Woningcorporatie werkt samen met by fjwuxn

VIEWS: 31 PAGES: 2

									Artikel uit: Stadium, uitgave Stade advies, najaar 2003
Door: Ester Mijnheer

Creatief samenwerken aan wijkvernieuwing

Gezamenlijk streven naar een leefbare wijk, waar het prettig is om te wonen. Woningcorporatie
Waterweg Wonen is het vernieuwingsproces in de Vlaardingse wijk Holy-Zuidoost samen met
bewoners gestart. Met succes. Mede dankzij creatieve methodes als de inzet van buurtcoaches,
workshops voor bewoners en een goed uitgedacht communicatieplan, hebben bewoners laten zien een
realistische visie op de toekomst van de wijk te hebben.

‘We waren de wijk kwijt, maar werken inmiddels samen als een hecht team aan hetzelfde doel: de
wijk vernieuwen op zowel fysiek als sociaal niveau. Professionals die zeggen dat bewonersparticipatie
niet te doen is? Onzin. Betrokkenheid van bewoners is noodzakelijk bij wijkvernieuwing. Je kunt het
niet zonder ze doen.’ Aan het woord is een enthousiaste Hans Keizer van woningcorporatie Waterweg
Wonen in Vlaardingen. Hij ontwikkelde een plan om bewoners te betrekken bij de vernieuwing van de
wijk Holy-Zuidoost.
Holy-Zuidoost is een typische jaren zestig wijk. Ruim van opzet met veel groen, dat wel, maar om nu
te spreken van een vriendelijke wijk? Het is vooral praktisch en functioneel gebouwd, zoals
gebruikelijk was in die tijd. Holy-Zuidoost is in 2001 door Waterweg Wonen, de grootste corporatie in
Vlaardingen, aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied. Met name door de kwaliteit van de
woningen, de veranderende positie op de woningmarkt en de door de bewoners gesignaleerde
leefbaarheidsproblemen.
Holy-Zuidoost moet weer aantrekkelijk worden voor bewoners. Maar wie zijn die bewoners eigenlijk
en wat willen ze precies? Het sociale component hoort net zo goed bij wijkvernieuwing als fysieke
verbeteringen, vindt Keizer. Daarom is naast een stedenbouwkundige analyse en een onderzoek naar
de bouwtechnische staat van de woningen ook onderzoek gedaan naar het sociale wijkbeeld. Keizer
legt uit: ‘Als je alleen de fysieke problemen oplost en je puur richt op woningen, verdwijnen sociale
problemen in een wijk niet. Terwijl het prettig wonen net zo afhankelijk is van goede woningen als de
sfeer in een buurt.’

‘Ik durf ’s avonds mijn huis niet meer uit. Want als ik weer terug moet, dan voel ik mij pas weer veilig
achter mijn eigen voordeur. En dat is een heel eind vanaf de ingang van de flat, naar acht-hoog en
dan de gele galerij af.’*

Op 1 november 2001 startte toenmalig procesmanager Hans Keizer met het hele vernieuwingstraject.
Vanaf het eerste moment betrok Keizer de vijf bewonersorganisaties bij het proces. ‘Ik vind de mening
van ervaringsdeskundigen, de bewoners, ontzettend belangrijk. Elke klacht moet je zien als een gratis
advies. We hadden het geluk dat de bewoners in Holy-Zuidoost al goed georganiseerd waren in
bewonerscommissies. Zij gaven aan dat de sfeer er in de wijk niet beter op werd door met name
confronterende leefstijlen. Nieuwkomers en ouderen stonden tegenover elkaar en dat botste. Vanuit
deze gegevens ben ik verder gegaan. We wilden de bewoners en hun meningen leren kennen via deze
commissies.’

Vertrouwensrelatie
Een projectteam, bestaande uit de voorzitters van deze commissies en medewerkers van Waterweg
Wonen ondersteunt de procesmanager tijdens het hele traject. Om zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij het proces is veel aandacht besteed aan communicatie. Mooi vormgegeven brochures,
twee maandelijkse nieuwsbrieven en veel praten met bewoners. Begin 2002 is een speciaal
wijkkantoor geopend, waar bewoners vragen kunnen stellen over de stedelijke vernieuwing. Ook is in
die periode een website de lucht in gegaan (www.holy-zuidoost.nl) om bewoners op de hoogte te
houden van de laatste nieuwtjes. Waterweg Wonen besloot zelf ook actiever te reageren op
bijvoorbeeld klachten over onderhoud en overlast. Keizer: ‘Door te laten zien dat je je als
woningcorporatie inzet voor verbetering, zien bewoners dat het ons menens is. Ook hebben we
bepaalde welzijnstaken op ons genomen en is er meer aandacht gekomen voor veiligheid en
leefbaarheid. Zo bouw je een goede vertrouwensrelatie op.’

