Quadre Activitats

Document Sample
Quadre Activitats Powered By Docstoc
					                    ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2010-2011


    DILLUNS          DIMARTS         DIMECRES       DIJOUS          DIVENDRES
MATÍ     ACOLLIDA          ACOLLIDA       ACOLLIDA        ACOLLIDA       ACOLLIDA
 7:45H    MATINAL          MATINAL        MATINAL        MATINAL        MATINAL
MIGDIA    BALLET/P-5         BALLET/P-4      BALLET/P-5       BALLET/P-4      ESPORT/P-5
 12:30H   MÚSICA/P-4         MÚSICA/P-5      MÚSICA/P-4       MÚSICA/P-5
      ANGLES/P-4 I P-5     PLÀSTICA/P-4 I P-5   ANGLES/P-4 I P-5   PLÀSTICA/ P-4 I P-5
 13:30H                            ESPORT/P-4
TARDA    BALLET/ 1R          ANGLÈS 1R     BALLET/ 1R        ANGLES 1R
 17:00H  ANGLES/P-4 I P-5                 ANGLES/P-4 I P-5       NATACIÓ
      MULTIESPORT/1R                  MULTIESPORT/1R
 18:00H   AULA MÀGICA         AULA MÀGICA     AULA MÀGICA      AULA MÀGICA


   ESPAIS

   •  Acollida Matinal: Sala de Menjador
   •  Ballet: Sala de Psicomotricitat
   •  Música: Sala AMPA
   •  Plàstica: Aula d’Anglès i Filosofia
   •  Esport i Multiesport: Pati i Pista
   •  Natació: Piscina de Campclar
   •  Aula Màgica: Sala de Menjador

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:227
posted:10/27/2010
language:Catalan
pages:1