Docstoc

Nieuwsbrief februari 2010

Document Sample
Nieuwsbrief februari 2010 Powered By Docstoc
					Nieuwsbrief februari 2010

                   KBO Best

                Opgericht 5-10-1959

               Bestuurssamenstelling
         en verantwoordelijkheid voor de diverse werkgroepen

Voorzitter     Frans van Beerendonk          371932
          voorlichting en PR
Vicevoorzitter       Frans van Rosendaal              310966
          sociale contacten en welzijn
Secretaris     Ria Buis                313067
          scholing en opleiding
Penningmeester   Elly van Dam              371779
          cultuur en ledenbijeenkomsten
Bestuurslid     Jo Lips                    373343
          reizen en excursies
Bestuurslid     Thea van Krieken van Rulo           398436
          recreatie en sport

Secretariaat    Rendierhei 93 5685 HS Best
e-mail       mjgbuis@onsbrabantnet.nl

Rekeningnr KBO Best     10.70.85.917

Ledenadministratie Jan vd Kerkhof
          Loek Verstrijdenstraat 13 5684 TV Best

Website KBO Best      www.kbobest.nl

Leden van de KBO Best, werkgroepleden, bestuur, activiteitencommissies, en
gewone leden kunnen materiaal als foto‟s en tekst voor de website uitsluiten digitaal
aanleveren bij: Huub de Ruiter - henaderuiter@onsbrabantnet.nl


Voorwoord van de Voorzitter:

Ga vooral stemmen
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u
een artikel van ons KBO-lid Leo Valentijn, die de programma‟s van de partijen in Best
heeft nagelezen op seniorenbeleid. Daar wil ik dus niet specifiek op ingaan. De
gemeentelijke politiek is een van die plekken in de maatschappij, waar ouderen hun
invloed kunnen doen gelden. We zijn immers met velen. Een deel van de
belangenbehartiging voor senioren vindt in de gemeenteraad plaats en we kunnen
daar met zijn allen dus invloed op uitoefenen. Mijn advies daarom: bekijk al die
programma‟s eens goed, maar probeer een beetje door de kreten in kranten en
folders heen te kijken. Maar bovenal: laat uw stem niet verloren gaan. Ga stemmen,
en als u dat zelf niet kunt, laat dan een vertrouwd iemand uw stem voor u uitbrengen.

Regelmatig hebt u van mij op deze plek in de Nieuwsbrief of tijdens toespraken,
kritische geluiden kunnen horen jegens het overheidsbeleid ten aanzien van senioren
en kwetsbare groepen in de maatschappij. Ik blijf daarmee bezig, landelijk,
provinciaal en lokaal. Nog steeds heb ik de indruk dat overheden de senioren te
weinig serieus nemen. “ Gewoon laten mopperen, het zal zo‟n vaart niet lopen”,
denkt men dan.

In Best hebben we de belangenbehartiging voor senioren richting de gemeente
bijeengebracht in de Seniorenraad. In de overtuiging dat we, als we een stem laten
horen, we ook meer kunnen bereiken. Voor dit moment lijkt ons dat beter, dan een
Ouderenpartij op te richten. Dat kan altijd nog.

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik minder dan een maand verwijderd van mijn
afscheid als lid van de gemeenteraad.
Ik heb het altijd met plezier en overtuiging gedaan, temeer omdat ik van mijn fractie
de ruimte kreeg om me te specialiseren op die dossiers die bij ons pasten. Bij deze
bedank ik iedereen voor de steun en goede adviezen van jullie gedurende de
afgelopen 4 jaren.
Dat ik afscheid neem van de gemeentelijke politiek, wil niet zeggen dat ik me niet
meer met politiek wil bezighouden. Integendeel , maar ik wil op een andere manier
politieke besluitvorming beïnvloeden

Uw voorzitter
Frans van BeerendonkOverleden leden KBO afd. Best

Mevr. C. Buuts - Smetsers is op 92 jarige leeftijd overleden.
Mevr. R.Matheeuwsen is op 76 jarige leeftijd overleden.
De heer W. Dogge is op 71 jarige leeftijd overleden.
Mevr. M. Steenbakkers - van de Meulengraaf is op 79 jarige leeftijd
overleden.
Mevr. D. de Vroom – Aaldering is op 77 jarige leeftijd overleden.
Hr. J.C. Klugt is op 80-jarige leeftijd overleden.
Namens alle leden van de KBO wensen wij de familie, vrienden en kennissen van
onze overleden leden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

H. Mis St. Odulphuskerk
Op zaterdag 6 maart is er om 17.00 uur in de St. Odulphuskerk een H. Mis voor onze
zieke en overleden leden. Het zangkoor “Zingen doet leven” zal deze viering
opluisteren.

Kienen
De Prinsenhof: kienen op donderdag 4 maart, aanvang 14.00 uur. Kadans: kienen in
maart iedere woensdag, aanvang om 14.00 uur.(wijzigingen onder voorbehoud)
Onze 85-jarigen en ouder in maart 2010

1  maart    Mevr. G. van Elderen - Franse
2  maart    De heer J. van Schieveen
4  maart    Mevr. H. Lamers - van Vlierden
5  maart    Mevr. M. de Leest
6  maart    De heer M. van Oudenhoven
8  maart    Mevr. G. Schepens - Vermeltvoort
10  maart    Mevr. M. de Goey - Ouweland
10  maart    Mevr. P. van Bragt – van Bree
13  maart    Mevr. F. Stroomenbergh – Jonkers
13  maart    De heer H. Verhorevoort
17  maart    Mevr. H. Nicolai
20  maart    De heer H. van de Sande
22  maart    De heer P. van Kraaij
25  maart    Mevr. J. Rabou
29  maart    De heer J. de Leeuw
30  maart    De heer H. van Schayk
30  maart    De heer J. Stroomenbergh
31  maart    Mevr. J. Dekkers – van de Sande

