Docstoc

BORANG A LINUS- borang

Document Sample
BORANG A LINUS- borang Powered By Docstoc
					BORANG A: PENGUASAAN SARINGAN 3 LINUS (NUMERASI) TAHUN 1 PPD KOTA BHARU 2010

Nama Sekolah: Sekolah________________________________________.          Kod Sekolah: __________

BAHAGIAN PERTAMA

                      Melayu         Jumlah       Jumlah Besar
                    L      P     L       P
      Jumlah Semua Murid
      Tahun 1
      Jumlah Murid
      Menduduki Saringan 1
      Jumlah Murid Tidak
      Hadir


                             SARINGAN NUMERASI LISAN

                      Melayu         Jumlah       Jumlah Besar
                    L       P     L       P
         K ( 1 -2 )
         K ( 3- 9 )

        K ( 10 – 12 )                             SARINGAN NUMERASI LISAN

                      Melayu         Jumlah       Jumlah Besar
                    L      P     L      P
          K ( 1 -2 )

          K ( 3- 9 )

         K ( 10 – 12 )                           SARINGAN NUMERASI BERTULIS

                      Melayu         Jumlah       Jumlah Besar
                    L      P     L      P

         K ( 1 -2 )

         K ( 3- 9 )

        K ( 10 – 12 )
Nota:**Seorang murid dikira gagal menguasai M3 apabila gagal KEDUA-DUA ATAU SALAH SATU komponen LISAN DAN BERTULIS
BAHAGIAN KEDUA

   I.  Pencapaian Keseluruhan Mengikut Kelas

      BIL   NAMA KELAS        BIL MURID     K(1-2)      K (3-9)  K (10-12)
      1
      2


   II. Pencapaian Konstruk (Numerasi) Mengikut Kelas

                 KELAS 1 : 1 MAHIR    BIL MURID :    ORANG

                       Melayu         Jumlah      Jumlah Besar
                     L      P     L      P
          K ( 1 -2 )

          K ( 3- 9 )

         K ( 10 – 12 )

       JUMLAH                KELAS 2 : 1 KREATIF    BIL MURID :      ORANG

                       Melayu         Jumlah      Jumlah Besar
                     L      P     L      P
          K ( 1 -2 )

          K ( 3- 9 )

         K ( 10 – 12 )

         JUMLAHDisediakan oleh : ____________________________

         _____________________________

N o Tel (HP) : _____________________________Disahkan oleh :_________________________               Tarikh : _________________

        Cop dan tandatangan Guru Besar

;’/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:454
posted:10/25/2010
language:Malay
pages:2