MODUL JAWI TAHAP 1 by ummimursyida

VIEWS: 4,272 PAGES: 15

									‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                           MODUL TAHAP 1
                    MODUL TAHAP 1
                   KEMAHIRAN ASAS JAWI

                  PENEGENALAN HURUF JAWI
                  PERTUKARAN HURUF RUMI KPD JAWI
                  LATIHAN SAMBUNGAN HURUF
                  MENULIS SUKU KATA TERBUKA
                  MENULIS SUKU KATA TERTUTUP
                  MENULIS PERKATAAN DUA SUKU KATA
                  MEMBEZAKAN ’E’ PEPET & ’E’ TALING
                  MENULIS PERKATAAN YG MEMPUNYAI SUKU KATA
                  TERBUKA & TERTUTUP
                  MENULIS PERKATAAN YG BERMULA DENGAN
                  VOKAL.


              FOKUS TAHAP 1 :
                Mengenal huruf
                Sambungan huruf
                Suku kata


Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬         1
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                    MODUL TAHAP 1

LATIHAN 1

Senaraikan semua huruf jawi yang anda tahu.
LATIHAN 2

Tukarkan huruf rumi di bawah kepada huruf jawi :


  a                b        c   d

  e                f        g   h

  i               j        k   l

  m                n        o   p

  q                r        s   t

  u                v        w   x

  y                z        ng  ny

 kh
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬     2
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                 MODUL TAHAP 1

LATIHAN 3
Lati tubi pertukaran huruf rumi kepada jawi.

 a             b     c    d   e
  f             g     h    i    j
 k             l     m    n   o
 p             q     r    s    t
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬      3
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                MODUL TAHAP 1
 u             v   w    x    y
 z             ng   ny    kh   a
 c             g   s    d    t
 h             z   l    y    d
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬    4
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                         ‫1 ‪MODUL TAHAP‬‬

‫4 ‪LATIHAN‬‬
‫)‪Latihan sambungan huruf : (rujuk jadual sambungan huruf-huruf jawi‬‬
 ‫جب‬     ‫ج+ب‬         ‫تب‬  ‫ت+ب‬    ‫بب‬  ‫ب+ب‬    ‫اب‬   ‫ا+ب‬
       ‫ج+ت‬            ‫ت+ت‬      ‫ب+ت‬        ‫ا+ت‬
       ‫ج+ج‬            ‫ت+ج‬      ‫ب+ج‬        ‫ا+ج‬
       ‫ج+خ‬            ‫ت+خ‬      ‫ب+خ‬        ‫ا+خ‬
        ‫ج+د‬           ‫ت+د‬      ‫ب+د‬        ‫ا+د‬
        ‫ج+ه‬           ‫ت+ه‬      ‫ب+ه‬        ‫ا+ه‬
        ‫ج+ع‬           ‫ت+ع‬      ‫ب+ع‬        ‫ا+ع‬
       ‫ج+غ‬            ‫ت+غ‬      ‫ب+غ‬        ‫ا+غ‬
       ‫ج+ف‬            ‫ت+ف‬      ‫ب+ف‬        ‫ا+ف‬
       ‫ج+ق‬            ‫ت+ق‬      ‫ب+ق‬        ‫ا+ق‬
       ‫ج+ص‬            ‫ت+ص‬      ‫ب+ص‬        ‫ا+ص‬
       ‫ج+ض‬            ‫ت+ض‬      ‫ب+ض‬        ‫ا+ض‬
       ‫ج+ش‬            ‫ت+ش‬      ‫ب+ش‬        ‫ا+ش‬
       ‫ج+س‬            ‫ت+س‬      ‫ب+س‬        ‫ا+س‬
       ‫ج+ي‬            ‫ت+ي‬      ‫ب+ي‬        ‫ا+ي‬
        ‫ج+ل‬           ‫ت+ل‬      ‫ب+ل‬        ‫ا+ل‬
        ‫ج+ن‬           ‫ت+ن‬      ‫ب+ن‬        ‫ا+ن‬
        ‫ج+م‬           ‫ت+م‬      ‫ب+م‬        ‫ا+م‬
       ‫ج+ط‬            ‫ت+ط‬      ‫ب+ط‬        ‫ا+ط‬
        ‫ج+ظ‬           ‫ت+ظ‬      ‫ب+ظ‬        ‫ا+ظ‬
        ‫ج+ز‬           ‫ت+ز‬      ‫ب+ز‬        ‫ا+ز‬
        ‫ج+و‬           ‫ت+و‬      ‫ب+و‬        ‫ا+و‬
        ‫ج+ر‬           ‫ت+ر‬      ‫ب+ر‬        ‫ا+ر‬
        ‫ج+ا‬           ‫ت+ا‬      ‫ب+ا‬        ‫ا+ا‬
       ‫ج+ك‬            ‫ت+ك‬      ‫ب+ك‬        ‫ا+ك‬