Alle 85-jarigen en ouder worden thuis bezocht en ontvangen een cadeautje van de K.B.O.
Indien wij u vergeten zijn, of indien uw verjaardagsdatum onjuist, laat het ons dan weten.
Huub de Ruiter tel. 372662

Belastingservice 2010.
In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de mogelijkheid om het aangiftebiljet
Inkomstenbelasting 2009 wederom door de KBO te laten invullen.
We houden op de volgende dagen zittingen in Prinsenhof en wel op dinsdag 16 maart en
woensdag 24 maart.
Degene die gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient telefonisch contact op te nemen met
Elly van Dam tel 37 17 79, Frans van Rosendaal tel 31 09 66 of 06 1107 0084.
of Huub de Ruiter tel 37 26 62.
U ontvangt binnen enkele weken een brief waarin staat, wanneer u kunt komen en wat u
moet meebrengen om de aangifte juist te kunnen invullen.
Voor meer informatie kunt u een van bovenstaande telefoonnummers gebruiken.

Frans van Rosendaal

Dieven op de Volkstuin

            Het borstbeeld van Annie MG Schmidt gestolen, dieven stelen de supermarkt
            leeg, diefjes worden alsmaar jonger, je leest het vrijwel dagelijks in de
            krant. Jaren geleden was ik secretaris van de volkstuinvereniging “De Oude
            Bogten” en dan komen allerhande klusjes in de vorm van vragen en klachten op
            je bordje terecht. Op een dag – het seizoen is in volle gang – komt een aardige
            dame bij mij op de tuin buurten en zegt: “Wat heeft U een mooie tomaten, bij mij
            zit er geen enkele tomaat aan, de planten zijn wel groen net als die van U, maar
            echt geen tomaat te bekennen. Weet U hoe dat komt?” “Ik denk mevrouw”
            antwoord ik haar, “dat U Uw plantjes tijdens de groei vergeten bent te dieven;
dan ontstaat er wildgroei en krijgt U geen enkele tomaat te zien”.
“Nee hoor”, zegt het dametje, “dat heb ik wel degelijk gedaan, want dat heeft mijn buurman op de tuin
toen al gezegd, dat ik dat moest doen”.
“Dus U hebt alle uitlopers in de oksels van de plantjes verwijderd?” vraag ik haar ten overvloede. “Alle
uitlopers in de oksels? Nee dat niet. Mijn buurman zei, dat ik alle gele bloempjes uit de plantjes moest
knippen en dat heb ik gedaan. Heeft hij mij verkeerd ingelicht of heb ik hem misschien verkeerd
begrepen?”.
“Nou mevrouw, of U hem verkeerd begrepen hebt, of dat Uw buurman U een poets heeft gebakken,
dat weet ik niet, maar die gele bloempjes die U hebt weggeknipt, dat hadden nu juist tomaten moeten
worden; nogal logisch dat U geen tomaat te zien krijgt. Wilt U er van mij een aantal hebben?”.
Ze schudt haar hoofd en loopt bedremmeld weg. Ik denk richting van de tuin van haar buurman en het
is voor de buurman te hopen, dat hij geen tomaten plantjes heeft staan.

MLC

Al eens een e-reader in uw handen gehad?
Bezoek bibliotheek Best van 12 tot 18 maart als u zelf wilt ervaren hoe het is om boeken en kranten
via een e-reader te lezen. Gedurende deze week staat er in de bibliotheek een informatiestand met e-
readers en kunt u in een digitaal boek lezen.
Benieuwd geworden? Ga naar de bibliotheek en ervaar het zelf.

De e-reader-informatiestand is één van de onderdelen van de campagne (her)ontdek de Bieb:
www.denieuwebieb.nl

Marian Rombouts
CULTUURTIP

FILMS MAART 2010 BIOBEST THEATER        50 PLUS

De hel van ’63                 do. 04     vr. 05 maart

Fish Tank                    do. 11     vr. 12 maart

Cheri                      do. 18     vr. 19 maart

Komt een vrouw bij de dokter          do. 25     vr. 26 maart

Info: www.biobest-theater.nl

Aanvang voorstelling: 14.00 uur

Toegangsprijs: € 5,50 p.p. incl. koffie/thee met cake)

PASSIESPELEN TEGELEN

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Passiespelen in Tegelen op 13 juni 2010. Maar dan
moet u zich snel melden.
Zie info en inschrijfformulier in de Nieuwsbrief van januari 2010 of onze eigen website: www.kbobest.nl
>wat doen wij >reizen.
Bij vragen bellen of mailen naar Kitty Jans 0499-372015, email mcsjans@onsbrabantnet.nl


Cultuur
De Cultuurgroep heeft het plan opgepakt een bezoek te brengen aan Paleis het Loo te Apeldoorn. We
willen dit doen in de periode mei/juni omdat dan de tuinen op hun mooist zijn.

Als u hiervoor belangstelling heeft geef dat dan zo spoedig mogelijk door aan:
Theo van Gerwen
telefoon:   0499-313135
email:    tfmvangerwen@onsbrabantnet.nl
Aansluitend kunnen wij dan een definitieve datum en prijs vaststellen.

Werkgroep reizen en excursies

Reisprogramma 2010
In de vorige nieuwsbrief heeft het uitvoerige reisprogramma 2010 voor onze reislustige KBO-ers
gestaan. Op het moment van dit schrijven loopt de inschrijftermijn nog (tot 15 februari). Er zijn intussen
ook al heel wat inschrijvingen binnen. Toch kunnen er nog plaatsen over zijn bij het verschijnen van
deze nieuwsbrief. De volledige beschrijving van het programma staat in de vorige nieuwsbrief en op
onze eigen website: www.kbobest.nl > wat doen wij > reizen. In beknopte vorm:

4 t/m 11 juni        8 dagen excursiereis Altenahr Duitsland
27 augustus t/m 3 september 8 dagen excursiereis Valkenburg
15 april          Dagtocht Linge en Tin

Heeft u alsnog interesse voor een van deze reizen, neem dan snel contact op met de werkgroep of er
nog plaats is.

