Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Filete

VIEWS: 131 PAGES: 4

									dr.ing. Liviu Prună                      Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelorREPREZENTAREA, COTAREA ŞI NOTAREA FILETELOR

    Definiţie:
    Filetul este o nervură elicoidală aşezată pe o suprafaţă de rotaţie, cilindrică sau
conică, (figura 1).
    Filetul este o parte constitutivă a şuruburilor şi piuliţelor, caz în care serveşte la
realizarea asamblărilor demontabile, sau a altor piese servind, de exemplu, la transmiterea
mişcării.
                           Clasificarea filetelor se face având în
                       vedere caracteristicile lor, astfel:
                         !" După profilul filetului: triunghiular,
                           pătrat,    trapezoidal,   ferăstrău,
                           dreptunghiular, rotund.
                         !" După sensul de înfăşurare: normal
                           (dreapta) sau stânga.
                         !" După suprafaţa de revoluţie pe care
                           se execută: cilindric sau conic.
                         !" După numărul de începuturi: cu un
                           început (filet simplu), cu mai multe
                           începuturi (filet multiplu).
                         !" După unităţile de măsură în care se
                           exprimă: filet metric (mm), filet în ţoli
  Figura 1 Filet exterior, executat pe o      (inch).
  suprafaţă cilindrică; p – pasul filetului


    1. Reprezentarea filetelor
    Conform normelor în vigoare când se reprezintă un filet nu se desenează spirele
acestuia. Imaginar, se consideră că, vârful spirelor se înscrie într-un cilindru numit
cilindrul vârfurilor filetului şi, fundul spirelor se înscrie într-un alt cilindru numit
cilindrul fundurilor filetului. Ei bine, când se reprezintă un filet se trasează doar
generatoarele celor doi cilindri.
                        În figura 2 avem o piesă sub forma unei
                    ţevi care este prevăzută în partea stângă cu un
                    filet exterior şi, în partea dreaptă cu un filet
                    interior. Am pus în evidenţă cilindrul vârfurilor
                    filetului (linia vârfurilor) atât pentru filetul
                    exterior cât şi pentru cel interior. Observăm că
                    acesta se trasează cu linie continuă groasă. De
                    asemenea, am evidenţiat cilindrul fundurilor
                    filetului (linia fundurilor), care se trasează cu
                    linie continuă subţire şi, linia terminală a filetelor
                    care, se trasează cu linie continuă groasă.
  Figura 2 Reprezentarea
                        Se remarcă faptul că liniile de haşură se
  convenţională a filetelor      trasează întotdeauna până la linia vârfurilor.

                        E/Desen 16 februarie 2001                1
dr.ing. Liviu Prună                    Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor


    În baza celor explicate mai sus să vedem care sunt convenţiile de reprezentare a
  filetelor.
    În proiecţie longitudinală (pe un plan paralel cu axa filetului):
     !" Cilindrul (sau conul, după caz) vârfurilor, adică cilindrul exterior la filetele
       exterioare şi cilindrul interior la cele interioare, se reprezintă cu linie continuă
       groasă.
     !" Cilindrul fundurilor, adică cilindrul interior la filetul exterior şi cilindrul
       exterior la cel interior, se reprezintă cu linie continuă subţire.
     !" Sfârşitul filetului (linia terminală) se reprezintă printr-o singură linie, trasată
       cu linie continuă groasă, perpendiculară la axa filetului, în cazul filetelor cu
       ieşire şi, prin două linii perpendiculare la axă, trasate cu linie continuă groasă,
       în cazul filetelor cu degajare.
    În proiecţie transversală (pe un plan perpendicular la axa filetului):
     !" Cilindrul vârfurilor se reprezintă printr-un cerc trasat cu linie continuă
       groasă.
     !" Cilindrul fundurilor se reprezintă printr-un arc de cerc, de lungime circa ¾
       din circumferinţă, trasat cu linie continuă subţire.

    Observaţie:
    Pentru filetele conice (figura 7), reprezentate în proiecţie transversală, fundul
  filetului se reprezintă o singură dată şi anume, la baza conului situată cel mai aproape
  de ochiul observatorului.