‫فانيتيا فهديديقو إسالم ‪Smk Putra‬‬       ‫5‬
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                         ‫1 ‪MODUL TAHAP‬‬

‫)‪Latihan sambungan huruf : (rujuk jadual sambungan huruf-huruf jawi‬‬
 ‫عب‬     ‫ع+ب‬         ‫طب‬  ‫ط+ب‬    ‫صب‬  ‫ص+ب‬      ‫فب‬  ‫ف+ب‬
       ‫ع+ت‬            ‫ط+ت‬      ‫ص+ت‬         ‫ف+ت‬
        ‫ع+ث‬           ‫ط+ث‬      ‫ص+ث‬         ‫ف+ث‬
        ‫ع+ج‬           ‫ط+ج‬      ‫ص+ج‬         ‫ف+ج‬
        ‫ع+ح‬           ‫ط+ح‬      ‫ص+ح‬         ‫ف+ح‬
        ‫ع+خ‬           ‫ط+خ‬      ‫ص+خ‬         ‫ف+خ‬
        ‫ع+د‬           ‫ط+د‬      ‫ص+د‬         ‫ف+د‬
        ‫ع+ه‬           ‫ط+ه‬      ‫ص+ه‬         ‫ف+ه‬
        ‫ع+ع‬           ‫ط+ع‬      ‫ص+ع‬         ‫ف+ع‬
        ‫ع+غ‬           ‫ط+غ‬      ‫ص+غ‬         ‫ف+غ‬
       ‫ع+ف‬            ‫ط+ف‬      ‫ص+ف‬         ‫ف+ف‬
        ‫ع+ق‬           ‫ط+ق‬      ‫ص+ق‬         ‫ف+ق‬
        ‫ع+ص‬           ‫ط+ص‬      ‫ص+ص‬         ‫ف+ص‬
       ‫ع+ض‬            ‫ظ+ض‬      ‫ص+ض‬         ‫ف+ض‬
       ‫ع+ش‬            ‫ظ+ش‬      ‫ص+ش‬         ‫ف+ش‬
       ‫ع+س‬            ‫ظ+س‬      ‫ص+س‬         ‫ف+س‬
        ‫ع+ي‬           ‫ظ+ي‬      ‫ص+ي‬         ‫ف+ي‬
        ‫ع+ل‬           ‫ظ+ل‬      ‫ص+ل‬         ‫ف+ل‬
        ‫ع+ن‬           ‫ظ+ن‬      ‫ص+ن‬         ‫ف+ن‬
        ‫غ+م‬           ‫ظ+م‬      ‫ص+م‬         ‫ف+م‬
        ‫غ+ظ‬           ‫ظ+ظ‬      ‫ص+ظ‬         ‫ف+ظ‬
        ‫غ+ز‬           ‫ظ+ز‬      ‫ص+ز‬         ‫ف+ز‬
        ‫غ+و‬           ‫ظ+و‬      ‫ص+و‬         ‫ف+و‬
        ‫غ+ر‬           ‫ظ+ر‬      ‫ص+ر‬         ‫ف+ر‬
        ‫غ+ا‬           ‫ظ+ا‬      ‫ص+ا‬         ‫ف+ا‬
       ‫غ+ك‬            ‫ظ+ك‬      ‫ص+ك‬         ‫ف+ك‬