Loes Betlem       Burg. Notermanstraat 4          395666
Elly van Dam      Marie Raaymakersstraat 8         371779
Jan Kroot        Boomheuvel 7               310685
Jo Lips         Rembrandtlaan 22             373343

Contributie al betaald???
De penningmeester wil degenen, die geen incassovolmacht hebben verstrekt en nog niet hun
contributie van de KBO over 2010, zijnde € 18,- per persoon, hebben overgemaakt, vriendelijk
verzoeken dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Het banknummer van de KBO Best is 10.70.85.917

Hartelijk dank voor Uw medewerking,

Elly van Dam,
penningmeester.Paasbrunch
een samenwerking van KBO Best en Prinsenhof.
        Het Feestdiner in december 2009 was een groot succes.
        Op dezelfde avond werden voorstellen gedaan om met Pasen ook wat te
        organiseren.Naar aanleiding daarvan kunnen wij u de volgende
        aanbieding doen in samenwerking met Martijn de Poorter, de manager
        van de Prinsenhof, kunnen wij u een

PAASBRUNCH
met daarna muziek

aanbieden voor een heel schappelijke prijs van € 17.50, per persoon,
exclusief drank. De Paasbrunch is van 11.00 uur tot 16.00 uur
Martijn is bereid om bij een inschrijving van minimaal 20 personen dit voor deze prijs
te doen voor de KBO Best, anders zou de prijs veel hoger zijn.
Wij weten zeker dat u waar voor uw geld krijgt en wij willen u
een gezellige middag bezorgen.
Deze dag is gepland op tweede paasdag 5 april 2010
Indien u geïnteresseerd bent in deze Paasbrunch en muziek dan kunt u zich
opgeven door onderstaande machtiging in te vullen en in te leveren bij
(of per post opsturen naar):

Trees van Ham - Thiel Oogstvelden 12, 5685 JR Best Tel. 396292.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Eenmalige Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de KBO Best met
bankrekeningnummer Rabobank 1770.03.324 om van zijn/haar bank of postrekening
eenmalig omstreeks 20 maart een bedrag van € ……… (€ 17,50 per persoon!)
af te schrijven als betaling voor boven omschreven Paasbrunch met muziek.

Bankrekeningnr: …………………………… Postrekeningnr: …………………………

Naam: …………………………………………….. Voorletter(s): …………………………..


Adres: ……………………………………………................... Postcode: …………………

Woonplaats: ……………………………………….. Tel.: …………………………………..


Datum: ……………………………………….. Handtekening: ……………………………..

U kunt deze strook ook afgeven op woensdag 17 maart in de Prinsenhof
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Ik reken op u. Met vriendelijke groet Trees van Ham – Thiel
Afmelding uiterlijk tot 1 april 2010                      CULTUURGROEP

           Gratis met de Museum Plus Bus naar Amsterdam
Ook dit jaar mogen KBO leden gratis mee met de Museum Plus Bus. Deze keer naar de Hermitage en
het Rijksmuseum in Amsterdam.

Op maandag 16 augustus 2010 zal de bus om 9.00 uur van de parkeerplaats bij de Prinsenhof
Hoofdstraat 43 vertrekken. De bus rijdt vanuit Best naar Amsterdam waar wij „s morgens het museum
“de Hermitage” bezoeken. In het museum worden de deelnemers met een kop koffie/thee ontvangen.
Toiletbezoek is hier mogelijk. Vervolgens zal een rondleiding plaatsvinden van +/- 60 minuten.
Na de rondleiding zal aan de deelnemers de gelegenheid worden geboden om in het museumcafé
een lunch op eigen kosten te gebruiken. ( Dit is niet verplicht) Ook bestaat de mogelijkheid om in de
bus tijdens de rit zelfmeegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen. De bus is ook voorzien van
een koffie/thee bar die tegen een geringe vergoeding gebruikt kan worden.
Het tweede museum dat wordt bezocht is het “Rijksmuseum” waar eveneens na het nuttigen van een
gratis kop koffie of thee een rondleiding zal plaatsvinden van +/- 60 minuten. Na afloop van de
rondleiding zal de bus richting Best vertrekken om rond 18.00 uur daar te arriveren.

In de Museum Plus Bus is plaats voor maximaal twee elektrisch aangedreven rolstoelen die met een
lift in de bus worden geplaatst, en maximaal 10 opgevouwen rolstoelen en rollators die in de
bagageruimte van de bus mee kunnen. In de bus mogen maximaal 45 personen mee, dus niet te lang
wachten met reserveren want op = op.
Op www.museumplusbus.nl vindt u uitgebreide informatie over dit en andere arrangementen.

Voor reservering bij voorkeur mailen naar: hjxhonneux@onsbrabantnet.nl (let op de j)
of bellen naar Hubert Xhonneux telefoon 06-13976333.
Bij reservering graag vermelden of u gebruik maakt van rolstoel of rollator.
Indien u per email reserveert ontvangt u een bevestiging per email retour.

Klumpkeskoor
Op 1 oktober 2006 is het Klumpkeskoor opgericht en gingen 12 dames en heren iedere twee weken
repeteren in buurthuis De Voeg, begeleid door accordeonist Harold van der Burgt. Na ruim drie jaar is
het koor uitgebreid tot 35 dames en heren. De repetities zijn iedere twee weken op vrijdagmiddag van
14.30 – 16.15 uur in buurthuis de Vlinderhei. Vanwege een heupoperatie heeft het koor Harold drie
maanden moeten missen, maar gelukkig is hij weer hersteld. De laatste maanden waren er veel
optredens. Zo waren we op 2 en 3 december bij de Sinterklaasmiddagen van de KBO en op 21
december verzorgde het koor een muzikale kerstmiddag voor de bewoners van de Kanidas.
Tijdens deze kerstmiddag werd het koor begeleid door een keyboard- en een citherspeler, een
gitaarspeler en een speler op de grote trom. Dit werd een zeer geslaagde middag.
Op 4 februari trad het koor op tijdens het 65+ bal van de carnavalsfederatie in de Prinsenhof. Onze
bekende Bestenaar Jan van den Berk was gevraagd om zijn eigen lied “Nie kniezen nie zeure” solo
mee te zingen, wat hij graag en vol verve deed. Ook dit werd een zeer geslaagde avond.

