Nieuwsbrief nummer 2_ september

					Nr. 26, april 2009


Inleiding
Het nieuwe jaar 2009 is weer in volle gang. De gezamenlijke eindejaars- en
nieuwjaarsbijeenkomsten waren gezellig bezocht. Een vervolgtraject in het Landelijk
Dementie Project is ingezet en er zijn reeds vrijwilligers geschoold om hier invulling
aan te kunnen gaan geven. Je zult hierover meer lezen in deze nieuwsbrief.
We hebben een interessante invulling gegeven aan de themabijeenkomst over rouw en
verdriet, met een presentatie van Margriet van Glabbeek.
Verder houden we jullie graag op de hoogte van de verdere bijscholingen voor 2009.
Je kunt lezen over een vrijwilliger die zich graag voor een ander inzet en haar
beweegredenen, en zoals altijd hebben we weer enkele jubilarissen.
Wij blijven op zoek naar vrijwilligers voor enkele hulpvragers met specifieke wensen.
Lees en geniet van de nieuwsbrief van deze maand.
             PERSBERICHT
V-day ontbijt: "Daar wil ik wel een beschuitje mee eten"
De gemeente Venlo stelt de gezamenlijke organisaties voor vrijwilligerszorg in staat
om een V-day Venlo te organiseren. Een dankjewel voor alle vrijwilligers uit Venlo die
zich inzetten voor thuiswonende medemensen in Venlo die extra zorg en aandacht
nodig hebben.
De organisaties voor vrijwilligerszorg in de gemeente Venlo zijn: Algemene
Hulpdienst, Buddyzorg, De Zonnebloem, het Nederlandse Rode Kruis, Maatjes Venlo,
Telehulpverlening, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en Vrijwillige
Thuishulp. Vanuit deze organisaties zijn ruim 500 zorgvrijwilligers regelmatig actief
met de ondersteuning van hun medemensen in de verschillende stadsdelen van de
gemeente Venlo.
Als dankjewel worden alle betrokken zorgvrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig V-
day-ontbijt (met persoonlijke bediening aan tafel door bekende Venlonaren) onder
het motto:
       "Daar wil ik wel een beschuitje mee eten"
Het ontbijt vindt plaats op zaterdagmorgen 18 april 2009 in een verwarmde tent op
het kazerneterrein in Blerick. We verwachten mogelijkerwijze 500 deelnemers.


                   -1-
Terugblik op de themamiddagen over rouw en verdriet
Op 9 en 12 februari jl. vonden de themamiddagen plaats over rouw en verdriet,
waarover Margriet van Glabbeek in een presentatie heeft gehouden. Deze middagen
waren zeer goed bezocht.
             Ode aan de rollator
              O, rollator, als ik jou niet had
             Dan kon ik niet meer alleen op pad
             O, rollator, als ik jou niet bezat
             Dan lag ik vele keren op mijn gat
            O, rollator, wat fijn dat je bestaat
             Je bent mijn steun en toeverlaat
             Je gaat overal met mij naar toe
            En ben ik onderweg een beetje moe
           Dan zet ik mij even op jouw plankje neer
           En na een poosje gaat het dan wel weer
          Met zware boodschappen sjouwen is voorbij
            Die vervoer je heel makkelijk voor mij
         Je overheerst het beeld op pleinen en straten
           Onderweg al rustend met iemand praten
            Wel de rem even vast aangetrokken
             Anders komen er zekere brokken
       Wil je er even uit, dan hoef je niemand tot last te zijn
            Dat gevoel van zekerheid is erg fijn.
           Je hoeft je er echt niet voor te schamen
             Iedere gebruiker kan dit beamen
          De uitvinder van de rollator, ons aller vriend
         Heeft de allerhoogste onderscheiding verdiend
          Als je dis niet meer alleen kunt gaan en staan
        Schaf dan de rollator aan, hij verrijkt je bestaan.
                   -2-
Het dementieprogramma Limburg
De trein van het dementieprogramma Limburg, dat zich tot doel stelt de zorg en
de dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te
verbeteren, dendert voort.
De drie pilots in de regio Venray, Venlo en Helden, waarover we in de vorige
nieuwsbrief vertelden, zijn van start gegaan. In elk gezondheidscentrum zijn nu
trajectbegeleiders aangesteld. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de
dementerende en zijn/haar mantelzorger gedurende het hele proces tot aan
opname in een verpleegtehuis. De trajectbegeleiders zullen binnenkort
kennismaken met onze 12 gespecialiseerde dementievrijwilligers. De
samenwerking kan dan van start gaan.
We verwachten dat de vraag naar deze gespecialiseerde vrijwilligers al snel heel
groot zal zijn. Daarom zal Els Verhorstert zich het komende jaar bezig gaan
houden met het werven van vrijwilligers die zich specifiek in willen zetten voor
mantelzorgers van dementerenden.
Voor de cursus die in april/mei 2009 in Blerick gegeven wordt zijn nog een paar
plekjes vrij.
In juni zal er een cursus verzorgd worden in Venray. Hiervoor hebben zich al
mensen aangemeld. Het is fantastisch om te merken dat er zoveel vrijwilligers
zijn, die zo betrokken zijn.
Mocht je interesse hebben of wil je hierover informatie, neem dan contact op
met Els Verhorstert of Judith Pelzer via telefoon 077-323 11 30.


