Sajak Sunda_ Saban Sya'ban by mangdadandania

VIEWS: 988 PAGES: 1

									Saban Sya’ban

Saban-saban wekasan Sya’ban
Karep mah guligah ngabageakeun bulan mulia
Ramadhan anu pinuh ku rohmat, barokah kawuwuh maghfiroh.

Tapi diri teu weleh eleh
Teu bedas nigas baluas
Teu werat metot pepedut kalbu
Lalungse nyingray lalangse hate

Ngarasula lir teu malire panto pangampura nu manco
Rumahuh lir teu pogot nyanghareupan barokah

Sawelas bulan liwat lir kaiwat
Badarat bari sholat dangdangrat
Kaboler teu kungsi tatahar

Paralun, Gusti
Sanes teu ngareret natratna gurat Rohmat
Sanes teu mireungeuh bayabah Barokah
Sanes teu berag mapag hempakna maghfiroh

Tapi hate bet marudah
Romadhon jadi bangbaluh

								
To top