Lies van der Heijden

Nieuwe leden.

Hartelijk Welkom bij de KBO Best

Hr. en Mw. S vander Stoel van de Bosch
Hr. en Mw. G van den Eng – van Dijk
Hr. en Mw. W. van Kollenburg - Klompers
Hr. en Mw. J.Strijbosch – van Loosdregt
Hr. en Mw. G. Janssen – de Voogd
Hr. en Mw. G.Eding – van de Berg
Hr. P.. Bachus
Mw. M. van der Meulen.
Mw. C. Janssen
Mw. H. van Kollenburg - Rooijackers
Mw. L. van Wetten – Verstappen.
Mw. J.Kramer – Wissing
Mw. Ph. van de Ven – Peperstraten
Mw. A.Smeets – Kuipers
Mw. B van Gennip – Berende
Mw. M. Spikmans

Vraag en aanbod vervoer

Aangezien het voor een aantal leden van de KBO soms moeilijk is om naar de
Prinsenhof/Kadans te komen, willen we een vervoersclubje maken.
Het is de bedoeling dat de wat minder mobiele leden ook kunnen genieten van onze
bijeenkomsten die daar regelmatig plaatsvinden. Zoals de Sinterklaasviering, Kerstviering,
Algemene Ledenvergadering, Modeshow, Nieuwjaarsreceptie, e.d.
Bent u van plan om daar tóch naar toe te gaan, en hebt u in uw auto nog plaats over?
Meldt u zich dan bij ons aan. Geef ook aan hoeveel mensen u evt. mee kunt nemen.
Bent u zelf één van de mindervaliden, en wilt u graag gebruik maken van het vervoer?
Meldt u dan ook aan. Geef dan ook aan of u een rollator of opvouwbare rolstoel meeneemt.
Het is niet de bedoeling dat er betaald gaat worden voor vervoerskosten.
De chauffeurs doen dit natuurlijk op basis van vrijwilligheid.
Onderstaand strookje kunt u inleveren bij:

Jo Lips, Rembrandtlaan 22, tel. 373343 of Paula Niemeijer, Johan frisopark 35, tel. 398142
U kunt natuurlijk ook gewoon even bellen.


Hr/Mw. …………………………………………..
Adres…………………………………………….
Postcode………………………………………..
Tel. ………………………………………………

Zou graag meegenomen worden*          rollator/rolstoel(opvouwbaar)*
Zou graag chauffeur willen zijn*        aantal personen ……………

* doorstrepen wat niet van toepassing is.Bestse partijen en hun seniorenbeleid

Op 3 maart 2010 worden landelijk de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dus ook in Best. Dit
artikel is bedoeld, om de ouderen in Best erop te attenderen, dat zij met velen zijn en dat het dus alle
reden heeft om goed naar de partijprogramma‟s te kijken. En vooral, wat de diverse partijen voor de
ouderen in petto hebben. Om het wat makkelijker te maken, heb ik alle partijprogramma‟s
doorgenomen en per partij er een aantal punten uitgelicht, die over senioren gaan.

En het aantal senioren in onze gemeente is niet te onderschatten.
Per 8 oktober 2009 bedroeg het inwonertal van de gemeente Best 28.958. Het aantal
kiesgerechtigden van onder de 50 jaar en boven de 50 jaar, is vrijwel gelijk: onder de 50 jaar zijn het
er 11.869, daarboven zijn het er 10.387.

Let wel, dit stukje is geen stemwijzer. Voor het volledige programma van de partijen moet u zich tot de
partijen wenden. Dit stukje wil enkel de aandacht vestigen op het feit dat de senioren in de gemeente
Best, en dan bedoel ik alle inwoners boven de 50 jaar, zich bewust dienen te worden dat zij met zo‟n
groot aantal zijn. En dat onze lokale politieke partijen maar bar weinig oog hebben voor de toekomst
van deze senioren. En toch kunnen meer als 10.000 senioren menig politieke partij aan een
meerderheid helpen.
Hieronder wat partijen specifiek voor ouderen / senioren in hun programma hebben staan. Vrijwel alle
partijen spreken over: stimuleren, ondersteunen, bevorderen. Echt concreet wordt men maar zelden.
Als iets concreets wordt genoemd tracht ik dit te vermelden.

Christen Democratisch Appel (CDA).
Lijsttrekker is Gaston Slagers.
Speciale aandacht voor ouderen met een klein inkomen. Meer duurzame woningbouw voor ouderen
door subsidieverlening, betere verkeersveiligheid door meer toezicht en verkeersremmers en blijvende
toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor senioren. Het CDA wil ook particulieren en
organisaties steunen die senioren en hulpbehoevenden bijstaan. Als voorbeelden worden ondermeer
genoemd mantelzorgers, ouderenbonden en ziekenbezoekgroepen. Het CDA wil ook meer
seniorenhuisvesting realiseren in de buurt van basisvoorzieningen en ondersteunend wonen bij
zorgcomplexen en ook “tijdelijke” bijwoning van ouderen bij hun kinderen.

Best-Open.
Lijsttrekker bij Best-Open is Leo Bisschops.
Zorg- en welzijnsondersteuning in de wijken. Gemeente als regisseur van welzijn en uitvoering
overlaten aan geschikte partijen. Volgens Best Open moet de gemeente vooral vrijwilligers,
organisaties en mantelzorgers steunen. Daarnaast moeten er goede eerstelijnsvoorzieningen zijn. En
Best Open streeft naar meer veiligheid op straat via verlichting, sociale controle. Best Open noemt in
zijn verkiezingsprogramma zaken als levensloopbestendige woningen en buurtpreventie. Best Open
ziet de Seniorenraad als een belangrijke gesprekspartner voor het sonderen van behoeften van
senioren.

