Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MODUL LATIH TUBI ISTILAH PENDIDIKAN ISLAM SPM

VIEWS: 2,095 PAGES: 14

									                              Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 1

AKHLAK 1
 Across
2.  Kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan
6.  Pemimpin
7.  Mengingati Allah S.W.T. samada dalam hati atau menyebutnya secara lisan
9.  Nasihat yang baik
11.  Keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu tempat
12.  Seluruh binatang dan serangga yang hidup di sesuatu tempat
13.  Satu bidang ilmu pengetahuan yang menkaji sifat-sifat benda hidup


Down
1.  Menyuci dan membersihkan gigi dari sebarang kekotoran
3.  Alam kejadian Allah s.w.t yang terdapat banyak manfaat di dalamnya
4.  Menyeru manusia melakukan kebaikan
5.  Pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t
8.  Kebenaran
10.  Kepalsuan
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                   1
                             Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 2
AKHLAK 2
Across
1. Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah kerajaan
5. Permohonan Nabi dan solihin kepada Allah s.w.t untuk menyelamatkan umat dan orang-orang
  yang diizinkanNya
8. Usaha yang bersungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan
9. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup menurut hukum Islam
11. Ilmu / sains yang mengkaji jiwa atau fikiran manusia
13. Kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan badan dan melapangkan fikiran
14. Menyuci dan membersihkan gigi dari sebarang kekotoran


Down
2.  Mereka yang dalam perjalanan melebihi dua marhalah (90 km) dengan tujuan baik
3.  Mencegah manusia melakukan kemungkaran
4.  Pemberian sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang atau pujian
5.  Pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
6.  Kelebihan
7.  Kepalsuan
10.  Bersukan / beristirehat
12.  Ilmu berkenaan masyarakat termasuk cara hidupHakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                  2
                             Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 3
AQIDAH 1
Across
3.  Orang yang menzahirkan keimanan & menyembunyikan kekufuran dalam hati
4.  Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah swt kepada orang soleh
6.  Hidangan yang disediakan untuk menjamu hantu, jin bagi menghindari sesuatu musibah / bala.
7.  Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam Al-
   Quran & hadis
8.  Perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama
10.  Orang yang tidak beragama (Atheis)
11.  Orang yang tidak taat kepada Allah s.w.t dan rasulnya dengan melakukan dosa besar /
   berterusan melakukan dosa kecil
13.  Golongan yang baru memeluk Islam
14.  Tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh rasulullah


Down
1. Penzina yang telah berkahwin dengan akad yang sah
2. Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah swt dan meninggalkan suruhanNya
4. Golongan penyokong saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima
  Majlis Tahkim
5. Terpelihara dari melakukan dosa samada dosa kecil/besar dan terhindar daripada penyakit yang
  mengaibkan
9. Homoseks / Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki
12. Minuman yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal fikiran
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                  3
                            Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 4

AQIDAH 2
Across
3.  Menyembunyikan iktikad sebenar mereka apabila berhadapan dengan orang yang berbeza
   iktikad dengan mereka
6.  Bangun malam kerana melakukan ibadat
7.  Ganjaran baik bagi orang yang melakukan kebaikan / ketaatan kepada perintah Allah s.w.t
9.  Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir
10.  Ketentuan Allah s.w.t yang azali terhadap semua makhluk
12.  Harta benda yang ditinggalkan oleh si mati
14.  Berterusan dalam menjalankan suruhan Allah S.W.T.
15.  Pemberian sebagai tanda kenangan


Down
1.  Dibatalkan
2.  Faedah / pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang dan seumpamanya
4.  Kaum keluarga Rasulullah s.a.w
5.  Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah
8.  Homoseks / Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki
11.  Ilmu Allah swt yang hakiki, qadim, kekal dan mutlak
13.  Menyekutukan Allah pada zat, sifat dan perbuatan
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                 4
                           Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 5

AQIDAH 3
Across
1. Orang yang keluar dari agama Islam samada dengan perkataan, perbuatan / iktikad
7. Ingkar / menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah
10. Kumpulan Syiah yang menganggap Al-Quran mempunyai makna zahir & batin yang hanya
  difahami imam mereka
11. Tidak bercakap benar
14. Ajaran / amalan yang didakwa sebagai Islam sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan
  Al-Quran & as-Sunnah
15. Mengambil hak orang lain tanpa izin secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya


