Free Download Sociologija-Etika i politika danas

Document Sample
Free Download Sociologija-Etika i politika danas Powered By Docstoc
					Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                      Pregled temePolitika kao složen društveni fenomen potiče još iz vremena kada je čovek prešao granicu
varvarizma u civilizovano društvo, iako je pojmovno ušla u riznicu čovekovih dostignuća tek u
antičko doba.
Pojava organizovanih oblika čovekovog delovanja i življenja, a kasnije i stvaranja države, dobila
je potrebu za tolerancijom meĎu ljudima i svesno usmeravanje njihovog delovanja. Kod ljudi se
formirala svest o postojanju vlastitih interesa svakog od njih, ali i interesa društvenog poretka
(državnog ureĎenja).
Pojam politika je vrlo rano ušao u filozofiju i zadržao se u različitim značenjima sve do
današnjih dana.
Reč politika potiče od grčke reči ΠΩΛΙΣ (polis) što znači država, grad, naselje a u sadržajnom
smislu znači ΠΩΛΙΤΙΚΩΣ (politikos) što je u vezi sa društvom, društvenim i javnim političkim
poslovima.
Svoj terminološki izraz politika nikada nije menjala i on se uvek odnosio na celovitost odnosa,
procesa i institucija koji se javljaju u odreĎenoj društvenoj zajednici. Politički sistemi su sastavni
deo politike.
Politika se u svom postojanju menjala i mogli bismo da je podelimo u tri vremena postojanja:

 PERIOD ANTIČKE POLITIKE ili PERIOD NASTANKA POLITIKE
 PERIOD POLITIKE SREDNJEG VEKA
 PERIOD SAVREMENE POLITIKE