                                    2295  2822.85   2,681.71
010-00829-00 Edge 500                                  novo!!         1382  1699.86   1,614.87
010-00829-01 Edge 500 Bundle (HRM + CAD)                       novo!!          1788  2199.24   2,089.28
010-00829-05 Edge 500 Garmin team, bundle (HRM + CAD)                  novo!!        1788  2199.24   2,089.28
010-00829-01 Edge 500 bundle (HRM + CAD)                                    1788  2199.24   2,089.28
010-00658-30 Forerunner 405Cx HRMSS (crni)                                   2650  3259.50   3,096.53
010-00555-01 Edge 605                                             2213  2721.99   2,585.89
010-00555-21 Edge 705 HR (heart rate monitor)                                 2786  3426.78   3,255.44
010-00555-31 Edge 705 Bundle (HRM + CAD)                                    3032  3729.36   3,542.89
RUČNI GPS
010-00364-01 Foretrex 301 (softver na hrvatskom jeziku)                            1056  1298.88   1,233.94
010-00361-03 Foretrex 401 (softver na hrvatskom jeziku)                            1382  1699.86   1,614.87
010-00631-10 eTrex H (softver na hrvatskom jeziku)                               803   987.69    938.31
010-00633-01 eTrex Summit HC (softver na hrvatskom jeziku, visinomjer, el. kompas)               1557  1915.11   1,819.35
010-00632-01 eTrex Venture HC (softver na hrvatskom jeziku)                          1228  1510.44   1,434.92
010-00779-01 eTrex Legend H (USB kabel, kartografija, 24 Mb memorije)                     1024  1259.52   1,196.54
010-00629-01 eTrex Legend HCx (softver na hrvatskom jeziku)                          1557  1915.11   1,819.35
010-00629-99 eTrex Legend HCx (softver na hrvatskom jeziku) + AdriaTopo                    1967  2419.41   2,298.44
010-00780-01 eTrex Vista H (USB kabel, kartografija, visinomjer, kompas, 24 Mb)                1327  1632.21   1,550.60
010-00630-01 eTrex Vista HCx (softver na hrvatskom jeziku)                           1844  2268.12   2,154.71
010-00630-99 eTrex Vista HCx (softver na hrvatskom jeziku) + AdriaTopo                     2254  2772.42   2,633.80
010-00309-11 GPS 72 H                                        Novo!!   878  1079.94   1,025.94
010-00309-15 GPS 72 H Marine Pack (nosač za brod, 12V kabel, torbica)              Novo!!     1024  1259.52   1,196.54
010-00468-01 GPSMAP 76Cx (USB kabel, kartografija,128MB micro SD kartica, color)                2131  2621.13   2,490.07
010-00468-99 GPSMAP 76Cx + AdriaTopo                                      2540  3124.20   2,967.99
010-00469-01 GPSMAP 76CSx (USB kabel, kart., visinomjer, kompas,128MBmicro SD kartica)             2459  3024.57   2,873.34
010-00469-99 GPSMAP 76CSx + AdriaTopo                                     2868  3527.64   3,351.26
010-00864-00 GPSMAP 78 (USB, DEM karta, HR izbornik,pluta)             novo!!           2869  3528.87   3,352.43
010-00864-01 GPSMAP 78S (USB, visinomjer, 3-osni kompas, DEM karta, HR izbornik,pluta) novo!!         2439  2999.97   2,849.97
010-00622-32 Colorado 300 (USB kabel, visinomjer, kompas)                           2991  3678.93   3,494.98
010-00697-00 Oregon 200 (USB kabel, bazna karta, HR izbornik) + AdriaTopo CD                  2276  2799.48   2,659.51
010-00697-01 Oregon 300 (USB kabel, visinomjer, kompas, DEM bazna karta, HR izbornik )             2601  3199.23   3,039.27
010-00697-06 Oregon 400 (USB kabel, visinomjer, kompas, DEM bazna karta+ topo EU, HR izbornik )        2926  3598.98   3,419.03
010-00697-40 Oregon 450 (USB kabel, visinomjer, 3-osni kompas, DEM bazna karta, HR izbornik)          2439  2999.97   2,849.97
010-00697-42 Oregon 450 (USB kabel, visinomjer, 3-osni kompas, DEM bazna karta + topo EU, HR izbornik)     2926  3598.98   3,419.03
010-00697-10 Oregon 550 (USB kabel, visinomjer, 3-osni kompas, DEM bazna karta, HR izbornik, 3.2 MP kamera )  3089  3799.47   3,609.50
010-00781-00 Dakota 10 (usb kabel, bazna karta, HR izbornik)                          1707  2099.61   1,994.63
010-00781-01 Dakota 20 (usb kabel, visinomjer, kompas 3-osni DEM bazna karta, HR izbornik)           2195  2699.85   2,564.86
010-00322-51 GPS60 (softver na hrvatskom jeziku)                                1228  1510.44   1,434.92
010-00322-54 GPS60 Marine Pack (nosač, 12V kabel, torbica), hrv. jezik                     1434  1763.82   1,675.63
010-00868-00 GPSMAP 62 (USB kabel, bazna karta, HR izbornik)            novo!!           1951  2399.73   2,279.74
010-00868-01 GPSMAP 62S (USB, visinomjer, 3-osni kompas, bazna karta, HR izbornik) novo!!           2601  3199.23   3,039.27
010-00868-03 GPSMAP 62St (USB, visinomjer, 3-osni kompas, bazna karta+ topo EU, HR izbornik )         2926  3598.98   3,419.03
                                                                 novo!!