‫فانيتيا فهديديقو إسالم ‪Smk Putra‬‬       ‫6‬
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                          MODUL TAHAP 1

Latihan 5
Menukar satu suku kata terbuka kepada jawi :

 a    ‫ا‬      i    ‫ي‬   u  ‫و‬    ”e pepet”  ”e taling”‫ي‬  o  ‫و‬

Ba          Bi      Bu      Be     Be      Bo

Ca          Ci      Cu      Ce     Ce      Co

Da          Di      Du      De     De      Do

Fa          Fi      Fu      Fe     Fe      Fo

Ga          Gi      Gu      Ge     Ge      Go

Ha          Hi      Hu      He     He      Ho

Ja          Ji      Ju      Je     Je      Jo

Ka          Ki      Ku      Ke     Ke      Ko

La          Li      Lu      Le     Le      Lo

Ma          Mi      Mu      Me     Me      Mo

Na          Ni      Nu      Ne     Ne      No

Pa          Pi      Pu      Pe     Pe      Po

Ra          Ri      Ru      Re     Re      Ro

Sa          Si      Su      Se     Se      So

Ta          Ti      Tu      Te     Te      To

Wa          Wi      Wu      We     We      Wo

Ya          Yi      Yu      Ye     Ye      Yo

Za          Zi      Zu      Ze     Ze      Zo

Nga         Ngi      Ngu      Nge     Nge      Ngo

Nya         Nyi      Nyu      Nye     Nye      Nyo
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬       7
   ‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                           MODUL TAHAP 1

   Latihan 6
   Menulis satu suku kata tertutup : vokal a ditengah : ban = ban (Alif dibuang)
 a             a       a      a        a        a

Ban           Bam      Bah     Bar       Bas       Bat

Can           Cam      Cah     Car       Cas       Cat

Dan           Dam      Dah     Dar       Das       Dat

Fan           Fam      Fah     Far       Fas       Fat

Gan           Gam      Gah     Gar       Gas       Gat

Han           Ham      Hah     Har       Has       Hat

Jan            Jam      Jah     Jar      Jas       Jat

Kan           Kam      Kah     Kar       Kas       Kat

Lan           Lam      Lah     Lar       Las       Lat

Man           Mam      Mah     Mar       Mas       Mat

Nan           Nam      Nah     Nar       Nas       Nat

Pan           Pam      Pah     Par       Pas       Pat

Ran           Ram      Rah     Rar       Ras       Rat

San           Sam      Sah     Sar       Sas       Sat

Tan           Tam      Tah     Tar       Tas       Tat

Wan           Wam      Wah     War       Was       Wat

Yan           Yam      Yah     Yar       Yas       Yat

Zan           Zam      Zah     Zar       Zas       Zat

Ngan          Ngam      Ngah    Ngar      Ngas       Ngat

Nyan           Nyam      Nyah    Nyar      Nyas       Nyat

Cang           Kang      Lang    Mang      Nang       Sang


   Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬     8
   ‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                           MODUL TAHAP 1

   Latihan 7
   Menulis satu suku kata tertutup : vokal i.u,e,o di tengah

                      ”e pepet”=                   ‫و‬
 i      ‫ي‬        u     ‫و‬  buang ‫ي‬
                              ”e taling”=‫ي‬     o


