kelas bahasa arab by myprofit

VIEWS: 158 PAGES: 1

More Info
									Sebelum saya menulis dengan lebih lanjut, izinkan saya menceritakan serba sedikit latar
belakang saya.

Saya adalah Pensyarah Bahasa Arab di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor, Kampus
Segamat. Berpengalaman berkhidmat sebagai Pensyarah Bahasa Arab di Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia (UIAM). Berkelulusan Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden dari
Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab dari Univerisiti Al
al-Bayt Jordan.

Saya tidak mendakwa diri saya sebagai pakar, tetapi saya tahu apa yang diingini oleh pelajar-
pelajar terutamanya dari kalangan orang-orang Melayu di Malaysia. Yang paling penting,
saya tahu sistem pembelajaran Bahasa Arab apa yang praktikal dan boleh difahami
dengan mudah oleh rakyat Malaysia. Ini kerana saya telah berpengalaman
mengajar Bahasa Arab selama 11 tahun kepada umum sejak 1999. Segala apa yang
saya usahakan ini juga sebenarnya adalah untuk memenuhi permintaan ramai dan
tanggungjawab saya untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada seluruh rakyat Malaysia,
tidak sekadar di Institusi Pengajian Tinggi sahaja.

Untuk mempelajari Bahasa Arab, anda perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan asas
dan pendekatan yang paling mudah. Cara mempelajarinya pula adalah melalui orang yang
berpengalaman, dan tahu segala aspek tentang pengetahuan ini.

Yang Benar
USTAZ ABD RAHMAN BIN JAMAAN
Ahad, 24 Oktober, 2010

								
To top