Even voorstellen….
Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Els Verhorstert en sinds kort in dienst
bij De Zorgondersteuner. Ik ben 48 jaar en moeder van 4 kinderen: een zoon van
18 en drie dochters van 16, 14 en 13 jaar. In mijn vrije tijd wandel ik graag,
geniet ik van de natuur en ben ik lid van een joekskapel waar ik trompet speel.
In het verleden heb ik een aantal jaren gewerkt als groepsbegeleider in de
gehandicaptenzorg. Hierna heb ik als ambulant begeleider gewerkt in de regio`s
             Venlo, Helden en Venray. Dit heeft een aantal
             raakvlakken met de functie die ik nu heb bij de
             Zorgondersteuner. Hier ben ik aangetrokken voor het
             werven van 60 dementievrijwilligers voor de regio`s
             Venlo, Helden en ook Venray. Uiteraard zijn mensen uit
             andere regio‟s ook van harte welkom. Deze vrijwilligers
             zijn nodig om mantelzorgers te ondersteunen bij
             mensen met dementie in de thuissituatie. Door middel
             van een cursus wordt men voorbereid op de
             praktijksituatie. Een erg goed project, wat zeker een
vervolg zal krijgen en waar ik graag een aandeel in heb.


                   -3-
Ik wil in samenwerking met de collega‟s van De Zorgondersteuner en met behulp
van alle mensen van Noord Limburg deze taak volbrengen.
                                  Els Verhorstert
In memoriam
De heer Pierre Tuithof is in januari jl. plotseling overleden. Hij heeft zich bijna twee
jaar lang op een enthousiaste en betrokken wijze ingezet. We wensen zijn familie veel
sterkte toe bij dit grote verlies.
Wij feliciteerden...