Democraten 66 (D66).
Lijsttrekker is Ine Meeuwis.
Goede randvoorwaarden ten aanzien van wonen, vervoer en ontmoeting. Meer gerenoveerde of
nieuwe wooneenheden die “ouderenproof” zijn. Dat voorkomt sociale isolatie. Geen aparte
voorzieningen voor ouderen maar participeren in het bestaande verenigingsleven. Mensen moeten zo
veel als mogelijk elkaar ondersteunen en zorgen voor individuele netwerken voor informele zorg. De
gemeente moet de samenwerking tussen informele- en professionele zorg stimuleren. Voor de 20%
senioren, die wel hulp nodig hebben, wil D66 vooral zorg op maat, als het kan in de eigen woning, en
goede intramurale voorzieningen. Ook voor deze groep is samenwerking tussen informele- en
professionele zorg van groot belang.

Jong en Ongebonden (Jo).
Lijsttrekker is Jo van den Boogaard.
Betaalbare (aangepaste) woningen voor senioren in hun eigen wijk. Verder legt men de nadruk op
goede verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers als ook sociale veiligheid.

Partij van de Arbeid (PvdA).
Lijsttrekker is Vic Kerkhoff.
PvdA ziet voordelen in de vergrijzende samenleving. Veel ervaring kan benut worden. Graag ziet de
PvdA wisselwerking tussen jong en oud: voor elkaar koken, op kinderen passen, klusjes doen.
Senioren moeten in Best kunnen blijven wonen en in elke wijk moeten jong en oud elkaar kunnen
blijven ontmoeten. Activiteiten zijn bepalend, fysieke ruimten ondersteunend.

Puur Bests Belang (PBB).
Lijsttrekker is Wout Glaudemans.
PBB wil levensloopbestendige woningen. Eventueel bestaande bestemmingsplannen aanpassen om
senioren er te laten blijven wonen, eventueel bij hun kinderen.
Trottoirs in alle wijken dienen ondermeer rollator- en rolstoelproof te zijn.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Lijsttrekker is Antoine Walraven.
De VVD wil senioren zelf betrekken bij de ontwikkeling van beleid, ondermeer via de SeniorenRaad.
Verder wil de VVD voldoende kwalitatief goede seniorenwoningen.

Best Democratisch (BD).
Lijststrekker is Nezaket de Bruijn-Turkmenoglu.
Hoewel deze partij wel als speerpunt het Seniorenbeleid heeft vermeld is dit (nog?) niet uitgewerkt.

Tot slot:
Maak gebruik van uw stemrecht. Kies niet alleen aan de hand van bovengenoemde
opsomming uw favoriete partij uit. Maar als u stemt laat dan niet alleen op 3 maart
a.s. uw stem gelden maar trek ook na de verkiezingen bij de door u gekozen partij
aan de bel om blijvend en voortdurend de aandacht op senioren te vestigen.

Leo Valentijn.


Identificatie bij verkiezingen
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is het verplicht, dat u zich kunt identificeren. Neem dus
uw identificatiebewijs mee, als u gaat stemmen.
Hebt u geen identificatiebewijs, meldt u dan snel bij de gemeente, de procedure duurt ongeveer een
week.


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24 MAART 2009
Aanwezig:   Frans van Beerendonk (voorzitter), Ria Buis (secretaris) Frans van Rosendaal (vice-
        voorzitter) Elly van Dam (penningmeester).
        Jo Lips (bestuurslid, Thea Van Krieken (bestuurslid)
        Plus minus 120 leden

1.       Opening.

        De heer Van Rosendaal opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij geeft
        hierna het woord aan de voorzitter.
        De voorzitter staat uitgebreid stil bij de belangrijkste zaken, die het bestuur de
        afgelopen periode heeft beziggehouden. Zaken zoals het
        Sociaal-cultureel programma, het behartigen van individuele belangen en collectieve
        belangen hebben veel aandacht gekregen. Het ouderenbeleid van de toekomst moet
        levensloop bestendig zijn, maar het blijft een stevige uitdaging als je kijkt naar het
        percentage ouderen in b.v. 2020. De overheid heeft hier een belangrijke rol en
        belangrijke faciliterende taak. De overheid dient rekening te houden met de
        belangenorganisaties van senioren. De samenwerking met PVGE is daarom van
        belang. Op die manier kunnen we een vuist maken naar overheidsinstanties, die
        allerlei maatregelen nemen, die het voor de senioren niet gemakkelijker maken. Denk
        hierbij aan de discussie rondom de AOW en pensioenen. De belangenorganisaties
        zullen daarom de vinger aan de pols houden.
        Nu en in de toekomst zal de vereniging steeds meer een beroep doen op jongere
        vrijwilligers. Afgelopen jaar is door de nieuwe bestuurlijke invulling met de
        werkgroepen veel bereikt. Om die activiteiten te realiseren hebben wij u nodig opdat
        we samen een sterke organisatie vormen.
        Tot slot geeft de voorzitter aan dat in de komende jaren veel aandacht besteed zal
        moeten worden aan een “eigen” plek, een ontmoetingsruimte waar de mensen binnen
        kunnen lopen voor een praatje en de sociale contacten. In het accommodatiebeleid
        van de Gemeente zal blijvende aandacht worden gevraagd voor dit probleem.

        De voorzitter is blij met de voortdurende groei van de vereniging. Wij gaan langzaam
        naar 1350 leden.

        Ik wens u tot slot een gezellige middag.

2.       Notulen d.d. 11 maart 2008.
        Naar aanleiding van de notulen is de enige vraag “Wanneer krijgen we een eigen
        ruimte”, de voorzitter geeft aan dat dit onderwerp voortdurende aandacht heeft en
        inmiddels op de agenda van de Gemeente staat.

