Adaptasjonsanalyse

Document Sample
Adaptasjonsanalyse Powered By Docstoc
					     Analyse


av litteratur, film og dataspill

Denotasjon og konnotasjon          Beskrivelse

          Tolkning

 Hva skal en analyse inneholde?


 Sjangerbeskrivelse

 Sammendrag

 Dramaturgi

 Persongalleri (hovedperson/avatar(er))

 Miljøbeskrivelse

 Konklusjon

Fortellingens dramaturgi


 Fortellingens struktur

 Begynnelse, midte og slutt (Aristoteles)

 Høydepunkt og vendepunkt

 Handlingsforløp

Dramaturgi i spill

(Liestøl og Rasmussen, 2003:62).
I tillegg kan en analyse inneholde:


 Vurdering av animasjon

 Vurdering av grafikk (i film og dataspill)

 Brukergrensesnitt (dataspill)

 Lyd og bilde (i film og dataspill)

 Språklige virkemidler

 Filmatiske virkemidler (i film og dataspill)

 Andre virkemidler?

Nærmere analyse


 Hva er hovedprosjektet?

 Er det delprosjekter?

 Hva er hovedkonflikten?

 Er det andre konflikter?

 Hvem er aktører?

 Aktantmodellen et hjelpemiddel

             Aktantmodellen


          Prosjektaksen
Kommunikasjonsaksen
Greimas Aktantmodell

                   Konfliktaksen
(Liestøl i Lundby, 2003:186)
Aktantmodell med Harry som subjekt og redningen av Sirius Svaart som objekt
Aktantmodell med Hermine som subjekt og Bukknebb som objekt

Forenkling av aktantmodellen for dataspill (Liestøl i Lundby (red.) 2003:188)
Rekonfigurert aktantmodell for bruk på dataspill
(Liestøl i Lundby (red.) 2003:189).
Dokumentstruktur


 I bok/tegneserie

 I film

 I Spill

Dokumentstruktur i bok/tegneserie

 (Liestøl og Rasmussen, 2003:54)
Dokumentstruktur i film

(Liestøl og Rasmussen, 2003:55)
Dokumentstruktur i hypertekst

(Liestøl og Rasmussen, 2003:57)
Fortellingens to nivåer


 En fortellings grunnleggende nivå

 Det fortalte og selve fortellingen

 Story and Discourse (Chatman 1983)

 Historie og diskurs

Historie og diskurs


 Rekkefølge

 Varighet

 Frekvens

 Genette (1980)
”Anvendelsen av Genettes modell viser på
  en elegant måte hvordan ulike
  fortellinger på forskjellige vis utnytter de
  to nivåene og deres innbyrdes relasjoner
  for å oppnå spesielle effekter og
  virkninger hos leser og betrakter.”

(Liestøl i ”Flyt og forførelse”, 2003:183)

Varighet


 Ellipse

 Sammendrag

 Scene

 Strekk

 Pause


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1707
posted:10/28/2010
language:Norwegian
pages:25