; Dia 1 - Meandergroep Intro
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Dia 1 - Meandergroep Intro

VIEWS: 27 PAGES: 26

 • pg 1
									Feiten over vrijheidsbeperking

   Januari 2007, Ine Smeets
     Opbouw• Scholing
• Onderwerpen
• Rol als verpleegkundige
           2
       Scholing


• Scholing is gebaseerd op:
  – Zorgbenadering ‘geïndividualiseerde zorg’ (Strumpf et al.,
   1998; USA)
  – Scholingsprogramma over vrijheidsbeperking in het ziekenhuis
   (Dielis-van Houts et al., 1998; NL)
  – (inter)nationale literatuur
  – CBO-richtlijn (2004)
•  7 afdelingen, elk 6 á 7 deelnemers
•  5 bijeenkomsten van elk 2,5 uur
•  1 centrale bijeenkomst
•  Presentaties, discussie, casuïstiek
•  Video’s en fotomateriaal

                   3
    Onderwerpen

•  Vrijheidsbeperking
•  Risicogedrag
•  Gevolgen van vrijheidsbeperking
•  Alternatieven
•  Besluitvorming
•  Communicatie
•  Wettelijke regels
•  Verzet
•  Evaluatie
            4
   Vrijheidsbeperking


• Het op enigerlei wijze beperken
 van de bewoner in zijn
 bewegingsmogelijkheden

• Fixatie             5
     Vormen van
     vrijheidsbeperking

•  (Zweedse) band
•  Bedhekken
•  Tafelblad
•  Plankstoel
•  Hansop
•  Verpleegdeken
•  Elektronische hulpmiddelen

             6
   Redenen toepassing
   vrijheidsbeperking

• Vallen, agressie, dwalen, onrust
• Risicogedrag: gedrag dat gevaar
 voor letsel met zich meebrengt
• Analyse van risicogedrag           7
  StellingEen valincident leidt bij 10% van
ouderen tot een botbreuk.
          8
Een valincident leidt bij
   2 tot 5 %
van de ouderen tot een
    botbreuk
    StellingEens gefixeerd is…
       altijd gefixeerd.
            10
Na drie maanden blijkt nog
90% van de bewoners in hun
vrijheid beperkt te zijn!
         11
    Gevolgen van
    vrijheidsbeperking
    voor bewoner• Toch valincidenten en ernstig
 letsel           12
      Lichamelijke
      gevolgen

•  Afname mobiliteit
•  Verminderde conditie
•  Decubitus
•  Contracturen
•  Incontinentie
•  Obstipatie
•  Trombose
•  Dood
              13
      Psychische/
      Sociale gevolgen

•  Onrust
•  Verwardheid
•  Angst
•  Depressie
•  Eenzaamheid
•  Vernedering
•  Het gevoel gestraft te worden

               14
   StellingIk zou zelf liever het risico lopen
om te vallen dan de hele dag
gefixeerd zitten op een stoel.           15
DUS we willen géén
vrijheidsbeperking toepassen
maar ook niet dat de cliënten letsel
oplopen…

Wat nu?...


            16
   Alternatieve
   interventies


Alle maatregelen die gebruikt
worden in plaats van
vrijheidsbeperking of die een
bijdrage leveren aan het
verminderen van de inzet van
vrijheidsbeperkende maatregelen.

         17
   Indeling alternatieven
•  Oorzaak achterhalen risicogedrag
•  Omgevingsfactoren
•  In en rondom het bed
•  Ondersteunen van houdingen in bed en (rol)stoel
•  Activiteiten
•  Rondom toiletgang
•  T.a.v.verpleging en verzorging
•  Psychosociale aspecten
•  Fysiologische aandachtspunten
•  Mechanische alternatieven
               18
  In en rondom bed


• Bed in laagste stand
• Matras op de grond
• (Hoefijzer)kussens om houding te
 verbeteren
• Wigkussen


           19
   Activiteiten
• Aanleren van veilige transfers
• Activiteitendoos/ friemellap
 aanbieden
• Activiteiten voor ‘s nachts
• Looptraining
• Loopdrang niet te allen tijde
 beperken

           20
    Mechanische
    alternatieven

• Heupbeschermers
• Anti-slip sokken
• Looprek/rollator
• Aangepast schoeisel
• Elektronische hulpmiddelen
 – Belmat
 – Infrarood
            21
      Mijn rol
    als verpleegkundige


• Het geven van scholing
• Het bezoeken de experimentele afdelingen
 – Consultatie
 – MDO
 – Stimuleren alternatieven
                22
• Knelpunten
 –  Creëren van overlegsituatie
 –  Team is het niet met elkaar eens
 –  Familie
 –  Aanschaf mechanische alternatieven
• Successen
 – Bellen
 – Protocol
 – Fixatievermindering


              23
         Casus 1

  Mw. Huizing is 80 jaar oud en ernstig
 dement. Mw. Huizing is bedlegerig. Mw.
zegt niets, kijkt wel rond en beweegt af en
 toe met een been of arm. De bedhekken,
 voorzien van bedhekbeschermers, zijn de
 afgelopen vier jaar standaard omhoog.
        Casus 2

 Dhr. Gulpers is 79 jaar oud en werkte
vroeger als trapezewerker in het circus.
  Dhr. Gulpers is ernstig dement en
 verblijft het grootse deel van de dag in
   bed. Hij heeft dan de bedhekken
omhoog en een Zweedse band om. Dhr.
 is erg beweeglijk, draait van links naar
rechts en hangt af en toe met een been
       over de hekken.
Bedankt voor jullie aandacht!
           26

								
To top