3,       Jaarverslag 2008.
      Belangrijkste punt in het verslag is toch wel de vooruitgang van de werkgroepen en de
      inzet van vrijwilligers. Zonder die ondersteuning van vrijwilligers is het niet mogelijk
      activiteiten goed te laten reilen en zeilen.

4.    Financieel verslag penningmeester.
      Mevr. Van Dam geeft een korte toelichting op de financiën van de KBO Best over
      2008. De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd.

      Verslag kascommissie.
      De kascommissie geeft een verklaring af dat zij de jaarrekening 2008 van de KBO-
      Best en de daarbij behorende financiële bescheiden hebben gecontroleerd en in orde
      bevonden. De uitgaven en inkomsten over het jaar 2008 zijn gedaan in
      overeenstemming met de doelstellingen van de KBO.
      Aan het bestuur wordt decharge verleend over het jaar 2008
      Veel dank aan Mw. Van Dam.

      Verkiezing kascommissie.
      Nieuwe leden voor de kascommissie zijn de heren Van Berlo en Kroot. De heer
      Remery heeft aangegeven niet meer aan de kascommissie deel te nemen.

5.    Statuten en huishoudelijk reglement KBO Best.

      In de vergadering van 4 februari 2009 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement
      uitgebreid besproken en hebben de leden de kans gehad deze op te vragen. Dat is
      ook door een aantal leden gebeurd. De heer Lips geeft nog eens aan dat het van
      belang is dat de KBO afd. Best eigen statuten en een huishoudelijk reglement hebben
      omdat daardoor niet steeds bij officiële zaken of handelingen toestemming gevraagd
      hoeft te worden aan de KBO Brabant.
      De gemaakte opmerkingen zijn in de definitieve versie verwerkt.
      De ledenvergadering gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
      Deze zullen nu notarieel worden vastgelegd.

6.     Contributieverhoging.

      In verband met de hogere afdracht aan de Unie KBO en de verhoging van de kosten
      ontkomt het bestuur er niet aan de contributie te verhogen. Voorgesteld wordt de
      contributie in 2010 te verhogen tot € 18,00 en in 2011 tot € 20,00. Wel zal aandacht
      besteed worden aan het eventueel aanvragen van projectsubsidie.
      De aanwezige leden hebben hiertegen geen bezwaar en keuren deze verhoging goed.

7.     Bestuursverkiezing.
      Aftredend is Ria Buis, zij is herkiesbaar en de leden zijn het eens met haar
      herverkiezing.

      Hierna wordt aandacht besteed aan de jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de KBO.
      Jan van de Kerkhof is afgetreden als bestuurslid wegens te drukke werkzaamheden
      en privéomstandigheden. De voorzitter bedankt Jan van de Kerkhof voor zijn vele
      bestuurswerkzaamheden. Bovendien spreekt de voorzitter spreekt zijn dank uit aan
      Jan v.d. Kerkhof die veel werk verzet om de Nestor en Nieuwsbrief op tijd bij u in de
      bus te krijgen. Ook de bezorgers zijn hierbij onmisbaar.

8.     Rondvraag

      Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder
      voor zijn/haar aanwezigheid.JAARVERSLAG 2009 KBO AFDELING BEST
Als bestuur van de KBO willen wij graag verantwoording afleggen over onze activiteiten in 2009.
Voornamelijk de nieuwe beleidslijn is verder uitgewerkt. De opzet van de nieuwe organisatie heeft
geresulteerd in diverse werkgroepen die in 2009 prima hebben gefunctioneerd. Veel inspanning is
geleverd door leden en bestuur om het u naar de zin te maken.
De belangenbehartiging voor onze leden is een van de voornaamste taken van het bestuur. Contact
met de gemeente als het gaat om uw zorg en welzijn. Dat is niet altijd even eenvoudig omdat er ook
door Den Haag wetten zijn voorgeschreven waar ook wij niet onder uit kunnen.

Ook in 2009 hebben de werkgroepen zich weer ingespannen om zoveel mogelijk informatie te
verschaffen en activiteiten te organiseren. Hieronder volgt een kort verslag van alle werkgroepen.

WERKGROEP REIZEN EN EXCURSIES

Het jaar 2009 was het eerste volle jaar voor de in 2008 gevormde Werkgroep Reizen en Excursies.
Herman Morgenstern heeft vanwege tijdgebrek en de noodzakelijke zorg voor zijn vrouw afscheid
genomen van de werkgroep. Maar Jan Kroot en Jo Lips kregen in de loop van het jaar Loes Betlem en
Elly van Dam erbij.

Het afgelopen jaar werd weer een heel programma afgewerkt:
 in juli gingen 9 personen uit Best samen met een groep andere KBO-ers uit de regio voor een 8
  daagse busexcursie naar hotel Tiroler Hof in Hopfgarten Oostenrijk.
 in september gingen 37 personen voor een 8 daagse busexcursie naar hotel Brinkzicht in Vledder.

Er werden drie dagtochten georganiseerd:
 Op 19 maart gingen we met 85 personen naar de Japanse watertuinen in Naaldwijk en de
  Maeslandt waterkering bij Hoek van Holland;
 Op 27 augustus maakten we met 124 personen een reisje naar Duitsland. Via een toeristische
  route door de Eifel zou een bezoek aan Monschau worden gebracht. Door een ongeval van een
  van de bussen met een motorrijder (dat goed af liep, maar wel veel tijd kostte) moest Monschau
  overgeslagen worden;
 Op 27 oktober brachten we met 90 personen alsnog een bezoek aan Monschau.

Op 11 december werd het jaarprogramma reizen en excursies 2010 aan de leden gepresenteerd.
Samen met een groep van ca. 60 personen werden de uitgezochte reismogelijkheden, meerdaagse
reizen en dagtochten, besproken. Vervolgens werd de keuze voor het definitieve programma gemaakt.