Down
2. Kasihan belas yang dilimpahkan Allah kepada orang yang dikehendakiNya
3. Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah swt dan meninggalkan suruhanNya
4. Perasaan megah dengan diri sendiri / kagum dengan diri sendiri
5. Benda yang dipakai pada mana-mana anggota badan manusia yg dipercayai boleh
  mendatangkan faedah / sesuatu yg luar biasa.
6. Nikah sementara / nikah kontrak
8. Faedah / pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang dan seumpamanya
9. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah swt kepada orang soleh
12. Orang yang tidak taat kepada Allah s.w.t dan rasulnya dengan melakukan dosa besar /
  berterusan melakukan dosa kecil
13. Perlakuan syirik secara terang terangan dinamakan syirik ____
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                5
                            Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 6
IBADAT 1
Across
3.  Sesuatu urus niaga yang tidak jelas dan mengandungi unsur-unsur penipuan
6.  Lelaki / perempuan yang halal dikahwini
8.  Berada di padang Arafah walaupun seketika
9.  Mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad dengan
   syarat-syarat tertentu
10.  Denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji /
   umrah
11.  Memasukkan buah tamar / buah-buahan lain yang manis ke bahagian lelangit bayi
13.  Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat
14.  Dari segi bahasa maksudnya Laknat


Down
1. Setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan dll
2. Pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad
  nikah
4. Hadhanah
5. Sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapat pinjaman
7. suami yang mengambil kembali isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya
9. Keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan beberapa perkara tertentu
12. Lafaz yang diucapkan oleh wali
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                 6
                                Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 7

IBADAT 2
Across
3. Lelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi tidak lebih 4 orang pada satu masa
5. Sara hidup / perbelanjaan harian orang yang berada di bawah tanggungannya
6. Suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri samada dalam bentuk wang / sesuatu yang
  bernilai selepas akad nikah
8. Menziarahi Baitullah al-haram kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa dengan
  syarat-syarat tertentu
11. Tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh mereka yang mengerjakan haji
12. Talak ______ ialah talak yang sesuai dengan peraturan syarak
13. Janji dengan Allah swt untuk melakukan sesuatu apabila tercapai hajat atau niat


Down
1.  Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri
2.  Satu perjanjian untuk memiliki manfaat / faedah dari sesuatu barang yang diterima daripada orang lain
   dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan
3.  Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain yang memberi makna nikah yang menghalalkan
   lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan
4.  Cerai / melepaskan ikatan
7.  Berada di padang Arafah walaupun seketika
9.  Permainan yang mengandungi unsur-unsur pertaruhan
10.  Wali Bapa / datuk ialah wali ____
11.  Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                       7
                              Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 8
IBADAT 3
Across
4.  Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumaiyiz dan tidak mampu menguruskan diri
   sendiri
6.  Mengerjakan haji & umrah secara berasingan & umrah dilakukan samada sebelum / selepas
   ibadat haji
9.  Keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan beberapa perkara tertentu
10.  Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara pihak isteri
11.  Sempadan masa dan tempat untuk memulakan niat ihram ibadat haji & umrah
13.  Lafaz jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami
14.  Berjanji dengan bersungguh-sungguh hati


Down
1.  Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan
2.  Perceraian antara suami dan isteri dengan lafaz talak / khuluk dengan bayaran tertentu
3.  Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan
5.  Memberikan sesuatu barang kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula
7.  Menukarkan barangan dengan barang mengikut cara tertentu
8.  Meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah
12.  Keadaan seseorang yang telah berniat mengerjakan haji / umrah.
13.  Menuduh perempuan baik melakukan zina
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                   8
                            Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008

TEKA SILANGKATA 9
SIRAH 1
Across
3. Dialek
6. Presiden
9. Orang-orang Islam yang berhijrah bersama Rasulullah s.a.w dari Mekah ke Madinah
11. Al-______adalah gelaran yang diberikan kepada Saidina Umar al-Khattab
14. Diwan Al-_____ adalah Jabatan Ketenteraan
15. Cukai yang dikenakan kepada orang kafir kerana mengusahakan tanah yang dimiliki oleh orang
  Islam hasil dari peperangan
16. Suku bangsa / kaum


Down
1. Harta Rampasan Perang
2. Harta rampasan daripada orang kafir tanpa peperangan
4. khalifah
5. Satu majlis yang membincangkan tentang pemilihan khalifah dan isu-isu yang berkaitan dengan
  kepentingan negara
7. Perpustakaan terulung di Baghdad pada zaman Abbasiyyah
8. Jabatan-jabatan kerajaan
10. As-Syarif Al-Idrisi adalah tokoh dalam bidang _____
12. Cukai kepala yang dikenakan kepada orang kafir dalam negara Islam
13. Menggunakan keupayaan berfikir yang maksimum untuk menghasilkan penetapan sesuatu
  hukum syarak
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                 9
                             Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008
TEKA SILANGKATA 10
SIRAH 2
Across
1.  Satu majlis perbincangan yang melibatkan pihak saidina Ali dan Muawiyah b Abi Sufian selepas
   perang Sifin
4.  Jabatan Kewangan dinamakan Diwan Al-_____
6.  Suku bangsa / kaum
10.  Qadi al Quda’
11.  Golongan yang bercita-cita untuk menjadikan saidina Ali sebagai khalifah
13.  Gelaran yang diberikan kepada Saidina Usman kerana mengahwini dua orang puteri Rasulullah
14.  Gelaran yang diberikan kepada Saidina Abu Bakar bermaksud benar
15.  Sifat merendah diri / tidak angkuh