GPS SENZORI
010-00321-31 GPS 18x USB                                            682   838.86    796.92
010-00321-34 GPS 18x PC RS 232                                         682   838.86    796.92
010-00321-36 GPS 18x LVC (5 m kabela)                                      633   778.59    739.66
010-00321-37 GPS 18x 5Hz                                            1218  1498.14   1,423.23
010-00695-00 GPS 20x                                              485   596.55    566.72
KARTOGRAFIJA
Nautička kartografija BLUE CARTOGRAPHY
010-C0439-00 XEU 452S BlueChart microSD (od Istre do Boke Kotorske)                       901  1108.23   1,052.82
010-C0440-00 XEU 453S BlueChart microSD (od Splita do Otranta)                         901  1108.23   1,052.82
KARTOGRAFIJA
Nautička kartografija BLUE CARTOGRAPHY
010-C0389-00 XEU 014R BlueChart microSD (od Istre do Otranta)                  1393  1713.39  1,627.72
010-10318-01 BlueChart CD -otključana jedna regija - SMALL ( za ručne ureĎaje)          885  1088.55  1,034.12
010-10318-00 BlueChart CD -otključana jedna regija - REGULAR ( za ručne ureĎaje)        1213  1491.99  1,417.39
Cestovna kartografija
AR001      AdriaRoute (rutabilna cestovna karta Hrvatske, Slovenije, BiH i MK) - CD     524  644.52   612.29
AR002      AdriaRoute (rutabilna cestovna karta Hrvatske, Slovenije, BiH i MK)microSD/SD  573  704.79   669.55
AT001      AdriaTopo - topografska karta Hrvatske                      491  603.93   573.73
PO001      Karta Poljske - rutabilna                            1050  1291.50  1,226.93
SC001      Karta SiCG - rutabilna                              900  1107.00  1,051.65
HU005      Karta MaĎarske - rutabilna                            850  1045.50   993.23
Kartografija - software
010-10215-04 MapSource Trip and Waypoint manager CD                       233  286.59  272.26
010-10215-01 MapSource WorldMap CD                                492  605.16  574.90
OZI       OziExplorer                                   570  701.10  666.05
OZI-CE     OziExplorerCE (za PocketPC)                           240  295.20  280.44
OZI-3D     OziExplorer3D (3D dodatak OziExplorer)                      240  295.20  280.44
PRIBOR za Forerunner 50
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10998-00 Foot pod                                      789  970.47  921.95
010-10999-00 USB ANT stick                                    332  408.36  387.94
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-11029-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44  149.57
PRIBOR za Forerunner 101 / 201 / 301, Foretrex 101 / 201
010-10446-00 Nosač za bicikl za Forerunner 201/301 / Foretrex 201                128  157.44  149.57
010-10482-00 Nosač za bicikl za Forerunner 101 / Foretrex 101                  128  157.44  149.57
010-10483-02 A/C adapter za Forerunner 201/ Foretrex 201                     174  214.02  203.32
010-10635-01 A/C adapter za Forerunner 301                            234  287.82  273.43
010-10595-00 12V adapter za Forerunner 201 / Foretrex 201                    166  204.18  193.97
010-10563-00 12V adapter za Forerunner 301                            238  292.74  278.10
010-10615-00 Quick release mounting kit (Forerunner 201,301;Foretrex 201)            181  222.63  211.50
010-10496-00 Adapter za montažu na bicikl 25-32 mm dia.                      73   89.79   85.30
010-10607-00 Heart rate monitor za Forerunner 301                        427  525.21  498.95
010-10484-00 PC interface kabel za Forerunner 201/301 / Foretrex 101/201             107  131.61  125.03
010-10752-00 Postolje za punjenje (zamjensko)                          153  188.19  178.78
PRIBOR za Edge 305 / Forerunner 305
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10713-00 Dodatni remen za Forerunner x05                           85  104.55   99.32
010-10718-00 Torbica za Forerunner 205/305, Edge 205,305                     214  263.22  250.06
010-10563-00 12V adapter za Edge 205/305                             238  292.74  278.10
010-10725-00 Nosač za bicikl (Edge 205/305)                            73   89.79   85.30
010-10635-01 A/C adapter (Edge 205/305)                             114  140.22  133.21
010-10818-00 Foot Pod (za Forerunner 305 u zatvorenom prostoru)                 789  970.47  921.95
PRIBOR za Forerunner 405