WERKGROEP CULTUUR

In 2009 heeft de cultuurgroep veel activiteiten georganiseerd en uit de deelname blijkt dat er bij onze
leden ook behoefte is aan cultuur. Hieronder volgt een lijst van activiteiten waaraan leden van de KBO
hebben deelgenomen.

28 januari:       Steendrukmuseum Valkenswaard                   11 personen
18 februari:      Moskee Suleymaniyue Camii in Tilburg               30 personen
8 maart:        Lichtstad Revue Theater                     53 personen
28 maart:        Modeshow                             160 pers.
9 april:        Matthäus Passion                         14 personen
23 april:        Presentatie over Randweg Eindhoven                80 personen
7 mei:         Naar lunchpauzeconcert met mw. Wenders
16 juni:        MuseumPlusBus Amsterdam:Van Gogh Museum
            en Joods Historisch museum                    44 personen
            Tip kunstroute Oisterwijk

29 juli:        Glasblazerij Oirschot                      30 personen
6 september:      Beurs + concert Ernst Daniel Smid – Utrecht           25 personen
            Tip kunstroute Oirschot
26 september:      Modeshow                             160 pers.
22 oktober:       Generale repetitie concert                    10 personen
okt/nov:        Cursus Wat een Kunst (3 avonden)                 17 personen
5,6 en 8 november:   Toneel “Het zwarte schaap en zijn familie”            3 voorst.
17 december: ·Kerstconcert: geen belangstelling
19 december: ·Tip Muziek in Cathrien – kerstconcert door PPK

diverse tips over de 50+ film op donderdag- en vrijdagmiddag

wekelijks TaiChi

WERKGROEP LEDENBIJEENKOMSTEN

Na de organisatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Algemene Ledenvergadering en de bijeenkomst
voor nieuwe leden, zijn we in het tweede halfjaar 2009 gestart met de vorming van een nieuwe
werkgroep, bestaande uit Trees van Ham, Agnes de Ruiter, Gerda Derksen, Mieke Wolf, Charles
Loots en Wim v.d. Made.

In het jubileumjaar heeft een aantal van onze werkgroepleden de jubileumcommissie geholpen bij de
organisatie van een groot aantal activiteiten.

Voor de nieuwe werkgroep lag het accent dit jaar vooral op een betere organisatie van de Sint
Nicolaasfeesten en het Kerstfeest. Tijdens onze vergaderingen werden de taken min of meer
verdeeld. We kunnen stellen dat deze activiteiten succesvol zijn verlopen. Zeer veel aandacht werd
besteed door een aantal dames aan de versiering van de zaal voor de Kerstviering en de aankoop
van de prijsjes voor de loterijen.

De nieuwe werkgroep Ledenbijeenkomsten heeft haar bestaansrecht het afgelopen jaar meer dan
bewezen. Alle hulden aan deze geweldige werkgroepleden.

Trees van Ham heeft rond de Kerst en Oud en Nieuwjaar ook nog gezorgd voor een gezellig diner
voor leden die deze dagen alleen moesten doorbrengen.

WERKGROEP SPORT EN RECREATIE

De werkgroep heeft in 2009 een stevige basis gevormd voor een aantal activiteiten. Er is aandacht
voor wandelen, Nordic Walking, biljarten, jeu de boules, kienen en bowling.
Al deze activiteiten werden druk bezocht en er is een nieuwe groep Line dancing gestart in Heivelden.
Het is daarom zeker de moeite waard om met deze activiteiten voor onze leden door te gaan.WERKGROEP BEANGENBEHARTIGING

WMO-Adviesraad.

Het bestuurslid Belangenbehartiging is namens de KBO Best lid van de WMO-Adviesraad. Er zijn een
vijftal vergaderingen gehouden waarbij ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde geweest
zijn:
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
WMO verordeningen
Huishoudelijke Hulp
Persoonsgebonden budget
Eigen bijdragen
Aanpassingen inrichting BestWijzer.

Ouderenadviseurs

KBO Best heeft thans een vijftal ouderenadviseurs die de individuele belangen van de leden
behartigen en ondersteuning geven bij oplossing van de bij de leden levende vragen.
Hiervan wordt gebruik gemaakt maar mag in de ogen van de groep vaker geraadpleegd worden.

Collectieve belangenbehartiging.
Eind 2009 is de SeniorenRaadBest opgericht. Hierin neemt KBO Best deel samen met de PVG en
Gildekwartier. Op 15 september is de intentieverklaring getekend. Doelstelling is om de belangen van
alle senioren van Best te behartigen en zal zodoende een gesprekspartner zijn van de gemeente Best
en andere maatschappelijke organisaties inzake de onderwerpen wonen/woonomgeving, Welzijn,
zorg, dienstverlening en mobiliteit.

Invulcampagne belastingaangiften.

Van deze dienstverlening door KBO Best werd veelvuldig gebruik gemaakt. Tijdens twee zittingsdagen
in Prinsenhof zijn door de 3 invulhulpen ruim 150 aangiften ingevuld.
Ook aanvragen voor zorgtoeslag en huurtoeslag is door hen verzorgd.

Spreekuur in BestWijzer.

De KBO Best is in de loop van 2009 gestopt met het houden van het wekelijkse spreekuur in
BestWijzer omdat naar de mening van het bestuur onvoldoende gebruikt gemaakt werd van dit
spreekuur. Een en ander hield niet in dat geen dienstverlening meer aan de leden werd verstrekt. Op
verzoek kunnen in BestWijzer nog steeds afspraken gepland worden.

WERKGROEP SCHOLING EN OPLEIDING

In 2009 zijn de eerste contacten gelegd voor een broemcursus, een bloemschikcursus en een
computercursus voor beginners. Deze cursussen gaan in 2010 een definitieve vorm krijgen. In 2010
zal eveneens een herhalingscursus reanimatie worden georganiseerd.
Mochten er nog andere wensen leven onder de leden, dan horen wij dat graag en zullen wij de
mogelijkheden daarvan onderzoeken.