                 … Roos Duarte-Obers uit Maasbree, Yolanda
                 Holleman uit Hout-Blerick, Caroline Gommer uit Well
                 en Til van Dijk uit Lottum met hun 10-jarig jubileum.
                 Allen van harte Gefeliciteerd en bedankt voor jullie
                 inzet!
Oplossing kerstpuzzel Nieuwsbrief 25
In de vorige Nieuwsbrief stonden kerstwensen afgebeeld, met de vraag in welke talen
deze kerstwensen zijn geschreven. De oplossing is:
1 Jiddisch. 2 Bulgaars. 3 Japans. 4 Arabisch. 5 Iers. 6 Servisch. 7 Soedanees. 8
Groenlands. 9 Hawaiiaans. 10 (Zuid-)Afrikaans.
                    -4-
Vrijwilligers aan het woord
Hallo collega's,
Eerst even voorstellen, wij zijn Marjo en Ernest Grosfeld en sinds september 2006
woonachtig in Nieuw-Bergen. Marjo is werkzaam in Nijmegen en Ernest is
internationaal werkzaam, veelal Europa, maar ook in Azie.
Bij mij, Ernest, zit het helpen van mensen in het bloed. Als kind deed ik al graag
kleine klussen, zoals het vervangen van batterijen van een gehoorapparaat tot het
maken van aanpassingen in huis. Marjo heeft het van huis meegekregen. Bij haar
ouders stond de deur open voor mensen die thuis in de problemen zaten. Er waren
mensen soms maanden in huis, er is zelfs een baby geboren. Het huis was niet groot
maar plaats was er altijd. Dus de stap naar een handje helpen was niet zo groot.
Marjo en ik hebben beide een technische achtergrond en houden van wandelen in de
natuur. Vooral nu we in Nieuw-Bergen wonen lopen we wat af op de heide, met onze
hond. Met die achtergond hebben we ook kontakt gezocht met Maria Vloet, met de
bedoeling om iemand te helpen. Het duurde even voordat we door Maria in kontakt
gebracht werden met een jong gezin.
Een gezin met de nodige interne problemen, met een kind met een autistische
stoornis, echter wel met veel interesse voor natuur, geschiedenis en techniek. De klik
was niet zo moeilijk te vinden. Al gauw is op een zaterdag afgesproken om samen met
Ernest de bossen in te trekken. Een geweldige ervaring voor beiden (gast en Ernest)
denk ik. Ik liet hem gewoon praten en ondertussen vertelde ik wat over de natuur
(bomen/kevers en kikkers). We zijn dik 3 uur weg gebleven om vervolgens met de
laarzen vol water thuis te komen en daar lekker een boterham te eten. Het was erg
goed om te zien dat de gast zich kon ontspannen. Heel dankbaar was dat.
De zaterdagen daarop zijn we wisselend naar het bos gegaan (op zoek naar dril en
kikkers vangen), tot iets maken in de schuur, wat aansloot aan het thema op zijn
school. We hebben zelfs een keer om 04:30 uur afgesproken in de zomer om het
wakker worden van de natuur mee te maken. Diverse dieren hebben we gezien (een
hert vlak bij) ook hebben gezellig een broodje gegeten onder een boom.
Marjo en ik hadden afgesproken dat we regelmatig een rapportje (via mail) zouden
maken over wat we gedaan en gezien hadden en stuurden dit naar Maria Vloet, zodat
ze wist wat er gebeurde. Eén keer heb ik de stoute schoenen aan getrokken en het
hele gezin uitgenodigd om naar een stoomhoutzagerij te gaan. Dat was een hele leuke
maar ook leerzame dag!!
Intussen is er heel wat gebeurd in het gezin! Zeer positief om te zien dat onze gast
thuis dingen onderneemt. Hij heeft nu een knutselhoek en probeert dingen zelf te
maken. Het mooiste kado is tenslotte dat het kind weer een plekje heeft in zijn eigen
gezin en ons niet (meer) nodig heeft.
Helpen is niet moeilijk en dankbaar werk!! En tijd hebben ........ is een keuze..... meer
niet.
                                 Marjo en Ernest Grosfeld                    -5-
Nieuwjaarbijeenkomst Horst
Op donderdag 8 januari jl. werden de
vrijwilligers van Horst aan de Maas
verwelkomd in een prachtig Theaterzaal in
creatief   Centrum de  Baersdock  in
Grubbenvorst.

Bij Theater Kleinkunst wordt -de naam zegt het al - theater gemaakt. Circa 12
deelnemers zijn onder leiding van een regisseur en een assistent bezig om met behulp
van muziek, kleding, licht en vooral hun eigen inbreng voorstellingen te maken. Daarbij
wordt steeds een beroep gedaan op de aanwezige talenten van de deelnemers. Er
wordt gewerkt aan improvisatie, muzikaliteit, fantasie, het gebruik van de stem, het
presenteren van jezelf, maar ook het samenwerken met anderen in de groep.
Onderdelen die het toneelspelen zo (ont-) spannend, maar ook zo leuk maken.

