PUISI DAN PANTUN by SekolahKebangsaanInarad

VIEWS: 2,141 PAGES: 6

									                                SEKOLAH KEBANGSAAN

  TEMA       KEBERSIHAN

  TAJUK      Kebersihan Diri


           Standard     4.4   Melafazkan dan memahami puisi dengan
           Kandungan         intonasi yang betul menggunakan bahasa
                        yang indah secara didik hibur.
   FOKUS UTAMA
           Standard     4.4.1  Melafazkan pantun dua kerat dengan
           Pembelajaran       intonasi yang betul secara didik hibur.

           Standard     2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
           Kandungan         dengan lancar, sebutan yang jelas dan
  FOKUS                   intonasi yang betul.
  SAMPINGAN
           Standard     2.3.1  Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
           Pembelajaran       sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


           Pada akhir pengajaran murid dapat:
           i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul.
           ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang
  OBJEKTIF       jelas dan intonasi yang betul.

          i.  Ilmu: Menjaga kebersihan diri
  PENGISIAN
  KURIKULUM    ii.  KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik
             BCB- Mencatat nota


  SISTEM BAHASA  Tatabahasa: kata nama am


  MEDIA      Kad pantun
,
                        1
          STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

                           PENGISIAN
         AKTIVITI                         CATATAN
                           KURIKULUM

Langkah 1                    KBT:
                         KP- Verbal linguistik
1.  Guru memperdengarkan pantun tentang
   kebersihan diri melalui pita rakaman atau
   yang dilafazkan oleh guru dan meminta
   murid mendengarnya dengan telitii.

2.  Guru membimbing murid melafazkan                  Lampiran 1
   pantun itu semula dengan sebutan dan
   intonasi yang betul.

3.  Murid melafazkan pantun dengan
   sebutan yang betul,intonasi dan gaya
   yang sesuai secara kelas, kumpulan
   dan individu.


Langkah 2

1.  Guru dan murid berbincang tentang
   maksud pantun yang telah dilafazkan.    KBT:
                         BCB- mencatat nota
2.  Murid diminta mengenal pasti frasa yang
   berkaitan tentang kebersihan diri yang
   terdapat dalam pantun.

3.  Murid diminta menulis baris pantun                 Lembaran Kerja 1
   tersebut pada kotak pantun yang
   bernombor.

4.  Murid diminta membaca dalam pantun
   yang menngandungi baris pantun
   tersebut semula.
                       2
                        PENGISIAN   CATATAN
         AKTIVITI
                        KURIKULUM

Langkah 3
                              Lampiran 1
1.  Guru mengedarkan lembaran yang
   mengandungi beberapa baris pantun dua
   kerat kepada kumpulan kecil.

2.  Guru meminta murid dalam kumpulan
   menyusun baris pantun menjadi pantun
   dua kerat yang lengkap.

3.  Guru meminta murid melafazkan pantun
   yang telah disusun barisnya dengan
   sebutan yang betul dan intonasi dan
   gaya yang sesuai.


Langkah 4

1.  Murid diberi lembaran kerja untuk
   memadankan gambar dengan pantun
   yang sesuai.

2.  Murid membaca pantun yang telah            Lembaran Kerja 2
   dipadankan dengan gambar.
                      3
                    Lampiran 1

Aktiviti 1
Baca pantun di bawah.


     Ikan keli di atas rakit,    1

     Gosok gigi supaya tak sakit.


     Beli sotong masak kari,     2


     Kuku dipotong kuman lari.


     Ikan haruan di dalam tangki,  3


     Sabun badan buang daki.


     Naik bot pergi ke hulu,     4


     Cuci rambut bersih selalu.


              4
                            Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2
Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang
terdapat dalam pantun


    Kuku dipotong kuman lari.      Sabun badan buang daki.


   Gosok gigi supaya tak sakit.      Cuci rambut bersih selalu.
   Pantun          Maklumat tentang kebersihan diri   Pantun 1   Pantun 2   Pantun 3   Pantun 4
                   5
                           Lembaran Kerja 2

Aktiviti 2
Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi.

 Ikan keli di atas rakit,       Beli sotong masak kari,
 Gosok gigi supaya tak sakit.     Kuku dipotong kuman lari.

 Naik bot pergi ke hulu,        Ikan haruan dalam tangki,
 Cuci rambut bersih selalu.      Sabun badan buang daki.

          ___________________________________________
          ___________________________________________
          ___________________________________________
          ___________________________________________          ___________________________________________
          ___________________________________________
          ___________________________________________
          ___________________________________________                  6

								
To top