Bin             Bun       Ben       Ben         Bon

Cin             Cun       Cen       Cen         Con

Din             Dun       Den       Den         Don

Fin             Fun       Fen       Fen         Fon

Gin             Gun       Gen       Gen        Gon

Hin             Hun       Hen       Hen         Hon

Jin             Jun       Jen       Jen         Jon

Kin             Kun       Ken       Ken         Kon

Lin             Lun       Len       Len         Lon

Min             Mun       Men       Men        Mon

Nin             Nun       Nen       Nen         Non

Pin             Pun       Pen       Pen         Pon

Rin             Run       Ren       Ren         Ron

Sin             Sun       Sen       Sen         Son

Tin             Tun       Ten       Ten         Ton

Win             Wun       Wen       Wen        Won

Yin             Yun       Yen       Yen         Yon

Zin             Zun       Zen       Zen         Zon

Ngin            Ngun       Ngen      Ngen        Ngon

Nyin            Nyun       Nyen      Nyen        Nyon

   Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬       9
 ‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                 MODUL TAHAP 1

 Latihan 8
 Mengeja perkataan dua suku kata terbuka :
 (a+i) (a+u) (u+a) (u+i) (i+a) (i+i)
                   (u+a)      (i+a)
(a+i)        (a+u)
                       (u+i)   (i+i)
Baki              Baju     Buta   Bila

Basi              Bahu     Duda   Bina

Cari              Batu     Gula   Hina

Daki              Jamu     Huma   Gila

Dahi              Kayu     Kuda   Kira

Hari              Kaku     Lupa   Sira

Kari               Lalu    Mula   Nira

Kati               Laju    Pula   Hiba

Lali              Laku     Puja   Nila

Mari              Labu     Rusa   Sita

Pari              Malu     Buli   Diri

Padi               Palu    Curi   Kini

Saji              Pasu     Cuci   Kiri

Hati              Pusu     Duli   Pipi

Tali              Madu     Guni   Gigi

Sari              Mahu     Juri   Sisi

Tari              Maju     Kuli   Titi

Tasi              Paku     Sudi   Tiri

Pati              Rabu     Suri   Siri

Badi              Ratu     Guri   Sini


 Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬   10
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                         MODUL TAHAP 1

Latihan 9 :
a) Mengeja perkataan dua suku kata : (o+a) (o+o)
b) Membezakan ejaan ”e pepet” & ”e taling” di dalam perkataan dua suku kata.
  (o+a)
               E pepet   = buang ‫ي‬    E taling e taling =‫ي‬
  (o+o)
   Bola             Kera          Meja

   Sofa             Dera          Teko

  Roda              Peta          Beta

   Nota             Peka          Ceri

  Goda              Beri          Feri

  Noda              Beli          Jeli

   Kota             Besi          Belon

  Soda              Beku          Telon

  Koma              Geli          Sewa

   Cota             Peti          Beta

  Logo              Jemu          Beca

   Toto             Peri          Bela

   Soto             Seri          Pena

   Kopi             Sepi          Jeti

   Topi             Seru          Leka

   Loji             Temu         Cendol

   Lori             Tepi          Ceti

   Lobi             Tebu          Perak

  Koko              Segi          Celak

   yoyo             Peri          Selak


Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬     11
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                          MODUL TAHAP 1


Latihan 10 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

- Huruf Alif dalam suku kata terbuka dikekalkan.
- Huruf Alif dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ; contoh :
                  bahan    =  Ba / han     ‫باهن‬

1   Badan             Tawan          Bilas

2   Cawan              Tajam          Jiran

3   Dahan              Tayar          Kidal

4   Dalam              Tawar          Lipas

5   Harap             Macam          Lipan

6    Jalan             Malam          Minat

7   Kawan              Padat          Pikat

8   Masam              Jahat          Sikat

9   Makam              Jabat          Tilam

10   Pagar              Salak          Bukan

11   Pasar              Jalak          Bulat

12   Pahat              Sakat          Hutan

13   Pasak              Takat          Lumat

14   Rapat              Bakat          Pusat

15   Radar              Pakat          CuramSmk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬        12
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                          MODUL TAHAP 1