    Prezentăm în figurile 3…7 câte un exemplu de filet exterior cu ieşire, cu degajare,
  de filet interior cu ieşire, cu degajare şi de filet conic exterior. Aceste figuri nu surprind
  doar modul în care se reprezintă filetele ci şi modul de cotare şi notare al acestora.
      Figura 3 Filet       Figura 4 Filet
      exterior cu ieşire     exterior cu           Figura 5 Filet
                    degajare             interior cu ieşire
2                      E/Desen 16 februarie 2001
dr.ing. Liviu Prună                     Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor
                     Figura 7 Filet exterior conic. În proiecţie
                     transversală fundul filetului se reprezintă o
                     singură dată, şi anume, la baza conului cea
      Figura 6 Filet         mai apropiată de ochiul observatorului
      interior cu degajare

    2. Cotarea filetelor
    Elementele care se înscriu în mod obligatoriu sunt: diametrul filetului şi lungimea
porţiunii filetate.
    În ceea ce priveşte diametrul filetului regula care se aplică este :
    Indiferent de tipul filetului (interior sau exterior) cotarea se face întotdeauna pe
cercul cu diametrul cel mai mare. Aşadar, filetele exterioare se cotează pe cilindrul
vârfurilor în timp ce, filetele interioare se cotează pe cilindrul fundurilor filetului.
    La cotarea lungimii porţiunii filetate, în cazul filetelor cu ieşire nu se ia în
considerare ieşirea, în timp ce, la filetele cu degajare se cotează incluzând şi degajarea
filetului.


    3. Notarea filetelor
    Odată cu înscrierea diametrului şi a lungimii porţiunii filetate se face, obligatoriu, şi
notarea filetului, înscriind înaintea valorii diametrului, simbolul (profilului) filetului. După
valoarea diametrului se mai pot scrie, în ordinea următoare, elementele: pasul, numărul de
începuturi, precizia şi sensul filetului.

    Observaţie:
    La filetele conice, înaintea simbolului filetului se înscrie litera K.

    Prezentăm, cu ajutorul tabelului 1, simbolurile folosite la notarea filetelor.
                      E/Desen 16 februarie 2001                 3
dr.ing. Liviu Prună                     Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor


Tabelul 1 Simboluri folosite la notarea filetelor
Felul filetului     Simbol Elemente cotate              Unităţi de   Exemplu
                                      măsură
Metric           M    Diametrul exterior            mm      M10
Metric fin         M    Diametrul exterior x pasul        mm      M60x3
În     ţoli      W    Diametrul exterior            Inch     W2”
(Whitworth)
În ţoli pentru       G   Diametrul nominal al ţevii         Inch    G3/4”
gaze
Trapezoidal        Tr   Diametrul exterior x pasul         mm     Tr 70x10
Ferăstrău         S    Diametrul interior x pasul         mm     S 30 x 6
Rotund           Rd   Diametrul exterior x pasul         mm     Rd
                                              26x1/6
Edison           E   Diametrul nominal              mm     E 25
Conic metric        KM   Diametrul exterior x pasul         mm     KM20
Conic în ţoli       KW   Diametrul exterior în mm x pasul      mm şi    KW1”
(Briggs)              în inch                  inchBibliografie:


1. ***        ***, 1995  SR ISO 6410-1995

2. ***        ***, 1979 STAS 139-1979
3. Dale        Constantin „Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini”, Ed.
  Niţulescu     Theodor  Tehnică, Bucureşti
  Precupeţu     Paul, 1990

4. Popa        Constantin „Desen tehnic. Desen industrial. Elemente pentru desen de
  Strobel      Gheorghe instalaţii. Elemente de grafică asistată de calculator”, Ed. „Gh.
  Anghel       Alina   Asachi”, Iaşi
  Prună       Liviu
  Onofrei      Ligia
  Romanescu     Camelia
  Dănăilă      Wanda
  Antonescu     Ion, 1996
4                       E/Desen 16 februarie 2001

								
To top