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10998-00 Foot pod                                      789  970.47  921.95
010-10999-00 USB ANT stick                                    332  408.36  387.94
010-10714-00 Elastična traka za Heart rate monitor (zamjenska)                  64   78.72   74.78
010-11029-01 Štipaljka za punjenje                                127  156.21  148.40
010-10718-00 Torbica za Forerunner 205/305/405 Edge 205,305                   214  263.22  250.06
PRIBOR za Edge 605/705
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10563-00 12V adapter USB                                   238  292.74  278.10
010-10725-00 Nosač za bicikl (Edge 205/305)                            73   89.79   85.30
010-10718-00 Torbica za Forerunner 205/305/405 Edge 205,305,605,705               214  263.22  250.06
010-10723-00 AC adapter                                     147  180.81  171.77
PRIBOR za GEKO 101/201/301 (kablovi za 201/301 isti kao za eTrex seriju)
010-10380-00 Nosač za remen                                   128  157.44  149.57
010-10424-00 Torbica za Geko                                   78   95.94   91.14
010-10425-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44  149.57
010-10426-00 Nosač za brod                                    226  277.98  264.08
010-10427-00 Nosač za auto                                    226  277.98  264.08
010-10428-00 Nosač za auto - vakuumski                              226  277.98  264.08
PRIBOR za eTrex
010-10203-00 12V adapter                                     238  292.74  278.10
010-10563-00 12V adapter USB (samo za LEGEND HCx/VISTA HCx)                   238  292.74  278.10
010-10268-00 Kombinirani kabel (PC kabel + 12V adapter)                     356  437.88  415.99
010-10206-00 PC -RS 232 kabel                                  270  332.10  315.50
010-10314-00 Torbica za eTrex                                  107  131.61  125.03
010-10361-00 Nosač za auto - vakuumski                              226  277.98  264.08
010-10267-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44  149.57
010-10274-00 Nosač za auto                                    226  277.98  264.08
010-10354-00 Nosač za brod                                    226  277.98  264.08
010-10481-00 Nosač-karabiner                                   142  174.66  165.93
010-10349-00 Nosač za remen                                   128  157.44  149.57
PRIBOR za GPS 72, GPS 76, GPSMAP 76, GPSMAP 76 S, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76CSx
010-10509-01 Auto-kit (12Vkabel, nosač za auto, kart. City Select CD Europe)-samo za 76C/76CS  1808  2223.84  2,112.65
010-10085-00 12V adapter za GPS 76                                166  204.18   193.97
010-10141-00 PC kabel                                      271  333.33   316.66
010-10165-00 Kombinirani kabel (PC kabel + 12V adapter)                     320   393.6   373.92
010-10300-00 GPS76/MAP76 nosač za brod                              226  277.98   264.08
010-10305-00 GPS76/MAP76 nosač za auto                              226  277.98   264.08
010-10305-01 Nosač za bicikl                                   128  157.44   149.57
010-10117-02 Torbica za GPS 76                                  90   110.7   105.17
010-10052-05 GA 27c externa antena za auto (MCX konektor)                    324  398.52   378.59
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto                          224  275.52   261.74
010-10477-03 PC/USB kabel (samo za GPSMAP 76C/76CS)                       107  131.61   125.03
010-00174-03 GA 29 marine externa antena (BNC konektor)                     518  637.14   605.28
010-10121-00 Adapter BNC>MCX                                   178  218.94   207.99
PRIBOR za COLORADO 300
010-10850-10 Torbica                                       216  265.68  252.40
010-10851-00 Auto navigation kit ( nosač za auto i 12V kabel za napajanje)            303  372.69  354.06
010-11022-00 Nosač-karabiner (zamjenski)                             94  115.62  109.84
010-11023-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44  149.57
010-11031-00 Nosač za brod                                    226  277.98  264.08
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10310-00 USB adapter ( RS 232 > USB )                            400  492.00  467.40
010-10723-06 12V kabel za napajanje                               147  180.81  171.77