Latihan11 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

- Huruf Alif dalam suku kata terbuka dikekalkan.
- Huruf Alif dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ; contoh :
                  bantu    =  Ban / tu    ‫بنتو‬

1    Hantu             Warta          Warna

2   Lampu             Bandar          Santan

3   Mampu              Campak          Tamban

4   Mandi             Gambar          Pandan

5    Nanti             Hantar          Tandan

6    Panji             Handal           Saksi

7    Paksi             Mandat           Ganti

8    Pasti             Mantap          Papan

9    Sakti             Panjat          Malam

10   Jampi             Sambal          Mampat

11   Pandu             Sandar          Nampak

12   Tanda             Tampal          Sampah

13   Laksa             Tambat          Hasrat

14   Harta             Tampan          Bantah

15   Tandu             Tambah          Santap
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬        13
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                           MODUL TAHAP 1

Latihan 12 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

   -  Huruf ”Alif” dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ;
   -  Huruf e pepet tidak perlu digantikan dengan huruf ”ya” contoh :
                  Bekas    =  Be / kas      ‫بكس‬
   -  Huruf e taling hendaklah digantikan dengan huruf ”ya” contoh :
                  Belon    =  Be / lon      ‫بيلون‬

1    Bekal             Sepat           Besen

2    Beban             Sesak           Penat

3    Bendi             Cerek           Perap

4    Cepat             Sekat           Selak

5    Petak             Sesat           Celak

6    Dekat             Rehat           Cekap

7    Geram            Teman            Kelat

8    Gelas             Tepat           Tewas

9    Heboh             Tebal           Gelak

10    Kecoh             Kekok           Getah

11    Jerat             Lebat           Lepak

12    Ketat             Lekas           Tetak

13    Kesal             Bebas           Kedet

14    Kelam             Pekat           Pejam

15    Besar             Beres           Merah

Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬        14
‫فروضرم ضميلغ حاوي‬                                 MODUL TAHAP 1

Latihan 13 :

Perkataan yang bermula dgn vokal

   Nota : Kaedah penggantian huruf vokal di permulaan perkataan adalah seperti
   berikut :

A    =   ‫ا‬    I  =   ‫اي‬   U =     ‫او‬   E   =  ‫ا‬    O =    ‫او‬
   -  Huruf ’K’ diakhir perkataan : digantikan dengan      ‫ق‬
BIL   RUMI      JAWI      BIL  RUMI     JAWI    BIL    RUMI     JAWI
 1    Ayam    ‫سوسيال‬       17   Itik            33  Engkau   ‫عقل‬
 2    Ayah    ‫ايكونومي‬      18  Intim            34  Esok   ‫ايستيميوا‬
 3      Adik   ‫طرف‬        19   Ibu             35  Emak   ‫وضوء‬
 4    Abang    ‫منيغكتكن‬      20   Inti            36  Enggang  ‫تروس‬
 5    Anak    ‫فراوبهن‬      21   Ipar            37  Empat   ‫تمدون‬
 6    Asap    ‫مالكوكن‬      22   Isi            38  Enam   ‫فمبيناءن‬
 7    Aduh     ‫بربنديغ‬      23   Ikan            39  Ulam   ‫هيدوف‬
 8    Apam              24   Ikat            40  Usah

 9      Atap            25   Intai            41  Usik

10    Ampun             26  Obor             42   Ubi

11      Ajak            27  Orang            43   Ulit

12    Anjak             28  Oren             44  Ubat

13      Alat            29  Otak             45  Usap

14    Angsa             30  Ombak            46  Ungkap

15    Agak              31  Onak             47  Ular

16      Alih            32  Elak             48  Ulat
Smk Putra ‫فانيتيا فهديديقو إسالم‬            15

								
To top