‘Hier wonen hoofdzakelijk ouderen, waarvan veel mensen met een rollator. Maar in onze flat is juist
voor deze mensen nog steeds niets gedaan’*

Val Klein, voorzitter van de bewonerscommissie van de Zwaluwlaan Even vond het erg belangrijk dat
bewoners vanaf dag één betrokken werden. ‘We zijn in het hele proces een volwaardige partner.
Welke onderzoeken zijn nodig, hoe kun je zo veel mogelijk bewoners benaderen? De voorzitters van
de bewonerscommissies treden op als vertegenwoordigers van de bewoners en wij weten goed wat er
speelt. Als je een wijk gaat vernieuwen vind ik dat je ook moet luisteren naar de mensen waar het om
gaat. Je wilt toch zo veel mogelijk tevreden klanten?’
Het hele traject van vernieuwing is opgedeeld in fasen. Het begon allemaal met een plan van aanpak
dat tot stand is gekomen door intensief overleg tussen het projectteam en de procesmanager. Door
inspraakavonden en workshops voor bewoners en door de heldere brochures en nieuwsbrieven, waren
bewoners op de hoogte van de plannen, kreeg de corporatie een beeld van de wensen en ontstond er
een betere verstandhouding.

De buurtcoach
Het vervolgtraject van september 2002 tot en met maart 2003 kende een bijzondere aanpak. Per
complex of gebouw werd een zogenaamde buurtcoach aangesteld om bewoners te begeleiden bij het
formuleren van de toekomstvisie voor hun gebouw. Elk gebouw heeft andere bewoners, dus elk
gebouw kreeg een andere aanpak. Om bewoners van de Zwaluwenlaan Even te bereiken, organiseerde
buurtcoach Allard Nieuwstraten, sinds 1 juli jl. de opvolger van Hans Keizer als procesmanager, een
ontbijtje voor bewoners. ‘Om 7 uur ’s ochtends konden bewoners in de portiek ontbijten. De opkomst
was boven verwachting. Ruim 75 procent van de bewoners vulde die ochtend de bijbehorende enquête
in. Daarna heb ik nog drie sessies georganiseerd waar we in kleine groepen verder praatten over de
toekomst van de wijk.’ Hoe moet de wijk eruit zien, wat moet er aan het gebouw worden vernieuwd, is
sloop een optie? Tijdens de gesprekken kwamen niet meteen allerlei toekomstvisies naar boven, vertelt
Nieuwstraten. ‘Je merkte dat veel mensen eerst hun frustraties moesten uiten. Pas daarna kun je een
slag maken naar oplossingsgericht denken. Maar over het algemeen waren de bewoners erg
enthousiast.’ Na afloop van alle bewonerssessies hebben de coaches namens de bewoners gezamenlijk
een aantal centrale vraagstukken en aanbevelingen benoemd. Eind maart 2003 is het advies over de
aanpak van de wijk door de projectgroep aangeboden aan het bestuur van Waterweg Wonen.

‘Als er rotte appels in een kist zitten, heeft het geen zin om de kist te verven.’*

Hans Keizer: ‘Natuurlijk draait het voor Waterweg Wonen om economische motieven. Door een
relatief kleine investering in bewonersparticipatie voorkomen we leegstand in de wijk. Mensen kunnen
in de toekomst weer prettig wonen - het sociale klimaat is inmiddels al veel positiever - en wij houden
onze klanten.’ Professionals geven vaak aan dat bewonersparticipatie een bijna onmogelijke opgave is.
Allard Nieuwstraten is het daar niet mee eens. ‘Als je weet wie de bewoners zijn, kun je altijd een
manier bedenken om ze bij het proces te betrekken. Dit was absoluut geen gemakkelijke wijk. Maar
door de aanpak zo persoonlijk mogelijk te houden en door er zelf ook wat tegenover te stellen, worden
bewoners vanzelf enthousiast. Het gaat tenslotte ook om hun toekomst.’
Inmiddels heeft de directie van Waterweg Wonen een beslissing genomen. Sommige plannen zijn
overgenomen, andere niet. Nieuwstraten: ‘We hebben altijd benadrukt dat de uiteindelijke beslissing
bij de corporatie ligt. Renovatie van een gebouw is niet altijd haalbaar, soms ontkom je niet aan
slopen. Bewoners weten dit. Maar in het hele vervolgtraject zullen we bewoners blijven betrekken. Net
zolang tot de wijkvernieuwing in 2020 is afgerond.’

* Citaten van bewoners van Holy-Zuidoost, in de brochure: ‘Bewoners praten over dierbaar en
duurzaam…’ Uitgave van Waterweg Wonen, 2003.

								
To top