We mochten plaats nemen in een prachtig warm aangekleed theater in rood/zwarte
stijl. Een gezelschap van ± 12 mensen en de Theaterregiseur Kitty nam ons mee in hun
werk. Zij brengen prachtige voorstellingen, waarvan wij heel even deel mochten
uitmaken.
Enkele deelnemers lieten ons korte sketches zien van: stil staan, bewegen, elkaar
begroeten, korte toneelstukjes, een mooie voorstelling met maskers, enz. En wij
werden verzocht om zelf te ervaren hoe het was om in het theater op te treden.
Enkele vrijwilligers deden hier aan mee. Dit gaf een prachtig en krachtig samen spel
tussen de cliënten/artiesten van het theater en onze vrijwilligers. Een erg gezellige
actieve en ontspannende middag.
       Theater Kleinkunst is, in het kader van dagbesteding, een initiatief van
       Dichterbij. Theater Kleinkunst heeft sinds kort de beschikking over een
prachtige theaterzaal in creatief Centrum de Baersdonck in Grubbenvorst. Ben je ook
zo nieuwsgierig? Kom dan gerust een keer kijken. Je vindt Theater Kleinkunst aan de
Kloosterstraat 76, 5971 BD Grubbenvorst.
Voor meer informatie over Theater Kleinkunst en de komende theaterstukken, die
door hun worden uitgevoerd en voor iedereen toegankelijk zijn, kun je de webiste van
Dichterbij raadplegen: www.dichterbij.nl (kies eerst regio “Horst/Venray e.o.”, daarna
“ons aanbod” en klik vervolgens op “ondersteuning bij werken”. Voor meer informatie
kun je ook bellen met Kitty Korebrits, telefoon 06-49 94 15 65.
                   -6-
Magische nieuwjaarsborrel in Steijl voor vrijwilligers uit
Tegelen, Belfeld en Reuver
Na een lekkere kop koffie met
een stukje vlaai, nam El Magico
de show over. Hij wist de
vrijwilligers hartelijk aan het
lachen te krijgen. Diverse
vrijwilligers werden uit het
publiek naar voren gehaald om
hem te assisteren. Uiteindelijk
kreeg iedereen nog een geheime
truc mee naar huis, om aan
anderen te kunnen laten zien,
dat we deze middag niet alleen
maar veel gelachen en gepraat
hebben, maar ook nog iets
geleerd hebben! Het was erg gezellig.                Claudia Vriens


Eindejaarsbijeenkomst in Bergen
We werden heel hartelijk ontvangen op de zorgboerderij van Gerrie en Harm van
                       Riswick. In een zeer sfeervolle
                       ruimte hebben we eerst wat
                       bijgepraat onder het genot van een
                       kopkoffie en een lekker stuk
                       gebak. Vervolgens hebben we een
                       presentatie gekregen over de
                       zorgboerderij, gevolgd door een
                       rondleiding op het bedrijf door de
                       zorgboeren zelf. Een interessante
                       en vooral gezellige middag!
                                  Judith Pelzer
                    -7-
Opleidings- en ondersteuningsplan 2009
Bijgaand alvast een vooruitblik op de activiteiten voor 2009.
Verdere informatie en opgave-formulieren worden nog toegestuurd.
 April:  Cursus dementie
     Datum: 14 april en 19 mei 2009.
     Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
     Plaats: Alberickstraat 3c, Blerick (zaal 8).
          en
      Datum: 21 april en 12 mei 2009.
      Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
      Plaats: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystr. 6, Blerick
          (activiteitenruimte 2).
     Introductiecursus nieuwe vrijwilligers.
     Datum: 23 april 2009.
     Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
     Plaats: Alberickstraat 3c, Blerick.
  Mei:  Jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers van Vrijwillige Thuishulp.
     Datum: 14 mei 2009.
     Noteer deze datum alvast in je agenda!
     Thema eenzaamheid.
     I.v.m. het project “eenzaamheid” vanuit Synthese is deze
     bijeenkomst alleen voor vrijwilligers uit gemeente Venray.
     Datum: 28 mei 2009.
     Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
     Plaats: Vergaderzaal van Synthese, Leunseweg 51, Venray.
 Juni:  Workshop “activiteiten-aanbod”.
     Nadere informatie volgt nog (per post).
  Juli:  Introductiecursus nieuwe vrijwilligers.
      Datum: 6 juli 2009.
      Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
      Plaats: Zaal Thielen, Kennedyplein 25, Venray.
                    -8-
Iets leuks ondernemen met een echtpaar
Een meneer uit Beringe wil erg graag wandelen met zijn vrouw. Beiden hebben een
rolstoel en mevrouw woont in het verzorgingshuis. Zij zoeken een vrijwilliger om met
meneer naar mevrouw te gaan en haar te begeleiden in de rolstoel, zodat ze samen een
wandeling kunnen maken. Interesse? Ine Laurijsen kan je hiermee verder helpen. Bel
haar via 06-52 66 94 56.


Een wandelingetje
Een mevrouw uit Hegelsom houdt van gezelschap en vindt het fijn samen een stuk te
wandelen. Omdat zij moeilijk ter been is doet ze dit niet graag alleen. Lijkt het je wat
en ben je beschikbaar op de maan-, dins- of donderdagmiddag, bel dan met Nettie
Driessen, telefoon 06-27 65 63 46.