PRIBOR za OREGON seriju
010-10850-20 Torbica                                       216  265.68  252.40
010-10851-10 Auto navigation kit ( nosač za auto i 12V kabel za napajanje)            303  372.69  354.06
010-10851-11 12V kabel za napajanje                               188  231.24  219.68
010-11022-00 Nosač-karabiner (zamjenski)                             94  115.62  109.84
010-11023-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44  149.57
010-11031-00 Nosač za brod                                    226  277.98  264.08
010-10644-00 GSC 10 Speed/cadence senzor                             388  477.24  453.38
010-10997-00 Heart rate monitor                                 388  477.24  453.38
010-10723-00 AC adapter                                     147  180.81  171.77
PRIBOR za GPS60, GPSMAP60, GPSMAP 60Cx / 60CSx
010-10458-01 Auto-kit (12V adapter, nosač za auto, kartografija City Select CD Europe)     1808  2223.84  2,112.65
010-10549-00 Marine-kit (12V adapter, nosač za brod, BlueChart CD)               1682  2068.86  1,965.42
010-10477-03 USB kabel                                      107  131.61   125.03
010-10085-00 12V adapter                                     166  204.18   193.97
010-10165-00 Kombinirani kabel (PC kabel + 12 adapter)                      320  393.60   373.92
010-10454-00 Nosač za bicikl                                   128  157.44   149.57
010-10455-00 Nosač za brod                                    226  277.98   264.08
010-10456-00 Nosač za auto                                    226  277.98   264.08
010-10457-00 Nosač za auto vakuumski                               226  277.98   264.08
PRIBOR za GPS60, GPSMAP60, GPSMAP 60Cx / 60CSx
010-10117-02 Torbica za GPS 60 (sa zip zatvaračem)                        90  110.70  105.17
010-10578-00 Torbica za GPS 60                                  142  174.66  165.93
010-10481-00 Nosač - karabiner                                  142  174.66  165.93
010-10702-00 GA 25 MCX magnetna antena za auto                          224  275.52  261.74
010-10052-05 GA 27C externa antena za auto (MCX konektor)                    324  398.52  378.59
PRIBOR za GPS 10 Bluetooth
010-10838-00 Nosač za remen                                    45   55.35   52.58
010-10398-01 Univerzalni nosač za PDA (koristi se uz Beanbag!)                  218  268.14  254.73
010-10840-00 Baterija Li-Ion (zamjenska)                             260  319.80  303.81
010-10635-01 A/C adapter                                     310  381.30  362.24
010-10563-00 12V kabel za napajanje                               238  292.74  278.10
010-10819-00 Nosač za telefon/PDA                                170  209.10  198.65
OSTALI PRIBOR
010-10323-02 Punjač za AA baterije + baterije 4 kom                       330  405.90  385.61
010-10310-00 USB adapter ( RS 232 > USB )                            400  492.00  467.40
FUJINON dalekozori
7x50 WPC   Fujinon Mariner s ugraĎenim kompasom                        1311  1612.53  1,531.90
TS 1440   Fujinon Techno stabi 14 x 40                            6500  7995.00  7,595.25
PMR RADIO STANICE
MOT-TLKR-T5 MOTOROLA TLKR T-5                                  377  463.71  440.52
                                                      Tel. 052 / 383 - 666
                                                      Fax. 052 / 383 - 665
 PRODAJA - SERVIS - NAJAM                                          www.tehnoline.hr
  Kaštanjer 5, 52100 Pula                                     E-mail: info@tehnoline.hr


                GARMIN - AUTOMOTIVE KOMPLETI - CJENIK

                                             Cjenik - vrijedi od 23.08.2010.
šifra     Opis                                 VPC     MPC    MPC+Adria Route
CESTOVNI GPS
nüvi 1240 Zapadna Europa    + AdriaRoute                     1,138.00   1,399.74   1,330.00 kn
nüvi 1350 Europe + AdriaRoute                            1,219.00   1,499.37   1,424.00 kn
nüvi 1490T Europe (free traffic) bluetooth + AdriaRoute               1,788.00   2,199.00   2,089.00 kn
nüvi 1490TV Europe (DVB-T, free traffic), Bluetooth ,5" novo!!           2,032.00   2,499.36   2,300.00 kn
010-00858-32 nüvi 3790T Europe, (free traffic), Bluetooth , 3D terena,zgrada 4,3"   novo!!
                                          2,154.00   2,649.42   2,500.00 kn

								
To top