Down
2. Penyokong saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim
3. Pegawai pemungut cukai
5. Pasukan tentera yang menjadi teras dalam sistem ketenteraan Bani Umaiyah
7. Institusi Kewangan terbesar negara pada zaman Abbasiyyah
8. Al-______adalah Pasukan tentera sayap kanan
9. Satu majlis yang membincangkan tentang pemilihan khalifah dan isu-isu yang berkaitan dengan
  kepentingan negara
12. Tokoh Perubatan
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                   10
                             Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008
TEKA SILANGKATA 11

SIRAH 3
Across
4.  Jabatan Audit & Kawalan pada zaman Abbasiyyah dipanggil Diwan Al-___.
7.  Contoh teladan yang baik
8.  Kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan yang wujud pada zaman
   Kerajaan Umaiyah dinamakan AL-____
10.  Tokoh ini telah menghasilkan 116 karya dalam bidang perubatan.
12.  Panglima Perang
13.  Golongan kafir yang bernaung dan tunduk kepada pemerintah Islam
14.  Setiausaha
15.  Laksamana


Down
1.  Hassan bin Haitham adalah salah seorang tokoh ilmu ____
2.  Al-Wazir
3.  Al-Diwan
5.  Pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam
6.  Salah satu contoh ilmu yang berteraskan wahyu
9.  Pasar yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi
11.  Perjanjian taat setia antara pengikut dan pemimpin
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                  11
                              Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008
TEKA SILANGKATA 12
Across
1.  Benda yang dipakai pada mana-mana anggota badan manusia yg dipercayai boleh
   mendatangkan faedah
3.  Perkara yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim
9.  Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota
10.  Penberian / anugerah Allah swt
11.  Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah swt dan meninggalkan suruhanNya
12.  Orang yang tidak taat kepada Allah s.w.t dan rasulnya dengan melakukan dosa besar /
   berterusan melakukan dosa kecil
14.  Membesarkan Allah s.w.t dengan kalimah ???? ????
15.  Homoseks / Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki


Down
2.  Jujur
4.  Sejahtera dan damai
5.  Kaum keluarga Rasulullah s.a.w
6.  Sujud yang dilakukan diluar solat kerana mendapat nikmat / terlepas daripada bala
7.  Melemparkan tuduhan tanpa bukti kepada seseorang
8.  Perhitungan segala amal baik dan buruk manusia
9.  Berterusan dalam menjalankan suruhan Allah S.W.T.
13.  Orang yang melakukan dosa dan maksiat
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                   12
                               Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008
TEKA SILANGKATA 13
Across
1. Pesanan berbentuk lisan / tulisan yang dibuat oleh seseorang sebelum kematiannya
3. Orang yang tidak beragama (Atheis)
4. Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan saidina Ali sebagai khalifah
10. Menyembelih binatang ternakan yang pada hari raya haji atau hari-hari tasyrik dengan tujuan
  beribadat kepada Allah swt
12. Keadaan seseorang yang telah berniat mengerjakan haji / umrah.
13. Melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk
15. Batu hitam di Kaabah yang menjadi tanda permulaan dan penghabisan pusingan tawaf


Down
2.  Golongan yang masih berpegang dengan kitab samawi
5.  Saluran pernafasan (kerongkong) yang wajib diputuskan ketika melakukan sembelihan
6.  Tidak terbatas
7.  Mengerjakan haji & umrah secara serentak
8.  Batu kerikil (batu kecil) untuk dilontarkan ketiga-tiga tempat melontar dalam ibadah haji & umrah
9.  Menyekutukan Allah pada zat, sifat dan perbuatan
11.  Sempadan masa dan tempat untuk memulakan niat ihram ibadat haji & umrah
14.  Saluran pemakanan yang wajib diputuskan ketika melakukan sembelihan
Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                     13
                            Modul Teka Silangkata PI T4 & T5  2008
TEKA SILANGKATA 14
Across
4. Riba Al-____ adalah pertambahan akibat penangguhan bayaran
7. Sombong / bongkak
8. Lamaran dari seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri
12. Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam Al-
  Quran & hadis
13. Para ulamak solehin yang hidup sebelum kurun-3 hijrah
14. Menyeru seseorang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran
15. Perkara yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam sahaja


Down
1. Perjanjian tanggungan diantara satu pihak dengan sesebuah syarikat untuk mendapat ganti rugi
  dan bayaran premeium tertentu
2. Lafaz yang menggunakan bahasa kiasan
3. Saluran pernafasan (kerongkong) yang wajib diputuskan ketika melakukan sembelihan
5. Penzina yang belum berkahwin
6. Nama-nama Allah s.w.t yang indah
9. Hidangan yang disediakan untuk menjamu hantu, jin bagi menghindari sesuatu musibah / bala.
10. Kepercayaan & perbuatan karut yang didakwa mempunyai hubungan dgn Islam tetapi
  bertentangan dgn akidah
11. Lesbian / Hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan


Hakcipta @ummimursyidasmkputra
                                                  14

								
To top