Erop uit!
Wij zoeken een vrijwilligster om in America erop uit te gaan met een mevrouw, die in
het bezit is van een scootmobiel. Zou jij met haar op stap willen? Neem dan contact op
met Peggie Bos, telefoon 06-52 66 91 00.


Genieten van de natuur
Voor een meneer uit Grubbenvorst zoeken wij een vrijwilliger die samen met hem wat
wil ondernemen of een goed gesprek wil voeren. Enkele interesse in of een
theologische achtergrond zou erg wenselijk zijn. Iets voor jou? Bel dan met Peggie
Bos, telefoon 06-52 66 91 00.


Gezelschap
Voor een dementerende oudere mevrouw uit Melderslo zoeken wij een vrijwilligster
die haar af en toe gezelschap houdt, terwijl haar dochter even een boodschap kan
doen. Heb je interesse, neem dan contact op met Peggie Bos, telefoon 06-52 66 91 00.


Samen onderweg
In Venray wil een oudere mevrouw graag 1 keer per 1 - 2 weken met haar scootmobiel
een stukje gaan rijden of een boodschapje doen. Fiets of loop je mee? Neem dan
contact op met Mien Spreeuwenberg, telefoon 06-52 66 90 58.
                   -9-
Gezellig samen bezig zijn
Heb jij nog een uurtje vrij om samen met een jonge vrouw met een lichte
verstandelijke beperking uit Venray iets leuks te doen? Knutselen, wandelen of een
boodschap doen behoren tot de mogelijkheid. Interesse? Neem dan contact op met
Mien Spreeuwenberg, telefoon 06-52 66 90 58.


Maatje gezocht
Een mevrouw uit Venray (50 jaar) die het moeilijk vindt om zelf sociale contacten aan
te gaan, is het beu om alleen te zijn. Ze wil graag een vrijwilligster om samen te
wandelen, „n terrasje te pikken, een praatje te maken, een spelletje doen of te
computeren. Zou jij dit ook willen, bel dan met Marij Bastiaans, telefoon 06-52 66 93
59.


Iemand blij maken? Dat kan!
Wij zoeken een vrijwilliger die samen met een mevrouw met een lichte verstandelijke
beperking uit Gennep af en toe wil wandelen, creatief bezig kan zijn en een luisterend
oor biedt. Heb je interesse, neem dan contact op met Gladys Schutte, telefoon 06-
52 66 94 52.


Samen is leuker dan alleen.
Een oudere mevrouw uit Gennep zou het gezellig vinden als je eens een praatje komt
maken, samen een spelletje speelt of samen een wandelingetje (met rollator) maakt.
Heb je af en toe een uurtje vrij? Neem dan contact op met Gladys Schutte, telefoon
06-52 66 94 52.


Ben jij de motor achter de rolstoel?
Een mevrouw uit Gennep is afhankelijk van een rolstoel en wil graag eens naar buiten
voor een wandelingetje. Zou jij haar willen begeleiden? Neem dan contact op met Ans
Peelen, telefoon 06-52 66 94 51.


Gewoon een praatje kost niets
Een mevrouw uit Gennep wil graag een praatje maken. Haar interesses zijn puzzelen,
aquarelleren en lezen. Heb jij af en toe een uurtje vrij? Bel dan met Ans Peelen,
telefoon 06-52 66 94 51.
                  - 10 -
Samen is leuker dan alleen
Ellen, (41 jaar en heeft een lichte verstandelijke beperking) uit Bergen zoekt een
vrijwilligster om samen naar de markt te gaan, te gaan zwemmen, winkelen, computeren
of andere gezellige activiteiten te ondernemen. Heb jij af en toe een uurtje vrij?
Neem dan even contact op met Maria Vloet, telefoon 06–52 66 94 44.

Lekker naar buiten
Een mevrouw uit Bergen zou er graag eens uit gaan met haar rollator of met de
rolstoel. Ga jij met haar mee? Laat het dan even weten aan Ida Basten, telefoon 06-
52 66 94 50.


Heb jij uur nog een uurtje vrij?
Dan zoeken we jou, omdat Tom uit Bergen (41 jaar en met een lichte verstandelijke
beperking) graag een stukje wil fietsen of af en toe wil gaan vissen. Denk je wat voor
Tom te kunnen betekenen, neem dan contact op met Ida Basten, telefoon 06–
52 66 94 50.


