Information om din rollator by fjwuxn

VIEWS: 4 PAGES: 2

									                                         1(2)
 Information om
  din rollator
Rollator förskrivs som hjälpmedel med en egenavgift på 300 kr/styck.
 • Vid långvarigt/permanent behov tas egenavgiften ut i öppenvård
  inom 1 månad efter förskrivning.
 • Vid planerat korttids lån (max 4 mån) tas ingen egenavgift ut.
 • Ingen egenavgift tas ut för barn och ungdomar tom 19 år.
Rollatorn ska återlämnas när behovet upphört.
Vid behov av bricka eller korg ingår detta i förskrivningen.
I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också
ingå att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan
oförutsedd skadehändelse. Om rollatorn förstörs eller förkommer kan du bli
ersättningsskyldig.

Modell:


Individnummer:


Användningsområde:          endast inomhus

                   både inomhus och utomhus

                   endast utomhus


        Viktigt att komma ihåg!
 • OBS!! Se till att rollatorn är ordentligt utfälld efter det att den varit
  ihopfälld. Kontrollera säkerhetsanordningen som fixerar rollatorn i
  utfällt läge.
 • Vid bilfärd - placera om möjligt rollatorn i bakluckan.
 • Montera inte egen korg eller väska på rollatorn (tipprisk).
 • Du ökar livslängden på rollatorn om Du rengör rollatorn
  regelbundet.
 • Rollatorn ska förvaras i ett fuktfritt och säkert förvaringsutrymme.
 • All service och reparation ska utföras av Länsservice.
 • Rollatorn är ditt personliga hjälpmedel och får inte lånas ut till
  annan person.
                  Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2010-01-21
                                          2(2)
        Checklista vid utprovning
    Körhandtagens höjdinställning         cm hö       cm vä.

    Körhandtagens vinkel

    Bromsar; färdbroms och parkeringsbroms

    Sittfunktion på rollatorn

    Hopfällning/ uppfällning av rollatorn

    Körteknik på plant underlag

    Körteknik utomhus vid trottoarkant/ett fåtal trappsteg

    Korg, får inte lastas med för tunga varor, max_________kg.

    Andra tillbehör, t ex bricka, kryckkäppshållare

    Bruksanvisning har lämnats

I bruksanvisningen finns detaljerad information om
rollatorn. Bruksanvisningen bör läsas av den som ska köra
rollatorn och/eller anhörig/vårdare.


          Din kontaktperson är:
Förskrivare:


Tel:


När du inte längre behöver rollatorn återlämnas den till:
Länsservice: Telefontid: mån - fre 8.00-11.30 och 12.30-16.00
Boden/Luleå    tel. 0921 – 666 00
Piteå       tel. 0911 - 750 81    Kalix        tel. 0923 - 761 86
Gällivare     tel. 0970 - 191 47    Kiruna       tel. 0980 - 730 50
                    Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2010-01-21

								
To top