Docstoc

BUKU PANDUAN GURU 1

Document Sample
BUKU PANDUAN GURU 1 Powered By Docstoc
					 KANDUNGAN
A.  BAHAGIAN 1
   PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU

1.  Pendahuluan                         1
2.  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia             2
3.  Matlamat                          3
4.  Objektif Umum                       3-4
5.  Fokus                            4
6.  Kandungan Standard                   5- 10
7.  Struktur Modul                     10-11
8.  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran          12-16
9.  Pengisian Kurikulum                   16-18
10.  Tema                          18- 20


B.  BAHAGIAN 2
   CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.  Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan
                               21- 48
   Bertutur
2.  Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca      49-69
3.  Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis     70- 92
4.  Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa     94-107
5.  Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa     108-130C.  BAHAGIAN 3
   PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

1.  Tema: Kebersihan                     132
2.  Tema: Kekeluargaan                    133


C.  BAHAGIAN 4

1.  Daftar Kata                      134-144
2.  Peribahasa                      146-147
3.  Glosari                        148-151

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1014
posted:10/28/2010
language:Malay
pages:1