Heb je even voor mij?
Heb jij tijd om een oudere mevrouw uit Mook eens gezelschap te houden, een leuk
gesprekje te voeren of een stukje te wandelen met een rolstoel? Bel dan naar Jeanet
Begeer, telefoon 06-46 72 65 14.


Gespecialiseerde dementievrijwilligers
Het Dementieprogramma Noord Limburg heeft zich tot doel gesteld om de zorg en
dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. De
vrijwillige Thuishulp werkt hieraan mee door gespecialiseerde dementievrijwilligers in
te zetten. De dementievrijwilliger is er ter ondersteuning, is een praatpaal voor de
mantelzorger, kan tijdelijk zorgtaken overnemen (aanwezigheidshulp) en kan adviseren
over de dingen van alle dag. Je wordt daarbij ondersteund door een trajectbegeleider,
een professional die het vaste aanspreekpunt is voor de dementerende en de
mantelzorger tijdens het hele proces. Natuurlijk kun je ook altijd terug vallen op
begeleiding vanuit de Vrijwillige Thuishulp. De dementievrijwilliger heeft dus wel iets
extra‟s te bieden. Om goed beslagen ten ijs te komen volg je eerst een gratis cursus
dementie. Iets voor jou? Bel dan met een van de coördinatoren, telefoon 077 – 323 11
30.
                   - 11 -
Een praatje op de woensdagavond
Een 90-jarige mevrouw uit Reuver zou graag op de woensdagavond gezelschap hebben.
Heb jij tijd en geen bezwaar tegen roken? Bel Wies van Sambeek voor meer
informatie, telefoon 06-52 66 94 55.


Shoppen of wat kletsen
Een jonge vrouw uit Reuver zoekt een vrijwilliger die (rustig) met haar wil gaan
winkelen. Vind je dit leuk? Neem dan contact op met Wies van Sambeek telefoon 06-
52 66 94 55.


Kopje koffie?
Een mevrouw uit Reuver van 57 jaar kan er zelf niet meer op uit. Wil jij haar een
middag gezelschap geven en heb je geen bezwaar tegen roken? Dan kan dit een zeer
dankbare vrijetijdsbesteding zijn. Wil je meer weten? Bel dan Wies van Sambeek,
telefoon 06-52 66 94 55.


Naar je bezoek wordt uitgekeken
Een mevrouw uit Tegelen van begin 80 vindt het fijn als iemand bij haar op bezoek
komt. Heb jij woensdagmiddag tijd of soms een doordeweekse avond? Dan is dit
misschien iets voor jou. Voor meer informatie kun je bellen met Wies van Sambeek,
telefoon 06-52 66 94 55.


Gezelligheid kent geen tijd!
Een mevrouw op leeftijd uit Tegelen, die slecht ter been is, wil graag eens naar buiten
Winkelen, boodschappen doen, wat praten of lekker een kop koffie drinken. Lijkt je
dit iets? Bel dan Petra Jacobs, telefoon 06-52 66 94 54 voor meer informatie.


Een handje helpen
Een Turkse jongedame uit Tegelen wil graag met iemand leuke dingen doen. In haar
eentje iets organiseren of ergens naar toe gaan is lastig voor haar. Reik jij haar de
helpende hand?Neem dan contact op met Petra Jacobs, telefoon 06-52 66 94 54.


Even afkoelen…
Een 40-jarige slechtziende vrouw uit Blerick, met niet aangeboren hersenletsel, wil
graag op de donderdagavond gaan zwemmen. Wil jij haar helpen en ondersteunen met
het erheen gaan en samen met haar het zwembad ingaan?
Zoek dan alvast je zwemkleding en bel met Kay Curfs, telefoon 06-52 66 94 57.
                  - 12 -
Een klein beetje aandacht kost niets
Een 85-jarige mevrouw uit Venlo wil graag wat praten, kaarten of rummicuppen. Heb
jij woensdag- of donderdagmiddag 2 uurtjes tijd? Dan kun je haar leven verrijken!
Voor meer informatie bel je met Ingrid Leemrijse, telefoon 06-52 66 94 58.


Gezellig aan tafel kletsen en knutselen
Voor een 50-jarige mevrouw uit de gemeente Arcen-Velden zoeken wij een vrijwilliger
die met haar een middag gezellig wil doorbrengen: kletsen, knutselen enz. Zie jij hier
iets in, bel dan even met Claudia Vriens, telefoon 077-323 11 30 .