WERKGROEP PR

De PR-commissie van de KBO in Best bestaat uit Anke Lips, Huub de Ruiter, Leo Valentijn en Willem
van Beerendonk. Verantwoordelijke binnen het bestuur voor de PR-commissie is onze voorzitter,
Frans van Beerendonk. Binnen de commissie verzorgen Anke Lips, Huub de Ruiter en Leo Valentijn
de teksten voor de Nieuwsbrief. Willem van Beerendonk voert de eindredactie en Jan van de Kerkhof
drukt ze en coördineert de verspreiding.
De PR-commissie heeft het druk gehad in 2009. Er waren niet alleen de Nieuwsbrieven die normaal
het merendeel van ons werk vormen. Er waren ook de vier promotiepagina‟s die eind september in
Groeiend Best lagen.
Tenslotte heeft de PR-commissie begin oktober de eigen website van KBO Best in de lucht gebracht:
www.kbobest.nl . Dit is de plek op internet waar foto‟s verschijnen van evenementen die KBO Best
organiseert en waar men allerlei informatie kan vinden over de activiteiten van KBO Best. Men kan
zich via deze website ook aanmelden als lid en er formulieren downloaden om aan te melden voor
reizen en evenementen. Leo Valentijn is de technische beheerder van de website en Willem van
Beerendonk fungeert als webmaster.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2009 was natuurlijk het 50 jarig jubileum.

De activiteiten die georganiseerd waren gedurende het jubileumjaar, zoals b.v. de activiteitenmarkt, de
tentoonstelling in de bibliotheek en de modeshow waren een groot succes.
De belangrijkste dag voor deze viering was 4 oktober 2009. Een hoogtepunt van die dag was de
H.Mis in de Odulphuskerk die werd opgedragen door Pastoor Brouwers en opgeluisterd door ons
eigen KBO-koor Zingen doet Leven.Tijdens de H.Mis is het vaandel, speciaal ontworpen en gemaakt
voor de KBO Best, door de pastoor ingezegend.
Na de H.Mis was er een informele bijeenkomst in het Prinsenhof waarbij diverse sprekers (waaronder
burgemeester Yvo Kortmann en Pastoor Brouwers) ingingen op het ontstaan van de KBO en de
maatschappelijke functie van de vereniging voor Best. Het geheel werd muzikaal omlijst door o.a. het
seniorenorkest, Willem v.d. Heijden, Timo Kaandorp en Harold en collega.

Tot slot willen wij als bestuur alle vrijwilligers die zich inzetten voor de KBO bedanken voor hun inzet
en ondersteuning bij activiteiten. Een bijzondere vermelding verdienen de bezorgers van de nestor en
de nieuwsbrief die door weer en wind zorgen dat deze bladen op tijd bij u in de bus komen.
WAT WILLEN WE NU IN 2010 BEREIKEN.

Op de eerste plaats zal het bestuur alles in het werk stellen om invloed uit te oefenen op het beleid
van de gemeente met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Bovendien zal het bestuur er voor zorgen
dat de discussie rondom een eigen accommodatie op de agenda van de gemeente blijft staan.

Best, januari 2010
R. Buis, secr.
UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKE GEHOUDEN
WORDT OP :

        DINSDAG 23 MAART 2010

Deze vergadering wordt gehouden in « Prinsenhof » en begint om 14.00 uur.

De agenda luidt als volgt :

  1.   Opening door de voorzitter.
  2.   Notulen 24 maart 2009 en jaarverslag 2009.
  3.   Financieel verslag over 2009 en de verklaring van de kascommissie.
  4.   Bestuursverkiezing :
      Frans van Beerendonk en Elly van Dam zijn aftredend, maar stellen zich weer
      verkiesbaar. Verder wordt als kandidaat voorgedragen Mw. Paula Niemeyer, die de
      plaats zal innemen van de heer Jan v.d. Kerkhof. Paula Niemeyer is al enige tijd
      actief binnen het bestuur.
  5.   Rondvraag.
  6.   Sluiting.

Na de afsluiting van de vergadering zal aandacht worden besteed aan een aantal leden die 25
jaar lid zijn van de KBO afd. Best.

Deze middag zal verder worden opgeluisterd door :
   Gerry van Houtert, de enige echte overgebleven Heikrekel.
   U kent ze vast nog wel « De Heikrekels « . Gerry zingt de oude gouden hits.


HET BESTUUR VAN DE KBO.
Ouderenadviseurs KBO Best
Agnes de Ruiter 372662
Huub de Ruiter 372662
Phine Stuve 372463
Trees van Ham 396292
Leo Valentijn 397072
Frans van Rosendaal 310966

Keuringen voor rijbewijs
Na telefonische afspraak kunt u zich voortaan
voor uw rijbewijs laten keuren bij :
Dhr. Dr. Van Laere
Telefoon 0411 631534
Adres Barrierweg 16 Liempde
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
Mevr. Dr. Ellings
Telefoon 040 2301452
Adres Berkt 18 Oerle
Bereikbaar op werkdagen van 19.00 tot 20.00 uur
Colofon

Redactie Nieuwsbrief
Huub de Ruiter 372662 henaderuiter@onsbrabantnet.nl
Leo Valentijn 397072 leovalentijn@onsbrabantnet.nl
Anke Lips 373343 ankelips@onsmail.nl
Eindredactie
Willem van Beerendonk
Layout – druk – verspreiden Nieuwsbrief
Jan van de Kerkhof 871183
janvdkerkhofkbobest@onsbrabantnet.nl

Kopij voor de volgende nieuwsbrief vóór
donderdag 11maart 2010
Digitaal aanleveren bij henaderuiter@onsbrabantnet.nl

De volgende Nestor met Nieuwsbrief komt uit op
24 of 25 maart 2010

Geen Nestor ontvangen??
Hoofdbode Jan van de Kerkhof even bellen 871183

				
DOCUMENT INFO