Kopje koffie?
Een 80-jarige mevrouw uit Blerick zou het fijn vinden als er op vrijdagmorgen of
zondagmiddag iemand bij haar een kop koffie kan komen drinken. Heb jij tijd? Bel dan
Kay Curfs voor meer informatie, telefoon 06-52 66 94 57.


Erop uit in het mooie Arcen
Een 75-jarige mevrouw uit Arcen vindt het fijn om gezellig iets met iemand te
ondernemen. Wandelen, kletsen, winkelen of iets anders. Liefst op vrijdag, zaterdag
of zondag. Maak jij wat tijd voor haar vrij? Laat het dan even weten aan Claudia
Vriens, telefoon 077-323 11 30.


Een paar extra ogen!
Een mevrouw van 85 jaar uit Venlo wil graag wandelen, maar kan en durft niet meer
alleen naar buiten te gaan. Geef jij haar een arm? Voor meer informatie kun je bellen
met Ingrid Leemrijse, telefoon 06-52 66 94 58.


Samen is leuker dan alleen
Een 55-jarige mevrouw uit Blerick zou het fijn vinden als je met haar puzzelt, foto‟s
bekijkt of een klein stukje gaat lopen. Voel je hier iets voor? Schroom niet en bel Kay
Curfs, telefoon 06-52 66 94 57.


Ben jij een waterrat?
Een meneer van 55 jaar, woonachtig in Venlo, zou graag willen gaan zwemmen. Hij
heeft hulp nodig om bij het zwembad te komen, om in het water te komen en tijdens
het zwemmen. Weet jij van aanpakken? Dan is dit misschien iets voor jou. Wil je meer
weten, bel dan Ingrid Leemrijse, telefoon 06-52 66 94 58.
                  - 13 -
Iets om naar uit te kijken
Heb jij op maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag tijd een paar uurtjes tijd? En vind je
het gezellig om wat te praten, jokeren, een spelletje doen of een klein stukje te
wandelen? Je zou een oudere mevrouw uit Venlo een groot plezier doen door bij haar
te komen. Wil je meer weten? Bel Claudia Vriens, telefoon 077-323 11 30.


Huiswerkbegeleiding
Ayla uit Molenhoek en14 jaar oud, woont sinds 4 jaar in Nederland en heeft door haar
ziekte vaak niet naar school gekund. Gelukkig gaat het nu beter met haar, maar ze zou
graag wat begeleiding willen hebben bij haar huiswerk. Iets voor jou? Neem dan
contact op met Jeanet Begeer telefoon 06-46 72 65 14 of 077-323 11 30.


Handwerk- en koffiekransje
Ben jij een beetje handig met bijvoorbeeld breinaalden? Vind je het leuk om iemand te
helpen met (eenvoudig) handwerken? Dan zoeken wij jou! Een 40-jarige vrouw uit
Blerick zou heel graag met iemand samen een middagje handwerken, „n kopje koffie
drinken of bijvoorbeeld samen een keer iets koken. Interesse? Bel Claudia Vriens,
telefoon 077-3231130.


Iemand die op je wacht als je thuiskomt… ook dat is helpen!
Frank, een spontane jongen van begin 30 uit Velden (lichte vorm van autisme), met
brede interesses, zou het fijn vinden als iemand op hem wacht als hij uit zijn werk
thuis komt. Om even over de dag te praten, om eventueel samen te koken of iets leuks
te gaan doen. Ben jij iemand die duidelijkheid en veiligheid kan geven, dan is dit echt
iets voor jou! Neem even contact op met Claudia Vriens, telefoon 077-323 11 30.
         Vrijwilligerswerk doe je niet voor niets…
         je krijgt er enorme waardering voor terug!


                  - 14 -
Contactpersoon voor de Vrijwillige Thuishulp…… iets voor jou?
De Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg biedt oppashulp, gezelschap of
activiteitenhulp aan chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen met een
verstandelijk en/of lichamelijk beperking en hun mantelzorgers, door het inzetten van
vrijwilligers. Er zijn drie coördinatoren werkzaam en 16 vrijwillige contactpersonen.
  Contactpersoon Ida: “... Daar moest ik toch even over nadenken. Nu ben ik blij, dat
  ik ja gezegd heb. Je hebt veel contacten, je ziet veel verschillende mensen. Soms
  zijn de omstandigheden triest, maar je ervaart ook blijheid en dankbaarheid als
  iemand door een vrijwilliger geholpen wordt. Mantelzorgers krijgen een beetje
  meer ruimte, eenzame mensen komen een beetje uit hun isolement. Wij zijn,
  dankzij de inzet van de vrijwilligers, inmiddels gegroeid tot wat je een echt team
  kunt noemen en ik vind het leuk om daarmee verder te gaan.”
Een contactpersoon gaat, in zijn/haar woonplaats, op kennismakingsbezoek bij zowel
hulpvragers als vrijwilligers en is in staat de juiste vrijwilliger aan een hulpvrager te
koppelen. Om onze vrijwilligers nog beter te kunnen begeleiden zoeken wij een:
             Vrijwillige contactpersoon voor
                    Tegelen,
                    Venlo,
                    Blerick,
                    Velden-Arcen.
Wij zoeken personen woonachtig in een van deze woonplaatsen, die bekend zijn of
ervaring hebben in de zorg(verlening) op minimaal MBO-niveau en die beschikken over
goede contactuele eigenschappen. Iemand, die voor hulpvragers goede vrijwillige hulp
wil zoeken, maar die de begeleiding van de vrijwilligers ook leuk en net zo belangrijk
vindt.
Na een inwerkperiode kun je de werkzaamheden, ongeveer 3 uur per week, zelf
indelen. De Vrijwillige Thuishulp biedt aan contactpersonen begeleiding door
coördinatoren, relevante cursussen en kent een goede onkostenvergoeding. Er is
regelmatig overleg met collega-contactpersonen: om de 2 maanden binnen het eigen
werkgebied en 4 maal per jaar met alle contactpersonen.
Heb je belangstelling voor dit interessante vrijwilligerswerk, bel ons dan eens voor
meer informatie. We komen graag iets vertellen over het werk van een
contactpersoon. Je kunt hiertoe contact opnemen met Claudia Vriens, coördinator
Vrijwillige Thuishulp, telefoon 077-323 11 30 of e-mail cvriens@stnl.nl.
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: www.dezorgondersteuner.nl.
                    - 15 -
Colofon
De Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg – deel uitmakend van De Zorgondersteuner - biedt sinds 15
jaar met name oppashulp, gezelschap of activiteitenhulp aan chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen,
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hun vaste verzorgers (mantelzorgers).
Deze gratis Nieuwsbrief van de Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg is bestemd voor al haar
vrijwilligers en verschijnt vier maal per jaar. De redactie bestaat uit Peggie Bos, Judith Pelzer, Claudia
Vriens en Yolanda Holleman en staat open voor jouw reacties en/of kopij.
De volgende publicatie verschijnt in de zomer 2009; kopij kun je altijd aanleveren bij onderstaand
redactieadres.

Redactieadres Nieuwsbrief Vrijwillige Thuishulp:
Alberickstraat 3c, 5992 BL Venlo-Blerick
Telefoon: 077 – 323 11 30
E-mail:  pbos@stnl.nl en jpelzer@stnl.nlDe Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg is als volgt te bereiken:
Secretariaat De Zorgondersteuner:
Alberickstraat 3c, 5992 BL Venlo-Blerick
Telefoon: 077 – 323 11 30 (Liesbeth Janssen en Jeanne Dumas)
E-mail:   secretariaat.dezorgondersteuner@stnl.nl
Internet: www.dezorgondersteuner.nl
Bereikbaar op maan- t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur;
op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Coördinatoren:
 Peggie Bos:
 Doorkiesnummer telefoon: 077 – 323 11 31, mobiel tel. 06 – 52 66 91 00.
 E-mail: pbos@stnl.nl
 Bereikbaar op maandag van 09.00 tot 14.30 uur; op dins- en donderdag van 09.00
 tot 17.00 uur.
 Judith Pelzer:
 Doorkiesnummer telefoon: 077 – 323 11 33, mobiel tel. 06 – 52 66 93 74.
 E-mail: jpelzer@stnl.nl
 Bereikbaar op maandag van 08.30 tot 14.00 uur; op dins- en donderdag van 08.30
 tot 16.00 uur.
 Claudia Vriens-van Haeff:
 Doorkiesnummer telefoon: 077 – 323 11 30, mobiel tel. 06 – 29 25 25 68.
 E-mail: cvriens@stnl.nl
 Bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.30 tot 17.00 uur; op donderdag in de
 oneven weken van 08.30 tot 17.00 uur.
                       - 16 -

				
DOCUMENT INFO